پایان نامه مطالعه تطبیقی مفهوم بی احتیاطی و نقش آن در مسئولیت مدنی، در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا

پایان نامه مطالعه ی تطبیقی مفهوم بی احتیاطی و نقش آن در مسئولیت مدنی، در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 124 صفحه چکیده در نظام‌های حقوقی، با توجه به اهداف و مبانی موردنظر، رفتارهای گوناگونی می‌تواند موجد مسئولیت مدنی باشد. مسئولیت ممکن است منوط به ارتکاب تقص

کد فایل:8958
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 219 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 124

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 14,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه مطالعه ی تطبیقی مفهوم بی احتیاطی و نقش آن در مسئولیت مدنی، در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 124 صفحه
  چکیده
  در نظام‌های حقوقی، با توجه به اهداف و مبانی موردنظر، رفتارهای گوناگونی می‌تواند موجد مسئولیت مدنی باشد. مسئولیت ممکن است منوط به ارتکاب تقصیر توسط عامل زیان بوده و یا صرف رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل عامل کافی باشد. در نظام حقوقی ما دو مفهوم ضمان قهری و مسئولیت مدنی در قالب الزام‌های خارج از قرارداد مطرح‌شده‌اند. هرچند اتلاف مبنی بر وجود رابطه‌ی سببیت است، اما از م.ق.م مدنی برداشت می‌شود که قانون مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر بناشده است. تقصیر خود وجوه گوناگونی از قبیل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، مسامحه، غفلت و … دارد. این مفاهیم بارها در قوانین مدنی و کیفری به‌کاربرده شده‌اند؛ بنابراین باید مفهوم هر یک از این وجوه و روش و از مفاهیم دیگر تمییز داده شود. به نظر می‌رسد بی‌احتیاطی در مسئولیت مدنی اعم از مفاهیم مسامحه، غفلت، بی‌مبالاتی و … است، با این‌ وجود، این مفهوم را از سایر مفاهیم مشابه تفکیک خواهیم کرد و به نقش آن در مسئولیت مدنی می پردازیم. بی­احتیاطی ممکن است از جانب خواهان و یا خوانده باشد و الزام به جبران خسارت و یا حکم به بی حقی خواهان، می تواند در ترغیب آنها ب رعایت احتیاط نقش ب سزایی داشته باشد. مسئله‌ی مهم دیگر، مکلف بودن انسان به رعایت احتیاط است. فرد مکلف است، مراقب رفتار خود باشد و با رفتار خود امنیت اجتماع را به خطر نیاندازد. برای این تکلیف می‌توان از دو معیار عینی و شخصی استفاده کرد که در نظام حقوقی ما و کامن لا، پیرامون مبحث بی‌احتیاطی، معیار عینی بیشتر مورد توجه قرارگرفته است. تحقیق پیش رو این امکان را فراهم می‌سازد که ما علاوه بر اثرات بر اهمیت احتیاط، با ضابطه‌های این مفهوم و قضاوت آن با مفاهیم مشابه بیشتر آشنا شویم.
  کلمات کلیدی: احتیاط، بی احتیاطی، مسئولیت مدنی، تکلیف، جبران خسارت.

  فهرست مطالب
  مقدمه. ۲
  الف-بیان مسأله. ۲
  ب-ضرورت و پیشینه تحقیق.. ۳
  ج-سئوالات تحقیق.. ۵
  ه-فرضیه های تحقیق.. ۵
  و-هداف تحقیق.. ۶
  ز-روش تحقیق.. ۶
  ح-ساختار تحقیق ……..۶
  فصل نخست: شناسایی بی احتیاطی و مفاهیم مرتبط
  ۱-۱-بخش اول: احتیاط.. ۹
  ۱-۱-۱-مبحث اول: مفهوم لغوی احتیاط.. ۹
  ۱-۱-۱-۱-گفتار اول : احتیاط در ادبیات فارسی.. ۹
  ۱-۱-۱-۲-گفتار دوم : احتیاط در زبان انگلیسی.. ۱۰
  ۱-۱-۲-مبحث دوم: مفهوم حقوقی احتیاط.. ۱۱
  ۱-۱-۲-۱-گفتار اول: در ادبیات حقوقی ایران. ۱۱
  ۱-۱-۲-۲-گفتار دوم: در ادبیات حقوقی کامن لا. ۱۲
  ۱-۱-۳-مبحث سوم: دیگر کاربردهای احتیاط.. ۱۳
  ۱-۱-۳-۱-گفتار اول: مفهوم اصل حقوقی احتیاط.. ۱۳
  ۱-۱-۳-۲-گفتار دوم: اصل فقهی احتیاط.. ۱۵
  ۱-۱-۴-مبحث چهارم : شخص محتاط.. ۱۶
  ۱-۱-۴-۱-گفتار اول: شخص حقوقی محتاط.. ۱۶
  ۱-۱-۴-۲-گفتار دوم: شخص حقیقی محتاط.. ۱۸
  ۱-۱-۴-۱-۱-بند نخست: معیارهای احتیاط در فقه. ۱۹
  ۱-۱-۴-۱-۲-بند دوم : معیارهای احتیاط در کامن لا. ۱۹
  ۱-۱-۵-مبحث پنجم: احتیاط به‌مثابه‌ی رفتاری زنانه. ۲۳
  ۱-۲-بخش دوم: بی احتیاطی.. ۲۵
  ۱-۲-۱-مبحث اول: نقش اراده در بی احتیاطی و تفکیک آن از عمد، بی پروایی و بی احتیاطی آشکار. ۲۷
  ۱-۲-۲-مبحث دوم : شرایط و عناصر بی احتیاطی.. ۳۵
  ۱-۲-۲-۱-گفتار نخست: شرایط وجود بی‌احتیاطی.. ۳۵
  ۱-۲-۲-۲-گفتار دوم : شرایط ایجاد بی احتیاطی.. ۳۶
  ۱-۲-۳-مبحث سوم: عناصر بی احتیاطی.. ۴۳
  ۱-۲-۳-۱- گفتار نخست:عنصر معنوی.. ۴۳
  ۱-۲-۳-۲-گفتار دوم: عنصر مادی.. ۴۸
  ۱-۲-۴-مبحث چهارم: نظرات پیرامون بی‌احتیاطی.. ۵۱
  ۱-۲-۵-مبحث پنجم : ضابطه‌های بی‌احتیاطی.. ۵۳
  ۱-۲-۵-۱-گفتار نخست: معیار عینی.. ۵۴
  ۱-۲-۵-۲-گفتار دوم : معیار شخصی.. ۵۶
  ۱-۳-بخش سوم : مفاهیم مرتبط با بی‌احتیاطی.. ۵۸
  فصل دوم: تکلیف عمومی به احتیاط
  ۲-۱-بخش اول: مبانی فلسفی و اجتماعی احتیاط.. ۶۶
  ۲-۱-۱-مبحث اول: انسان مجبور یا مختار- پیش از مدرنیته. ۶۶
  ۲-۱-۲-مبحث دوم: انسان مجبور یا مختار- پس از مدرنیته. ۶۸
  ۲-۲-بخش دوم: مبانی فقهی احتیاط.. ۷۳
  ۲-۲-۱-مبحث اول: اصل احتیاط و تعارض آن با دیگر اصول. ۷۳
  ۲-۲-۲-مبحث دوم: احتیاط‌های روا ۷۸
  ۲-۲-۳-مبحث سوم: احتیاط‌های ناروا ۸۰
  ۲-۳-بخش سوم: مبنای حقوقی تکلیف به احتیاط.. ۸۴
  ۲-۳-۱-مبحث اول: ایران. ۸۴
  ۲-۳-۲-مبحث دوم: انگلیس و آمریکا ۸۵
  ۲-۳-۳-مبحث سوم: ضرورت وجود تکلیف به احتیاط در قوانین.. ۸۶
  فصل سوم: نقش بی احتیاطی در مسئولیت مدنی
  ۳-۱-بخش نخست: بی‌احتیاطی خوانده ۹۲
  ۳-۱-۱-مبحث نخست: عوامل رافع مسئولیت در بی‌احتیاطی.. ۹۵
  ۳-۱-۲-مبحث دوم: اثر جبران خسارت بر ترغیب خوانده به رعایت احتیاط.. ۹۹
  ۳-۲-بخش دوم: بی‌احتیاطی خواهان. ۱۰۴
  ۳-۲-۱-مبحث نخست: تأثیر بی‌احتیاطی خواهان بر مسئولیت خوانده ۱۰۴
  ۳-۲-۱-۱-گفتار نخست: در حقوق کامن لا. ۱۰۴
  ۳-۲-۱-۲-گفتار دوم: در فقه. ۱۰۷
  ۳-۲-۲-مبحث دوم: حوادث دوطرفه و نقش آن‌ها در ترغیب طرفین به رعایت احتیاط.. ۱۱۰
  نتیجه گیری…….۱۱۳
  پیشنهاد……..۱۱۴
  منابع و مأخذ. ۱۱۵
  چکیده لاتین ……..۱۲۴  برچسب ها: پایان نامه مطالعه ی تطبیقی مفهوم بی احتیاطی و نقش آن در مسئولیت مدنی در حقوق ایران انگلیس و آمریکا مفهوم بی احتیاطی و نقش آن در مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی پایان نامه مسئولیت مدنی وضعیت حقوقی بی احتیاطی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.