پایان نامه مطالعه ی نقض اساسی قرارداد ها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی

پایان نامه مطالعه ی نقض اساسی قرارداد ها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 145 صفحه چکیده موضوع مورد نظر رساله­ی حاضر، مطالعه نقض اساسی قراردادبا تاکید برحقوق ایران ومقررات بین­المللی می­باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون بیع بین­الملل

کد فایل:8957
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 201 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 145

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 12,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه مطالعه ی نقض اساسی قرارداد ها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 145 صفحه
  چکیده
  موضوع مورد نظر رساله­ی حاضر، مطالعه نقض اساسی قراردادبا تاکید برحقوق ایران ومقررات بین­المللی می­باشد. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون بیع بین­المللی ۱۹۸۰ وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص بیع بین­المللی کالا تلقی می­شود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می­دهد. در عین حال با توجه به برخی ابهامات موجود در این قانون و به منظور توضیح و ارائه راه­حل روشن به مقررات یونیدرویت در اصول قراردادهای تجاری بین­المللی و همچنین اصول اروپایی حقوق قرارداد استناد خواهیم کرد. همچنین در این راستا به بیان و توضیح برخی از آراء صادره از دادگاه­های کشورهای مختلف و دیوان داوری می­پردازیم. علاوه بر این در اکثر موضوعات بررسی تطبیقی مورد نظر بوده و قواعد کنوانسیون با حقوق فرانسه انگلیس، ایالات متحده آمریکا و بویژه حقوق ایران مقایسه شده و وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص و نقاط قوت ضعف آنها نمایانده شده است. نقض تعهدات مندرج در قراردادهای بیع بین­المللی متضمن ضمانت اجراهای متعددی برای زیاندیده بوده که غالب آنها ضمن حفظ و بقاء قرارداد، خسارات زیاندیده را جبران می­نمایند از قبیل اجراء عین تعهد، تسلیم کالای بدل، درخواست تعمیر و … برعکس ضمانت اجراء فسخ موجب توقف کامل اجرای قرارداد و انحلال آن می­شود آنچه نقش عمده در تحقق نهاد مزبور دارد آثار و عواقب ناشی از نقض است. نقض قرارداد در صورتی اساسی تلقی می­شود که به متعهدٌله خسارت عمده و اساسی وارد کند و به عبارتی آثار ناشی از آن فاحش و غیر قابل اغماض باشد.بنابراین یکی ازموضوعات بحث برانگیز قراردادهای بیع بین المللی درخصوص نقض تعهدات است.همانطورکه عقدبیع پایه واساس بسیاری ازقراردادهای تجاری و بین المللی است،اهمیت عقد مزبور درعرصه بین المللی بیشترنمایان است.به علت اینکه اکثرقراردادهای بین المللی را دربر میگیرد و همچنین شامل مبنای قراردادهای دیگرنیز می باشد وبسیاری ازمساعل حقوقی ناظربرآن دراین معاملات نیز کاربردفراوان دارد،که در کنوانسیون بیع بین المللی کالامصوب۱۹۸۰نظریه پیشبینی نقض قرارداد درمواد۷۱و۷۲این کنوانسیون مقررشده است.کنوانسیون دراین راستا،اصولاًفسخ قراردادرا فقط درصورتی اجازه می دهد که متعهد ،قراردادرا به طور اساسی نقض کند.رساله حاضر درصددبررسی این مساله است که مفهوم نقض چیست؟معیارضررو زیان ودرجه محرومیت تاچه میزان درتحقق نقض اساسی نقش دارد؟لذادراین رساله سعی برآن شده است که حقوق ایران درزمینه نقض اساسی مورد بررسی قرارگرفته وتفاوت ها و وجه اشتراک حقوق ایران وکنوانسیون دراین خصوص مشخص شود.
  واژگان کلیدی: نقض اساسی،تعهدات،حق فسخ،کنوانسیون،قرارداد.ضمانت اجرا.تعلیق
  فهرست مطالب
  چکیده ۱
  مقدمه : ۲
  الف: انگیزه انتخاب موضوع : ۳
  ب: ضرورت موضوع پایان نامه : ۳
  ج: سوالات اصلی تحقیق : ۴
  د: فرضیه های تحقیق: ۴
  ه : سابقه و ضرورت انجام تحقیق : ۵
  و : اهداف و کاربرد های تحقیق : ۵
  ز : روش تحقیق و ساختار آن. ۵
  فصل اول :
  تعاریف و کلیات.. ۷
  مبحث اول : تعریف قرارداد و نقض اساسی قرارداد. ۸
  گفتار اول : تعریف قرار داد. ۸
  بنداول – حالات عبارات و مفاد قرارداد. ۹
  الف: عبارات و مفاد قرارداد واضح و روشن باشد. ۹
  ب: عبارات و مفاد قرارداد دارای ابهام باشد. ۱۰
  ج – مفاد قرارداد ناقص باشد. ۱۱
  بند دوم : تقسیم بندی انواع قراردادها ۱۲
  الف – قراردادها از منظر نوع خدمات موضوع آنها ۱۲
  ب – قراردادها از منظر شیوۀ قیمت گذاری.. ۱۳
  قراردادهای قیمت مقطوع : ۱۳
  قرارداد های قیمت واحد : ۱۴
  قراردادهای احاد بهائی: ۱۴
  قراردادهای cost plus. 14
  قراردادهای target cost 14
  گفتار دوم : تعریف نقض اساسی قرارداد. ۱۵
  گفتار سوم : مفهوم نقض احتمالی قرارداد. ۱۸
  مبحث دوم : تعریف نقض جزئی و کلی قرارداد. ۲۰
  مبحث سوم : تعریف نقض اساسی در حقوق ایران. ۲۲
  گفتار اول : جایگاه نقض اساسی در قرارداد های موضوع عین معین.. ۲۳
  گفتار دوم : جایگاه نقض اساسی در قراردادهای موضوع انجام فعل یا عین کلی.. ۲۴
  مبحث چهارم : تعریف نقض اساسی در حقوق بین الملل. ۲۵
  فصل دوم :
  ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی.. ۳۲
  فصل دوم : ارکان تشکیل دهندۀ نقض اساسی.. ۳۳
  مبحث اول : نقض قرارداد. ۳۳
  گفتار اول : قلمرو نقض قرارداد. ۳۵
  گفتار دوم : پیش بینی نقض قرارداد. ۴۱
  بند اول : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا. ۵۰
  الف – فرا نرسیدن موعد تعهد. ۵۰
  ب- آشکار بودن نقض در آینده ۵۱
  ج- اساسی بودن نقض… ۵۱
  د – ارسال اخطار معقول. ۵۳
  ه – عدم ارائه تضمین مناسب از سوی متعهد. ۵۳
  بند دوم : حق فسخ ناشی از پیش بینی نقض قرارداد در حقوق ایران. ۵۴
  الف – بررسی وجود یا عدم وجود حق فسخ در حقوق ایران. ۵۴
  ب – بررسی امکان یا عدم امکان شناسایی حق فسخ در حقوق ایران. ۵۶
  مبحث دوم : خسارت عمده به انتظارات قراردادی.. ۶۲
  گفتار اول : مفهوم خسارت.. ۶۳
  گفتار دوم : ارکان خسارت.. ۶۷
  بند اول : ضرر مادی مستقیم. ۶۸
  بند دوم : عدم النفع ۶۸
  گفتار سوم : درجه و شدت خسارت.. ۷۳
  گفتار چهارم : راه های جبران خسارت.. ۷۹
  مبحث سوم : قابلیت پیش بینی آثار نقض قرارداد. ۸۱
  مبحث چهارم : شرایط مطالبه خسارت ناشی از نقض قرارداد. ۸۶
  مبحث پنجم : مفهوم تفسیر قرارداد و ضرورت و هدف تفسیر. ۸۹
  گفتار اول : لزوم و ضرورت تفسیر قرارداد. ۸۹
  لزوم و ضرورت تفسیر : ۹۱
  مبحث دوم : هدف تفسیر قرارداد. ۹۲
  گفتار سوم : تفاوت تفسیر قرارداد و اثبات آن. ۹۳
  گفتار چهارم : تفاوت تفسیر قرارداد با توصیف قرارداد. ۹۴
  گفتار پنجم : تفاوت تفسیر قرارداد با تعدیل یا تجدیدنظر در قرارداد. ۹۵
  گفتار ششم : تفاوت تفسیر قرارداد با تفسیر قانون. ۹۷
  فصل سوم :
  معیار های تعیین نقض اساسی.. ۱۰۰
  فصل سوم : معیار های تعیین نقض اساسی.. ۱۰۰
  مبحث اول : نقض اساسی در دکترین و رویه قضایی.. ۱۰۱
  گفتار اول : موضوع تعهد قراردادی.. ۱۰۱
  بنداول: نقض قرارداد در خصوص محل فروش مجدد کالا. ۱۰۲
  بند دوم : نقض قرارداد در خصوص زمان اجرای قرارداد. ۱۰۴
  بند سوم : نقض قرارداد در خصوص کیفیت کالا. ۱۰۴
  گفتار دوم : شدت آثار ناشی از نقض قرارداد. ۱۰۵
  بنداول : متعارف بودن مطالبه خسارت.. ۱۰۵
  بند دوم : خسارات مالی ناشی از نقض قرارداد. ۱۰۷
  بند سوم : انتفاء و مقصود قراردادی.. ۱۱۰
  مبحث دوم : شرایط مطالبه وجه التزام بر نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون بیع ۱۹۸۰. ۱۱۱
  گفتار اول : شرایط مطالبه وجه التزام در نقض اساسی قرارداد در حقوق ایران. ۱۱۱
  بند اول : عدم انجام تعهد توسط متعهد. ۱۱۱
  بند دوم : عدم لزوم اثبات ورود خسارت.. ۱۱۴
  گفتار دوم : شرایط مطالبه وجه التزام در کنوانسیون بیع ۱۹۸۰. ۱۱۷
  گفتار سوم : عدم اعتماد به اجراء قرارداد در آینده ۱۱۸
  گفتار چهارم : عدم توانایی و عدم تمایل به اجراء قرارداد. ۱۲۰
  گفتار پنجم : پیشنهاد رفع نقض یا قابلیت رفع نقض… ۱۲۲
  نتیجه گیری : ۱۲۶
  پیشنهادات : ۱۳۱
  فهرست منابع و مآخذ. ۱۳۸
  منابع فارسی.. ۱۳۸
  الف : کتب.. ۱۳۸
  ب : مقالات و پایان نامه ها ۱۴۱
  منابع انگلیسی.. ۱۴۳
  کتب.. ۱۴۳
  برچسب ها: پایان نامه مطالعه ی نقض اساسی قرارداد ها با تاّکید بر حقوق ایران و مقررات بین المللی وضعیت حقوقی نقص قراردادها نقض قرارداد بین المللی قرارداد بین المللی
محصولات مرتبط
مقاله ترجمه شده حقوق: نسبت دادن مسئولیت کیفری به بازیگران شرکت -دروسی از دادگاه های بین المللی مقاله ترجمه شده حقوق: نسبت دادن مسئولیت کیفری به بازیگران شرکت -دروسی از دادگاه های بین المللی قیمت: 16,000 تومان
سوء استفاده از اعضا: پرسش هایی در ارتباط با ماده 16 از مواد پیش نویس مسئولیت سازمان های بین المللی سوء استفاده از اعضا: پرسش هایی در ارتباط با ماده 16 از مواد پیش نویس مسئولیت سازمان های بین المللی قیمت: 15,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده حقوق:  حفاظت از حیات وحش بر روی زمین از منظر حقوق بین الملل دانلود مقاله ترجمه شده حقوق: حفاظت از حیات وحش بر روی زمین از منظر حقوق بین الملل قیمت: 20,000 تومان
تحقیق : قاچاق انسان از نظر حقوق بین الملل و حقوق ایران تحقیق : قاچاق انسان از نظر حقوق بین الملل و حقوق ایران قیمت: 12,000 تومان
پایان نامه حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی پایان نامه حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی قیمت: 6,000 تومان
پایان نامه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی پایان نامه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی قیمت: 7,000 تومان
پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی قیمت: 4,000 تومان
کار تحقیقی بررسی بیع متقابل نفتی در ایران و کشورهای بین الملل کار تحقیقی بررسی بیع متقابل نفتی در ایران و کشورهای بین الملل قیمت: 12,000 تومان
کار تحقیقی بررسی جنایات جنگی از منظر حقوق بین الملل کار تحقیقی بررسی جنایات جنگی از منظر حقوق بین الملل قیمت: 12,000 تومان
کارتحقیقی بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین الملل کارتحقیقی بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین الملل قیمت: 12,000 تومان
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.