فایل های دیگر فروشنده

بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 9,000 تومان
بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی شرکتهای بورس بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی شرکتهای بورس قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان قیمت: 10,000 تومان
بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق قیمت: 9,000 تومان
بررسی رابطه رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات بررسی رابطه رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي بازده سهام در بورس اوراق بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي بازده سهام در بورس اوراق قیمت: 8,000 تومان
بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران قیمت: 11,000 تومان

پایان نامه مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق موضوعه ایران

پایان نامه مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق موضوعه ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) چکیده : خلع يد به معناي اخص يا همان دعواي مالکيت که طي آن مالک ملک رفع تصرف ديگري را از ملک خود خواستار است؛ ارکان دعواي خلع يد اثبات مالکيت خواهان، تصرف خوانده و عدواني بودن تصرفات است،

کد فایل:8956
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 116 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 14,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
2 0 گزارش
 • پایان نامه مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق موضوعه ایران
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  چکیده :
  خلع يد به معناي اخص يا همان دعواي مالکيت که طي آن مالک ملک رفع تصرف ديگري را از ملک خود خواستار است؛ ارکان دعواي خلع يد اثبات مالکيت خواهان، تصرف خوانده و عدواني بودن تصرفات است، این درحالی است که در قوانین موضوعه ایران نوع دیگری از حمایت از مالکیت وجود دارد که تحت عنوان دعوای رفع تصرف عدوانی شناخته می شود و بر خلاف خلع ید خواهان نیازی به اثبات مالکیت خود نیست. چنانچه در تعریف این دعوا در قانون آئین دادرسی مدنی چنین آمده است که م۱۵۸ ق.آ.د.م « دﻋﻮاي ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﻲ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از : ادﻋﺎي ﻣﺘﺼﺮف ﺳﺎﺑﻖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮاﻳﻨﻜﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﺪون رﺿـﺎﻳﺖ او ﻣـﺎلﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮل را از ﺗﺼﺮف وي ﺧﺎرج ﻛﺮده و اﻋﺎده ﺗﺼﺮف ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﻣﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ» .
  ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺳﺎده ﺗﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺼﺮف ﻋﺪواﻧﻲ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از: ﺳﺒﻖ ﺗﺼﺮف ﺷﺎﻛﻲ و ﻟﺤﻮق ﺗﺼﺮف ﻣﺸﺘﻜﻲ ﻋﻨﻪ (ﻣﺘﺸﺎﻛﻲ). این درحالی است که در دعاوي تصرف که خود شامل دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق بوده نیز شباهت هایی با دعوای خلع ید داشته که می تواند زمینه ساز بروز خلط مبحث و احیاناً صدور احکام نادرست یا در حداقل اطاله دادرسی باشد. در این راستا تشخیص جهات افتراقی این دو دعوا ضمن تحلیل محتوایی هر یک از ضروریات است، امری که هدف پژوهش حاضر است.

  فهرست مطالب
  چكيده ..
  مقدمه..
  كليات..
  1- بیان مساله…
  ۲-سوالات تحقيق …
  ۳- فرضيه هاي تحقيق ….
  ۴- روش انجام تحقيق و گرد آوري مطالب…
  ۵- پيشينه تحقيق .
  فصل اول : مباني نظري پژوهش
  مبحث اول : تعريف خلع يد و شرايط وقوع و طرح دعوي خلع يد …
  ۱) معناي لغوي خلع يد ..
  ۲) معناي اصطلاحي خلع يد .
  ۳) معناي اصطلاحي خلع يد از ديد قانون مدني …
  ۴) معناي اصطلاحي خلع يد در رويه قضايي …..
  مبحث دوم : سابقه تاريخي تصرف عدواني .
  ۱) سابقه تاريخي تصرف عدواني …
  ۲) سابقه تاريخي دعوي خلع يد …
  ۳) سابقه دعوي رفع تصرف عدواني و خلع يد در حقوق ايران …
  الف) سابقه دعوي رفع تصرف عدواني در حقوق ايران …..
  ب) سابقه دعوي خلع يد در حقوق ايران ……
  فصل دوم : وجوه ماهوي افتراق بين تصرف عدواني و خلع يد
  گفتار اول : اركان اساسي دعوي رفع تصرف عدواني …..
  الف ) عنصر مادي ….
  ب ) عنصر معنوي ….
  ج ) ماهيت تصرف ……
  ۱ ) تعريف تصرف …..
  ۲) مقايسه مالكيت و تصرف …
  ۳ ) مقايسه تصرف و اقباض ….
  ۴ ) شروط تاثير تصرف ……
  الف ) آثار تصرفي كه موقوف بر مدت نيست ….
  ب ) آثار تصرفي كه موقوف بر مدت است …..
  گفتار دوم : سبق تصرف خواهان ….
  ۱ ) تصرف مفيد يا معتبر …..
  ۲ ) تصرف معيوب …
  ۳ ) تصرف با حسن نيت …
  گفتار سوم : لحوق قانوني تصرف خوانده ….
  ۱ ) استقرار تصرف خوانده و سلب تصرفات خواهان …
  ۲ ) مدت و ميزان تصرف خوانده …
  گفتار چهارم : عدواني بودن تصرف خوانده ….
  گفتار پنجم : اركان اساسي و تشكيل دهنده خلع يد …
  الف ) ماهيت حقوقي خلع يد ….
  ۱ ) مفهوم خلع يد در ايفاي ناروا …..
  ۲ ) مفهوم خلع يد در غصب …..
  ب ) خلع يد در غصب اموال منقول …..
  ج ) خلع يد در غصب اموال غير منقول …
  گفتار ششم :‌ اركان و عناصر دعوي خلع يد …
  الف ) عناصر …
  ب ) ضرورت وجود قهر و غلبه و عدوان …
  ج ) مالكيت در دعوي خلع يد .
  گفتار هفتم : اركان دعوي خلع يد ..
  ۱ ) استيلا و وضع يد مدعي عليه …..
  ۲ ) عدواني بودن تصرفات متصرف…
  ۳ ) ما لكيت خواهان …….
  فصل سوم : مقايسه دعوي تصرف عدواني وخلع يد از جهت آيين رسيدگي
  مبحث اول : وجوه اشتراك در رسيدگي به دعوي تصرف عدواني و خلع يد ..
  گفتار اول :‌ وجوه اشتراك …
  ۱ ) اصول دادرسي ….
  ۲ ) قابليت تجديدنظر خواهي …
  ۳) ا ستناد …..
  ۴ ) عناصر تشكيل دهنده ….
  ۵ ) صلاحيت ……
  گفتار دوم :‌ دعاوي طاري…..
  ۱ )‌دعوي ورود ثالث …
  ۲ )‌دعوي جلب ثالث ..
  ۳ ) دعوي تقابل …
  ۴ ) دعوي اضافي …
  گفتار سوم : وجوه ا فتراق در رسيدگي به دعوي خلع يد و تصرف عدواني ….
  ۱ ) رعايت تشريفات دادرسي….
  ۲ ) كساني كه حق طرح دعوي دارند ..
  ۳ ) هزينه دادرسي ……
  ۴ ) رسيدگي خارج از نوبت …
  ۵ ) مساله تحصيل دليل ….
  ۶ ) ا عتبار امر قضاوت شده …
  گفتار چهارم: وجوه افتراق بین دعاوی خلقع ید و تصرف عدوانی از حیث میان تصرف
  و مالکیت….
  فصل چهارم : احكام وآثار تصرف عدواني و مرجع رسيدگي كننده
  مبحث اول : احكام و آثار دعوي تصرف عدواني ….
  گفتار اول : دستور موقت در دعاوي تصرف عدواني ……
  گفتار د وم : مسا له مالكيت در دعاوي تصرف عد واني ….
  گفتار سوم :‌ انكار و ترديد و ادعاي جعل در مقابل اسناد ارائه شده در دعاوي تصرف عدواني
  گفتار چهارم : تصرف مجدد و مزا حمت و مما نعت از اجراي حكم .
  مبحث دوم : مرجع رسيدگي كننده به دعوي تصرف عدواني و تصميمات
  مربوط به آن…
  مبحث سوم : اجراي حكم رفع تصرف عدواني …
  گفتار اول : اجراي فوري احكام دادگاهها در د عاوي تصرف عدواني .
  گفتار دوم : چگونگي اجراي حكم در مورد مستحدثات و اعياني در محكوم به ..
  گفتار سوم : تجديدنظر از احكام صادره در د عاوي تصرف عدواني ..
  فصل پنجم : احكام اختصاصي خلع يد و آثار آن
  مبحث اول : احكام اختصاصي خلع يد در اموال مفروز..
  گفتار اول : ‌احكام اختصاصي خلع يد در اموال مفروز منقول …
  گفتار دوم: احکام اختصاصی خلع ید درا موال مفروز غیرمنقول…
  مبحث دوم : احكام اختصاصي خلع يد در اموال مشاع .
  گفتار اول : احكام اختصاصي خلع يد در اموا ل منقول مشاع …
  گفتار دوم : احكام اختصاصي خلع يد در اموال غير منقول مشاع ..
  مبحث سوم : اجراي احكام دعاوي خلع يد .
  گفتار اول : كليات اجراي احكام ..
  گفتار دوم : چگونگي اجراي احكام دعاوي خلع يد ..
  گفتار سوم : احكام اختصاصي خلع يد از جهت اجراي حكم ….
  مبحث چهارم : اجراي احكام دعاوي تصرف عدواني ….
  گفتار اول : اجراي احكام دعواي تصرف ….
  گفتار دوم : اجراي احكام دعوي ممانعت از حق …..
  گفتار سوم : اجراي احكام دعوي مزاحمت …
  گفتار چهارم : تفاوت اجراي احكام دعوي خلع يد و تصرف عدواني …
  نتيجه گيري ..
  منابع ..  برچسب ها: پایان نامه مقایسه حقوقی دعوای خلع ید با دعوای رفع تصرف عدوانی در حقوق موضوعه ایران دعوای خلع ید دعوای رفع تصرف عدوانی پایان نامه ارشد حقوق دانلود پایان نامه ارشد حقوق حقوق خصوصی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.