پایان نامه جایگاه حسن نیت در تفسیر قرارداد های بین المللی

نوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 128 صفحه چکیده : حسن نیت دریک تقسیم بندی کلی در قراردادهای بین المللی دارای دوبعد حمایتی(شخصی)وتکلیفی(نوعی)است.در بعدحمایتی حسن نیت عبارت است از جهل به واقع وتصور اشتباه.جهل و تصور اشتباه باعث میشود متعاقدین با حسن نیت در قراردادهای بین المللی تحت حمایت

کد فایل:8954
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 233 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 118

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 128 صفحه
  چکیده :

  حسن نیت دریک تقسیم بندی کلی در قراردادهای بین المللی دارای دوبعد حمایتی(شخصی)وتکلیفی(نوعی)است.در بعدحمایتی حسن نیت عبارت است از جهل به واقع وتصور اشتباه.جهل و تصور اشتباه باعث میشود متعاقدین با حسن نیت در قراردادهای بین المللی تحت حمایت قانون قرار گیرند و حتی موارد آثار حقوقی بر رابطه متعاقدین قراردادهای بین المللی به بار می آورد. حسن نیت در بعد تکلیفی که از آن تحت عنوان نوعی نیز یاد می شود عبارت است از لحاظ کردن و توجه به حقوق و منافع دیگران. حسن نیت در این معنا با اصول و قواعد اخلاقی مرتبط است و باعث می شود معیارهای اخلاقی به یک تکلیف حقوقی تبدیل شود و از این طریق زمینه نزدیکی حقوق و اخلاق را فراهم می سازد . بعدی که در تفسیر وحقوق قراردادهای بین المللی بیشتر لحاظ می گردد وجه تکلیفی حسن نیت است که به عنوان یک قاعده رفتاری در تمام مراحل قراردادهای بین المللی از مذاکره تا خاتمه قرارداد و حتی پس از آن مطرح می شود و به وجوه مختلف محدود کننده ،تکمیلی،تفسیری،و تعدیلی ایفای نقش مینماید. از لحاظ ساختاری حسن نیت در قرارادهای بین المللی دارای سه بعد است :بعد ماهوی که مربوط به توجیه تعهدات و تکالیف طرفین است ؛بعدشکلی که مربوط به ساختار آن به عنوان یک استاندارد مبهم و در نهایت بعد صلاحیت نهادی که بحث آزادی و محدودیت قضایی در صدور حکم و تفسیر قراردادها بر اساس استانداردهای باز و منعطف همچون حسن نیت را مطرح می کند . ابعاد سه گانه مزبور همراه با جلوه های مختلف آن ازیک سو، و ابهام وانعطاف بیش از حد مفهوم حسن نیت ازسوی دیگر باعث شده که در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش حسن نیت به عنوان یک اصل حقوقی در نظامها ، قراردادها و اسناد بین المللی اتفاق نظری نباشد؛ اگر چه روند حرکت نظامها، قراردادها و اسناد به سمت پذیرش بیش از پیش حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی است.

  کلمات کلیدی:حسن نیت، بعدشخص، بعد نوعی، تفسیر قراردادهای بین المللی، اسناد بین المللی.

  فهرست مطالب

  چکیده 1
  مقدمه 2
  فصل اول: کلیات 7
  مبحث اول: اصل حسن نیت 8
  گفتار اول: تبیین مفهومی حسن نیت 8
  بند اول: مفهوم حسن نیت 8
  بند دوم: حسن نیت در فرهنگ های حقوقی 10
  گفتار دوم: ماهیت حسن نیت 11
  بند اول: تلقی حسن نیت به عنوان یکی از اصول کلی 11
  بند دوم: حسن نیت اصل اخلاقی است یا حقوقی؟ 17
  مبحث دوم: ابعاد حسن نیت و تفکیک آن از نهاده های مشابه 21
  گفتار اول: ابعاد حسن نیت 21
  بند اول: حسن نیت حمایتی 21
  بند دوم: حسن نیت تکلیفی 31
  گفتار دوم: تفکیک حسن نیت از مفاهیم مشابه 32
  بند اول: حسن نیت و سوء استفاده از حق 33
  بند دوم: حسن نیت وانصاف 35

  فصل دوم: تبیین مفهومی، شیوه،ابزارها و منابع تفسیر قراردادهای بین المللی 38
  مبحث اول : مفهوم، شیوه،ابزارها و منابع تفسیر قراردادهای بین المللی 39
  گفتار اول: مفاهیم 40
  بند اول: مفهوم لغوی تفسیر 40
  بند دوم: مفهوم حقوقی تفسیر 41
  بند سوم: اقسام تفسیر در قرارداد 42
  گفتار دوم: شیوه های تفسیر در قراردادها 43
  بند اول: مفاد قرارداد روشن است 45
  بند دوم: مفاد قرارداد مبهم است 46
  بند سوم: قرارداد ناقص است 47
  گفتار سوم: منابع و ابزارهای تفسیر در قراردادهای بین المللی 47
  بند اول: قرارداد ومتن آن 48
  بند دوم: مذاکرات مقدماتی طرفین 49
  بندسوم : اعمال و رفتار طرفین بعد از انعقاد قرارداد 50
  بند چهارم: رویه معمول به میان طرفین 51
  مبحث دوم: اصول حاکم بر تفسیر در قراردادهای بین المللی 51
  گفتار اول: اصل تفسیر براساس معیارهای نوعی و جنبه های خارجی 51
  گفتار دوم: اصل تفسیر براساس قصد واقعی و درونی متعاقدین 52
  گفتار سوم: اصل تفسیر براساس حسن نیت 53
  گفتار چهارم: اصل تفسیر با توجه به کل مفاد قرارداد 55
  فصل سوم: مبانی و اوصاف، نقش و معیار تشخیص حسن نیت در قراردداهای بین المللی 57
  مبحث اول: مبانی و اوصاف حسن نیت در قراردادهای بین المللی 58
  گفتار اول:مبانی حسن نیت 58
  بند اول: وجود صداقت و عدم سوء استفاده از حق 58
  بند دوم: عدالت و انصاف و عرف 61
  بند سوم: شرط ضمنی 63
  بند چهارم: نظم در قراردادها 64
  گفتار دوم: اوصاف تکلیف حسن نیت در قراردادهای بین المللی 65
  بند اول: حسن نیت به عنوان یک اصل 65
  بند دوم: حسن نیت به عنوان یک قاعده اخلاقی 71
  مبحث دوم: نقش و معیار حسن نیت در قراردادهای بین المللی اخلاقی 72
  گفتار اول: نقش حسن نیت در قراردادهای بین المللی 72
  بند اول: نقش محدوده 72
  فصل چهارم: قلمرو حسن نیت قبل و حین انعقاد قراردادهای بین المللی 74
  مبحث اول: حسن نیت در مرحله پیش ازانعقاد در قراردادهای بین المللی 75
  گفتار اول: اصل آزادی مذاکره 76
  بند اول: اصل آزادی مذاکره در حقوق کامن لو 77
  بند دوم:حسن نیت و تفسیر در مرحله پیش قراردادی 78
  گفتار دوم: حسن نیت و کنترل اصل آزادی مذاکره 79
  گفتار سوم: ضمانت اجراهای قبل انعقاد 81
  مبحث دوم: قلمرو حسن نیت در مرحله انعقاد قراردادهای بین المللی 83
  گفتار اول: تعهد به مذاکره به نحو جدی 83
  بند اول: مذاکرات برای کسب اطلاعات 84
  بند دوم: آزادی مذاکره و حق خاتمه دادن مذاکرات 85
  بند سوم: اصل آزادی خروج از فرایند انعقاد قرارداد 85
  بند چهارم: قطع غیر موجه و ناگهانی مذاکرات 86
  بند پنجم: رجوع از ایجاب 86
  گفتار دوم: تعهد به دادن اطلاعات 87
  بند اول: تحمیل تعهد به دادن اطلاعات 87
  بند دوم: لزوم اطلاع از تغییر عقیده 87
  بند سوم: تعهد به دادن اطلاعات از روی صداقت و بدون اشتباه 88
  گفتار سوم: ضمانت اجرا بعد از انعقاد قرارداد بین المللی 89
  فصل پنجم: قلمرو حسن نیت بعد از انعقاد قراردادهای بین المللی 92
  مبحث اول: حسن نیت در مرحله اجرای قراردادهای بین المللی 93
  گفتار اول: حسن نیت و تعهدات طرفین 94
  بند اول: جلوه های حسن نیت در ارتباط با تعهدات اصل طرفین 94
  الف- پایبندی به قرارداد و اجرای آن 94
  ب- بعد سلبی 94
  ج- بعد ایجابی 95
  بند دوم: حسن نیت و تعهدات ضمنی 95
  الف- تسلیم توابع ضروری مورد معامله 96
  ب- تعهد به دادن اطلاعات 96
  گفتار دوم: حسن نیت و رفتار متناقض 97
  گفتار سوم: حسن نیت و کنترل حقوق و اختیارات 97
  گفتار چهارم: حسن نیت و تعدیل قواعد 99
  بنداول: اجرای بخش اساسی قرارداد 99
  بند دوم: حسن نیت و تعدیل قراردادهای بین المللی 100
  گفتار پنجم: حسن نیت در توسل به ضمانت اجرا در مرحله اجرای قراردادهای بین المللی 102
  مبحث دوم: قلمرو حسن نیت در تفسیر قراردادهای بین المللی 105
  گفتار اول: تعیین قانوین حاکم در قراردادهای بین المللی 105
  بند اول: تعیین قانون حاکم براساس اصل حاکمیت اراده 106
  الف- مفهوم اصل حاکمیت اراده 107
  ب- قلمرو اصل حاکمیت اراده 108
  بند دوم: نقش قانون دولت طرف قرارداد بین المللی 108
  نتیجه گیری 109
  پیشنهادات 111
  منابع 112


  برچسب ها: پایان نامه جایگاه حسن نیت در تفسیر قرارداد های بین المللی جایگاه حسن نیت در تفسیر قرارداد های بین المللی قرارداد های بین المللی حسن نیت پایان نامه حسن نیت وضعیت حقوقی حسن نیت
محصولات مرتبط
مقاله ترجمه شده حقوق: نسبت دادن مسئولیت کیفری به بازیگران شرکت -دروسی از دادگاه های بین المللی مقاله ترجمه شده حقوق: نسبت دادن مسئولیت کیفری به بازیگران شرکت -دروسی از دادگاه های بین المللی قیمت: 16,000 تومان
سوء استفاده از اعضا: پرسش هایی در ارتباط با ماده 16 از مواد پیش نویس مسئولیت سازمان های بین المللی سوء استفاده از اعضا: پرسش هایی در ارتباط با ماده 16 از مواد پیش نویس مسئولیت سازمان های بین المللی قیمت: 15,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده حقوق:  حفاظت از حیات وحش بر روی زمین از منظر حقوق بین الملل دانلود مقاله ترجمه شده حقوق: حفاظت از حیات وحش بر روی زمین از منظر حقوق بین الملل قیمت: 20,000 تومان
تحقیق : قاچاق انسان از نظر حقوق بین الملل و حقوق ایران تحقیق : قاچاق انسان از نظر حقوق بین الملل و حقوق ایران قیمت: 12,000 تومان
پایان نامه حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی پایان نامه حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی قیمت: 6,000 تومان
پایان نامه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی پایان نامه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی قیمت: 7,000 تومان
پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی قیمت: 4,000 تومان
کار تحقیقی بررسی بیع متقابل نفتی در ایران و کشورهای بین الملل کار تحقیقی بررسی بیع متقابل نفتی در ایران و کشورهای بین الملل قیمت: 12,000 تومان
کار تحقیقی بررسی جنایات جنگی از منظر حقوق بین الملل کار تحقیقی بررسی جنایات جنگی از منظر حقوق بین الملل قیمت: 12,000 تومان
کارتحقیقی بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین الملل کارتحقیقی بررسی صلاحیت دیوان کیفری بین الملل قیمت: 12,000 تومان
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.