بررسي خشونت عليه زنان و راهكارهاي پیشگیری از ان

نوع فایل: Word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 164 صفحه چكيده زنان نيمي از جامعه ايران را تشكيل داده اند از سويي به جهت پاره اي مناسبات اجتماعي نقش زنان نسبت به مردان در تربيت فرزندان از اهميت بالايي برخوردار است و اگر بخواهيم منصفانه به موضوع بنگريم نقش آنان در استحكام نظام خانواده نيز از مردان برتر ا

کد فایل:8940
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 271 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 164

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 7,500 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 164 صفحه
  چكيده
  زنان نيمي از جامعه ايران را تشكيل داده اند از سويي به جهت پاره اي مناسبات اجتماعي نقش زنان نسبت به مردان در تربيت فرزندان از اهميت بالايي برخوردار است و اگر بخواهيم منصفانه به موضوع بنگريم نقش آنان در استحكام نظام خانواده نيز از مردان برتر است اما در جامعه همواره مورد ظلم و تعدي مردان واقع شده و حقوق آنان ناديده انگاشته شده است .حتي وضعيت پا را فراتر از اين نهاده و قوانيني كه به جهت حمايت از آنان وضع شده كه اغلب توسط مردان تدوين گرديده است جوابگوي حمايت از آنان نمي باشد ، خشونت به عنوان جزيي از ذات وجود انسان در ضمير او نهاد شده تا بتواند در مواقع لازم با استفاده از آن واكنش هاي طبيعي از خود بروز داده و از خود دفاع نمايد. در پژوهش حاضر مشخص گرديد كه عوامل مختلفي در خشونت مردان عليه زنان وجود داشته كه مي توان به مباحث زيستي ، فرهنگي ، اقتصادي و اجتماعي اشاره نمود همچنين وضعيت خانوادگي و سطح تربيت اجتماعي و فردي افراد در بوجود آمدن مسئله فوق از اهميت بالايي برخوردار است در اين ميان قانون نيز راهكارهايي را در نظر گرفته است كه البته اين راهكارها در محيط خانواده چندان كاربردي ندارند زيرا زنان گاهي در خانه پدري از سوي والدين و برادران و در خانه همسر از سوي او و در اجتماع به وسيله برخي نهادها وسازمانها مورد خشونت قرار مي گيرند در دايره خشونت مي توان از ضرب و جرح تا مقابله با رشد و پيشرفت زنان در جامعه به عناوين مختلف نام برد، در اين دايره حتي ممنوعيت بكارگيري برخي از مشاغل در سطح جامعه مي تواند از عوامل خشونت محسوب گردد آنچه كه مهم به نظر مي آيد نوع خشونت نيست بلكه اثرات وتبعات آن از اهميت بيشتري برخوردار است در پژوهش حاضر تمامي عوامل فوق مورد بحث و بررسي قرار گرفته و يك فصل از پژوهش نيز به راهكارها و پيشنهادهاي مبارزه با خشونت عليه زنان اختصاص داده شده است در يك جمع بندي مي توان عوامل محيطي و خانوادگي و سطح آگاهي زنان را از جمله عوامل مورد خشونت قرار گرفتن زنان نام برد.
  واژگان كليدي : خشونت – زنان – حقوق مدني – راهكارههاي پيشگيري- خانواده – جامعه


  چكيده ۱
  مقدمه. ۲
  فصل اول: كليات تحقيق 4
  ۱-۱- بيان مسئله. ۵
  ۱-۲- اهميت موضوع و ضرورت تحقيق.. ۷
  ۱-۳- اهداف تحقيق.. ۹
  ۱-۳-۱- هدف اصلي.. ۹
  ۱-۳-۲- هدف فرعي.. ۹
  ۱-۴- سؤالات تحقيق.. ۱۰
  ۱-۴-۱- سوال اصلي.. ۱۰
  ۱-۴-۲- سوال فرعي.. ۱۰
  ۱-۵- فرضیه های تحقيق.. ۱۱
  ۱-۵-۱- فرضیه اصلي.. ۱۱
  ۱-۵-۲- فرضیه فرعي.. ۱۱
  ۱-۶- تعاريف مفاهيم. ۱۲
  ۱-۷- روش تحقيق.. ۱۳
  ۱-۸- پيشينه تحقيق.. ۱۴
  ۱-۸-۱- پيشينه خارجي.. ۱۴
  ۱-۸-۲- پيشينه داخلي.. ۱۹
  ۱-۸-۳- جمع بندي از پيشينه تحقيقات… ۲۴
  فصل دوم: مباني و چارچوب نظري تحقيق.۲۶
  ۲-۱- مروري بر مباني نظري.. ۲۷
  ۲-۲- ساختار خانواده در ایران و جهان. ۳۱
  ۲-۲-۱- ساختار خانواده در گذشته. ۳۲
  ۲-۲-۱-۱- خانواده گسترده ۳۳
  ۲-۲-۱-۱-۱- ويژگي‌هاي خانواده گسترده ۳۵
  ۲-۲-۱-۲- خانواده هسته اي.. ۳۶
  ۲-۲-۱-۲-۱- ويژگي‌هاي خانواده هسته اي.. ۳۷
  ۲-۲-۲- سير تحول خانواده و موقعيت زن در ايران. ۳۸
  ۲-۲-۳- تغييرنقش مردان در خانواده ۳۸
  ۲-۲-۴- تغيير نقش زنان در خانواده ۳۹
  ۲-۲-۵- نگرش جامعه نسبت به خانواده در ايران. ۴۰
  ۲-۳- عوامل ايجاد خشونت… ۴۴
  ۲-۳-۱- علل اقتصادي.. ۴۴
  ۲-۳-۲- عوامل فرهنگي.. ۴۷
  ۲-۳-۳- رسانه هاي جمعي.. ۴۷
  ۲-۴- خشونت خانگي در ايران. ۴۹
  ۲-۴-۱- روابط زن و مرد از گذشته تاكنون. ۴۹
  ۲-۴-۲- خشونت خانگي عليه زنان. ۵۰
  ۲-۴-۳- ويژگي هاي شخصيتي زنان خشونت ديده ۵۱
  ۲-۴-۴- ويژگي هاي شخصيتي مردان خشن.. ۵۱
  ۲-۵- انواع خشونت عليه زنان. ۵۳
  ۲-۵-۱- خشونت رواني.. ۵۳
  ۲-۵-۲- خشونت جسمي.. ۵۴
  ۲-۵-۳- خشونت جنسي.. ۵۴
  ۲-۵-۴- خشونت اقتصادي.. ۵۴
  ۲-۶- آثار و پیامدهای خشونت علیه زنان. ۵۵
  ۲-۶-۱- اثرات كوتاه مدت… ۵۵
  ۲-۶-۱-۱- آسيب جسماني زن. ۵۵
  ۲-۶-۱-۲- آسيب روحي و عاطفي.. ۵۶
  ۲-۶-۱-۳- لطمه روحي كودكان. ۵۶
  ۲-۶-۲- اثرات بلند مدت… ۵۷
  ۲-۶-۲-۱- آسيب شديد روحي و ماندگاري استرس و ترس در زنان. ۵۷
  ۲-۶-۲-۲- عدم مشاركت در امور اجتماعي.. ۵۸
  ۲-۶-۲-۳- ابتلا به HIV به جهت خشونت جنسي.. ۵۸
  ۲-۷- حوزه هاي خشونت عليه زنان. ۶۰
  ۲-۷-۱- حوزه خصوصي ۶۰
  ۲-۷-۱-۱- در خانه پدر ۶۰
  ۲-۷-۱-۲- در خانه شوهر ۶۰
  ۲-۷-۲- حوزه عمومي.. ۶۱
  ۲-۷-۲-۱- آداب و رسوم. ۶۱
  ۲-۷-۲-۲- فرهنگ شفاهي و كتبي.. ۶۱
  ۲-۷-۲-۳- سنت ها : ۶۱
  ۲-۸- چارچوب نظري پژوهش… ۶۲
  ۲-۸-۱- نظریه های خشونت… ۶۲
  ۲-۸-۱-۱- جنبه زيستي.. ۶۲
  ۲-۸-۱-۲-عوامل روان شناختي و شخصيتي.. ۶۲
  ۲-۸-۱-۳- نظريه خشونت ذاتي.. ۶۴
  ۲-۸-۱-۴- نظريه محروميت – تهاجم. ۶۵
  ۲-۸-۱-۵-نظريه نيازهاي انساني.. ۶۶
  ۲-۸-۱-۶- نظريه تحريك… ۶۶
  ۲-۸-۱-۷- ويژگي هاي شخصيتي.. ۶۷
  ۲-۸-۱-۸- ناكامي.. ۶۸
  ۲-۸-۱-۹- ضعف اخلاقي.. ۶۸
  ۲-۸-۱-۱۰- اعتياد و مصرف مواد مخدر. ۶۹
  ۲-۸-۲- ‌رويكرد روانشناسي اجتماعي.. ۶۹
  ۲-۸-۲-۱- نظريه يادگيري اجتماعي.. ۶۹
  ۲-۸-۲-۲- نظريه مبادله. ۷۱
  ۲-۸-۲-۳- نظريه منابع. ۷۱
  ۲-۸-۲-۴- نظريه كنترل اجتماعي.. ۷۱
  ۲-۸-۳- رويكرد جامعه شناختي.. ۷۲
  ۲-۸-۳-۱- تالكوت پارسنز(نظريه كاركردگرايي) ۷۲
  ۲-۸-۳-۲- رنه كونيگ… ۷۴
  ۲-۸-۳-۳- هلموت شلسكي.. ۷۹
  ۲-۸-۳-۴- فردريك انگلس… ۸۲
  ۲-۸-۳-۵- ماكس هوركهايمر. ۸۴
  ۲-۸-۳-۶- نظريه فمينيستي.. ۸۷
  فصل سوم: راهكارهاي پيشگيري از خشونت ۹۳
  مبحث اول : پيشگيري.. ۹۴
  ۳-۱-۱- مفهوم پيش گيري از جرم. ۹۴
  ۳-۱-۲ – پيش گيري وضعي و پيش گيري اجتماعي.. ۹۴
  ۳-۱-۳- پيشگيري اوليه ، ثانويه و ثالث… ۹۶
  مبحث دوم : راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی زنان. ۹۸
  ۳-۲-۱- راهکارهای اجتماعی – فرهنگی.. ۹۸
  ۳-۲-۲- لزوم عملکرد پویای قانون‏گذار. ۱۰۴
  ۳-۲-۳- لزوم عملکرد پویای نهادهای اجرائی(سياست جنايي اجرايي) ۱۰۷
  ۳-۲-۳-۱- پرورش نیروهای متخصص با وظیفه بازدارندگی.. ۱۰۸
  ۳-۲-۳-۲- به کارگیری پلیس زن. ۱۰۹
  ۳-۲-۳-۳- ضرورت اقدام فوری نسبت به مرتکب بالقوه خشونت… ۱۱۱
  مبحث سوم : راهكارهاي نهادهاي كيفري در پيشگيري از بزه ديدگي زنان. ۱۱۳
  ۳-۳-۱- تقويت اطلاعات آماري و ارتقاي افكار عمومي.. ۱۱۴
  ۳-۳-۲- ايجاد مراكز مشاوره و خطوط بحران. ۱۱۶
  ۳-۳- ۳- آموزش زنان در خودایمن‏سازی.. ۱۱۷
  ۳-۳-۳-۱- ارتقای سطح آگاهی زنان با هدف ایجاد خودباوری و درک ضرورت خروج‏ فوری از قلمرو خشونت 117
  ۳-۳-۳-۲- تلاش برای احقاق حقوق خود. ۱۱۸
  ۳-۳-۳-۳- آموزش عدم تحمل خشونت به زنان. ۱۱۸
  ۳-۳-۳-۴- تقلیل فرصت‏های بالقوه خشونت… ۱۱۸
  مبحث چهارم : راهکارهای پیشگیری پس از بزه دیدگی زن. ۱۲۰
  ۳-۴-۱- راهكارهاي عدالت کیفری.. ۱۲۱
  ۳-۴-۲- عملکرد پویای نهاد قضائی.. ۱۲۱
  ۳-۴-۲-۱- ایجاد مسئولیت در ضابطین و مقام تعقیب و تحقیق.. ۱۲۳
  ۳-۴-۲-۲- پرورش قضات و استفاده از قضات زن. ۱۲۶
  ۳-۴-۲-۳- همکاری قضات و متخصصین.. ۱۲۹
  ۳-۴-۳- لزوم عملكرد و پويايي نهادهاي اجرائي.. ۱۳۰
  ۳-۴-۴- سازوكارهاي ناظر بر نهادهاي غير كيفري.. ۱۳۲
  ۳-۴-۴-۱- ایجاد مراکز درمانی،بهداشتی و مشاوره‏ای.. ۱۳۴
  ۳-۴-۴-۱-۱- شناسایی و معرفی بزه‏دیدگان خشونت… ۱۳۴
  ۳-۴-۴-۱-۲- صدور گواهی‏های پزشکی.. ۱۳۵
  ۳-۴-۴-۱-۳- درمان سریع. ۱۳۵
  ۳-۴-۴-۲-ایجاد خانه‏های امن ومراکز کمک به بزه‏دیدگان. ۱۳۶
  ۳-۴-۴-۳-کمیسیون‏های جبران خسارت… ۱۳۷
  ۳-۴-۵- قانون و خشونت… ۱۳۹
  ۳-۴-۵-۱- نقش پلیس… ۱۳۹
  ۳-۴-۵-۲- اختیارات بازداشت کردن. ۱۴۲
  ۳-۴-۵-۳- ضمانت‌گیری از متهم. ۱۴۴
  ۳-۴-۵-۴- واکنش‌های حقوقی.. ۱۴۴
  ۳-۴-۵-۵- طلاق – جدایی.. ۱۴۵
  ۳-۴-۵-۶- راه‌حل‌های حقوق مدنی.. ۱۴۶
  ۳-۴-۵-۷- سیستم حقوقی جدی و پاسخ‌گو. ۱۴۸
  نتيجه گيري و پيشنهادات ۱۵۰
  نتيجه گيري.. ۱۵۱
  پيشنهادات… ۱۵۴
  محدوديت هاي تحقيق.. ۱۵۷
  منابع و ماخذ. ۱۵۸
  فهرست منابع فارسي.. ۱۵۹
  فهرست منابع غير فارسي.. ۱۶۳
  چكيده به زبان انگليسي ۱۶۴  برچسب ها: پایان نامه بررسي خشونت عليه زنان و راهكارهاي پیشگیری از ان بررسي خشونت عليه زنان و راهكارهاي پیشگیری از ان خشونت عليه زنان و راهكارهاي پیشگیری از ان خشونت علیه زنان وضعیت حقوقی خشونت علیه زنان خشونت علیه بانوان پایان نامه ارشد حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.