فایل های دیگر فروشنده

دانلود مقاله ترجمه شده : اینترنت اشیاء، دیدگاه، کاربردها و مباحث تحقیقاتی دانلود مقاله ترجمه شده : اینترنت اشیاء، دیدگاه، کاربردها و مباحث تحقیقاتی قیمت: 20,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : مکانیسم تحمل خطا برای گرید محاسباتی با استفاده از الگوریتم Checkpoint دانلود مقاله ترجمه شده : مکانیسم تحمل خطا برای گرید محاسباتی با استفاده از الگوریتم Checkpoint قیمت: 12,500 تومان
شبکه های بی سیم حسگر بدن با پهنای باند بسیار وسیع: ارزیابی در شرایط کانال استاتیک و دینامیک شبکه های بی سیم حسگر بدن با پهنای باند بسیار وسیع: ارزیابی در شرایط کانال استاتیک و دینامیک قیمت: 11,500 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : مدیریت سرویس های فناوری اطلاعات در نگاه ابری چیست؟ دانلود مقاله ترجمه شده : مدیریت سرویس های فناوری اطلاعات در نگاه ابری چیست؟ قیمت: 7,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : ابزار داده کاوی Data mining tools دانلود مقاله ترجمه شده : ابزار داده کاوی Data mining tools قیمت: 17,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : مطالعه ای بر تکنیک های مدیریت انرژی در شبکه های سنسوری بی سیم دانلود مقاله ترجمه شده : مطالعه ای بر تکنیک های مدیریت انرژی در شبکه های سنسوری بی سیم قیمت: 8,000 تومان
کدینگ شبکه، بر مبنای پروتکل همه پخشی ایمن در شبکه های مِش بی سیم چند کاناله، چند فرکانسی کدینگ شبکه، بر مبنای پروتکل همه پخشی ایمن در شبکه های مِش بی سیم چند کاناله، چند فرکانسی قیمت: 10,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : یک روش تخصیص چندکاناله چند فرکانسی در شبکه های مِش بی سیم دانلود مقاله ترجمه شده : یک روش تخصیص چندکاناله چند فرکانسی در شبکه های مِش بی سیم قیمت: 7,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : مروری بر امنیت شبکه و رمزنگاری دانلود مقاله ترجمه شده : مروری بر امنیت شبکه و رمزنگاری قیمت: 13,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : یک رویکرد جدید برای تعادل بار در مرکز داده ابر دانلود مقاله ترجمه شده : یک رویکرد جدید برای تعادل بار در مرکز داده ابر قیمت: 9,000 تومان

پایان نامه بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت

پایان نامه بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت نوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 75 صفحه چکيده حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته ا

کد فایل:6769
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 141 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 75

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 6,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت
  نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 75 صفحه

  چکيده
  حیازت مباحات عبارت اند از، «استیلاء و تسلط بر مال مباح منقول به نحوی که دیگران امکان تسلط بر آن نداشته باشند».منابع طبیعی منقولی که در قلمرو مباحات عامه قرار گرفته اند و با عمل حیازت قابل تملک اند گسترده وسیعی دارند. لذا بخش مهمی از ثروت های ملی هر جامعه ای در حوزه مباحات عامه قرار گرفته است، مانند: ثروت های دریایی، حیوانات وحشی جنگل ها، رودخانه ها، معادن زیرزمینی و … بنابر این حیازت بدون قید و شرط در جامعه امروزی با پیشرفت های مستحدثه پیش روی، پی آمدهایی از قبیل تخریب محیط زیست و غیره را به دنبال خواهد داشت. در نظام اجتماعی نوین، دولت اسلامی برای حفظ مصالح عمومی با وضع قوانین خاص، موارد حیازت مباحات را بسیار محدود کرده است. فرضاً به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی ایران، همه ثروتهای عمومی در اختیار حکومت اسلامی نهاده شده تا بر پایه مصالح، درباره آنها تصمیم گرفته شود. حیازت از اسباب مالکیت است ولی نه در هر چیزی بلکه حیازتی از اسباب مالکیت می باشد که عرصه زندگی را برای دیگران تنگ نکند و حق زندگی را از دیگران سلب ننماید، اگر به گونه ای اقدام به حیازت نمایند که برای دیگران حوزه مباحی باقی نماند تا اینکه بتواند با کسب و کار زندگی کند حیازت محسوب نمی شود و حیازت در حد وسیع و نامحدود و انحصاری مجاز نیست. از شرایط حیازت کننده این است که قصد و اراده ی حیازت را داشته باشد، زیرا ماهیت حیازت هم چنان که در تعریف آن معلوم است، امر قهری نیست، بلکه عمل حقوقی است که قوام آن به قصد و اراده است. حیازت مباحات از بین امور حقوقی، عمل حقوقی و از میان اعمال حقوقی، ایقاع محسوب می شود و با توجه به این که از جمله امور ارادی و مبتنی بر قصد می باشد، بنا به اصول کلی حقوق قابلیت نیابت پذیری( وکالت، اجاره، تبرعی) را دارد.
  واژگان کلیدی: حیازت مباحات،اسباب تملک،قصد و اراده،ماهیت حقوقی،ایقاع،قوانین موضوعه،فقه.

  .
  فهرست مطالب
  چکیده ۱
  مقدمه ۲
  فصل اول: کلیات تحقیق
  ۱-۱- حیازت مباحات ۹
  ۱-۲- مفهوم«مال» ۱۱
  ۱-۳- مفهوم «مالکیت» ۱۲
  ۱-۴- تفاوت حیازت مباحات با احیاء اراضی موات ۱۴
  ۱-۴-۱- تعریف زمین موات ۱۵
  ۱-۴-۱-۱- زمین موات در قانون ۱۵
  ۱-۴-۱-۲- زمین موات در فقه اهل سنت ۱۵
  ۱-۴-۱-۳- زمین موات در فقه امامیه ۱۶
  ۱-۵- حیازت و قاعده سبق ۱۷
  ۱-۶- اموال عمومی و مشترکات عمومی، انفال ۱۸
  ۱-۶-۱- مشترکات عمومی ۲۰
  ۱-۶-۲- «انفال» مفهومی فقهی ۲۴
  ۱-۶-۳- «انفال» در اصطلاح فقهای اهل سنت ۲۷
  ۱-۶-۴- قوانین مختلف پیرامون انفال و مشترکات عمومی ۲۸
  ۱-۶-۵- فی ء ۲۹
  ۱-۶-۵-۱- «فیء»در فقه اهل سنت ۲۹
  ۱-۷- سببیت حیازت در تملک مباحات ۳۲
  فصل دوم: شرایط و عناصر حیازت مباحات
  ۲-۱- ارکان حیازت مباحات ۳۵
  ۲-۱-۱- قصد حیازت ۳۵
  ۲-۱-۲- اهلیت حیازت کننده ۳۶
  ۲-۱-۲-۱- بلوغ(حیازت صغیر ممیز) ۳۶
  ۲-۱-۲-۲- رشد ۳۸
  ۲-۱-۲-۳- عقل ۴۱
  ۲-۲- ماهیت حقوقی حیازت مباحات ۴۲
  ۲-۲-۱- مفهوم«ایقاع» ۴۳
  ۲-۲-۲- نظریات ابرازی در ماهیت حقوقی حیازت مباحات ۴۴
  ۲-۲-۲-۱- نظریه سببیت حیازت جهت ملکیت ابتدایی ۴۴
  ۲-۲-۲-۲- نظریه ایقاعی بودن حیازت مباحات ۴۵
  ۲-۳- مصادیق عمل حقوقی حیازت ۴۵
  ۲-۳-۱- آبهای مباح ۴۵
  ۲-۳-۱-۱- قوانین مربوط به مالکیت آب ها ۴۷
  ۲-۳-۲- معدن ۴۸
  ۲-۳-۳- اصطیاد(شکار و صید) ۵۰
  ۲-۳-۴- حیازت های نوین ۵۱
  ۲-۳-۵- جهول المالک ۵۲
  ۲-۳-۵-۱- شرایط مال مجهول المالک ۵۲
  ۲-۳-۵-۲- تقسیم بندی اموال مجهول المالک ۵۳
  فصل سوم:قابلیت نیابت در حیازت مباحات
  ۳-۱-قابلیت نیابت پذیری حیازت مباحات ۵۷
  ۳-۲-اجازه اشخاص ۵۸
  ۳-۲-۱-شرایط اجاره اشخاص ۵۹
  ۳-۲-۲-آثار اجاره اشخاص ۶۰
  ۳-۲-۲-۱-تعهدات اجیر ۶۰
  ۳-۲-۲-۲-تعهدهای مستاجر ۶۱
  ۳-۲-۳-حیازت اجیر ۶۱
  ۳-۳-حیازت به وکالت ۶۲
  ۳-۴-شرکت در حیازت ۶۳
  ۳-۵-حقوق محیط زیست و حیازت مباحات ۶۳
  ۳-۶-نتیجه گیری ۶۴
  ۳-۷-پیشنهادها ۶۵
  منابع ۶۷
  چکیده انگلیسی ۷۰  برچسب ها: پایان نامه بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت حیازت مباهات پایان نامه ارشد حقوق پایان نامه حقوق دانلود پایان نامه حقوق پایان نامه رشته حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.