پایان نامه بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری جدید

پایان نامه بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری جدید نوع فایل: Word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 88 صفحه حجم : 400 کیلوبایت چکیده هدف از تحقیق حاضر بررسی سیر تحولی حقوق متهم در آیین دادرسی جدید می باشد.قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطب

کد فایل:6763
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 201 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 88

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 35,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری جدید
  نوع فایل: Word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 88 صفحه
  حجم : 400 کیلوبایت

  چکیده
  هدف از تحقیق حاضر بررسی سیر تحولی حقوق متهم در آیین دادرسی جدید می باشد.قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با تأثیرپذیری از الگوی جهانی دادرسی عادلانه و استفاده از مطالعات تطبیقی با اتخاذ رویکردهای نوین از نظام دادرسی تفتیشی در مرحله تحقیقات مقدماتی فاصله گرفته است. در این میان، مقررات ناظر به حقوق دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از همان آغاز فرایند کیفری (مرحله کشف جرم) مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است. حق ملاقات با وکیل و پزشک و تماس تلفنی با بستگان در مرحله دخالت ضابطان دادگستری ازجمله حقوق متهم در این مرحله است. همچنین، حقوق متهم در تحقیقات مقدماتی به مفهوم خاص (یعنی نزد بازپرس) به طور کامل متحول شده است. ترافعی کردن امر تحقیق و دادن امکان برابر به همه طرف های دعوا از هدف های مهم قانونگذار در این قانون بوده اس ت. به طور کلی، این نوآوری ها را می توان در دو محور تقویت حقوق دفاعی (توازن میان نفع و مصلحت عمومی و نفع و مصلحت متهم) و کاهش موارد لطمه به آزادی وی قرار داد.
  واژگان کلیدی:شخص تحت نظر؛ تحقیقات مقدماتی؛ حقوق دفاعی؛ اص ل برابر ی سلاح ها؛ اصل ترافعی


  فهرست مطالب
  چکیده ۱
  مقدمه. ۲
  فصل اول : کلیات تحقیق.. ۵
  ۱-۱- بیان مساله. ۵
  ۲-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۱۱
  ۲-۳- اهداف تحقیق. ۱۱
  ۲-۳-۱- هدف کلی.. ۱۲
  ۲-۳-۲- اهداف جزئی.. ۱۲
  ۲-۴-سئوالات تحقیق. ۱۲
  ۲-۵- فرضیات تحقیق. ۱۳
  ۲-۶- سوابق تحقیق. ۱۳
  ۲-۷-روش تحقیق. ۱۵
  روش گردآوری اطلاعات.. ۱۵
  ابزار گردآوری اطلاعات.. ۱۶
  تعاریف متغییرها و اصطاحات تحقیق. ۱۷
  فصل دوم : بررسی مفهومی و ادبیات تحقیق.. ۱۸
  ۲-۱- حقوق متهم. ۱۸
  ۲-۲- خاستگاه حقوق متهم در اندیشه اسلامی.. ۱۹
  ۲-۳- مفهوم عدالت.. ۲۰
  ۲-۴- نگاهی به چند مورد از اصول حاکم بر سیستم دادرسی امام علی(ع) ۲۱
  ۲-۵-حقوق متهم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران. ۲۲
  ۲-۶- حقوق متهم در اسناد بين المللي و منطقه‌اي.. ۲۳
  ۲-۷- حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری.. ۲۵
  ۲-۷-۱- حقوق متهم در مرحله کشف جرم. ۲۵
  ۲-۷-۲- حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی.. ۲۸
  ۲-۷-۳- حقوق متهم در مرحله تعقیب جرم. ۳۵
  ۲-۷-۴- حقوق متهم در مرحله دادرسی.. ۳۶
  ۲-۷-۵- حقوق متهم پس از مرحله دادرسی یا اجرای مجازات.. ۴۱
  فصل سوم :بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری جدید. ۴۲
  ۳-۱- اهمیت رسیدگی حقوق متهم آئین دادرسی کیفری.. ۴۲
  ۳-۲- ابتکارات و نوآوری های قانون آئین دادرسی کیفری جدید. ۴۴
  ۳-۲-۱- تغییر در تعریف قانون آئین دادرسی کیفری و اصول حاکم برآن : ۴۵
  ۳-۲-۲-لزوم رعایت حقوق مساوی طرفین پرونده و ضرورت رعایت حقوق اساسی، بشری و شهروندی مردم. ۴۶
  ۳-۲-۳- حق دفاع و حقوق متهم. ۴۷
  ۳-۲-۳-۱- حق دفاع و وکالت در فرایند دادرسی کیفری.. ۴۸
  ۳-۲-۳-۲- حق حضور وکیل و ملاقات با متهم : به موجب ماده ۴۸ آن. ۴۸
  ۳-۲-۳-۳- لزوم تفهیم مکتوب و مستندحقوق متهم. ۴۹
  ۳-۲-۳-۴- حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی.. ۴۹
  ۳-۲-۳-۵- تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع. ۵۱
  ۳-۲-۳-۶- مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی به مدارک پرونده ۵۶
  ۳-۲-۳-۷- الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلائل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع. ۵۷
  فصل چهارم: بررسی سیر تحولی طبقه بندی جرائم و صلاحیت های قانونی.. ۵۸
  ۴-۱- تقسیم و طبقه بندی جرائم ، کشف جرم ، تحقیقات مقدماتی و صلاحیت های قانونی در قانون جدید. ۵۸
  ۴-۱-۱- دعوای عمومی و دعوای خصوصی.. ۵۹
  ۴-۱-۲- کشف جرم و تحقیقات مقدماتی.. ۶۰
  ۴-۱-۳- تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی.. ۶۱
  ۴-۱-۴- ضابطان دادگستری و تکالیف آنان. ۶۱
  ۴-۲- حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری.. ۶۳
  ۴-۳- حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان. ۶۶
  ۴-۴- وظایف و اختیارات دادستان. ۶۷
  ۴-۴-۱- حذف قاضی تحقیق و احیاء نهاد دادستانی در قانون جدید. ۶۸
  ۴-۴-۲- شناسایی حق طرح شکایت برای سازمان های مردم نهاد. ۶۸
  ۴-۵- وظایف و اختیارات بازپرس و حدود آن. ۷۰
  ۴-۵-۱- حذف قاضی تحقیق و تقویت مقام بازپرسی.. ۷۰
  ۴-۵-۲- مکانیسم حمایت از بزه دیده، شاهد و مطلع و خانواده متهم : ۷۱
  ۴-۵-۳- قرار رد درخواست مطالعه و دسترسی اوراق پرونده(قرار عدم دسترسی به اوراق پرونده) ۷۲
  ۴-۵-۴- تجویز ارائه اسناد و مدارک غیرطبقه بندی شده و غیرممنوعه. ۷۳
  ۴-۵-۵- منع انتشار مطالب و مدارک پرونده ۷۴
  ۴-۵-۶- منع تحقیق در جرایم منافی عفت.. ۷۵
  ۴-۵-۷- تکلیف به بررسی وضعیت متهمان زندانی.. ۷۶
  ۴-۵-۶- تقدیم دادخواست ضرر و زیان. ۷۷
  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری.. ۷۸
  ۵-۱- بحث.. ۷۸
  ۵-۱-۱- بررسی اشکالات قانون جدید درباب رسیدگی به حقوق متهم. ۷۸
  ۵-۱-۲- چالش‌های لایحه. ۸۱
  ۵-۲- نتیجه گیری.. ۸۲
  منابع و ماخذ. ۸۵
  برچسب ها: پایان نامه بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری جدید بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری جدید حقوق متهم آیین دادرسی کیفری حقوق ایران پایان نامه حقوق متهم مقاله حقوق متهم حقوق متهم پایان نامه ارشد حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.