پایان نامه بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران

پایان نامه بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 90 صفحه چكيده: پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است . از آنجا که

کد فایل:6740
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 193 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 90

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 9,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 90 صفحه

  چكيده:
  پیشرفتهای اقتصادی حاصله در قرون اخیر و موثر در روابط تجاری بین تجار ؛ دولتها را نسبت به ادای به موقع تعهدات تجار ؛ حساس کرده است .
  از آنجا که عدم توانایی تجار در پرداخت دیون خود ؛ باعث اختلال امور عده زیادی از تجار دیگر می شود وزندگی اقتصادی را دچار مشکل ساخته ونظم عمومی جامعه را برهم می زند دولتها برآن شده اند ؛ برای حفظ نظام اجتماعی مقررات ویژه ای درباره ی تجار وروابط تجاری آنها وضع کنند وسایر اشخاص غیر تاجر را از دایره ی شمول این مقررات خارج کنند واصول ومقررات مربوط به تصفیه دیون آنان را از اشخاص عادی جدا نمایند .
  از جمله این مقررات اصولی است که در قانون تجارت ایران ؛مصوب ۱۳۱۱با عنوان ورشکستگی پیش بینی شده است .این مقررات که از قوانین اروپایی گرفته شده است ومختص تجار طبیعی وشرکتهای تجارتی است با اصول وقواعد حقوق مدنی حاکم بر اعسار تفاوت دارد .
  بنابراین با توجه به تفاوتهای نهادهای ورشکستگی وافلاس واعساردر این پژوهش به بررسی تطبیقی آثار، احکامو شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران پرداخته خواهد شد.
  فهرست مطالب
  چکیده
  مقدمه ۱
  فصل اول: کلیات.. ۳
  مبحث اول : تعاریف کلی. ۴
  گفتار اول : مفهوم اعسار ۴
  گفتار دوم : مفهوم مفلس… ۵
  گفتار سوم : رابطه ی مفلس با معسر ۷
  مبحث دوم : تاریخچه… 8
  گفتار اول : سیر قانونی افلاس واعسار در حقوق ایران. ۸
  الف : افلاس در قانون تسریع محاکمات ۱۳۲۹ ه.ق. ۸
  ب : اعسار در قانون تسریع محاکمات ۱۳۰۹ ه.ش . ۱۰
  ج : قانون افلاس واعسار ۱۳۱۰ ه.ش.. ۱۱
  د : قانون فعلی اعسار ۱۳
  گفتار دوم : ورشکستگی. ۱۴
  فصل دوم: بررسی تطبیقی شرایط افلاس و اعسار در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. ۱۶
  مبحث اول : شرایط ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. ۱۷
  گفتاراول : ورشکستگی مخصوص تجار است.. ۱۷
  الف : تجار حقیقی. ۱۷
  ب : شرکت های تجارتی ( اشخاص حقوقی ) ۱۹
  گفتار دوم : توقف از پرداخت دین. ۲۰
  الف : دیدگاه حقوقدانان. ۲۰
  ب : رویه های قضایی. ۲۱
  گفتارسوم : اوصاف دین. ۲۲
  الف : دین باید مسلم باشد. ۲۲
  ب : دین نباید مشروط وغیر نقد باشد. ۲۲
  ج : دین می تواند تجاری یامدنی باشد. ۲۳
  د : عدم تاثیر تعداد دیون پرداخت نشده ۲۳
  مبحث دوم : شرایط مدعی اعسار برای تقدیم دادخواست.. ۲۴
  گفتاراول : شخص حقیقی بودن. ۲۴
  گفتاردوم : محبوس بودن یا نبودن مدعی اعسار از محکوم به ۲۵
  مبحث سوم : شرایط مربوط به افلاس.. ۲۵
  گفتار اول : شرایط مربوط به دین. ۲۶
  الف : اثبات دیون در محکمه ۲۶
  ب : عدم تکافوی دارایی بر میزان دیون. ۲۶
  ج : حال بودن دیون. ۲۷
  گفتار دوم : شرایط اشخاص مقتضی حکم افلاس.. ۲۷
  مبحث چهارم : احکام ورشکستگی در حقوق موضوعه ۲۹
  گفتار اول : اعلان حکم ورشکستگی. ۳۲
  گفتار دوم : طرق شکایت از حکم. ۳۳
  گفتار سوم : اجرای موقت حکم. ۳۴
  گفتار چهارم : عام ومطلق بودن حکم ورشکستگی. ۳۴
  مبحث پنجم : احکام افلاس.. ۳۴
  مبحث ششم : احکام اعسار ۳۶
  فصل سوم : بررسی تطبیقی آثار حکم ورشکستگی درحقوق موضوعه وافلاس واعساردرفقه ۳۷
  مبحث اول : آثار حکم افلاس.. ۳۸
  گفتار اول : آثار حکم افلاس نسبت به مدیون. ۳۸
  گفتار دوم : آثار حکم افلاس نسبت به بستانکاران. ۳۹
  مبحث دوم : آثار قبول حکم اعسار ۴۰
  گفتار اول : آثار ناشی از قبول حکم اعسار نسبت به شخص مدیون. ۴۰
  الف :آثار حکم قبول اعسار از محکوم به ۴۰
  ب : آثار حکم قبول اعسار از هزینه دادرسی. ۴۲
  گفتار دوم :آثار ناشی از حکم قبول اعسار نسبت به دائنین. ۴۳
  مبحث سوم : آثار ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران. ۴۵
  گفتار اول : منع مداخله تاجر در اموال خود ۴۵
  گفتار دوم : تصفيه امور ورشكسته بوسيله مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي. ۴۸
  گفتار سوم : اثر حكم ورشكستگي نسبت به بستانكاران ورشكسته ۵۰
  الف : حال شدن ديون موجل ورشكسته ۵۱
  ب : عدم تعلق بهره به ديون ورشكسته ۵۲
  گفتار چهارم : اثر حكم ورشكستگي نسبت به بدهكاران ورشكسته ۵۴
  گفتار پنجم : اثر حكم ورشكستگي نسبت به اشخاصي كه با ورشكسته ارتباط دارند. ۵۵
  الف : اثر حکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مال آن ها عیناً نزد ورشکسته است.. ۵۶
  ب : در جرايمي كه اشخاصي غير از تاجر ورشكسته در امور ورشكستگي مرتكب مي شوند. ۶۰
  گفتار ششم : اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات تاجر ۶۱
  الف : اثرحكم ورشكستگي نسبت به معاملات قبل از تاريخ توقف.. ۶۱
  ب : نسبت به معاملات بين تاريخ توقف و تاريخ صدور حكم ورشكستگي. ۶۳
  ج : اثر حكم ورشكستگي نسبت به معاملات بعد از تاريخ صدور حكم ورشكستگي. ۶۴
  گفتار هفتم : اثر حكم ورشكستگي در شركت هايي كه ورشكسته در آنها مشاركت دارد. ۶۵
  الف : اثر ورشكستگي شريك در شركت هاي اشخاص وبالعكس… ۶۵
  ب : اثر ورشكستگي شریک در شركت هاي سرمايه و بالعكس… ۶۷
  ج : اثر ورشکستگی شریک در شرکتهای مختلط و بالعکس… ۶۹
  گفتار هشتم : سلب اعتبار ۶۹
  الف : اعاده اعتبار واقعی. ۶۹
  ب : اعاده اعتبار قانونی. ۷۰
  ج : دادگاه صالح جهت اعاده اعتبار ۷۱
  گفتار نهم : مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.. ۷۴
  الف : ورشکستگی به تقصیر ۷۵
  ب : ورشکستگی به تقلب.. ۸۰
  نتیجه گیری. ۸۳
  منابع و مآخذ. ۸۷  برچسب ها: بررسی تطبیقی آثار احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران شرایط اعسار شرایط افلاس افلاس در فقه ورشکستگی اعسار افلاس پایان نامه ارشد حقوق پایان نامه حقوق حقوق فقه امامیه
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.