پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس

پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس نوع فایل: Word و (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 125 صفحه چكيده با بررسي مواد قانوني ، رويه قضايي ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظريات فقهي و اسلامي، مي شود اين گونه بيان نمود : اجراي تعهدات تقريباً چيزي مشابه واقعه حقوقي مي باش

کد فایل:6739
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 178 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 125

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 9,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
  نوع فایل: Word و (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 125 صفحه

  چكيده
  با بررسي مواد قانوني ، رويه قضايي ، آراء قضات ، مصاحبه با حقوق دانان ، نظريات فقهي و اسلامي، مي شود اين گونه بيان نمود : اجراي تعهدات تقريباً چيزي مشابه واقعه حقوقي مي باشد و تنها راه پيش روي متعهد اجراي آن مي باشد . تعهدات شامل: فعل ، عمل مادي ، ترك فعل و عمل حقوقي مي باشند . به عنوان مثال : تسليم مبيع ، انتقال سند ، ضمانت و رهن از تعهدات مي باشند . متون قانوني در مورد اجراي عين تعهد در كشور ما اكثراً بر گرفته شده از فقه و بيانگر اجبار و الزام متعهد مي باشند . استثناهاي موجود در قوانين هم از فقه گرفته شده اند . فقط در اجراي اسناد رسمي ما رويه اي جداي از فقه داريم . اجرا به اجراي مستقيم و غير مستقيم تقسيم شده است . اين امر به نوبه خود تضميني براي اجراي تعهدات مي باشد . مع ذلك با توجه به تضمين هاي بيشتر براي اجراي اسناد تجاري ، نحوه اجراي آنها در مقايسه با ساير اسناد راحت تر است . در كنوانسيون هاي بين المللي براي اجراي عين تعهد در مواردي كه اجراي عين تعهد امكان پذير نمي باشد ، راه حل هاي متنوع و مختلفي پيش بيني شده است . اين خلأ در قوانين و رويه قضايي ما وجود دارد و غير از حوادث غير مترقبه ( فورس ماژور ) به ساير مواردي كه حتي در فقه هم به آن پرداخته شده است ، مقنن توجهي ننموده است ، در نظام هاي حقوقي ديگر در این خصوص عناوين فراستريشن ، هاردشيپ و غيره مورد لحاظ واقع شده است . بايد از راه حل هايي كه در قوانين ، كنوانسيون هاي بين المللي و كشورهاي پيشرفته كه به حقوق طرفين قرارداد اهميت زيادي از نظر حفظ تعادل در آن قائلند ، استفاده شود و تنها به اجبار و الزام پرداخته نشود، اين امر در اين پژوهش مورد بررسي قرار گرفته و سعي در ارائه راه حل هايي در اين خصوص شده است . با توجه به اين كه قانون مدني كشور ما كه منبع حقوق تعهدات و قراردادها مي باشد ، متاثر از نظام حقوقي رومي ژرمني مي باشد . به نظام حقوقي كامن لا كمتر توجه و پرداخته است ، در حالي كه نظام كامن لا داراي نقاط قوت منحصر به فردي مي باشد ، كه ساير نظام هاي حقوقي از آن محرومند ، كاربردي تر هست . از اين رو در اين پژوهش سعي بر آن است كه با توجه به خلأ مذكور، به نظام حقوقي كامن لا در مورد اجراي عين تعهد و مقايسه آن با ايران بپردازيم . اميدواريم كه مطالب آن راهگشاي محققين ، اساتيد و دانشجويان باشد .
  كلمات كليدي : تعهد ـ متعهد ـ متعهدله ـ دين ـ اجرا ـ اجبار ـ الزام ـ مبيع ـ عمل ـ ترك عمل – – اجراي تعهدات ـ اجراي عين تعهد ، حقوق ايران و کامن لا، کنوانسیون ها و اسناد بین المللی ـ عقيم شدن قرارداد (فراستریشن)


  فهرست مطالب
  چكيده۱
  مقدمه ۲
  بیان مسئله ۲
  پیشینه تحقیق. ۳
  ضرورت بحث.. ۳
  اهداف تحقیق. ۴
  فرضیه ها ۴
  روش تحقیق. ۵
  ساختار تحقیق. ۶
  فصل اول: اجرای عین تعهدات در حقوق ایران. ۷
  مبحث اول : کلیات و مفاهیم. ۷
  گفتار اول : مفهوم اجرا ۷
  گفتار دوم : تعهدات.. ۸
  گفتار سوم: عين تعهد. ۱۰
  گفتار چهارم : عقد یا ایقاع بودن اجرای تعهدات.. ۱۱
  بند اول: نظرات.. ۱۱
  بند دوم: نقد و بررسي نظرات.. ۱۲
  بند سوم:جمع بندي. ۱۳
  گفتار پنجم : مباني اجراي تعهدات.. ۱۴
  مبحث دوم: قواعد در اجراي عين تعهد. ۱۶
  گفتاراول : اجرای عین تعهدات از نظر فقه ۱۶
  گفتار دوم : اجراي عين تعهد در ایران. ۱۶
  گفتار سوم : علل عدم امکان اجرای تعهدات.. ۱۸
  بند اول : ناممكن شدن تعهد. ۱۸
  گفتار چهارم: استثنائات اجبار و الزام در ایران. ۱۹
  گفتار پنجم: خسارات ناشي از تأخير و عدم اجراي تعهد. ۲۰
  مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن. ۲۰
  گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد(ضمانت اجراها) ۲۱
  بنداول : اجرای مستقیم. ۲۱
  ۱- تسلیم. ۲۱
  ۲- پرداخت وجه ۲۲
  ۳- تعهد در انتقال مالكيت.. ۲۲
  ۴- اجراي تعهدات مربوط به فعل و يا ترك فعل. ۲۲
  ۵- اجراي بدل تعهدات.. ۲۳
  ۵-۱- تعهدات تخييري : ۲۳
  ۵-۲- تعهدات اختياري : ۲۳
  ۶- اجرا در اسناد تجارتي. ۲۳
  بند دوم: اجراي غير مستقيم. ۲۴
  ۱- ضمانت اجراي مدني. ۲۵
  ۲- ضمانت اجرای کیفری. ۲۵
  ۳- حق حبس در قراردادها و تعهدات معوض… ۲۵
  ۴- وجه التزام ۲۶
  ۵- محدود كننده ها و معاف كننده ها ۲۷
  ۶- استثنائات.. ۲۸
  گفتار دوم: موانع اجراي عين تعهدات.. ۲۸
  بند اول: بطلان. ۲۸
  بند دوم: سر رسيدن زمان در عقود و تعهدات موقت.. ۲۹
  بند سوم: اوضاع و احوال اقتصادي و تغيير آن در تعهدات و قراردادها ۳۰
  بند چهارم: ناممکن شدن اجرا تعهدات.. ۳۰
  بند پنجم: تعذر اجراي قراردادها و فورس ماژور ۳۱
  گفتار سوم : موانع اجراي عين تعهد در فقه ۳۳
  فصل دوم: اجرای عین تعهدات در انگلستان. ۳۵
  مبحث اول:کلیات و مفاهیم. ۳۵
  گفتار اول:حقوق قراردادها و تعهدات در انگلستان. ۳۵
  گفتار دوم: مکاتب، رویه و قوانین. ۳۶
  گفتار سوم : ايجاب و قبول. ۳۸
  گفتار چهارم: عین تعهد. ۴۰
  گفتار پنجم: اجرای عین تعهد. ۴۲
  گفتار ششم: خسارات ناشی ازتاخیر و عدم اجرای تعهدات.. ۴۵
  مبحث دوم : قواعد در اجرای عین تعهدات.. ۴۷
  گفتار اول : تعهدات.. ۴۷
  گفتار دوم: ناممکن شدن تعهد. ۴۸
  گفتارسوم: نسبيت در قراردادها و تعهدات.. ۴۹
  گفتار چهارم: ضمانت اجراي عدم ايفاي تعهدات.. ۵۲
  مبحث سوم: شيوه هاي اجراي عين تعهد و موانع آن. ۵۳
  گفتار اول: شیوه های اجرای عین تعهد. ۵۳
  بند اول: تسلیم. ۵۳
  بند دوم: محدود کننده ها و معاف کننده ها ۵۵
  گفتار دوم: موانع اجراي تعهدات در كشور انگلستان. ۵۶
  بند اول : عقيم شدن تعهدات.. ۵۶
  بند دوم: تغییر در اوضاع و احوال. ۵۸
  بند سوم: بطلان. ۵۹
  مبحث چهارم :رویه قضایی در انگلستان در مورد اجرای عین تعهدات.. ۶۴
  گفتار اول: رویه قضایی. ۶۴
  بند اول: قرارداد (توافق) ۶۴
  بند دوم: صحت ايجاب.. ۶۵
  بندسوم: ايجاب از طريق پست.. ۶۵
  بند چهارم: ايجاب و تعارض در ظاهر اسناد ۶۶
  بند پنجم: ايجاب و تجارت الكترونيكي. ۶۶
  بند ششم: جهل. ۶۷
  بند هفتم :اشتباه ۶۸
  بند هشتم: اكراه ۷۰
  بند نهم: قابل اجرا بودن قرارداد در انگليس… ۷۱
  بند دهم: عوض… ۷۱
  بند یازدهم: وجود عوض… ۷۲
  بند دوازدهم: نسبيت قراردادي. ۷۳
  بندسیزدهم: قطعيت و كامل بودن شروط قراردادي. ۷۶
  بند چهاردهم: توافق براي مذاكره ۷۶
  بند پانزدهم: شروط ضمني. ۷۷
  بند شانزدهم : تفسير. ۷۸
  بند هفدهم: حسن نيت.. ۷۸
  بند هجدهم: حقوق بشر. ۸۰
  بند نوزدهم: اشتباه مشترك.. ۸۱
  بند بیستم : تغيير اوضاع و احوال. ۸۲
  بند بیست و یکم: شروط رافع مسئوليت.. ۸۴
  بند بیست و دوم : جبران خسارت.. ۸۵
  بند بیست و سوم: تدليس… ۸۷
  بند بیست و چهارم: سكوت.. ۸۷
  بند بیست و پنجم: دلايل منطقي و باورهاي منطقي. ۸۸
  بند بیست و ششم: جبران خسارات ناشي از نقض قرارداد ۸۹
  بند بیست و هفتم: جبران خسارت.. ۹۰
  بند بیست و هشتم: ميزان و نحوه برآورد منافع متوقع. ۹۱
  بند بیست و نهم: تكليف زيان ديده براي كاهش زيان ناشي از نقض قرارداد ۹۲
  بند سی ام: قابليت پيش بيني ضرر ۹۳
  فصل سوم: اجرای عین تعهدات در اسناد و کنوانسیون های بین المللی.. ۹۵
  مبحث اول: اجراي عين تعهد در كنوانسيون بيع بين المللي كالا ۱۹۸۰ و اینکو ترمز. ۹۵
  گفتار اول: بيع بين المللي كالا ۱۹۸۰٫ ۹۵
  گفتار دوم : اساس اينكو ترمز. ۹۶
  مبحث دوم: موانع اجرای تعهدات.. ۹۸
  گفتار اول: مانع هاي اجراي تعهدات در سطح بين المللي و كنوانسيون هاي بين المللي. ۹۸
  گفتار دوم: پيشنهادات كميسيون حقوق تجارت بين المللي سازمان ملل متحد (Uncitral) : 98
  گفتار سوم : موانع در اجراي تعهدات و پيشنهادهاي مؤسسه بين المللي يكنواخت كردن حقوق خصوصي. ۹۹
  فصل چهارم : شباهت ها وتفاوت های اجرای عین تعهدات در حقوق ایران و انگلستان و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی.. ۱۰۰
  مبحث اول: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس… ۱۰۰
  گفتار اول: شباهت ها ۱۰۰
  گفتار دوم: تفاوت ها ۱۰۹
  مبحث دوم: شباهت ها و تفاوت در حقوق ایران و انگلیس و کنوانسیون ها و اسناد بین المللی. ۱۱۵
  گفتار اول: شباهت ها ۱۱۵
  گفتار اول: تفاوت ها ۱۱۶
  فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات.. ۱۱۸
  پیشنهادات.. ۱۲۰
  فهرست منابع و ماخذ. ۱۲۱  برچسب ها: پایان نامه اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس اجرای عین تعهد حقوق ایران حقوق انگلیس پایان نامه ارشد حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.