پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد

پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 116 صفحه چکیده این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکن

کد فایل:6681
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 212 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 116

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
4 0 گزارش
 • پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 116 صفحه

  چکیده
  این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .
  کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله

  فهرست مطالب
  چکیده
  مقدمه 1
  فصل اول: کلیات
  ۱-۱- تعریف و تقسیم بندی اشتباه 6
  ۱-۱-۱- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه 6
  ۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه 6
  ۱-۱-۱-۱-۱- تعریف اشتباه در لغت 6
  ۱-۱-۱-۱-۲- تعریف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان 6
  ۱-۱-۱-۲- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه 7
  ۱-۱-۱-۲-۱- تفاوت اشتباه با خطا 7 1-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل 7
  ۱-۱-۱-۲-۳- تفاوت اشتباه با سهو 8
  ۱-۱-۲- تقسیم بندی اشتباه 8
  ۱-۱-۲-۱- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن 8
  ۱-۱-۲-۱-۱- اشتباه موضوعی 8
  ۱-۱-۲-۱-۲- اشتباه حکمی(حقوقی) 9
  ۱-۱-۲-۲- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن 10
  ۱-۱-۲-۲-۱- شبهه مصداقی 10 1-1-2-2-2- شبهه مفهومی 11
  ۱-۱-۲-۳- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی 11
  ۱-۱-۲-۳-۱- اشتباه مانع 11
  ۱-۱-۲-۳-۲- اشتباه معیوب کننده رضا 13
  ۱-۱-۲-۳-۲- اشتباه بی اثر 13
  ۱-۲- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده 14
  ۱-۲-۱- تحلیل عناصر اراده 14
  ۱-۲-۱-۱- مرحله تصور یا ادراک 14
  ۱-۲-۱-۲- تدبر 15
  ۱-۲-۱-۳- میل نفس 15
  ۱-۲-۱-۴- قصد 15
  ۱-۲-۱-۵- قصد و رضا 16
  ۱-۲-۱-۶- کدامیک از مراحل اراده تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟ 18
  ۱-۲-۲- بررسی اراده باطنی و ظاهری 19
  ۱-۲-۲-۱- اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه 19
  ۱-۲-۲-۱-۱- دلایل طرفداران اراده باطنی 20
  ۱-۲-۲-۲ اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی 21
  ۱-۲-۲-۲-۱- بررسی اشتباه در اراده ظاهری 22
  ۱-۲-۲-۲-۱-۱- اشتباه در بیان اراده 23
  ۱-۲-۲-۲-۱-۲- اشتباه در انتقال اراده 23
  ۱-۳- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله 24
  ۱-۳-۱- اشتباه ناشی از توهم خود شخص 24
  ۱-۳-۲- اشتباه ناشی از تدلیس غیر 24
  ۱-۳-۲-۱- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد 24
  ۱-۳-۲-۲- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع 25
  ۱-۳-۲-۲-۱- انجام عملیات (عنصر مادی) 25
  ۱-۳-۲-۲-۲- قصد فریب (عنصر معنوی) 27
  ۱-۴- تعریف موضوع مورد معامله اقسام و شرایط آن 27
  ۱-۴-۱- تعریف موضوع مورد معامله 27
  ۱-۴-۱-۱- موضوع مورد معامله در فقه 28
  ۱-۴-۱-۲- موضوع مورد معامله در حقوق ایران 30
  ۱-۴-۱-۳- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله 31
  ۱-۴-۱-۳-۱- نظریۀ قصد مشترک متعاملین 31
  ۱-۴-۱-۳-۲- نظریۀ عرفی بودن 32
  ۱-۴-۱-۳-۳- نظریۀ مختلط 32
  ۱-۴-۱-۳-۴- نظریۀ هویت موضوع 32
  ۱-۴-۲- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله 34
  ۱-۴-۲-۱- اقسام موضوع مورد معامله 34
  ۱-۴-۲-۱-۱- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت 34
  ۱-۴-۲-۱-۱-۱- مورد معامله ممکن است عین باشد. 34
  ۱-۴-۲-۱-۱-۲- عمل مورد معامله 35
  ۱-۴-۲-۱-۱-۳- تحقق تعهد یا سقوط تعهد 35
  ۱-۴-۲-۱-۲- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی (کلی و جزئی بودن) 35
  ۱-۴-۲-۱-۳- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی(مثلی یا قیمی بودن) 35
  ۱-۴-۲-۲- شرایط موضوع مورد معامله 36
  ۱-۵- تاریخچه اشتباه در معاملات 38
  ۱-۵-۱- اشتباه در معاملات در حقوق رم 38
  ۱-۵-۱-۱- دیدگاه مشائیون 39
  ۱-۵-۱-۲- دیدگاه رواقیون 40
  ۱-۵-۲- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه 40
  ۱-۵-۳- اشتباه در معاملات در فقه امامیه 42
  ۱-۵-۴- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران 43
  فصل دوم: قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
  ۲-۱- اشتباه در موضوع 46
  ۲-۱-۱- نظریۀ نوعی 47
  نقد نظریۀ 48
  ۲-۱-۲- نظریۀ شخصی 48
  نقد نظریۀ 51
  ۲-۱-۲- بررسی نظریه شخصی محض 51
  ۲-۱-۲-۱- تعارض نظریۀ شخصی با اصل ثبوت در قراردادها 51
  ۲-۱-۲-۲- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد 52
  ۲-۱-۲-۳- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قراردادها 53
  ۲-۱-۳- نظریۀ مختلط 54
  نقد نظریۀ 55
  ۲-۱-۳-۱- حقوق اسلام 55
  ۲-۱-۳-۱-۱- اشتباه در اوصاف جوهری موضوع 55
  ۲-۱-۳-۱-۱-۱- فقه امامیه 55
  ۲-۱-۳-۱-۱-۲- فقه اهل سنت 57
  ۲-۱-۳-۱-۲- اشتباه در هویت موضوع 57
  ۲-۱-۳-۲- حقوق ایران 58
  ۲-۱-۳-۳- حقوق فرانسه 59
  ۲-۲- اشتباه در وصف موضوع 61
  ۲-۲-۱- اشتباه در وصف کیفی موضوع 61
  ۲-۲-۱-۱- اشتباه در وصف مذکور موضوع 61
  ۲-۲-۱-۲- اشتباه در وصف ضمنی موضوع(غیر مذکور) 63
  ۲-۲-۱-۲-۱- اشتباه در وصف ضمنی عرفی 64
  ۲-۲-۱-۲-۱-۱- اشتباه در وصف ضمنی سلامت موضوع 64
  ۲-۲-۱-۲-۱-۲- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع 66
  ۲-۲-۱-۲-۲- اشتباه در وصف ضمنی طرفینی 66
  ۲-۲-۲- اشتباه در وصف کمّی موضوع 67
  ۲-۳- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد 69
  ۲-۳-۱- اشتباه در علت عمده عقد یا اشتباه اساسی 69
  ۲-۳-۲- اشتباه در قلمرو تراضی باشد. 72
  ۲-۴- نظریۀ اشتباه مشترک 75
  ۲-۴-۱- دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک 75
  ۲-۴-۱-۱- نظریۀ اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قراردادهاست 75
  ۲-۴-۱-۲- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه است. 76
  ۲-۴-۲- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک 76
  ۲-۴-۲-۱- نظریۀ اشتباه مشترک با منطق سازگارنیست. 76
  ۲-۴-۲-۲- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست. 76
  ۲-۴-۲-۳- نظریۀ اشتباه فردی تعارضی با اصل ثبوت در قراردادها ندارد. 76
  فصل سوم: اشتباه های موجب خیار فسخ
  ۳-۱- اشتباه های موجب خیار فسخ 79
  ۳-۱-۱- مبنای اشتباههای موجب خیار فسخ 80
  ۳-۱-۲- توجیه خیار فسخ بر مبنای نظریۀ اشتباه 80
  ۳-۲- اشتباه در اوصاف عرفی(فرعی) 83
  فصل چهارم: اثرحقوقی اشتباه در موضوع قرارداد
  ۴-۱- اثر حقوقی اشتباه در موضوع 88
  ۴-۱-۱- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران 88
  ۴-۱-۱-۱- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد 88
  ۴-۱-۱-۱-۱- نظر عدم نفوذ 88
  ۴-۱-۱-۱-۱-۱- طرح نظر عدم نفوذ 88
  ۴-۱-۱-۱-۱-۲- بررسی نظر عدم نفوذ 91
  ۴-۱-۱-۱-۲- نظر بطلان 94
  ۴-۱-۱-۱-۲-۱- حقوق اسلام 94
  ۴-۱-۱-۱-۲-۱-۱- فقه امامیه 94
  ۴-۱-۱-۱-۲-۲- دوم حقوق ایران 95
  ۴-۱-۱-۲- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد 97
  ۴-۱-۱-۲-۱- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است. 97
  ۴-۱-۱-۲-۱-۱- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند. 97
  ۴-۱-۱-۲-۱-۱-۱- دلیل عرفی(بر بطلان بعض) 98
  ۴-۱-۱-۲-۱-۱-۲- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض) 99
  ۴-۱-۱-۲-۱-۲- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند. 100
  ۴-۱-۱-۲-۲- مقدار موضوع قرارداد بیش تر از میزان مقرر است. 101
  ۴-۱-۱-۲-۲-۱- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند. 101
  ۴-۱-۱-۲-۲-۲- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند. 102
  ۴-۲- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع 102
  ۴-۲-۱- حقوق اسلام 102
  ۴-۲-۲- حقوق ایران 103
  ۴-۲-۳- حقوق فرانسه 104
  ۴-۳- نتیجه 105
  منابع و مآخذ
  فارسی 107
  عربی 109

  برچسب ها: پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد اشتباه در موضوع عقد بررسی حقوقی اشتباه در موضوع عقد بررسی فقهی اشتباه در موضوع عقد عقد پایان نامه حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.