فایل های دیگر این دسته

پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی اشخاص در حقوق ایران

پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی اشخاص در حقوق ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 124 صفحه چکیده «حق برحریم خصوصی» یا حريم خصوصي، از موضوعات بنيادين حقوق بشري و يکي از مفاهيم نظام هاي حقوقي توسعه يافته است که ارتباط بسيار نزديکي با کرامت انسان ها دارد، بنابراين پشتيباني و ح

کد فایل:6649
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 178 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 124

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 35,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی اشخاص در حقوق ایران
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 124 صفحه

  چکیده
  «حق برحریم خصوصی» یا حريم خصوصي، از موضوعات بنيادين حقوق بشري و يکي از مفاهيم نظام هاي حقوقي توسعه يافته است که ارتباط بسيار نزديکي با کرامت انسان ها دارد، بنابراين پشتيباني و حمايت از شخصيت افراد و حقوق شهروندان، نيازمند حمايت از حريم خصوصي است.
  در این میان ضمانت اجراهای کیفری به جهت جنبه ی تنبیه ی و آثار خاصی که برآن بار می شود، از بازدارندگی قوی تری برخوردار بوده و به نظرحایز اهمیت بیشتری است. در نظام حقوقي ايران، حريم خصوصي به صورت مشخص و معنون حمايت نشده و در واقع، موضع حقوق موضوعه ايران در مواجهه با حريم خصوصي، تحويل گرايانه است. حقوق و آزادي ها به منزله حريم خصوصي به طور ضمني و در ميان ساير قواعد حقوقي، به طور ناقص، مورد حمايت قرار گرفته اند. قانون اساسي، قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي کيفري، قانون آزادي اطلاعات، قوانين و مقررات مربوطه به ارتباطات پستي، تلفني و قانون مطبوعات در زمره قوانين و مقرراتي هستند که گاه ضمني و گاه صريحا از برخي مصاديق حريم خصوصي حمايت کرده اند. البته برخلاف قوانين اساسي کشورهايي که از حريم خصوصي به صورت مشخص و در قالب اصل يا اصول خاصي حمايت کرده اند، در قانون اساسي ايران متن خاصي که از حريم خصوصي، تحت اين عنوان حمايت کرده باشد، وجود ندارد.
  لذا در چنین شرایطی به مقتضای مبانی و دیدگاه های غالب بر قدرت حاکمه، واکنش متفاوت خواهد بود. در واقع دیدگاه قدرت حاکمه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که همان نحوه ی حمایت کیفری قانون گذار از حق حریم خصوصی است، مطلبی است که در پژوهش حاضر سعی در پردازش آن شده است.
  کلید واژگان: حقوق شهروندي، حريم خصوصي، حمایت کیفری، قانون مجازات اسلامي، قانون آيين دادرسي کيفری


  فهرست مطالب
  چکیده 1
  فصل اول کلیات تحقیق 2
  ۱-۱- مقدمه 3
  ۱-۲- بیان مساله 4
  ۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق 6
  ۱-۴-اهداف تحقیق 6
  ۱-۴-۱- هدف کلی 6
  ۱-۴-۲- اهداف جزئی 6
  ۱-۴-۳- اهداف کاربردی 6
  ۱-۵- سئوالات تحقیق 7
  ۱-۶- فرضیات تحقیق 7
  ۱-۷- سوابق تحقیق 8
  ۱-۸- نوع روش تحقیق 9
  ۱-۹- روش گردآوری اطلاعات 9
  ۱-۱۰-ابزار گرد آوری اطلاعات 9
  ۱-۱۱-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 9
  فصل دوم: تعاریف و مبانی نظری تحقیق 10
  ۲ -۱ مفاهیم تحقیق 11
  ۲-۱-۱- تعریف «حریم» در لغت و اصطلاح 11
  ۲-۱-۲-تعريف حريم خصوصي 12
  ۲-۱-۳-تعریف حمايت كيفري 15
  ۲-۱-۳-۱- فلسفة حقوق كيفري 16
  ۲-۱-۳-۲- سياست كيفري 17
  ۲-۱-۳-۳- حقوق جزاي فني 17
  ۲-۲- پيشينه تاريخي 17
  ۲-۲-۱- سير تاريخي 17
  ۲-۲-۱-۱- دوران قبل از رنسانس 18
  ۲-۲-۱-۲- دوران بعد از رنسانس 19
  ۲-۲-۲- سير تقنيني 21
  ۲-۳- مبانی نظری تحقیق 25
  ۲-۳-۱- در غرب 25
  ۲-۳-۱-۱- نظريه هاي مخالفان حريم خصوصي 26
  ۲-۳-۱-۱-۱- نظریه تحويل گرايانه تامسون 26
  ۲-۳-۱-۱-۲- نظریه اقتصادي پوسنر 26
  ۲-۳-۱-۱-۳- نظریه فمينيستي از حريم خصوصي 27
  ۲-۳-۱-۲-نظریه هاي موافقان حريم خصوصي 27
  ۲-۳-۱-۲-۱-نظریه حق داشتن تنهايي 27
  ۲-۳-۱-۲-۲- نظریه دسترسي محدود ديگران به خود 28
  ۲-۳-۱-۲-۳- نظریه سري بودن 29
  ۲-۳-۱-۲-۴- نظریه كنترل بر اطلاعات شخصي 30
  ۲-۳-۱-۲-۵- نظریه حمايت از شخصيت و كرامت 30
  ۲-۳-۱-۲-۶- نظریه خلوت 31
  ۲-۳-۱-۲-۷- نظریه پراگماتيك 32
  ۲-۳-۲- در اسلام 32
  ۲-۳-۲-۱-احکام حریم خصوصی از منظر فقهاي معاصر 33
  ۲-۳-۲-۱-۱- دیدگاه فقهی امام خمینی 33
  فصل سوم: نقض حريم خصوصي در قوانین 36
  ۳-۱- جواز نقض حريم خصوصي در موارد معين 37
  ۳-۱- ۱- عوامل توجيه كننده نقض حريم خصوصي 37
  ۳-۱-۲- ضوابط نقض حريم خصوصي 39
  ۳-۱-۲-۱- قانوني بودن 39
  ۳-۱-۲-۲- خودسرانه نبودن 40
  ۳-۱-۲-۳- ضرورت داشتن و جهات آن 41
  ۳-۲- محدود ساختن قلمرو حمايت از حريم خصوصي 42
  ۳-۲-۱-به موجب تصميم قضايي 42
  ۳-۲-۱-۱- مقام صالح براي اتخاذ تصميم قضايي 42
  ۳-۲-۱-۲- لزوم صدور مجوز قضايي 43
  ۳-۲-۱-۳- شرایط صدور مجوز قضایی 46
  ۳-۲-۱-۳-۱- احراز ضرورت نقض حريم خصوصي 46
  ۳-۲-۱-۳-۲- رعايت تناسب بين اتهام و نوع مجوز صادره 48
  ۳-۲-۱-۳-۳- موردي بودن مجوز 48
  ۳-۲-۲-بدون تصميم قضايي 49
  ۳-۲-۲-۱- محدود ساختن حريم خصوصي در جرايم مشهود 49
  ۳-۲-۳-ضوابط محدود ساختن حريم خصوصي 51
  فصل چهارم: مصادیق حمایت از حریم 53
  ۴-۱- مصادیق حریم خصوصی در حقوق ایران 54
  ۴-۱-۱- حريم خصوصي جسماني 55
  ۴-۱-۱-۱-تعريف 55
  ۴-۱-۲ ضوابط حاکم بر تفتیش جسمانی 55
  ۴-۱-۳-تفتیش بدنی 58
  ۴-۱-۳-۱-تفتيش از روي لباس 58
  ۴-۱-۳-۱-۱-تفتيش بدني در جرايم مشهود 58
  ۴-۱-۳-۱-۲- تفتيش بدني مظنونين به ارتكاب جرم غير مشهود 59
  ۴-۱-۳-۱-۳- تفتيش بدني متعاقب بازداشت قانوني 61
  ۴-۱-۳-۲-تفتيش با در آوردن لباس 63
  ۴-۱-۳-۳-تفتيش داخلي بدن 64
  ۴-۱-۴-حريم خصوصي اماكن و اشياء 69
  ۴-۱-۴-۱-مفهوم و مصاديق اماكن و اشياء 69
  ۴-۱-۴-۱-۱- مفهوم مكان 70
  ۴-۱-۴-۱-۲-مفهوم شي 74
  ۴-۱-۴-۱-۲-۱-ضوابط تفتيش اماكن و اشياء 74
  ۴-۱-۵-حريم خصوصي ارتباطات 82
  ۴-۱-۵-۱- تعريف ارتباطات و انواع آن 82
  ۴-۱-۵-۱-۱- ارتباطات كلامي: 85
  ۴-۱-۵-۱-۲-ارتباطات كتبي: 87
  ۴-۱-۶-حريم خصوصي اطلاعات 90
  ۴-۱-۶-۱- تعريف اطلاعات و بيان مصاديق آن 90
  ۴-۱-۶-۲- قوانين مربوط به حريم اطلاعات 93
  فصل پنجم: بحث و نتیجه گری 103
  نتيجه گيري 104
  فهرست منابع 108
  ۱- منابع فارسی 109
  ۳- منابع لاتین 115
  ۴)سایت های اینترنتی 117  برچسب ها: پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی اشخاص در حقوق ایران بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی اشخاص در حقوق ایران حمایت کیفری از حریم خصوصی اشخاص حقوق ایران حقوق خصوصی پایان نامه ارشد حقوق خصوصی دانلود پایان نامه ارشد حقوق پایان نامه حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.