پایان نامه اصل فردی کردن مجازات در حقوق کیفری ایران

پایان نامه اصل فردی کردن مجازات در حقوق کیفری ایران نوع فایل: world و قابل ویرایش تعداد صفحات : 103 صفحه چکیده با توجه به این که عدم تنبه، اصلاح ، تربیت و بازاجتماعی شدن مجرم پس از اعمال مجازات، می تواند نتایج بسیار مخرب و زیانباری را برای جامعه و خود فرد مجرم در پی داشته باشد، توجه به اصل مذکور

کد فایل:6644
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 221 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 103

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 20,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه اصل فردی کردن مجازات در حقوق کیفری ایران
  نوع فایل: world و قابل ویرایش
  تعداد صفحات : 103 صفحه

  چکیده
  با توجه به این که عدم تنبه، اصلاح ، تربیت و بازاجتماعی شدن مجرم پس از اعمال مجازات، می تواند نتایج بسیار مخرب و زیانباری را برای جامعه و خود فرد مجرم در پی داشته باشد، توجه به اصل مذکور و عملیاتی ساختن آن در عرصه¬های تقنینی و قضایی و اجرایی ضروری می¬نماید. معادل این اصل در فقه و نظرات فقها قاعده ی التعزیر بمایراه الامام می¬باشد. در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب۱۳۹۲) معیارها، نهادها و تاسیس های جدیدی نسبت به قانون سابق در قبال اصل مذکور پیش بینی شده است.
  نتایج نشان می دهد که مقنن ایرانی با تصویب قانون مذکور گام بلندی در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات-ها برداشت و در همان نخستین مواد قانون، به توجه به سوابق و وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیری بر وی در صدور حکم تعزیری تاکید نمود. در قانون مذکور نهادها و ابزارهای گوناگونی در راستای متناسب سازی بیشتر و بهتر مجازات با شخصیت و خصوصیات مرتکب پیش بینی شده است که به اکثر آن نهادها در این نوشتار به اختصار شده است. نهادهای مذکور هم برای مجرمینی که اصلاح و تربیت آنان در آینده نزدیک پیش-بینی می شود و هم برای بزهکارانی که نیاز به برنامه¬های اصلاحی بیشتری دارند، قابل استفاده می باشد.
  واژگان کلیدی: اصل فردی بودن مجازات، ویژگی های زیستی، روانی و اجتماعی، اصلاح و تربیت.


  چکیده 1
  فصل اول 2
  کلیات تحقیق 2
  ۱-۱- مقدمه 3
  ۱-۲-بیان مسئله 5
  ۱-۳-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
  ۱-۴-اهداف تحقیق 6
  ۱-۵-سوالات تحقيق 6
  ۱-۶- فرضيههاي تحقيق 6
  ۱-۷- پیشینه تحقیق 6
  ۱-۸- رو تحقیق 6
  ۱-۹-ساختار تحقیق 7
  فصل دوم 8
  مفاهیم و مبانی نظری تحقیق 8
  ۲-۱- مفهوم اصل قانونیبودن مجازاتها 9
  ۲-۱-۱-مفهوم لغوی 9
  ۲-۱-۲- مفهوم اصطلاحی 9
  ۲-۱-۳- مفهوم حقوقی 10
  ۲-۱-۴-مفهوم فقهی 11
  ۲-۲- انواع فردیکردن مجازات 12
  ۲-۲-۱- فردیکردن تقنینی مجازات 12
  ۲-۲-۲- فردیکردن قضایی مجازات 12
  ۲-۲-۳- فردیکردن اجرایی مجازات 13
  ۲-۲-۴- فردیکردن مجازات ناشی از اختیارات ولیفقیه 14
  ۲-۳- مبانی اصل فردیبودن مجازاتها 15
  ۲-۴- اهداف اصل فردی کردن مجازات 15
  ۲-۴-۱- اصلاح و تربیت مجرمان 15
  ۲-۴-۲- رعایت عدالت و انصاف 18
  ۲-۴-۳- حفظ کرامت انسانی 20
  ۲-۴-۴- اصل فردی کردن مجازاتها در منابع فقهی 21
  ۲-۵-منابع فقهی 21
  ۲-۵-۱-قاعده التعزیر بما یراه الامام 22
  ۲-۵-۲- عدم انحصار تعزیر در تازیانه 23
  ۲-۶- اصل فردی کردن مجازاتها در قوانین 24
  ۲-۶-۱- قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۶۱ 24
  ۲-۶-۲- قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ 25
  ۲-۶-۳- قانون مجازات اسلامی ۹۲ 26
  فصل سوم 29
  شرایط اعمال اصل فردی کردن مجازات در قوانین حقوقی 29
  ۳-۱- شرایط اعمال نهادهای تخفیفی 30
  ۳-۱-۱- در ارتباط با مرتکب 30
  ۳-۱-۱-۱-ندامت و پشیمانی 30
  ۳-۱-۱-۲-حسن سابقه 31
  ۳-۱-۱-۳-وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری 32
  ۳-۱-۱-۴-وجود انگیزه شرافتمندانه 34
  ۳-۱-۲-در زمان وقوع جرم 36
  ۳-۱-۲-۱- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم 36
  ۳-۱-۲-۲- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم 37
  ۳-۱-۳-پس از وقوع جرم 38
  ۳-۱-۳-۱-همکاری مؤثر متهم با مقامات رسیدگیکننده 38
  ۳-۱-۳-۲-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی 40
  ۳-۱-۳-۳-کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم 41
  ۳-۱-۳-۴-خفیف بودن زیان وارده به بزهدیده یا نتایج زیانبار آن 42
  ۳-۲- شرایط اعمال نهادهای تشدیدی 43
  ۳-۲-۱- در ارتباط با جرم 43
  ۳-۲-۱-۱-نحوه ارتکاب جرم 43
  ۳-۲-۱-۲-زمان و مکان وقوع جرم 44
  ۳-۲-۲-در ارتباط با مجرم 46
  ۳-۲-۲-۱-سبق تصمیم 46
  ۳-۲-۲-۲-انگیزه شریرانه 47
  فصل چهارم 49
  آثار اعمال اصل فردی کردن مجازات و مصادیق آن 49
  ۴-۱- آثار اعمال اصل فردی کردن مجازات 50
  ۴-۱-۱-آثار تخفیفی 50
  ۴-۱-۱-۱-تخفیف مجازات 50
  ۴-۱-۱-۱-۱-انواع تخفیف و ضوابط آن 51
  ۴-۱-۱-۱-۲-محدودیتهای تخفیف 53
  ۴-۱-۱-۲-تعلیق اجرای مجازات 54
  ۴-۱-۱-۳-نظام آزادی مشروط 54
  ۴-۱-۱-۳-۱-شرایط اعطای آزادی مشروط 56
  ۴-۱-۱-۳-۲-آثار اعطای آزادی مشروط 56
  ۴-۱-۱-۴-نظام نیمه آزادی 58
  ۴-۱-۱-۵-معافیت از کیفر 60
  ۴-۱-۱-۶-مجازاتهای جایگزین حبس 63
  ۴-۱-۱-۶-۱-انواع مجازاتهای جایگزین حبس 66
  ۴-۱-۱-۶-۱-۱-دوره مراقبت 66
  ۴-۱-۱-۶-۱-۲-خدمات عمومی رایگان 68
  ۴-۱-۱-۶-۱-۳-جزای نقدی روزانه 69
  ۴-۱-۱-۶-۱-۴-جزای نقدی 70
  ۴-۱-۱-۷- تعویق صدور حکم 72
  ۴-۱-۲-آثار تشدیدی 74
  ۴-۱-۲-۱-افزایش مجازات 75
  ۴-۱-۲-۱-۱-تعدد جرم 75
  ۴-۱-۲-۱-۲-تکرار جرم 78
  ۴-۱-۲-۲-اعمال مجازاتهای تکمیلی 82
  ۴-۱-۲-۲-۱-تعریف و فلسفه مجازاتهای تکمیلی 82
  ۴-۱-۲-۲-۲-انواع مجازاتهای تکمیلی 83
  ۴-۱-۲-۲-۲-۱- آثار مجازاتهای تکمیلی 84
  فصل پنجم 85
  نتیجه گیری و پیشنهادها 85
  نتیجه گیری و پیشنهاد 86
  منابع و ماخذ 89  برچسب ها: پایان نامه اصل فردی کردن مجازات در حقوق کیفری ایران اصل فردی کردن مجازات در حقوق کیفری ایران فردی کردن مجازات حقوق کیفری ایران حقوق کیفری حقوق جزا و جرم شناسی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.