فایل های دیگر فروشنده

اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 10,000 تومان
ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی رویکرد الگوریتم درخت تصمیم ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی رویکرد الگوریتم درخت تصمیم قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی قیمت: 12,000 تومان
بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های بورس تهران بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های بورس تهران قیمت: 10,000 تومان
بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 10,000 تومان
بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان

پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل

پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 144 صفحه فهرست مطالب چکیده ۱ مقدمه ۲ ضرورت و هدف پژوهش ۵ سوالات پژوهش ۶ فرضیه های پژوهش ۶ روش تحقیق ۶ ساختار پژوهش ۷ بخش اول: کلیات ۸ فصل اول: تاریخچه پناه

کد فایل:6637
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 268 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 144

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نا پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 144 صفحه
  فهرست مطالب

  چکیده

  ۱
  مقدمه

  ۲
  ضرورت و هدف پژوهش

  ۵
  سوالات پژوهش

  ۶
  فرضیه های پژوهش

  ۶
  روش تحقیق

  ۶
  ساختار پژوهش

  ۷
  بخش اول: کلیات

  ۸
  فصل اول: تاریخچه پناهندگی

  ۹
  مبحث اول: سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در اسلام

  ۹
  گفتار اول: سنت پناهندگی در جزیره العرب

  ۱۰
  گفتار دوم: سنت پناهندگی در دوران پیامبر(ص)

  ۱۱
  گفتار سوم: سیره مسلمین بعد از رحلت پیامبر(ص)

  ۱۲
  مبحث دوم: سنت پناهندگی و حمایت از پناهنده در حقوق بین الملل

  ۱۳
  گفتار اول: پناهندگی و حمایت از پناهنده در دوران قبل از جامعه ملل

  ۱۳
  گفتار دوم: نهادهای حمایتی پناهندگان در دوران جامعه ملل

  ۱۷
  گفتار سوم: نهادهای حمایتی پناهندگان در دوران سازمان ملل متحد

  ۲۱
  فصل دوم: تعریف و تبیین مفهوم پناهنده

  ۲۵
  مبحث اول: مفهوم پناهندگی در اسلام

  ۲۵
  گفتار اول: تعریف و تبیین

  ۲۶
  گفتار دوم: عناصر اساسی پیدایش پناهندگی در اسلام

  ۲۹
  مبحث دوم: مفهوم پناهندگی درحقوق بین الملل

  ۳۱
  گفتار اول: مفهوم پناهنده و عناصر اساسی آن در کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو

  ۳۳
  گفتار دوم: مفهوم و تعریف پناهنده در سایر اسناد بین المللی

  ۳۷
  گفتار سوم: محدودیت های مصادیق پناهندگی

  ۳۹
  گفتار چهارم: تفاوت مفهوم پناهنده با آواره و پناهجو

  ۴۱
  بخش دوم: جایگاه پناهندگان در اسلام

  ۴۳
  فصل اول: بررسی ماهیت، شرایط و ادله مشروعیت پناهندگی

  ۴۵
  مبحث اول: ماهیت حقوقی پناهندگی

  ۴۵
  مبحث دوم: شرایط قرارداد پناهندگی

  ۴۷
  مبحث سوم: ادله مشروعیت پناهندگی

  ۴۸
  گفتار اول: قرآن

  ۴۸
  گفتار دوم: روایات

  ۴۹
  گفتار سوم: سیره پیامبر اکرم (ص)

  ۵۱
  گفتار چهارم: اجماع و نظر فقهاء مسلمانان

  ۵۲
  فصل دوم: بررسی عناصر تشکیل دهنده و انواع قرارداد پناهندگی

  ۵۴
  مبحث اول: عناصر تشکیل دهنده پناهندگی

  ۵۴
  گفتار اول: عناصر اصلی

  ۵۴
  گفتار دوم: عناصرفرعی

  ۵۹
  مبحث دوم: انواع قرارداد پناهندگی و امان

  ۶۱
  گفتار اول: به لحاظ موضوعی

  ۶۱
  گفتار دوم: به لحاظ زمانی

  ۶۱
  گفتار سوم: به لحاظ منشا

  ۶۲
  گفتار چهارم: به لحاظ حکم تکلیفی

  ۶۲
  گفتار پنجم: به لحاظ عرف و عادت

  ۶۲
  فصل سوم: وضعیت حقوقی پناهندگان

  ۶۵
  مبحث اول: حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان

  ۶۵
  گفتار اول: حقوق عمومی

  ۶۵
  گفتار دوم: حقوق اقتصادی و اجتماعی

  ۷۴
  گفتار سوم: امنیت قضایی

  ۷۸
  مبحث دوم: معافیت ها و تکالیف پناهندگان

  ۸۰
  گفتار اول: معافیت ها

  ۸۰
  گفتار دوم: تکالیف

  ۸۱
  فصل چهارم: اثبات و خاتمه پناهندگی

  ۸۵
  مبحث اول: اثبات پناهندگی

  ۸۵
  مبحث دوم: خاتمه پناهندگی

  ۸۶
  گفتار اول: خاتمه پناهندگی همراه با تکلیف پناهنده به خروج

  ۸۷
  گفتار دوم: خاتمه پناهندگی بدون تکلیف پناهنده به خروج

  ۸۸
  گفتار سوم: آثار خاتمه پناهندگی

  ۸۹
  فصل پنجم: دارالاسلام نوین و روابط بین الملل جهان اسلام

  ۹۰
  مبحث اول: بررسی چگونگی تعدد کشورهای اسلامی

  ۹۰
  مبحث دوم: اتحاد و همگرایی کشورهای اسلامی

  ۹۲
  بخش سوم: جایگاه پناهندگان در حقوق بین الملل

  ۱۰۱
  فصل اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در مجموعه مقررات بین الملل

  ۱۰۲
  مبحث اول: وضعیت حقوقی پناهندگان در اسناد جهانی

  ۱۰۳
  گفتار اول: کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو در مورد وضعیت پناهندگان و پروتکل ۱۹۶۷

  ۱۰۳
  گفتار دوم: «اساسنامه اداره کمیسریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان

  ۱۰۴
  گفتار سوم: «اعلامیه پناهندگی سرزمینی ۱۹۶۷

  ۱۰۵
  گفتار چهارم: قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد

  ۱۰۵
  گفتار پنجم: مصوبات کمیته اجرایی کمیسریای عالی مل متحد برای پناهندگان

  ۱۰۶
  گفتار ششم: سایر اسناد جهانی مرتبط با پناهندگان

  ۱۰۶
  مبحث دوم: وضعیت حقوقی پناهندگان در اسناد منطقه ای

  ۱۰۷
  گفتار اول: آفریقا

  ۱۰۸
  گفتار دوم: اتحادیه اروپا

  ۱۰۹
  گفتار سوم: آمریکای لاتین

  ۱۱۴
  فصل دوم: حقوق و قواعد حمایتی پناهندگان

  ۱۱۵
  مبحث اول: مقررات بین المللی خاص پناهندگان

  ۱۱۵
  گفتار اول: قواعد حمایتی پناهندگان در کنوانسیون ۱۹۵۱

  ۱۱۵
  گفتار دوم: حمایتهای امدادی (UNHCR)

  ۱۲۵
  گفتار سوم: نارسایی های کنوانسیون ۱۹۵۱در حمایت از پناهندگان و راهکارهای اجرای موثر آن

  ۱۳۲
  مبحث دوم: سایر اسناد حقوق بشری

  ۱۳۵
  گفتار اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر

  ۱۳۵
  گفتار دوم: میثاقین (میثاق حقوق مدنی و سیاسی). (میثاق حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی

  ۱۳۶
  گفتار سوم: اعلامیه حقوق بشر اسلامی

  ۱۳۶
  نتیجه گیری

  ۱۳۸
  منابع و مآخذ

  ۱۴۲


  مه بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل


  برچسب ها: پایان نامه بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل حقوق پناهندگان حقوق بین الملل پایان نامه حقوق بین الملل
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.