فایل های دیگر فروشنده

بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 9,000 تومان
بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی شرکتهای بورس بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی شرکتهای بورس قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان قیمت: 10,000 تومان
بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق قیمت: 9,000 تومان
بررسی رابطه رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات بررسی رابطه رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي بازده سهام در بورس اوراق بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي بازده سهام در بورس اوراق قیمت: 8,000 تومان
بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران قیمت: 11,000 تومان

پایان نامه بررسي تاريخي فقه و فقهاي اماميه از قرن اول تا دوازدهم

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 151 صفحه چکیده بررسی تاریخی آغاز فقه در مذهب تشیع و نیز سیر تعالی و گسترش آن در ادوار بعدی خود، نمایانگر ظهور و بروز فقهای بسیار ارزشمند در عرصه علوم دینی است که با تألیف کتب و رسالات متعدد ضمن روشن کردن مسیر برای فقها و محققین بعدی، توانسته اند به تبیین و

کد فایل:6458
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 147 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 151

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 5,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 151 صفحه

  چکیده
  بررسی تاریخی آغاز فقه در مذهب تشیع و نیز سیر تعالی و گسترش آن در ادوار بعدی خود، نمایانگر ظهور و بروز فقهای بسیار ارزشمند در عرصه علوم دینی است که با تألیف کتب و رسالات متعدد ضمن روشن کردن مسیر برای فقها و محققین بعدی، توانسته اند به تبیین و تصریح ابهامات مسائل دینی و اسلامي‌بپردازند. بنابراین بررسی این سیر تاریخی مي‌تواند به منظور شناسایی کلیۀ فقها و اندیشمندان و نیز رسالات و تألیفات آنان ارزشمند باشد. در این پژوهش به بررسی تاریخ فقه و فقهای شیعه از قرن اول تا دوازدهم (ابن بابویه تا وحید بهبهانی) مي‌پردازیم. بررسی نتایج پژوهش نشان مي‌دهد که رشد و بالندگی فقه سیاسی و دینی شیعه بخصوص در قرن سوم و چهارم و نیز هفتم و هشتم بسیار بیشتر از سایر ادوار بوده و پیدایش فقهای گرانقدر و تأسیس مراکز دینی و نیز تعدد تألیف کتب و رسالات فقهی، خود شاهدی بر این مدعا مي‌باشد. هدف از رسالۀ حاضر بررسی تاریخ فقه و فقهای شیعه از فرن اول تا دوازدهم هجری است، لذا سعی مي‌شود تحولات و تطورات فقه شیعه بررسی شده تا نقش فقیهان در این روند فکری و جایگاه و منزلت آنان در میان جامعه نشان داده شود. تحقیق حاضر، با استفاده از روش کتابخانه ای انجام یافته و مباحث آن در دو بخش اصلی تنظیم شده است. در بخش اول ابتدا کلیات تحقیق و تعاریف اصطلاحات فقهی و نیز اداور فقه شیعه از قرن اول تا دوازدهم هجری و نیز امتیازات و فقهای هر عصر مطرح شده است؛ در بخش دوم نیز تاریخ فقهای شیعه از قرن اول تا دوازدهم هجری بهمراه آثار و ابداعاتشان طرح شده است؛ در این بخش ابتدا به بررسی شخصیت هر کدام از فقها و شرح زندگی آنها پرداخته شده است، سپس به گفتار دانشمندان و سایر فقها در مورد آن فقیه اشاره مي‌شود. بعد از معرفی اساتید و شاگردان این فقها، آثار و تألیفات آنان نیز بیان مي‌شود.
  کلید واژگان: فقه، تاریخ فقه و فقها، ادوار فقه، فقه شیعه.

  فهرست مطاالب
  چکیده 1
  فصل اول: کلیات پژوهش
  ۱-۱- مقدمه: 3
  ۱-۲- بیان مسأله پژوهشی 4
  ۱-۳- اهمیت و کاربرد نتایج تحقیق 5
  ۱-۴- پشینۀ علمي‌موضوع 5
  ۱-۵- اهداف تحقیق 8
  ۱-۵-۱- اهداف کلی 8
  ۱-۵-۲-اهداف کاربردی 8
  ۱-۶- فرضیه ها و سؤال‌های تحقیق 9
  ۱-۶-۱- فرضیه‌ها 9
  ۱-۶-۲- سؤال های تحقیق 9
  ۱-۷- روش تحقیق 10
  ۱-۸- مفاهیم 10
  ۱-۸-۱- فقه 10
  ۱-۸-۲- مفهوم اصطلاحی فقه 11
  ۱-۸-۳- شیعه 12
  فصل دوم: بررسی ادوار فقه و آثار فقهی امامیه از قرن اول تا دوازدهم
  ۲-۱-ادوار تدوین فقه امامیه و تقسیمات آن 14
  ۲-۲-تقسیم بندی ادوار فقه امامیه به ۹ عصر 14
  ۲-۲-۱- دورۀ اول: عصر تفسیر و تبیین 14
  ۲-۲-۱-۱-امتیازات و ویژگیهای دورۀ اول 15
  ۲-۲-۱-۲- فقهای دورۀ اول 16
  ۲-۲-۱-۳- فقهای صاحب کتاب فقهی دورۀ اول 16
  ۲-۲-۲- دورۀ دوم: عصر محدثان 17
  ۲-۲-۲-۱- امتیازات دورۀ دوم 17
  ۲-۲-۲-۲- فقهای دورۀ دوم 18
  ۲-۲-۳- دورۀ سوم: عصر آغاز اجتهاد 20
  ۲-۲-۳-۱- امتیازات دورۀ سوم 20
  ۲-۲-۳-۲- فقهای دورۀ سوم 21
  ۲-۲-۴- دورۀ چهارم: عصر کمال و اطلاق اجتهاد 23
  ۲-۲-۴-۱-امتیازات دورۀ چهارم 24
  ۲-۲-۴-۲- فقهای دورۀ چهارم 25
  ۲-۲-۵- دورۀ پنجم: عصر تقلید 27
  ۲-۲-۵-۱- امتیازات و ویژگیهای دورۀ پنجم 28
  ۲-۲-۵-۲- فقهای دورۀ پنجم 29
  ۲-۲-۶- دوره‌ي ششم: عصر نهضت مجدد مجتهدان 30
  ۲-۲-۶-۱- امتیازات دورۀ ششم 31
  ۲-۲-۶-۲- فقهای دورۀ ششم 32
  ۲-۲-۷- دورۀ هفتم: عصر پیدایش مذهب اخباریان 38
  ۲-۲-۷-۱- امتیازات دورۀ هفتم 38
  ۲-۲-۷-۲- فقهای دورۀ هفتم 38
  ۲-۲-۸- دورۀ هشتم: عصر جدید استنباط 41
  ۲-۲-۸-۱- پیدایش اخباریان و مقاومت اصولیین 41
  ۲-۲-۸-۲- امتیازات دورۀ هشتم 42
  ۲-۲-۸-۳- فقهای دورۀ هشتم 42
  ۲-۲-۹- دورۀ نهم: عصر حاضر 44
  ۲-۲-۹-۱- امتیازات دورۀ نهم 44
  ۲-۲-۱۰- فقهای دورۀ نهم 45
  ۲-۲-۱۰-۱- فقهای معاصر 46
  فصل سوم: بررسی تاریخ فقهای شیعه از قرن اول تا چهارم
  ۳-۱- روی کار آمدن حکومت ها در دورۀ زمانی قرن اول تا چهارم هجری و جایگاه شیعیان 51
  ۳-۱-۱- عصر خلفا 51
  ۳-۱-۲- عصر امويان 51
  ۳-۱-۳- حکومت عباسیان 52
  ۳-۱-۴- دوران حکومت امين تا واثق 52
  ۳-۱-۵- عصر متوكل و پس از آن 54
  ۳-۱-۶- عصر آل بويه، فاطميان و حمدانيان 54
  ۳-۱-۷- حمدانيان و مذاهب شيعه 56
  ۳-۲- شيعه در عهد سلجوقيان و ايوبيان 57
  ۳-۳- علماي قرن چهارم ﻫ. ق 58
  ۳-۳-۱- شیخ مفید 58
  ۳-۳-۲- شیخ صدوق 59
  ۳-۳-۲-۱-آثار شیخ صدوق 59
  ۳-۳-۳- ابوالجیش البلخی، المظفر بن محمد احمد خراسانی 60
  ۳-۳-۴- الناشی الاصغر (الصغیر) ابوالحسین علی بن عبدالله بن وصیف 60
  ۳-۳-۵- صاحب بن عباد 61
  ۳-۳-۶- شیخ ابوالقاسم علی بن احمد بن علی الحزّار الرازی 61
  ۳-۳-۷- ابوالحسین محمد بن احمد بن الحارث الخطیب البساق المعروف به الحارثی 61
  ۳-۳-۸- ابوالحسین الشمشاطی 61
  ۳-۳-۹- فضل بن عبدالرحمن بغدادی 62
  ۳-۳-۱۰- ابومحمد یحیی بن الحسین العلوی 62
  ۳-۳-۱۱- ابوجعفر احمد بن محمد بن رستم بن نردیان طبری 62
  ۳-۳-۱۳- ابوالحین محمد بن بشر الحمدنی السوسنجردی 63
  ۳-۳-۱۴- شیخ ابواسحاق ابراهیم بن اسحاق بن ابوسهل نوبختی 63
  ۳-۳-۱۵- ابوالقاسم علی بن احمد الکوفی 63
  ۳-۳-۱۶- ابوجعفر محمد بن علی بن عبدک جرجانی 63
  ۳-۳-۱۷- محمود بن الحسین 64
  ۳-۳-۱۸- ابوالحسن علی بن الحسین المسعودی 64
  ۳-۳-۱۹- ابومحمد حسن بن موسی نوبختی 64
  ۳-۳-۲۰- ابومحمد الحسن بن علی بن ابن عقیل العمانی معروف به ابن عقیل عمانی الخداء 65
  ۳-۳-۲۱- اسماعیل نوبختی، ابوجعفر محمد بن علی بن اسحق 65
  ۳-۳-۲۲- محمد بن القاسم، ابوبکر البغدادی 65
  ۳-۳-۲۳- اسماعیل بن علی بن اسحاق بن ابی سهل بن نوبخت 65
  ۳-۳-۲۴- سید مرتضی مشهور به علم الهدی 66
  ۳-۳-۲۴-۱- آثار سید مرتضی 67
  ۳-۳-۲۵- شیخ طوسی 67
  ۳-۳-۲۵-۱-آثار شیخ طوسی 68
  ۳-۴- تدوین و تبیین اصول و مبانی فقه شیعه 69
  ۳-۵- تدوین و تنقیح احادیث 71
  ۳-۶- نهادينه كردن سازمان روحانیت 73
  ۳-۷- تأسیس مدارس و مراکز علمي 75
  ۳-۸- تربیت شاگردان 76
  ۳-۹- تألیف کتاب و تأسیس کتابخانه‌ها 78
  ۳-۱۰- مسافرت علما به نقاط مختلف و تأثیر آن در گسترش تشیع 79
  فصل چهارم : بررسی تاریخ فقهای شیعه از قرن پنجم تا هشتم
  ۴-۱- بررسی دیدگاه و نظریات فقهای شیعه از اوایل قرن پنجم هجری به بعد 83
  ۴-۲- حوزه هاي حله و جبل عامل در سالهای 85
  ۴-۳- بررسی فقهای قرن پنجم تا هشتم 87
  ۴-۳-۱-شیخ ابوالصلاح حلبی 87
  ۴-۳-۲- سلّار دیلمی 88
  ۴-۳-۲-۱- آثار مهم سلّار 89
  ۴-۳-۳- قاضی عبدالعزیز بن برّاج 89
  ۴-۳-۳-۱- آثار ابن برّاج 89
  ۴-۳-۴-۱- رواج‌ فقه‌ ابن‌ حمزه‌ 91
  ۴-۳-۴-۲- آثار ابن حمزه 91
  ۴-۳-۵- قطب الدین راوندی 92
  ۴-۳-۵-۱- آثار راوندی 92
  ۴-۳-۶- امین الاسلام طبرسی 92
  ۴-۳-۶-۱- آثار طبرسی 93
  ۴-۳-۷- خواجه نصیرالدین طوسی 93
  ۴-۳-۸- محمد بن ادریس حلّی 94
  ۴-۳-۸-۱- ویژگی های ابن ادریس 94
  ۴-۳-۸-۲- آثار ابن ادریس 95
  ۴-۳-۹- محقق حلی 95
  ۴-۳-۹-۱-آثار محقق حلی 97
  ۴-۳-۹-۲- ملاقات خواجه نصیرالدین طوسی با محقق حلی 98
  ۴-۳-۱۰- علامه حلی 98
  ۴-۴- برخی از دیدگاههای خاص علامه در فقه 105
  ۴-۴-۱- فخرالمحققین 105
  ۴-۴-۱-۱- استعداد و نبوغ فـخـرالـمـحـقـقین 106
  ۴-۴-۲- شهید اول 109
  ۴-۴-۲-۱- آثار شهید اول در فقه 111
  ۴-۴-۲-۲- اساتید شهید اول 112
  ۴-۴-۲-۳- شاگردان شهید اول 113
  فصل پنجم: بررسی تاریخ فقهای شیعه از قرن نهم تا دوازدهم
  ۵-۱- بررسی اندیشه و آراء فقهای قرن نهم تا دوازدهم 115
  ۵-۱-۱- فاضل مقداد 115
  ۵-۱-۱-۱- بررسی آثار فاضل مقداد 116
  ۵-۱-۲- احمد بن فهد الحلی 117
  ۵-۱-۲-۱- آثار احمد ابن فهد حلی 117
  ۵-۱-۲-۲- شاگردان ابن فهد حلی 118
  ۵-۱-۳- شیخ علی بن هلال جزایری 119
  ۵-۱-۴- محقق کرکی 120
  ۵-۱-۴-۱-آثار علامه کرکی 120
  ۵-۱-۵- شهید ثانی 121
  ۵-۱-۵-۱- آثار شهید ثانی 122
  ۵-۱-۵-۲- رسائل شهید ثانی 123
  ۵-۱-۶- مقدس اردبیلی 124
  ۵-۱-۶-۱-آثار علامه اردبیلی 124
  ۵-۱-۷- شیخ بهاء الدین عاملی 125
  ۵-۱-۷-۱- تألیفات بهاء الدین عاملی 125
  ۵-۱-۷-۲- شاگردان شیخ بهائی 126
  ۵-۱-۸- محقق سبزواری 126
  ۵-۱-۸-۱-آثار محقّق سبزواري 127
  ۵-۲- نتیجه گیری نهایی 128
  منابع و مآخذ 130
  چكيده انگليسي 135

  برچسب ها: پایان نامه بررسي تاريخي فقه و فقهاي اماميه از قرن اول تا دوازدهم بررسی فقه بررسی تاریخی فقه فقهای امامیه قرن اول تا دوازدهم پایان نامه فقه امامیه پایان نامه ارشد حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.