مطالعه تطبیقی قاعده اعتبار امر مختومه در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین الملل

نوع فایل: word (قابل ویرایش تعداد صفحات : 118 صفحه چکیده در امور کیفری آنگاه که حکم یا قراری مراحل مختلف رسیدگی – اعم از بدوی ، پژوهش و فرجامی – را طی کرده و یا مواعد آنها سپری شده باشد، از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است و در نتیجه ، طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن فاقد مجوز قانونی است. من

کد فایل:6430
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 186 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 118

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش
  تعداد صفحات : 118 صفحه

  چکیده
  در امور کیفری آنگاه که حکم یا قراری مراحل مختلف رسیدگی – اعم از بدوی ، پژوهش و فرجامی – را طی کرده و یا مواعد آنها سپری شده باشد، از اعتبار امر مختوم کیفری برخوردار است و در نتیجه ، طرح مجدد دعوا و تقاضای رسیدگی به آن فاقد مجوز قانونی است. منع تعقیب مجدد از قواعد ناظر به نظم عمومی است. قاعده اعتبار امر مختوم کیفری یکی از قواعد مهم آیین دادرسی کیفری است که در قوانین ملل متمدن جهان و همچنین تعدادی از اسناد بین المللی پیش بینی شده است. مفهوم اصل مذكور در اسناد بين المللي از اوايل قرن بيستم مطرح وبه تدريج در قرن بيست و يكم در اساسنامه ديوان بين المللي كيفري پيش بيني شد و توسعه و تكامل يافت. این پایان نامه در صدد بررسی تفاوتها و مشابهت های اعتبار امر مختومه در قوانین موضوعه ایران و اساسنامه کیفری بین الملل و میزان و کیفیت اعمال این قاعده در قوانین کیفری ایران و اساسنامه ديوان بين المللي است.

  کلید واژه: قاعده اعتبار – مختومه – حقوق کیفری ایران


  فهرست مطالب
  چکیده ‌ط
  مقدمه 1
  ۱: بیان مساله 4
  ۲:اهمیت موضوع 5
  ۳- پیشینه تحقیق امر مختوم 8
  ۴- نوآوری تحقیق 11
  ۵- اهداف تحقیق 12
  ۶- پرسش های تحقیق 12
  ۷- فرضیه های تحقیق 13
  ۸-روش شناسی تحقیق: 13
  ۹- ساماندهی تحقیق 14
  فصل اول: کلیات و مفاهیم (تعاریف، پیشینه، مبانی، شرایط و… اعتبار امر مختوم) 15
  ۱-۱ تعاریف 16
  ۱-۲ مفاهیم 19
  ۱-۲-۱ مفهوم داخلی و فراملی منع مجازات و محاکمه مجدد(امر مختوم) 19
  ۱-۲-۲ مفهوم داخلي مجازات مجدد 19
  ۱-۲-۳ مفهوم فراملي اصل ممنوعيت محاكمه و مجازات مضاعف امرمختوم 20
  ۱-۳ ماهیت امر قضاوت شده 21
  ۱-۳-۱ یک مثال از امر مختوم کیفری بین المللی 21
  ۱-۴ پیشینه امر مختوم 23
  ۱-۴-۱پیشینۀ شرعی امر مختوم 23
  ۱-۴-۲پیشینه حقوقی تحقیق 24
  ۱-۵ مبنای قاعده منع محاکمه مجدد 27
  ۱-۵-۱ مبانی تئوریک قاعده امر مختومه 28
  ۱-۵-۲ مبنای قاعده در فقه 29
  ۱-۶ شرایط قاعده 29
  ۱-۶-۱شروطِ اعتبار امر قضاوت شده: 30
  ۱-۶-۲-۱شروط استناد به امر قضاوت شده که عبارتند از : 31
  ۱-۶-۲-۲ اتّحاد خصوم( وحدت اصحاب دعوا) 31
  ۱-۶-۳-۲ اتّحاد سبب (وحدت موضوع واقعه مجرمانه) 33
  ۱-۶-۳-۲ اتّحاد محلّ(وحدت سبب) 36
  ۱-۶-۳ شرایط حصول امر مختوم کیفری بین المللی 37
  ۱-۷ اعتبار امرمختوم کیفری قرارها و آرای صادره از دادسراها و دادگاهها 38
  ۱-۷-۱ قرارهای دادسرا: 39
  ۱-۷-۲ آرای دادگاهها: 39
  ۱-۸ اعتبار امر مختوم کیفری و آثار آن 40
  ۱-۹ اعتبار امر قضاوت شده و سقوط دعوا 40
  ۱-۹-۱ شمول قاعده بر آرای ترافعی 41
  ۱-۹-۲ شمول قاعده بر آرای قطعی 41
  ۱-۱۰دلایل پذیرش امر مختوم 42
  نتیجه گیریِ فصل اول 43
  فصل دوم: بررسی امر مختوم کیفری در قوانین ایران 44
  ۲-۱ صلاحیت کیفری در حقوق ایران 45
  ۲-۲ قاعده امر مختوم کیفری در ایران 47
  ۲-۲-۱ قاعده مختوم امر کیفری پيش از پيروزي انقلاب اسلامي 49
  ۲-۲-۱-۱ نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين دادگستري سابق 50
  ۲-۲-۲بعد از انقلاب اسلامی 51
  ۲-۳-۲-۱قانون جديد مجازات اسلامي 52
  ۲-۲-۲-۱-۱ نكات مهم قانون جدید مجازات اسلامی درخصوص موضوع مجازات مضاعف: 53
  ۲-۳-۲-۲ قانون آيين دادرسي كيفري 54
  ۲-۲-۲-۲-۱ نظریات مشورتي اداره حقوقي قوه قضاييه 55
  ۲-۴ جایگاه اعتبار امر مختوم کیفری در رابطه با احكام دادگاههای خارجی 57
  ۲-۳-۱موافقت نامه های هاي قضايي منعقد شده با برخي كشورهاي منطقه 57
  ۲-۴-۲موافقت نامه های انجام گرفته با کشور های دیگر 58
  ۲-۳-۲ معاهده انتقال محکومان به حبس با دیگر کشورها 58
  ۲- ۵امرمختوم و کشف جرم جدید 60
  ۲-۴-۱ تغییرشرایط در جرایم مشابه 61
  ۲-۴-۲امر مختوم در جرایم مرتبط 62
  ۲-۶ آرای جزایی محاکم داخلی مشمول قاعده اعتبار امر مختومه 63
  ۲-۵- ۱ قرارهای دادسرا 63
  ۲-۵-۲ قرار موقوفی تعقیب 64
  ۲-۶-۳ قرار مجرمیت 64
  ۲-۵-۴ احکام دادگاه 64
  ۲-۶ آراء جزایی محاکم خارجی مشمول قاعده اعتبار امر مختومه 64
  ۲-۷ رویه قضایی ایران و اعتبار امر مختوم کیفری 66
  ۲-۸-۱ مطالعات موردی 67
  ۲-۸-۱-۲مورددوم: حقوق بین الملل 68
  نتیجه گیریِ فصل دوم 71
  فصل سوم : جایگاه امر مختوم کیفری در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی 73
  ۳-۱ منع محاکمه مجدد در حقوق بین الملل 75
  ۳-۲ خاستگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق بین الملل 76
  ۳-۳ شرایط تحقق قاعده امر مختوم کیفری در حقوق بین الملل 77
  ۳-۳-۱ وحدت اصحاب دو دعوي 78
  ۳-۳-۲ وحدت موضوع دو دعوي 78
  ۳-۳-۳مثال از وحدت موضوع دو دعوا در حقوق بین الملل 79
  ۳-۳-۴وحدت سبب دو دعوي 80
  ۳-۳-۵ شرایط و موجبات عام تحقق قاعده امر مختوم کیفری در حقوق بین الملل 80
  ۳-۳-۶ شرایط اختصاصی امر مختوم کیفری در حقوق بین الملل 81
  ۳-۳-۶-شرط مربوط به دادگاه صادرکنندۀ رأی 81
  ۳-۳-۶-۲ شرط مربوط به رأی اول 82
  ۳-۵ بيان مصاديق منع محاکمه و مجازات مجدد در حقوق بین الملل 85
  ۳-۵دیوان کیفری بین المللی و اعتبار امر مختوم کیفری 86
  ۳-۵-۱جایگاه دیوان کیفری بین المللی 86
  ۳-۵-۲مشخصات و ماهیت اساسنامه رم 89
  ۳-۵-۳ نگاهی اجمالی به محتوا و مهمترین مسایل اساسنامه رم 89
  ۳-۵-۴ ارزیابی اساسنامه رم 90
  ۳-۵-۵ امر مختوم کیفری در اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری 91
  ۳-۵-۶ منع محاکمه مجدد متهمی که قبلا در دادگاه بین‏المللی محاکمه شده است در همان دادگاه 94
  ۳-۵-۷ منع محاکمه متهمی که قبلا در دادگاه بین‏المللی محاکمه شده است در سایر دادگاهها 95
  ۳-۵-۸ منع محاکمه متهمی که قبلا در سایر دادگاهها محاکمه شده است در دادگاه بین‏المللی 96
  ۳-۵-۹ منع محاکمه و مجازات مجدد عالی و تالی 97
  نتیجه گیری فصل سوم 99
  نتیجه گیری و پیشنهادات 100
  منابع و مآخذ 104
  Abstract 108





  برچسب ها: پایان نامه مطالعه تطبیقی قاعده اعتبار امر مختومه در حقوق کیفری ایران و اساسنامه دیوان کیفری بین الملل قاعده اعتبار امر مختومه حقوق کیفری ایران اساسنامه دیوان کیفری بین الملل حقوق بین الملل پایان نامه حقوق بین الملل
محصولات مرتبط
پایان نامه بررسی بصری آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی بین ‏الملل پایان نامه بررسی بصری آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی بین ‏الملل قیمت: 12,000 تومان
مقاله ترجمه شده حقوق: نسبت دادن مسئولیت کیفری به بازیگران شرکت -دروسی از دادگاه های بین المللی مقاله ترجمه شده حقوق: نسبت دادن مسئولیت کیفری به بازیگران شرکت -دروسی از دادگاه های بین المللی قیمت: 16,000 تومان
سوء استفاده از اعضا: پرسش هایی در ارتباط با ماده 16 از مواد پیش نویس مسئولیت سازمان های بین المللی سوء استفاده از اعضا: پرسش هایی در ارتباط با ماده 16 از مواد پیش نویس مسئولیت سازمان های بین المللی قیمت: 15,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده حقوق:  حفاظت از حیات وحش بر روی زمین از منظر حقوق بین الملل دانلود مقاله ترجمه شده حقوق: حفاظت از حیات وحش بر روی زمین از منظر حقوق بین الملل قیمت: 20,000 تومان
تحقیق : قاچاق انسان از نظر حقوق بین الملل و حقوق ایران تحقیق : قاچاق انسان از نظر حقوق بین الملل و حقوق ایران قیمت: 12,000 تومان
پایان نامه حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی پایان نامه حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی قیمت: 6,000 تومان
پایان نامه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی پایان نامه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی قیمت: 7,000 تومان
پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی قیمت: 4,000 تومان
کار تحقیقی بررسی بیع متقابل نفتی در ایران و کشورهای بین الملل کار تحقیقی بررسی بیع متقابل نفتی در ایران و کشورهای بین الملل قیمت: 12,000 تومان
کار تحقیقی بررسی جنایات جنگی از منظر حقوق بین الملل کار تحقیقی بررسی جنایات جنگی از منظر حقوق بین الملل قیمت: 12,000 تومان
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.