پایان نامه موارد افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی تجارت

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 163 صفحه چکیده تاسیس سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵ و جایگزینی آن به جای گات ،روند جهانی شدن تجارت را سرعتی چند برابر بخشید. وجود تعارض در تعدادی از مواد موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت با قواعد حقوق بشر که در معاهدات حقوق بشری سازمان ملل متحد تبلور یاف

کد فایل:6423
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 170 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 163

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 163 صفحه

  چکیده
  تاسیس سازمان جهانی تجارت در سال ۱۹۹۵ و جایگزینی آن به جای گات ،روند جهانی شدن تجارت را سرعتی چند برابر بخشید. وجود تعارض در تعدادی از مواد موافقت نامه های سازمان جهانی تجارت با قواعد حقوق بشر که در معاهدات حقوق بشری سازمان ملل متحد تبلور یافته اند ،ضروری می نماید که ضمن بررسی و بیان نمودن آنها ،قواعد این سازمان و مواد موافقت نامه های آن به منظور پشتیبانی و توسعه حقوق بشر ،مورد ارزیابی قرار دارد .اگر موافقت نامه سازمان جهانی تجارت را بتوان به یک نوع قانون اساسی تشبیه کرد ،میتوان مشروعیت ومقبولیت مردمی و همچنین سازگاری حقوقی قوانین را با گنجاندن ضمانت های اساسی دیگری در جهت تضمین اجرای حقوق بشر به تحقق رساند .محور اصلی این پایان نامه تحلیل ضرورت اعمال طبقه بندی در تعهد بر همکاری و تشریک مساعی بین الملی در حل مسائل بین المللی که دارای پیش زمینه های اقتصادی و فرهنگی یا بشر دوستانه در برابر حق بر سلامتی افراد بدون اعمال تمایز از حیث نژاد ،جنس ،زبان یا مذهب می باشد و همچنین ضمن اینکه محاسن و معایب و موانعی که در این مسیر وجود دارد بررسی می گردد .امید است که با پژوهش حاضر بتوان گامی هرچند کوچک در راستای تحقق عدالت بین المللی به موازات حقوق بشر برداشته شود
  واژگان کلیدی: روند جهانی شدن –قواعد حقوق بشر –توسعه نظام حقوق بشر –مقبولیت مردمی –سازگاری حقوقی قوانین
  فهرست مطالب
  چکیده ‌ي
  مقدمه 1
  بیان مسئله 3
  اهداف پژوهش 8
  سوالات پژوهش 8
  فرضیه تحقیق 9
  روش تحقیق 9
  روش جمع¬آوری داده¬ها و اطلاعات 10
  پیشینه تحقیق 10
  روش تحقیق 10
  ساختار تحقیق 11
  ۱- بخش اول :حق بر غذا و تعارض بعضی از مواد سازمان جهانی تجارت با آن 11
  ۲- بخش دوم : حق بیان و تعارض موادی از سازمان جهانی تجارت با آن 11
  ۳ –بخش سوم : حق بر سلامتی و تعارض موادی از سازمان جهانی تجارت با آن 12
  «بخش اول» 13
  حق بر غذا و تعارض با قواعد سازمان جهانی تجارت 13
  فصل اول : حق بر غذا 14
  مقدمه 14
  گفتار اول : حق بر استاندارد مناسب زندگي 15
  گفتار دوم : حق بر غذاي كافي 18
  گفتار سوم : ماهيت تعهد ناشي از حق بر غذا 21
  بند اول : تحقق تدريجي 22
  بند دوم : اتخاذ تدابير قانوني 23
  فصل دوم : نقض حق بر غذا 26
  مقدمه 26
  گفتار اول : گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر 27
  گفتار دوم : رابطه حق بر غذا و ساير حقوق بشري 35
  بند اول : حق بر غذا و حق بر عدم تبعيض 35
  بند دوم : حق بر غذا و حق سلامتی 36
  بند سوم : حق بر غذا و حق بر آموزش 36
  بند چهارم : حق بر غذا و حق بر كار 37
  بند پنجم : حق بر غذا و حق بر آزادي بیان 37
  بند ششم : حق بر غذا و حق بر تشكيل اجتماعات و انجمن¬ها 38
  فصل سوم : تحقق حق بر غذاي كافي 39
  مقدمه 39
  گفتار اول : تحقق حق بر غذا در سطح ملّي 39
  گفتار دوم : تحقق حق بر غذا در سطح بين المللي 40
  گفتار سوم : همكاري و مساعدت بين المللي 40
  نتيجه گيري 41
  «بخش دوم» 43
  فصل اول : حق آزادی بیان و كپي رايت 44
  مقدمه 44
  گفتار اول : ابزار و محتوی بیان 44
  گفتار دوم : محدودیت¬ها بر حق آزادی بیان 45
  گفتار سوم : کپی رایت 47
  گفتار چهارم : تعامل کپی رایت و آزادی بیان 47
  فصل دوم : تعارض کپی رایت و آزادی بیان 49
  مقدمه 49
  گفتار اول : عرصه داخلی تعارض کپی رایت و آزادی بیان 50
  گفتار دوم : عرصه بين المللي تعارض كپي رايت و آزادي بيان 52
  بند اول : ترسيم تعارض كپي رايت و حق دسترسي به اطلاعات و انديشه ها 53
  بند دوم : حل تعارض كپي رايت و حق دسترسي به اطلاعات و انديشه ها 63
  الف – آثار متجسم در قالب فيزيكي 63
  ب – آثار عرضه شده در فضاي مجازي 64
  گفتار سوم : تعارض كپي رايت و آزادي بيان در مرحله استفاده از آثار كپي رايت شده 66
  گفتار چهارم : نظام بين المللي كپي رايت و حل تعارض در مرحله استفاده از اثر كپي رايت شده 67
  نتیجه گیری 69
  «بخش سوم» 71
  حق بر سلامتی و تعارض موادی از سازمان جهانی تجارت با آن 71
  فصل اول : حق اختراع و حق بر سلامتي 72
  مقدمه 72
  گفتار اول : حق بر سلامتي 72
  گفتار دوم : جايگاه حق بر سلامتي در نظام بين الملل حقوق بشر 73
  گفتار سوم : مفهوم حق بر سلامتي 75
  بند اول : نارسايي تعبير حق بر سلامتي 75
  بند دوم : تنوع ابعاد و حوزه هاي مربوط به سلامتي 77
  فصل دوم : محتوي حق بر سلامتي 79
  مقدمه 79
  گفتار اول : بیان حق بر سلامتی در اسناد بین المللی حقوق بشر 79
  بند اول : ماده ۲۵ اعلاميه جهاني حقوق بشر 80
  بند دوم : ماده ۱۲ ميثاق حقوق اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي 82
  بند سوم : نظر " كلي " كميته حقوق اقتصادي ، اجتماعي ، و فرهنگي 84
  بند چهارم : گزارش هاي مخبر ويژه كميسيون حقوق بشر 87
  بند پنجم : سازمان بهداشت جهاني و راهبرد جهاني سلامتي براي همه 89
  گفتار دوم : تعهدات دولتها در قبال حق بر سلامتي 90
  بند اول : ماهيت كلي تعهدات ناشي از ميثاق 91
  بند دوم : ابعاد تعهدات دولتها 95
  الف – تعهد به احترام 95
  ب – تعهد به حمايت 96
  ج – تعهد به ايفاء 97
  بند سوم : قلمرو تعهد دولتها 99
  الف – تعهد به مساعدت و همكاري 100
  ب – تعهد به احترام 101
  ج – تعهد به شناسايي 101
  فصل سوم : حق اختراع 103
  مقدمه 103
  گفتار اول : موضوع و شرايط تعلق حق اختراع 104
  بند اول : موضوع حق اختراع 104
  بند دوم : استثناها از موضوع حق اختراع 105
  بند سوم : اختراع هاي مغاير با نظم عمومي يا اخلاق 106
  بند چهارم : شيوه هاي تشخيص و درمان طبي 106
  گفتار دوم : شرايط تعلق حق اختراع 110
  بند دوم : گام ابتدائي 110
  بند سوم : قابليت كاربرد صنعتي 111
  بند چهارم : افشاء اختراع 111
  گفتار سوم : حقهاي دارنده گواهي اختراع 112
  بند اول : استثناها بر حق¬هاي انحصاري 113
  بند دوم : معيار كلي استثناهاي مجاز 113
  بند سوم : استثنای جواز اجباري 114
  گفتار چهارم : رابطه حق اختراع و حق بر سلامتي 116
  بند اول : تعامل حق اختراع با حق بر سلامتي 117
  بند دوم : تعارض حق اختراع و حق بر سلامتي 120
  بند سوم : چالش دولت¬ها در حمایت از حق اختراع 122
  الف – آفريقاي جنوبي 122
  ب – برزيل 123
  بند چهارم : حق اختراع و دسترسي به داروها 125
  نتیجه گیری 127
  نتیجه گیری کلی 129
  پیشنهادات 130
  فهرست منابع 132
  ۱- منابع فارسی 132
  الف- کتاب ها 132
  ب – مقالات 134
  پ – اسناد 134
  ج – پايان نامه ها 135

  برچسب ها: پایان نامه موارد افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی موارد افتراق حقوق بشر با سازمان جهانی تجارت موارد افتراق حقوق بشر سازمان جهانی تجارت تجارت بین الملل پایان نامه حقوق پایان نامه ارشد حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.