پایان نامه تحولات تقنینی ناظر بر نهاد تعدد جرم در نظام کیفری ایران

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 105 صفحه چکیده در خصوص نهاد تعدد جرم قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴ در مواد ۳۱، ۳۲، ۳۳ اشاره اي به تعدد جرم، انواع و نحوه اعمال آن نمود است، با وضع ماده۲ الحاقی ق.ا.د.ک ۱۳۱۲ ايراداتي كه به مواد ۳۲، ۳۳ ق.م.ع آمده، که تا حدي اشکالات آن مرتفع گرديد ولي باز هم

کد فایل:6407
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 204 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 105

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 105 صفحه

  چکیده
  در خصوص نهاد تعدد جرم قانون مجازات عمومي سال ۱۳۰۴ در مواد ۳۱، ۳۲، ۳۳ اشاره اي به تعدد جرم، انواع و نحوه اعمال آن نمود است، با وضع ماده۲ الحاقی ق.ا.د.ک ۱۳۱۲ ايراداتي كه به مواد ۳۲، ۳۳ ق.م.ع آمده، که تا حدي اشکالات آن مرتفع گرديد ولي باز هم مواردی بود تا اينكه سال ۱۳۵۲ مقررات جديد تعدد جرم در مواد ۳۲ و ۳۳ آن وضع گرديد که مقررات ماده دو الحاقي نسخ شد.
  ماده۳۱ اشاره به تعدد معنوي داشت که به همان صورت حفظ گرديد اما ماده ۳۲ تغييراتي داشت که مركب از ۹ بند شد كه تعدد مادي جرم را به سه نوع تفكيك مي كرد: الف) تعدد از سه جرم بيشتر نيست، ب) تعددي از سه جرم بيشتر باشد، ج) مجموع جرايمي كه عنوان خاص داشته باشد. این قانون مقررات تعدد جرم در امور خلافي و نسبت به اطفال بزهكار را نمي پذيرفت. سال ۱۳۶۱ قانون راجع به مجازات اسلامي مواد ۲۴، ۲۵ تكليف تعدد معنوي، مادي و تعدد جرم مشخص شد كه در قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ عيناً در مواد ۴۶، ۴۷ تكرار شدند. در قانون مجازات اسلامي۱۳۹۲ مي بينيم كه قانون گذار در مواد ۵-۱۳۱ به بحث تعدد جرم پرداخته و تغييراتی نسبت به قوانين قبلي اعمال كرده است، ميتوان گفت بيشتر متأثر از قانون مجازات عمومي سال ۱۳۵۲ باشد به طوري كه در برخي از مواد قانونی مي توان تکرار آن را مشاهده كرد، مانند ماده ۱۳۳ تکرار بند الف ماده ۳۲ ق.م.ع ۱۳۵۲ مي باشد و تبصره هاي ۴،۵ ماده ۱۳۳ مطابق با بندهاي و، ز ماده ۳۲ ق.م.ع ۱۳۵۲ است، اين موضوع بيانگر بازگشت قانون گذار به رويه قبلي خود در اعمال مقررات تعدد جرم مي باشد.
  واژگان كليدي: تعدد جرم، تعددمعنوي و مادي، انواع مجازات ها، جرايم تعزيري و بازدارنده، مجازات اشد
  فهرست مطالب
  چکیده ۱
  فصل اول: کلیات ۲
  مقدمه ۳
  گفتاراول: کیفیات مشدده و انواع آن۹
  مبحث اول: مفهوم کیفیات مشدده۹
  مبحث دوم: انواع کیفیات مشدده۱۳
  بند اول: کیفیات مشدده خاص۱۳
  الف- کیفیات مشدده شخصی۱۳
  ب- کیفیات مشدده نوعی(عینی۱۶
  بند دوم: کیفیات مشدده عام۱۸
  الف- تکرار جرم۱۸
  ب- تعدد جرم ۲۲
  گفتار دوم: تعددجرم، مفهوم و انواع آن۲۴
  مبحث اول: مفهوم تعدد جرم۲۵
  مبحث دوم:انواع تعددجرم۳۰
  بند اول: تعدد معنوی جرم و صور آن۳۰
  بند دوم: عناوین عدیده ناشی از رفتار واحد۳۶
  بند سوم: نتایج عدیده ناشی از رفتار واحد۳۸
  بند چهارم: مقدمه بودن جرم برای جرم دیگر ۴۵
  بند پنجم: صدق عنوان مجرمانه واحد بر اعمال مجرمانه متعدد۴۸
  مبحث سوم: تعدد مادی جرم و انواع آن۵۰
  بند اول: تعدد مادی جرم بر اساس نوع و ماهیت جرایم۵۶
  بند دوم: تعدد مادی جرم بر اساس تعدد جرایم ارتکابی۵۶
  بند سوم: موضع قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نسبت به تعدد مادی جرم۵۸
  گفتار سوم: سیر تقنینی تعدد جرم۶۰
  مبحث اول: قوانین جزایی قبل از انقلاب۶۰
  بند اول: قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴۶۰
  بنددوم: ماده ۲ مواد الحاقی به ق.آ.د.ک سال ۱۳۱۱ ۶۲
  بند سوم: قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲۶۴
  مبحث دوم: قوانین جزایی بعد از انقلاب۶۶
  بند اول: قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۰۶۶
  بند دوم: قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰۶۶
  بند سوم: قانون راجع به مجازات اسلامی ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰۶۷
  بند چهارم: قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲۶۷
  فصل دوم: چگونگی مجازات در نظر گرفته در تعدد جرم۷۰
  گفتار اول: نظریه های موجود بر اساس موضوع۷۱
  مبحث اول: نظریه جمع مجازاتها۷۱
  بند اول: محاسن نظریه ۷۱
  بند دوم: ایرادات نظریه۷۱
  مبحث دوم: نظریه مجازات جرم اشد۷۲
  بند اول: محاسن نظریه۷۲
  بند دوم: ایرادات نظریه ۷۲
  مبحث سوم: نظریه مجازات شدیدتر از جرم اشد۷۳
  بند اول: محاسن نظریه۷۳
  بند دوم: ایرادات نظریه۷۳
  گفتار دوم: جایگاه نظریات موجود در قوانین جزایی ایران۷۴
  مبحث اول: در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ۷۴
  مبحث دوم:در ماده ۲ از مواد الحاقی ق.آ.د.ک ۱۳۱۱۷۴
  مبحث سوم: در قانون مجازات عمومی۱۳۵۲۷۵
  مبحث چهارم: در قانون مجازات اسلامی ۱۳۶۱و سال ۱۳۷۰۷۷
  مبحث پنجم: در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲۷۸
  مبحث ششم: تعدد در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲۸۰
  الف – تعدد مادی در جرایم تعزیری۸۰
  ب – تعدد مادی در جرایم غیر تعزیری ۸۰
  ۱-تعدد مادی در حدود۸۲
  ۲-تعدد مادی در قصاص۸۳
  ۳-تعددمادی در دیات۸۴
  ۴-تعدد مادی در حد و قصاص۸۵
  ۵-تعدد مادی در حد و تعزیر۸۶
  ۶-تعدد مادی در قصاص و تعزیر۸۸
  ۷-تعدد مادی دیه با جرایم دیگر۸۸
  ۱-۷- تعدد دیه و قصاص۸۸
  نتیجه گیری۹۰
  منابع و مأخذ۹۲
  برچسب ها: پایان نامه تحولات تقنینی ناظر بر نهاد تعدد جرم در نظام کیفری ایران تحولات تقنینی ناظر بر نهاد تعدد جرم نظام کیفری ایران پایان نامه ارشد حقوق دانلود پایان نامه حقوق پایان نامه رشته حقوق
محصولات مرتبط
بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران قیمت: 25,000 تومان
پایان نامه مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای پایان نامه مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری جدید پایان نامه بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری جدید قیمت: 35,000 تومان
بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری قیمت: 8,000 تومان
پایان نامه استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ پایان نامه استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ قیمت: 5,000 تومان
مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان قیمت: 5,000 تومان
بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران قیمت: 37,000 تومان
پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران قیمت: 35,000 تومان
پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی پایان نامه راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی قیمت: 5,000 تومان
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.