فایل های دیگر فروشنده

دانلود مقاله ترجمه شده : مروری بر امنیت شبکه و رمزنگاری دانلود مقاله ترجمه شده : مروری بر امنیت شبکه و رمزنگاری قیمت: 13,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : یک رویکرد جدید برای تعادل بار در مرکز داده ابر دانلود مقاله ترجمه شده : یک رویکرد جدید برای تعادل بار در مرکز داده ابر قیمت: 9,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : دسته‌بندی داده‌ها به منظور حصول امنیت در رایانش ابری دانلود مقاله ترجمه شده : دسته‌بندی داده‌ها به منظور حصول امنیت در رایانش ابری قیمت: 7,500 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : مطالعه بر روی تکنیک های فیلتر ایمیل های spam دانلود مقاله ترجمه شده : مطالعه بر روی تکنیک های فیلتر ایمیل های spam قیمت: 6,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : مسائل امنیت رایانش ابری و چالش ها دانلود مقاله ترجمه شده : مسائل امنیت رایانش ابری و چالش ها قیمت: 11,000 تومان
یک رویکرد تهیه منابع خودمختار برای برنامه های کاربردی مبتنی بر ابر : یک رویکرد ترکیبی یک رویکرد تهیه منابع خودمختار برای برنامه های کاربردی مبتنی بر ابر : یک رویکرد ترکیبی قیمت: 17,000 تومان
مدل پشتیبانی تصمیم برای سیستم خودکار محل تقاطع راه آهن با استفاده از کنترل منطق فازی مدل پشتیبانی تصمیم برای سیستم خودکار محل تقاطع راه آهن با استفاده از کنترل منطق فازی قیمت: 7,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : تنظیم سریع کش قابل تنظیم با استفاده از کش سطح دوم یکدست دانلود مقاله ترجمه شده : تنظیم سریع کش قابل تنظیم با استفاده از کش سطح دوم یکدست قیمت: 4,500 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : تعادل بار وظایف الهام گرفته از رفتار زنبور عسل در محیط محاسبات ابری دانلود مقاله ترجمه شده : تعادل بار وظایف الهام گرفته از رفتار زنبور عسل در محیط محاسبات ابری قیمت: 15,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : طبقه بندی تهدیدهای امنیتی در سیستم های اطلاعاتی دانلود مقاله ترجمه شده : طبقه بندی تهدیدهای امنیتی در سیستم های اطلاعاتی قیمت: 11,000 تومان

پایان نامه تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی

نوع فایل: word (قابل ویرایش تعداد صفحات : 89 صفحه چکیده آزادی مشروط زندانیان یکی از مباحث حقوق کیفری است، که تعریف دقیق و روشنی از آن در قوانین نمی توان دید. ولی با توجه به مطالب و آموزه های حقوقی و قانونی می توان تعریفی اینگونه ارائه نمود: آزادی مشروط به معنای آزاد کردن فرصت یا مجالی است که بیش از

کد فایل:6406
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 96 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 89

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش
  تعداد صفحات : 89 صفحه

  چکیده
  آزادی مشروط زندانیان یکی از مباحث حقوق کیفری است، که تعریف دقیق و روشنی از آن در قوانین نمی توان دید. ولی با توجه به مطالب و آموزه های حقوقی و قانونی می توان تعریفی اینگونه ارائه نمود: آزادی مشروط به معنای آزاد کردن فرصت یا مجالی است که بیش از پایان دوره محکومیت به حبس به محکومان در بند داده می شود؛ مشروط به اینکه در مدت آزادی مشروط رفتار مناسب و پسندیده ای داشته باشد.
  این تحقیق برآن است به ماهیت آزادی مشروط و مواد مربوط به آن و هم چنین شرایط اعطای آن به محکوم علیه بپردازد. وجود مجازات برای کسی که جرمی را مرتکب شده است، نشان دهنده نوع جرم و هم چنین بیانگر روش اصلاح وی به منظور عدم ارتکاب مجدد جرم توسط مجرم می باشد. نهاد آزادی مشروط هر دو هدف فوق را دنبال می کند تا به این وسیله به هدف اصلی خود، که همانا اصلاح و انطباق اجتماعی مجرم می باشد، دست پیدا کند. قانون گذار در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی جدید بطور کامل شرایط برخورداری و اعطای آزادی مشروط و همچنین شرایط اجرای آن را که دارای اصلاحات و نوآوری هایی نسبت به قانون قدیم است، را بیان کرده است.
  یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که آزادی مشروط دارای فواید فردی و اجتماعی متعددی است که از جمله آنها می توان به کاهش جمعیت زندانیان، تشویق به رفتار مناسب در بین زندانیان و …اشاره نمود.
  واژگان کلیدی: آزادی مشروط، مجازات، جرم، محکوم علیه، حبس
  فهرست مطالب
  مقدمه 1
  الف) اهمیت تحقیق 1
  ب) اهداف تحقیق 2
  ج)پرسش های تحقیق 2
  د) فرضیه های تحقیق 2
  و) روش تحقیق 3
  هـ) سازماندهی 3
  فصل اول : مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر فواید و مبانی نهاد آزادی مشروط 4
  ۱-۱- مبحث نخست: مفاهیم 6
  ۱-۱-۱-گفتار نخست: مفاهیم 7
  ۱-۱-۱-۱- آزادی مشروط 7
  ۱-۱-۱-۲- اصل فردی کردن مجازات 10
  ۱-۱-۱-۳- مکاتب مجرم محور 18
  ۱-۱-۲- گفتار دوم: تفاوت با نهاد های مشابه 24
  ۱-۱-۲-۱- تفاوت با نهاد تعلیق مجازات 25
  ۱-۱-۲-۲- تفاوت با نهاد تعویق صدور حکم 26
  ۱-۱-۲-۳- تفاوت با نهاد عفو 28
  ۱-۲- مبحث دوم: پیشینه تاریخی 38
  ۱-۲-۱- گفتار نخست: در دوران قبل از انقلاب 38
  ۱-۲-۲- گفتار دوم:در دوران پس از انقلاب 39
  ۱-۲-۲-۱- در قانون راجع به مجازات اسلامی 40
  ۱-۲-۲-۲- در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ 40
  ۱-۲-۲-۳- در قانون مجازات اسلامی جدید 42
  ۱-۳- مبحث سوم: مبانی و فواید 45
  ۱-۳-۱- گفتار نخست: مبانی 49
  ۱-۳-۲- گفتار دوم: فواید 50
  ۱-۳-۲-۱- فواید فردی 51
  ۱-۳-۲-۲- فواید اجتماعی 52
  فصل دوم: شرایط، آغاز، استمرار و اتمام آزادی مشروط 54
  ۲-۱- مبحث نخست: شرایط آزادی مشروط 56
  ۲-۱-۱- گفتار اول: شرایط ماهوی 56
  ۲-۱-۱-۱- شرایط مربوط به مجازات در حال اجرا 56
  ۱- محدودیت ها 56
  2- لزوم سپری شدن نصف از مدت حبس 57
  ۲-۱-۱-۲ شرایط مرتبط با مرتکب 58
  ۱- لزوم برخورداری از حسن اخلاق 58
  ۲- پیش بینی عدم تکرار جرم در آینده 59
  3- جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی 60
  ۲-۱-۲- گفتار دوم: شرایط شکلی 61
  ۲-۱-۲-۱- شرایط شکلی مرتبط با مقامات قانونی 62
  ۱- پیشنهاد آزادی مشروط 62
  ۲- تایید آزادی مشروط 62
  ۲-۱-۲-۲- شرایط شکلی مرتبط با مرتکب جرم 63
  ۱- درخواست مرتکب 63
  ۲- ترتیبات قانونی 63
  ۲-۲- مبحث دوم: آغاز، استمرار و اتمام آزادی مشروط 64
  ۲-۲-۱- گفتار نخست: آغاز آزادی مشروط 64
  ۲-۲-۱-۱-صدور حکم آزادی مشروط 65
  ۲-۲-۱-۲- دادگاه صالحه 65
  ۲-۲-۱-۳- قابلیت اعتراض رای صادره 65
  ۲-۲-۲- گفتار دوم: استمرار آزادی مشروط 61
  ۲-۲-۲-۱- مدت آزادی مشروط 67
  ۲-۲-۲-۲- شرایط لازم الرعایه 68
  ۲-۲-۳- گفتار سوم: خاتمه آزادی مشروط 68
  ۲-۲-۳-۱- لغو حکم آزادی مشروط 68
  ۱- موارد لغو 69
  ۲- ترتیبات قانونی 69
  ۲-۲-۳-۲- آثار لغو حکم آزادی مشروط 70
  ۲-۳- نتیجه گیری 72
  ۲-۴- پیشنهادات 74
  ۲-۵- منابع 76  برچسب ها: پایان نامه تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی تحولات نظام مشروطه آزادی مشروطه حقوق ایران قانون جدید مجازات اسلامی پایان نامه ارشد حقوق دانلود پایان نامه ارشد حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.