پایان نامه تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 197 صفحه وجود فضای رقابتی بین رسانه ها در جذب مخاطب موجب شده پديده هاي مجرمانه با توجه به جذابیت ذاتی که دارند ، مورد توجه خبرنگاران و مدیران رسانه های خبری قرار گرفته و حجم بیشتری را نسبت به گذشته در برنامه های خبری به خود اختصاص دهند. روند بازنمایی جرایم

کد فایل:6400
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 180 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 197

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 197 صفحه
  وجود فضای رقابتی بین رسانه ها در جذب مخاطب موجب شده پديده هاي مجرمانه با توجه به جذابیت ذاتی که دارند ، مورد توجه خبرنگاران و مدیران رسانه های خبری قرار گرفته و حجم بیشتری را نسبت به گذشته در برنامه های خبری به خود اختصاص دهند. روند بازنمایی جرایم در رسانه ها تحت تاثیر عوامل متعدد مانند گزینشی بودن انتخاب جرایم ، سطح پایین علمی گزارش ها و نگرش سیاسی حاکم بر رسانه قرار می گیرد و در نهایت موجب تمایز بازنمایی رسانه ای جرایم با واقعیت مجرمانه می گردد.در این تحقیق سعی شده تا جنبه های مختلف بازنمایی رسانه ای جرایم و تاثیر گذاری آن بر رسیدگی کیفری و تعیین مجازات مورد بررسی قرار گیرد.
  برای دست یابی به اهداف این تحقیق یافته های تحقیقات میدانی به سه روش بررسی شده است: الف)تحلیل محتوای بازنمایی رسانه ای جرایم از طریق جمع آوری اخبار مربوط به جرایم رسانه ای شده. ب)تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک قضایی شامل آرای دادگاه ها ، قرار های تامین کیفری ، روند اجرای احکام در بیش از ۳۰ پرونده کیفری. ج)مصاحبه با قضات دادسرا و دادگاه و مقایسه عملکرد ان ها در پرونده های مشابه با جرایم رسانه ای شده.
  یافته های تحقیق حاکی از آن است که تبعیت بازنمایی رسانه ای جرم از الگویی متفاوت نسبت به آمار رسمی، بر متغییر هایی مانند ترس از جرم ، عوام گرایی کیفری ، ترویج سطحی نگری و افزایش نرخ جرایم تاثیر گذار است.بازنمایی رسانه ای جرم منجر به شکل گیری افکار عمومی شده و رسانه ها مقامات عدالت کیفری را در همسویی با افکار عمومی تحت فشار قرار می دهند.در مرحله رسیدگی این تاثیر گذاری در غالب نقض معیارهای دادرسی عادلانه مانند استقلال و بی طرفی دادگاه ، رعایت مقتضیات اصل برائت، داشتن زمان و امکانات کافی برای دفاع و نقض حریم خصوصی طرفین مشاهده می شود.در مرحله تعیین مجازات مقامات عدالت کیفری در پیروی از افکار عمومی گرایش به انتخاب مجازات های تنبیهی ، افزایش میزان مجازات و اجرای علنی مجازات ها را دارند.
  واژگان کلیدی: بازنمایی رسانه ای ‌، افکار عمومی ، عوامگرایی کیفری ،‌ دادرسی عادلانه ، سزاگرایی


  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  مقدمه: 1
  ۱) بیان مساله : 1
  ۲) اهداف تحقیق: 6
  ۳)انگیزه انتخاب تحقیق: 7
  ۴) سؤالات تحقیق 7
  ۵) فرضیات تحقیق : 7
  ۶) پیشینه تحقیق: 8
  7) نو آوری تحقیق ۱۰
  ۸) روش تحقیق: 11
  ۹) مشکلات تحقیق : 12
  ۱۰) ساختار تحقیق: 12
  بخش اول : بازنمایی رسانه ای جرم ، ویژگی ها و پیامدها 15
  فصل اول : چهارچوب مفهومی،‌ویژگی های رسانه ای شدن جرم 18
  مبحث نخست : چهارچوب مفهومی ۱۹
  گفتار اول: سیر تحول رسانه : 20
  گفتار دوم : بازنمایی رسانه ای 23
  گفتار سوم: رسانه ای شدن جرم: 24
  گفتار چهارم : ارزش خبری: 25
  گفتار پنجم: ترس از جرم: 26
  گفتار ششم : افکار عمومی: 27
  گفتار هفتم : عوام گرایی کیفری : 29
  مبحث دوم: ویژگی های بازنمایی رسانه ای جرم 32
  گفتار نخست: گزینشی بودن اخبار جنایی 33
  بند اول : میزان خطر 34
  بند دوم : آسیب پذیری بزه دیده 35
  بند سوم : محیط جغرافیایی 37
  بند چهارم : قابلیت پیش بینی 38
  بند پنجم : وجود فیلم یا تصویر از صحنه وقوع جرم 39
  گفتار دوم: تحلیل محتوی بازنمایی رسانه ای جرم 40
  بند اول : بزرگنمایی جرائم خشونت آمیز 40
  بند دوم : توصیفی بودن گزارشات 42
  بند سوم : رویکرد های انتقادی 45
  ۱‌: انتقاد از نهاد های دولتی 46
  ۲ : انتقاد از بی تفاوتی افراد نسبت به نقض هنجار ها 48
  فصل دوم: پیامدهای بازنمایی رسانه ای جرم 49
  مبحث نخست :‌ افزایش ترس از جرم 51
  گفتار اول: افزایش ترس از جرم ناشی از بازنمایی رسانه ای جرم 51
  گفتار دوم:افزايش ترس از جرم ناشي از تكنيك هاي خبرنگاري ۵۲
  بند اول : عنوان سازی پدیده های مجرمانه 53
  بند دوم : وسیع نشان دادن دامنه وقوع جرم 54
  بند سوم : گفتمان شبیه سازی 55
  مبحث دوم : افزایش نرخ جرایم 54
  گفتار اول: آموزش شیوه های ارتکاب جرم 55
  گفتار دوم : قبح شکنی 56
  مبحث سوم : ترویج سطحی نگری در جامعه 57
  گفتار اول : محدودیت زمانی 57
  گفتار دوم :‌ فقدان تخصص 58
  مبحث چهارم : سیاسی شدن بازنمایی رسانه ای جرم 60
  مبحث پنجم : عوام گرایی کیفری 63
  بخش دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر رسیدگی کیفری 69
  فصل اول : تاثير رسانه اي شدن جرم بر استقلال دادگاه و مرحله تحقيقات 72
  مبحث نخست :‌ استقلال دادگاه 73
  گفتار اول : استقلال نهادی و فردی 73
  گفتار دوم : نقض استقلال نهادی و فردی 74
  مبحث دوم : بي طرفي دادگاه 78
  گفتار اول : بی طرفی قاضی 79
  گفتار دوم : بی طرفی هيئت منصفه 82
  مبحث سوم : افشای تحقيقات دادسرا 84
  مبحث چهارم : تاثير گذاري برشهود 86
  گفتار اول: تاثیر پذیری ناخودآگاه‌ 86
  گفتار دوم : دروغ خود آگاه 87
  فصل دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر حقوق دفاعی متهم 88
  مبحث نخست: نقض اصل برائت : 89
  گفتار اول : ارائه مشخصات متهم 91
  گفتار دوم : انتشار تصاویر متهم 93
  مبحث دوم : تسريع رسيدگي 96
  گفتار اول : احراز تسريع رسيدگي 97
  بند اول : اظهارات مسئولان قضایی 98
  بند دوم : اطلاعات ميداني در خصوص پرونده هاي مشابه 99
  گفتار دوم : پیامد های تسريع رسيدگي 102
  بند اول : محدود کردن حق دفاع توسط وکیل 102
  بند دوم : نقض تساوی طرفین 105
  فصل سوم : نقض حریم خصوصی طرفین 108
  مبحث نخست : حق کنترل بر اطلاعات شخصی 110
  مبحث دوم : حق محرمانه و پنهان ساختن برخی امور از دیگران 112
  مبحث سوم : رعایت حق خلوت افراد 114
  بخش سوم: تاثیر رسانه ای شدن جرم بر قرارهای تامین کیفری و تعیین مجازات ۱۱۷٫
  فصل اول : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر قرارهای تامین کیفری 120
  مبحث نخست : اهمیت جرم و وضعیت مرحله تحقیقات 121
  گفتار اول: اهمیت جرم 121
  گفتار دوم : وضعیت تحقیقات پرونده 123
  مبحث سوم : پاسخ به افکار عمومی 125
  فصل دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر تعیین مجازات 127
  مبحث نخست : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر میزان مجازات 128
  گفتار اول: افزایش میزان مجازات در دستگاه قانونگذاری 129
  گفتار دوم: عدالت استحقاقی 133
  گفتار سوم: افزایش میزان مجازات در دستگاه قضایی 135
  مبحث دوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر تعیین نوع مجازات 141
  گفتار اول : بازتاب مجازات در رسانه ها 142
  گفتار دوم : انتخاب مجازات های تنبیهی در دستگاه قضایی 144
  مبحث سوم : تاثیر رسانه ای شدن جرم بر اجرای مجازات 147
  گفتار اول: تاثیر بر اعمال مجازات های جایگزین 147
  گفتار دوم: تاثیر بر شیوه ی اجرای مجازات 150
  نتیجه گیری و پیشنهاد ها 155
  فهرست منابع 163
  کتب فارسی 163
  کتب عربی 165
  کتب لاتین 165
  مقالات فارسی 166
  مقالات لاتین 168
  پایان نامه و جزوه های درسی 169
  سایت های اینترنتي 169
  قوانين ۱۷۰  برچسب ها: پایان نامه تاثیر رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی رسانه ای شدن پرونده های کیفری بر رسیدگی قضایی پرونده های کیفری رسیدگی قضایی پایان نامه حقوق دانلود پایان نامه حقوق
محصولات مرتبط
بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران قیمت: 25,000 تومان
پایان نامه مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای پایان نامه مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری جدید پایان نامه بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری جدید قیمت: 35,000 تومان
بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری قیمت: 8,000 تومان
پایان نامه استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ پایان نامه استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ قیمت: 5,000 تومان
مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان قیمت: 5,000 تومان
بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران قیمت: 37,000 تومان
پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران قیمت: 35,000 تومان
پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی پایان نامه راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی قیمت: 5,000 تومان
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.