فایل های دیگر فروشنده

بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 9,000 تومان
بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی شرکتهای بورس بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی شرکتهای بورس قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان قیمت: 10,000 تومان
بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق قیمت: 9,000 تومان
بررسی رابطه رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات بررسی رابطه رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي بازده سهام در بورس اوراق بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي بازده سهام در بورس اوراق قیمت: 8,000 تومان
بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران قیمت: 11,000 تومان

پایان نامه مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی

نوع فایل: word (قابل ویرایش تعداد صفحات : 192 صفحه چكيده تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بين الملل خصوصي و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانين محسوب ميگردد. مي توان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولين مفهوم عبارت است از فرار از قانون صلاحيت دار داخلي يا خارجي, همراه ب

کد فایل:6394
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 149 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 192

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش
  تعداد صفحات : 192 صفحه
  چكيده
  تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بين الملل خصوصي و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانين محسوب ميگردد. مي توان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولين مفهوم عبارت است از فرار از قانون صلاحيت دار داخلي يا خارجي, همراه با تغيير ارادي عناصر وابستگي همچون تابعيت و يا اقامتگاه. در اين پژوهش مشخص مي گردد كه فرار اصحاب دعوا از قانون صالح هميشه با تغيير عناصر وابستگي توأم نيست. مفهوم نوين تقلب نسبت به قانون عبارت است از فرار اصحاب دعوي يا يكي از آنها از قانون صلاحيت دار كه توأم با تغيير روابط حقوقي باشد. از لحاظ ماهوي نيز با بررسي تقلب نسبت به قانون، مشخص مي گردد كه دو عنصر مادي و معنوي زمينه ساز ايجاد اين تأسيس حقوقي است. اما اثبات و احراز عنصر معنوي، يعني قصد متقلبانة اصحاب دعوا يا يكي از آنها به سهولت انجام نمي پذيرد به نظر مي رسد درحقوق بين الملل خصوصي ايران بر اساس ماده ۹۹۰ قانون مدني، به منظور جلوگيري از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ايرانياني كه تابعيت خارجي را تحصيل كرده اند به تابعيت اصلي مشروط به پذيرش و صلاحديد دولت ايران گرديده است.
  واژگان كليدي: تقلب نسبت به قانون، تعارض قوانين، عناصر وابستگي، قانون سبب، قانون مقر دادگاه
  فهرست مطالب
  عنوان صفحه
  چکیده 1
  مقدمه 2
  فصل اول: کلیات
  تعریف لغوی تقلب 4
  تقلب و فرق آن با حیله و تدلیس 5
  بررسی سابقه تاریخی تقلب نسبت به قانون 6
  الف: نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق رم و مسیحی 7
  ب: نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق قدیمی فرانسه و ایران 9
  ۱-.از دیدگاه قرآن 15
  ۲- ازدیدگاه اخبار و احادیث 19
  ۳- فتاوی 20
  ماهیت تقلب نسبت به قانون و مطالعه تطبیقی آن در حقوق بین الملل خصوصی 26
  ماهیت موضوع 29
  الف: مفهوم کلاسیک و مفهوم جدید تقلب نسبت به قانون 29
  ب: عناصر موضوع 32
  ۱- مفهوم الزام قانونی 32
  ۲- قصد متقلبانه 34
  ۱-۲- ماهیت قصد تقلب به معنی اخص 34
  ۲-۲- سوء نیت 34
  ۳-۲- قصد اضرار 35
  ۴-۲- قلب داعی منحصر باشد 36
  ۳- وسیله متقلبانه 38
  ۱-۳- انواع وسایل متقلبانه 39
  ۲-۳- شرایط وسیله متقلبابه 40
  ۱-۲-۳- موثر بودن وسیله متقابانه 40
  ۲-۲-۳- حقیقی بودن وسیله تقلب 41
  ۳-۲-۳- جنبه فرعی و غلی البدل بودن به وسیله متقلبانه 41
  مطالعه تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی 42
  الف: تقلب نسبت به قانون در نظام حقوقی رومی ژرمنی 43
  انگلیس 47
  اتحادیه اروپا 49
  رویه قضایی فرانسه 51
  ب- تقلب نسبت به قانون در نظام حقوقی کامن لو ( حقوق امریکا و انگلیس ) 55
  کامن لو امریکا 55
  کامن لو انگلیس 59
  فصل دوم: دلایل نظریه پذیرش تقلب نسبت به قانون
  سوئیس 66
  فرانسه 68
  انگلیس 69
  امریکا 70
  ارزیابی دلایل 73
  نظریه منع تقلب نسبت به قانون 78
  دلایل نظریه 78
  ۱- قاعده لاضرر و نظریه سوء استفاده از حق 78
  ۱-۱- قاعده لاضرر (ماده ۱۳۲ قانون مدنی ایران) 78
  ۱-۲-۱- دلایل و مستندات قاعده 79
  ۳-۱- مفهوم لاضرر 89
  ۱-۳-۱- مفهوم ضرر و ضرار 90
  ۲-۳-۱- مفهوم حقوقی قاعده لاضرر 92
  ۴-۱- شمول قاعده در خسارات معنوی 96
  ۵-۱- قاعده لاضرر در قانون مدنی 98
  ۲- نظریه علت و جهت نامشروع 105
  ۱-۲- علت نامشروع 105
  ۲-۲- جهت نامشروع 107
  ۱-۲-۲- مفهوم جهت 107
  ۲-۲-۲- جهت معامله 109
  ۳-۲-۲- رابطه جهت و تقلب 110
  ۳- قاعده نقض غرض و مخالفت با نظم عمومی 116
  ۱-۳- قاعده نقض غرض 116
  الف: بطلان نقض غرض 116
  ب: یعامل المکلف بنقیض مقصوده 118
  ۲-۳- نظم عمومی 119
  وجوه افتراق 126
  ۴- صوری بودن، مسئولیت مدنی و استثناء تقلب 128
  ۱-۴- صوری بودن 128
  الف: توصیف و اثبات عمل صوری 128
  ب: صوری بودن در اعمال حقوقی 133
  درحقوق فرانسه 134
  درفقه اسلام 137
  درحقوق ایران 139
  ج- صوری بودن در وقایع حقوقی 141
  ۲-۴- نظریه مسئولیت مدنی 142
  الف: از نظر مفهوم 143
  ب: از نظر اجرا 143
  ج- رویه قضایی فرانسه 145
  ۳-۴- تقلب به کلیه قواعد حقوقی استثناء وارد می کند 146
  در فرانسه 148
  ارزیابی دلایل 149
  علت و جهت نامشروع 152
  استثناء تقلب 160
  فصل سوم : ضمانت اجرای تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی
  ضمانت اجرا از نظر دولتهای درگیر 164
  ضمانت اجرا از نظر دولتی که تقلب برای فرار از قانون آن کشور به عمل آمده است 164
  ضمانت اجرا از نظر دولتی که تقلب به نفع قانون آن کشور صورت گرفته است 166
  ضمانت اجرا از نظر دولتهای ثالث 168
  نتیجه گیری و پیشنها 172
  پیشنهادات 175
  فهرست منابع 176
  چکیده انگلیسی 180
  صفحه عنوان انگلیسی 181  برچسب ها: پایان نامه مبانی نظری تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی مبانی نظری تقلب حقوق بین المللی خصوصی حقوق بین الملل پایان نامه حقوق بین الملل پایان نامه ارشد حقوق بین الملل
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.