پایان نامه مداخله عربستان در بحران بحرین از منظر حقوق بین الملل

نوع فایل: word (قابل ویرایش تعداد صفحات : 141 صفحه چكيده : به دنبال خیزش مردمی اخیر در کشور بحرین، نیروهای نظامی این کشور پاسخ این اعتراضات مسالمت آمیز را با خشونت و شدت هر چه تمام تر دادند. ورود نیروهای نظامی عربستان سعودی به درخواست پادشاه این کشور(بحرین)، نیز به نقض های حقوق بشری متعدد، جنایت علی

کد فایل:6392
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 160 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 141

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش
  تعداد صفحات : 141 صفحه
  چكيده :
  به دنبال خیزش مردمی اخیر در کشور بحرین، نیروهای نظامی این کشور پاسخ این اعتراضات مسالمت آمیز را با خشونت و شدت هر چه تمام تر دادند. ورود نیروهای نظامی عربستان سعودی به درخواست پادشاه این کشور(بحرین)، نیز به نقض های حقوق بشری متعدد، جنایت علیه بشریت و نسل کشی علیه مردم بی دفاع دامن زد. از سوی دیگر عربستان سعودی با تمسک به دفاع مشروع جمعی به استناد ماده ی ۵۱ منشور مندرج در پیمان منطقه ای شورای همکاری خلیج فارس، به دخالت در امور داخلی بحرین پرداخته و آن را موجه می داند. فرضیه این پژوهش ، اثبات عدم مشروعیت مداخله عربستان در بحران بحرین از منظر حقوق بین الملل است .به منظور اثبات این فرضیه ابتدا کلیاتی راجع به تحولات بحرین ، دفاع مشروع، اصل عدم مداخله و مداخله نظامی عربستان به عنوان عضوشورای همکاری و مواردی از نقض حقوق بشر، جنایت علیه بشریت و نسل کشی مطرح گردید و در نهایت مسئولیت بین المللی دولت های دیگر در قبال بحران بحرین بررسی گردید.
  واژگان کلیدی: بحران بحرین، دفاع مشروع جمعی، مداخله نظامی عربستان، جنایت علیه بشریت، نسل کشی
  فهرست مطالب
  مقدمه 1
  بخش اول: بررسی تحولات بحران بحرین و جایگاه دفاع مشروع در حقوق بین الملل
  فصل اول :بررسی تحولات بحران بحرین 7
  گفتار اول: ریشه‌های بحران بحرین 7
  بند اول: عوامل اسلامی 8
  بند دوم: عوامل اجتماعی 9
  بند سوم: عوامل سیاسی 10
  بند چهارم: عوامل اقتصادی 11
  بند پنجم: وابستگی حاکمیت بحرین به ایالات متحده و عربستان 13
  گفتار دوم: روند بحران از آغاز تاکنون 14
  بند اول: روند بحران ازسال ۱۵۲۱ تا ۱۸۸۰ 15
  بند دوم: روند بحران ازسال ۱۸۹۵ تا ۱۹۷۱ 16
  بند سوم: روند بحران از سال ۱۹۷۱ تا ۲۰۰۲ 17
  بند چهارم: روند بحران ازسال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ 18
  بند پنجم: روند بحران ازسال ۲۰۱۱ تاکنون 19
  گفتار سوم:رویکرد سازمان‌های بین المللی ومنطقه‌ای در قبال تحولات بحرین 21
  بند اول : رویکرد شورای امنیت 22
  بند دوم: رویکرد شورای حقوق بشر 23
  بند سوم: رویکرد اتحادیه اروپا 24
  بند چهارم :رویکرداتحادیه عرب 25
  بند پنجم رویکرد شورای همکاری خلیج فارس 26
  گفتار چهارم : رویکرد دولت‌ها در قبال تحولات بحرین 27
  بند اول :رویکرد آمریکا 27
  بنددوم: رویکرد انگلیس 28
  بند سوم: رویکرد ترکیه 29
  بند چهارم: رویکرد عربستان 30
  بند پنجم: رویکرد جمهوری اسلامی ایران 32
  فصل دوم:جایگاه دفاع مشروع در حقوق بین الملل 34
  گفتار اول: ماهیت حقوقی دفاع مشروع 34
  بند اول: تعریف دفاع مشروع 34
  بند دوم: تجزیه و تحلیل ماده ۵۱ منشور ملل متحد 36
  بند سوم: گستره دفاع مشروع 37
  بند چهارم: چرایی دفاع مشروع 39
  بند پنجم: فلسفه مشروعیت دفاع مشروع 40
  گفتار دوم: مبنای تاریخی دفاع مشروع در حقوق بین الملل 41
  بند اول: دفاع مشروع درقرن وسطی 41
  بند دوم: دفاع مشروع در میثاق جامعه‌ی ملل 42
  بند سوم: دفاع مشروع در قرارداد پاریس 44
  بند چهارم: سوابق دفاع مشروع در دادگاه نورنبورگ و توکیو 45
  بند پنجم: دفاع مشروع و تصویب منشور ملل متحد 46
  گفتار سوم: شرایط دفاع مشروع 47
  بند اول: حمله مسلحانه 47
  بند دوم: تناسب 49
  بند سوم: ضرورت 51
  بند چهارم: فوریت 51
  بند پنجم: اطلاع رسانی به شورای امنیت 52
  گفتار چهارم: انواع معاهدات دفاع مشروع جمعی 53
  بند اول: معاهدات تضمین 54
  بند دوم: معاهدات کمک متقابل 55
  بند سوم: اتحاد نظامی 56
  بند چهارم: درخواست کمک برای دفاع بدون هیچ رابطه خاص قراردادی 57
  بخش دوم: مداخلات خارجی در بحران بحرین از منظرحقوق بین الملل با تکیه بر مداخلات عربستان سعودی
  فصل اول:جایگاه اصل عدم مداخله واستثنائات آن درحقوق بین الملل 60
  گفتار اول: بررسی اصل عدم مداخله 60
  بند اول: تعریف اصل عدم مداخله 61
  بند دوم: تجزیه و تحلیل بند ۷ ماده منشور ملل متحد 62
  بند سوم: دامنه اصل عدم مداخله 63
  بند چهارم: استثنائات وارد بر اصل عدم مداخله 64
  بند پنجم: منابع اصل عدم مداخله 65
  گفتار دوم: پیشینه‌ی تاریخی اصل عدم مداخله و عناصر مداخله 67
  بند اول:سیرتحول اصل عدم مداخله 68
  بند دوم: نفوذ در امور کشور دیگر 69
  بند سوم: کشوری که در امور آن مداخله می‌شود باید یک کشور مستقل باشد 70
  بند چهارم: اجبار 71
  بند پنجم: هدف از مداخله تحمیل اراده‌ی مداخله گر می‌باشد 72
  گفتار سوم: اقسام مداخله 73
  بند اول: مداخله‌ی درخواست شده (دعوت شده)یا مبتنی بر قرارداد 73
  بند دوم: مداخله بشر دوستانه 74
  بند سوم: مداخله به عنوان حق دفاع مشروع 76
  بند چهارم: مداخله برای حمایت اتباع 76
  بند پنجم: مداخله از طریق تبلیغات 77
  گفتار چهارم: شرایط مشروعیت مداخله درخواست شده (دعوت شده) و محدودیتهای اعمالی آن 78
  بند اول: کنترل موثر یا موثر بودن 78
  بند دوم: معیار مشروعیت دموکراتیک 79
  بند سوم: شناسایی حکومت 80
  بند چهارم: رضایت دولت متقاضی 82
  بند پنجم: محدودیت‌های اعمالی بر مداخله درخواست شده (دعوت شده) یا کمک نظامی 83
  فصل دوم:ارزیابی مشروعیت مداخله عربستان دربحران بحرین وتحلیل ابعادحقوقی آن 85
  گفتار اول: ارزیابی مشروعیت مداخله عربستان دربحران بحرین مطابق با اساسنامه شورای همکاری، میثاق اتحادیه عرب و منشور سازمان ملل متحد 85
  بند اول: استدلالات عربستان برای مداخله در بحران بحرین 86
  بند دوم:ارزیابی مشروعیت مداخله عربستان در بحران بحرین مطابق با موافقتنامه‌ی دفاع مشترک شورای همکاری خلیج فارس 86
  بند سوم: ارزیابی مشروعیت مداخله عربستان در بحران بحرین مطابق با میثاق اتحادیه عرب 89
  بند چهارم: بررسی ارزیابی اعتبار حقوقی رضایت دولت بحرین به مداخله 90
  بند پنجم: ارزیابی مداخله عربستان در بحران بحرین مطابق با مواد منشور ملل متحد 91
  گفتار دوم: بررسی اعتبارمداخله عربستان در بحران بحرین با اصل حق تعیین سرنوشت 92
  بند اول: مفهوم اصل حق تعیین سرنوشت 93
  بند دوم: بررسی ابعاد و جنبه‌های درونی و بیرونی حق تعیین سرنوشت 94
  بند سوم: حق تعیین سرنوشت در اسناد بین المللی 95
  بند چهارم: نقض حق تعیین سرنوشت در بحرین توسط دولت بحرین 96
  بند پنجم: ارزیابی مشروعیت مداخله عربستان در بحران بحرین با اصل حق تعیین سرنوشت مردم بحرین 98
  گفتار سوم: بررسی جنایت علیه بشریت در بحران بحرین 99
  بند اول: مفهوم جنایات علیه بشریت 100
  بند دوم: احراز شرایط عمومی جنایت علیه بشریت در بحرین 101
  بند سوم: شکنجه 102
  بند چهارم: بازداشت‌های خودسرانه و ناپدیدسازی اجباری و قتل در بازداشتگاه‌ها در جریان اعتراضات 103
  بند پنجم: محاکمه‌های نظامی 104
  گفتار چهارم: بررسی نسل کشی در بحران بحرین 105
  بند اول: مفهوم نسل کشی 106
  بند دوم: احراز عناصر مادی نسل کشی در بحران بحرین 107
  بند سوم: احراز عنصر معنوی نسل کشی در بحران بحرین 110
  بند چهارم: مسئولیت نیروهای نظامی عربستان در نسل کشی 111
  بندپنجم :مسئولیت نیروهای خارجی در بحران بحرین 112
  نتیجه گیری 114
  منابع و مآخذ 118  برچسب ها: پایان نامه مداخله عربستان بحران بحرین منظر حقوق بین الملل
 • پایان نامه مداخله عربستان در بحران بحرین از منظر حقوق بین الملل
  مداخله عربستان در بحران بحرین از منظر حقوق بین الملل
  پایان نامه مداخله عربستان در بحران بحرین
  حقوق بین الملل
  پایان نامه حقوق بین الملل
  دانلود پایان نامه ارشد حقوق بین الملل
محصولات مرتبط
پایان نامه بررسی بصری آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی بین ‏الملل پایان نامه بررسی بصری آرم‏های شرکت‏های هواپیمایی بین ‏الملل قیمت: 12,000 تومان
مقاله ترجمه شده حقوق: نسبت دادن مسئولیت کیفری به بازیگران شرکت -دروسی از دادگاه های بین المللی مقاله ترجمه شده حقوق: نسبت دادن مسئولیت کیفری به بازیگران شرکت -دروسی از دادگاه های بین المللی قیمت: 16,000 تومان
سوء استفاده از اعضا: پرسش هایی در ارتباط با ماده 16 از مواد پیش نویس مسئولیت سازمان های بین المللی سوء استفاده از اعضا: پرسش هایی در ارتباط با ماده 16 از مواد پیش نویس مسئولیت سازمان های بین المللی قیمت: 15,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده حقوق:  حفاظت از حیات وحش بر روی زمین از منظر حقوق بین الملل دانلود مقاله ترجمه شده حقوق: حفاظت از حیات وحش بر روی زمین از منظر حقوق بین الملل قیمت: 20,000 تومان
تحقیق : قاچاق انسان از نظر حقوق بین الملل و حقوق ایران تحقیق : قاچاق انسان از نظر حقوق بین الملل و حقوق ایران قیمت: 12,000 تومان
پایان نامه حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی پایان نامه حقوق اقتصادی با موضوع قراردادهای نفتی بین المللی قیمت: 6,000 تومان
پایان نامه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی پایان نامه میراث فرهنگی در حقوق ایران و درحقوق بین المللی قیمت: 7,000 تومان
پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی پایان نامه مجازاتهای جایگزین در مورد اطفال بزهکار و تطبیق آن با اسناد بین المللی قیمت: 4,000 تومان
کار تحقیقی بررسی بیع متقابل نفتی در ایران و کشورهای بین الملل کار تحقیقی بررسی بیع متقابل نفتی در ایران و کشورهای بین الملل قیمت: 12,000 تومان
کار تحقیقی بررسی جنایات جنگی از منظر حقوق بین الملل کار تحقیقی بررسی جنایات جنگی از منظر حقوق بین الملل قیمت: 12,000 تومان
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.