پایان نامه حقوق بین الملل و مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در محاکم ملی و خارجی

نوع فایل: word (قابل ویرایش تعداد صفحات : 135 صفحه چکیده مصونیت شخصی مقامات دولت ها ناشی ازحقوق بین الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را برعهده دارند از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آنها را نیز در زمان ماموریت

کد فایل:6368
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 191 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 135

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش
  تعداد صفحات : 135 صفحه

  چکیده
  مصونیت شخصی مقامات دولت ها ناشی ازحقوق بین الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را برعهده دارند از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آنها را نیز در زمان ماموریت خارج از کشور شامل می شود. مصونیت شخصی درجهت پوشش فعالیت های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می باشد. درنتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می یابد. حقوق بین الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، ماموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت های سیاسی موقت اعطا می نماید. درواقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یانمایندگان دیپلماتیک یاوزیر خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد.
  در این پایان نامه سعی شده است انواع مصونیت ها و به طور اخص مصونیت قضایی مدنی و سیاسی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک مورد بررسی قرار گیرد.
  واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، مصونیت، نمایندگان دیپلماتیک، مصونیت قضایی مدنی، دیپلماسی، سیاست.


  چکیده 1
  مقدمه 2
  بیان مسئله 3
  اهداف تحقیق 3
  پرسش اصلی 4
  فرضیه های تحقیق 4
  روش کار 5
  سوابق مربوط 5
  فصل اول: حقوق بین الملل و سیاست 6
  گفتار اول: تعریف حقوق بین الملل 7
  بند اول: تابعان حقوق بین الملل 8
  بند دوم: روابط بین الملل وحقوق بین الملل 9
  بند سوم: انواع روابط بین الملل 9
  گفتار دوم: سیاست و حقوق بین الملل 10
  بند اول: سیاست 11
  بند دوم: مصونیت سیاسی 11
  گفتار سوم: قلمرو حقوق بین الملل 12
  بند اول: خاستگاه نامگذاری حقوق بین الملل در دوران باستان 13
  بند دوم: نامگذاری حقوق بین الملل در دوران معاصر 15
  گفتار چهارم: حقوق بین الملل در دوران باستان 15
  گفتار پنجم: ضمانت اجراهای حقوقی در حقوق بین الملل 17
  گفتار ششم: ضمانت اجرای دیپلماتیک و یا کنسولی 17
  گفتار هفتم: تعریف حقوق بین الملل از دیدگاه اسلام 17
  بند اول: جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوق اسلام 18
  بنددوم: حقوق دیپلماتیک و کنسولی در اسلام 19
  بند سوم: اصول روابط دیپلماتیک در اسلام 19
  بندچهارم: وظایف و نقش ماموران دیپلماتیک در اسلام 20
  بندپنجم: مصونیتها و مزایای دیپلماتیک در اسلام 21
  گفتار هشتم: منابع اصلی حقوق بین الملل 23
  بند اول: عرف 23
  بند دوم: معاهدات 23
  فصل دوم: نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک و دیپلماسی 25
  گفتار اول: تاریخچه دیپلماسی 26
  بند اول: دیپلماسی 28
  بند دوم: تعاریف دیگر دیپلماسی 28
  بند سوم: وظایف اصلی دیپلماسی 29
  بند چهارم: توسعه دیپلماسی 32
  گفتار دوم: اصطلاح دیپلماتیک 33
  بند اول: دیپلمات 34
  بند دوم: زبان دیپلماتیک 34
  بند سوم: برقراری روابط دیپلماتیک 36
  بند چهارم: شرایط برقراری روابط دیپلماتیک 37
  گفتار سوم: حقوق دیپلماتیک 37
  بند اول: تاریخ مختصر حقوق دیپلماتیک 38
  بند دوم: کشورها به عنوان طرفین روابط 39
  بند سوم: شناسایی کشور و حکومت 39
  بند چهارم: رضایت متقابل کشورها 40
  گفتار چهارم: منابع حقوق دیپلماتیک 40
  گفتار پنجم: معاهدات حقوق دیپلماتیک 45
  بند اول: کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱) 45
  بند دوم: کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (۱۹۶۳) 46
  بند سوم: کنوانسیون وین درباره ماموریتهای ویژه (۱۹۶۹) 46
  بند چهارم: کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابطشان با سازمانهای بین المللی جهانی (۱۹۷۵) 47
  بند پنجم: کنوانسیون مصونیت های قضایی دولتها و اموال آنها (۲۰۰۴) 47
  گفتار ششم: ارکان روابط دیپلماتیک 48
  بند اول: نمایندگان دولت 48
  بند دوم: ماموران دیپلماتیک 49
  گفتار هفتم: انواع ماموریت دیپلماتیک 51
  بند اول: ماموریت دیپلماتیک دایمی 51
  بند دوم: ماموریت مضاعف و سفیر آکردیته 52
  بند سوم: ماموریت مشترک 52
  بند چهارم: نقش و وظایف ماموران دیپلماتیک 52
  بند پنجم: مامور متخلف یا عنصر نامطلوب 53
  گفتار هشتم: خاتمه ماموریت دیپلماتیک 53
  بند اول: قطع روابط دیپلماتیک 59
  فصل سوم: مصونیت 63
  گفتار اول: مصونیت 64
  بند اول: تعریف لغوی مصونیت 64
  بنددوم: فلسفه مصونیت 65
  بند سوم: مفهوم مصونیت درحقوق بین الملل 66
  بند چهارم: اشخاص برخوردار از مصونیت دیپلماتیک 67
  گفتار دوم: مبنای اعطای مصونیت به نمایندگان، کارکنان دیپلماتیک 68
  بند اول: نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک 69
  بند دوم: دولت 69
  گفتارسوم: منطق مصونیت دیپلماتیک چیست؟ 72
  بند اول: نظریه نمایندگی 73
  بند دوم: نظریه برون مرزی (خارج المملکتی) 74
  بند سوم: نظریه مصلحت خدمت 75
  بند چهارم: نظریه رفتار متقابل 75
  گفتار چهارم: انواع مصونیت های دیپلماتیک 76
  بند اول: مصونیت از تعرض 76
  الف- مصونیت محل کار ماموریت دیپلماتیک 77
  ب- مصونیت شخصی مامور دیپلماتیک 77
  ج- مصونیت خانواده ماموران دیپلماتیک 78
  بند دوم: مصونیت کیفری 79
  گفتار پنجم: انواع مصونیت 80
  بند اول: مصونیت مطلق و نسبی 80
  بنددوم: مصونیت سیاسی و شغلی 81
  گفتار ششم: مصونیت قضایی 82
  الف- مصونیت اعضا دیپلماتیک از تعقیب قضایی و اجرای احکام 85
  ب- مصونیت از تعقیب جزایی 85
  ج- مصونیت از تعقیب مدنی 88
  د- تعقیب قضایی ماموران دیپلماتیک 91
  گفتار هفتم: مصونیت دیپلماتیک از منظر اسلام 92
  بند اول: دیدگاه نوین 93
  بند دوم: مبنای اعطای مزایا و مصونیتهای دیپلماتیک در اسلام 93
  بند سوم: مصونیت شخصی فرستاده مسلمان خارج از سرزمینهای اسلامی 95
  بندچهارم: مصونیت شخصی فرستاده مسلمان در سرزمینهای اسلامی 95
  بند پنجم: مصونیت شخصی فرستاده غیرمسلمان در سرزمین های اسلامی 96
  گفتارهشتم: قواعد حاکم بر میزان وحدود مصونیت 100
  بند اول: حدود مصونیت قضایی 100
  بنددوم: قواعد حاکم بر میزان و حدود مصونیت 101
  بند سوم: طریقه استناد به مصونیت 103
  بند چهارم: صرفه نظر کردن و طریقه استفاده از مصونیت 104
  گفتارنهم: مزایای دیپلماتیک 107
  بند اول: مصونیتها و مزایا در کشور ثالث 108
  بنددوم: مستثنیات مصونیت دیپلماتیک 109
  نتیجه گیری 111
  پیشنهادات 113
  فهرست منابع و مآخذ 114
  ضمائم 117  برچسب ها: پایان نامه حقوق بین الملل و مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در محاکم ملی و خارجی حقوق بین الملل و مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در محاکم ملی و خارجی مصونیت قضایی کارکنان دیپلماتیک مصونیت قضایی نمایندگان دیپلماتیک حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.