پایان نامه زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل کار

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 197 صفحه چکیده امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی به یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است

کد فایل:6366
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 178 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 197

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 197 صفحه

  چکیده
  امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی به یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد. کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از مهم ترین اسنادی است که به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در زمینه شغلی در مقایسه با کنوانسیون مذکور، ابتدا وضعیت کلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است ضمن آنکه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می‌گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاکم بر اشتغال زنان که به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می‌شوند در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت‌های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.
  کلید واژه :زن – بین الملل -اسناد – سازمان
  فهرست مطالب
  چکیده 1
  مقدمه 2
  بیان مسئله 2
  اهمیت موضوع 3
  پیشینه تحقیق 4
  فرضیه 5
  سوال تحقیق 5
  فصل اول : کلیات
  مروری بر ادبیات تحقیق 6
  ۱- ۱-گفتار اول : جایگاه زن در اسلام و در جوامع مختلف 6
  ۱-۱-۱- زن 6
  ۱-۱-۲- زن در اسلام 7
  ۱-۱-۳- زن در جامعه 8
  ۱-۱-۴- زن در زندگی مشترک 11
  ۱-۱-۵- زن در حقوق بشر 11
  ۱-۱-۶- زنان در جوامع در حال توسعه 14
  ۱- ۱-۷- نقش پررنگ زنان در توسعه کشورهاي‌صنعتي 15
  ۱-۲-گفتار دوم : اشتغال زنان در اسلام و جوامع مختلف 18
  ۱-۲-۱- دیدگاه اسلام در خصوص اشتغال زنان 18
  ۱-۲-۲-اهمیت توجه به ابعاد حقوقی اجتماعی اشتغال زنان 19
  ۱-۲-۳- اشتغال زنان در جوامع 20
  ۱-۲-۴- اشتغال زنان در کشورهای در حال توسعه 23
  ۱-۲-۵- الگوی نولیبرالی اشتغال زنان 27
  ۱-۲-۶- وضعیت اشتغال زنان در سال ۲۰۱۱ 34
  فصل دوم : زن در حقوق بین الملل
  ۲- ۱- گفتار اول : حقوق زنان دراسناد بین المللی 39
  ۲-۱-۱-حقوق زنان،اسناد بین المللی،موضع ایران 40
  ۲-۱-۲- تطبیق وتحلیل حقوقی موادکنوانسیون 51
  ۲-۱-۳-حق اشتغال وتحصیل رایگان 52
  ۲-۱-۴- اشتغال زنان در اسناد بین المللى حقوق بشر و جمهورى اسلامى 53
  ۲-۱-۵-حقوق بشر زنان 53
  ۲-۱-۶-حقوق زن و سازمان ملل متحد 56
  ۲-۱-۷-گستره‌ی مفاهیم: حقوق زن یعنی حقوق بشر 56
  ۲-۱-۸-گستره‌ی اجرائی : نگهداشت حقوق بین‌المللی بشر، كمیسیون حقوق بشر 60
  ۲-۱-۹-واحد‌های میثاق های حقوق بشر 64
  ۲-۲-گفتار دوم : زن در اسناد بین المللی 66
  ۲-۲-۱-کنوانسیون "رفع کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان 66
  ۲-۲-۲-جایگاه کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در حقوق بین الملل 67
  ۲-۲-۲-۱-الف : زمینه های پیدایش 69
  ۲-۲-۲-۲-ب:مروری برتاریخچه و متن و محتوای کنوانسیون ونحوه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع تبعیض. 69
  ۲-۳-گفتار سوم : خشونت نسبت‏ به زنان در اسناد بين المللي 73
  ۲-۳-۱-تعريف خشونت نسبت به زنان 73
  ۲-۳-۲-اقدامات سازمان ملل متحد 74
  ۲-۴-گفتار چهارم : سازمان بین المللی کار 76
  ۲-۴-۱تاریخچه سازمان بین المللی کار 76
  ۲-۴-۲-سازمان بین المللی کار( International Labor Organization ) 77
  ۲-۴-۳-منشور سازمان بین المللی کار 78
  ۲-۴-۴-وظایف کلی سازمان بین المللی کار 79
  ۲-۴-۵-اهمیت سازمان بین المللی کار 79
  ۲-۴-۶-استراتژی های اساسی سازمان بین المللی کار 81
  ۲-۴-۷-ایران وسازمان بین‌المللی كار 81
  ۲-۵-گفتار پنجم : اشتغال زنان در سطح بین المللی 83
  ۲-۵-۱-تاریخچه اشتغال زنان در سطح بین المللی 83
  ۲-۵-۲-تاریخچه قانونگذاری درباره کارگران زن در سطح بین المللی 83
  ۲-۵-۳-اهمیت حقوق بشر و حمایت از اشتغال زنان در چارچوب سازمان ملل 85
  ۲-۵-۴ – نتیجه‌گیری 87
  فصل سوم : زن در اسناد حقوق بین المللی کار
  ۳-۱- گفتار اول :اصل عدم تبعیض شغلی در حقوق بین المللی کار 91
  ۳-۱-۱-اصل عدم تبعیض شغلی در ایران 94
  ۳-۱-۲–تعریف تبعیض شغلی علیه زنان 95
  ۳-۱-۳-روشهای رفع تبعیض شغلی زنان 99
  ۳-۱-۳-۱-معیارهای بین المللی کار 99
  ۳-۱-۳-۲–قوانین داخلی کشورها 101
  ۳-۲-گفتار دوم : اصل تساوی مزد در حقوق بین المللی کار 104
  ۳-۲-۱-اصل تساوی مزد 104
  ۳-۲-۲-اصل تساوی مزد در حقوق بین المللی کار 104
  ۳-۲-۳-تعریف و محاسبه مزد 105
  ۳-۲-۴-پذیرش اصل تساوی مزد در حقوق بین المللی کار 108
  ۳-۲-۵-اصل تساوی مزد در حقوق ایران 111
  ۳-۲-۵-۱-تعریف و محاسبه مزد 111
  ۳-۳-گفتار سوم: اصل فرصتهای مساوی و رفتار برابر در نظامهای حقوقی 114
  ۳-۳-۱-حقوق بین المللی کار 114
  ۳-۳-۲-حقوق ایران 117
  ۳-۳-۳-تفکیک و تقسیم مشاغل زنان و مردان 119
  ۳-۴- گفتار چهارم : معیارهای بین المللی کار درباره منع کار شبانه زنان 121
  ۳-۴-۱-تحول و دگرگونی در پذیرش معیارهای بین المللی کار 124
  ۳-۴-۲-کار شبانه زنان در حقوق ایران 127
  ۳-۴-۳-ممنوعیت کارهای سخت ، خطرناک و زیان آور 128
  ۳-۴-۴-حقوق بین المللی کار 129
  ۳-۴-۵-حقوق ایران 131
  ۳-۴-۶-حمایتهای مربوط به جنبه مادری زنان شاغل 134
  ۳-۴-۶-۱-حمایت از جنبه مادری در حقوق بین المللی کار 134
  ۳-۴-۷-روند کلی در اسناد بین المللی کار 135
  ۳-۴-۸-حمایتهای مندرج در اسناد بین المللی کار 139
  ۳-۵- گفتار پنجم : اصل تساوی در انجام مسئولیتهای خانوادگی 142
  ۳-۵-۱-شناسایی اصل تساوی در انجام مسئولیتهای خانوادگی 144
  ۳-۵-۱-۱-اولین معیارهای بین المللی درباره مسئولیتهای خانوادگی کارگران 144
  ۳-۵-۲-معیارهای کنونی درباره مسئولیتهای خانوادگی 146
  ۳-۵-۳-وظایف دولتها در رابطه با کارگران دارای مسئولیت خانوادگی 148
  ۳-۵-۴-خدمات و تسهیلات مراقبت از کودکان 151
  ۳-۵-۵-ارائه خدمات خانوادگی و تسهیلات مراقبتی از کودکان در سطح بین المللی 153
  ۳-۵-۶-مرخصی خانوادگی برای کارگران دارای مسئولیت خانوادگی 154
  ۳-۵-۷-مرخصی ویژه والدین 155
  نتیجه گیری پایانی 157
  ضمائم 165
  فهرست منابع و مأخذ 183  برچسب ها: پایان نامه زن در حقوق بین الملل با تأکید بر اسناد سازمان بین الملل کار حقوق زن پایان نامه حقوق بین المللی زن پایان نامه حقوق زن حقوق زن در سازمان بین الملل کار سازمان کار سازمان بین الملل کار
محصولات مرتبط
ماهیت و آثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی ماهیت و آثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی قیمت: 8,000 تومان
قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی قرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی قیمت: 5,000 تومان
جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1 -جناب آقای احدزاده جزوه تایپ شده حقوق بین الملل خصوصی 1 -جناب آقای احدزاده قیمت: 3,000 تومان
بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین بررسی تأثیر شرط اجل در عقد بیع و مقایسه ی آن با کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین قیمت: 4,000 تومان
بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی (سازمان ملل متحد) بررسی حقوق ایران راجع به جرایم رشاء و ارتشاء و مقایسه با معیارهای بین المللی (سازمان ملل متحد) قیمت: 10,000 تومان
آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی آثار و پیامدهای تروریسم بر حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی قیمت: 8,000 تومان
بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی بررسی جایگاه ونقش حقوق بشر دوستانه در اسلام و اسناد بین المللی قیمت: 10,000 تومان
نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل نظام حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن از منظر حقوق بین الملل قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسی شیوه های جبران خسارت معنوی در حقوق ایران و حقوق بین الملل پایان نامه بررسی شیوه های جبران خسارت معنوی در حقوق ایران و حقوق بین الملل قیمت: 30,000 تومان
پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل پایان نامه بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل قیمت: 10,000 تومان
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.