فایل های دیگر فروشنده

بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 9,000 تومان
بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی شرکتهای بورس بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی شرکتهای بورس قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان قیمت: 10,000 تومان
بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق قیمت: 9,000 تومان
بررسی رابطه رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات بررسی رابطه رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي بازده سهام در بورس اوراق بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي بازده سهام در بورس اوراق قیمت: 8,000 تومان
بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران قیمت: 11,000 تومان

پایان نامه سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 124 صفحه چکیده: پرداختن به موضوع صنعت زنبورداری، از منظر سیاست جنایی، شیوه ی نوینی در مطالعات حقوقی است. نقش قانون و حقوق در صنعت و پیشرفت اقتصادی، امری است دارای حائز اهمیت؛ چراکه بسیاری از بایدها و نبایدها، توسط قانون –و البته قانون گذاریِ اصولی-، می ت

کد فایل:6363
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 123 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 124

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 124 صفحه

  چکیده:
  پرداختن به موضوع صنعت زنبورداری، از منظر سیاست جنایی، شیوه ی نوینی در مطالعات حقوقی است. نقش قانون و حقوق در صنعت و پیشرفت اقتصادی، امری است دارای حائز اهمیت؛ چراکه بسیاری از بایدها و نبایدها، توسط قانون –و البته قانون گذاریِ اصولی-، می تواند در این زمینه نهادینه شود. هم چنین از طریق قانون، می توان از صنعت زنبورداری حمایت کرد؛ به طور مثال، در جهت پیشگیری از ارتکاب تخلفات و جرایم، که مهم¬ترین هدف سیاست جنایی است، با کمک قوانین می توان گام مهمی را برداشت. در کنار نقش قانون گذار، مجریان و حافظانِ اجرای قوانینِ مربوط به صنعت زنبورداری، در تکمیل بحث سیاست جنایی و نیز پیشگیری از وقوع تخلفات و جرایم، نقش مهمی را ایفا می کنند، زیرا تضمین سلامت و نظم یک جامعه و صنف، در گروِ چگونگیِ ایفای وظیفه ی قوه ی مجریه و قضاییه می باشد. هر نظام نظامِ حقوقی، بسته به سیاست اتخاذی، میزانِ قدرتِ متفاوتی را به این دو قوه اعطا می کند که این میزانِ قدرت، با میزانِ مشارکت افراد جامعه و مجامعِ مردم نهاد، رابطه ی عکس دارد. سیاست جنایی کنشی، در کنار سیاست جنایی واکنشی، دو بخش اصلیِ مباحث سیاست جنایی می باشد. متعاقبا قوانین کنشی و واکنشی از یک سو و نهادهای کنشگر و واکنشگر از سوی دیگر، در تکامل یکدیگر می باشند. در کنار همه جانبه بودنِ گستره ی بررسی های انجام شده، تطبیق موارد ذکرشده با سیاست جنایی آمریکا در زمینه صنعت زنبورداری می توان در تدقیق بررسی های انجام شده کمک بیش تری کند. از این طریق می توان خلاهای موجود در هر نظام را مورد بهتر ارزیابی قرار داد.
  واژگان کلیدی: سیاست جنایی کنشی، سیاست جنایی واکنشی، سیاست جنایی قضایی و اجرایی، پیشگیری،جرایم و تخلفات، صنعت زنبورداری.


  فهرست 8
  مقدمه 14
  پیشگفتار: 17
  بخش اول: سیاست جنایی کنشی در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری 20
  فصل اول: سیاست جنایی تقنینی کنشي 22
  مبحث اول: سیاست جنایی تقنینیِ کنشیِ مشترک در زمينه ی زنبورداري 23
  گفتار اول: پیشگیری، با دخالت مستقیم مامورین و نهادهای دولتی 23
  بند اول: پیشگیری از قاچاق 23
  الف) فعل مورد پیشگیری؛ قاچاق 24
  ب) موضوع قاچاق 25
  پ) مقام اجرایی 26
  بند دوم: تدابیر کنشی در جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی زنبورداری 26
  گفتار دوم: پیشگیری، از طریق حمایت ها و الزاماتِ قانونگذاری 27
  بند اول- پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست 28
  بند دوم- پیشگیری از تخلفات در مرحله تولید مواد غذایی 31
  بند سوم: بیمه 34
  بند چهارم: اجباری کردن استاندارد محصولات 35
  بند پنجم: الزام به اخذ مجوز، جهت انجام فعالیت های تولیدی 38
  مبحث دوم: قانونگذاريِ کنشیِ افتراقي در زمينه ی زنبورداري 39
  گفتار اول: مرحله پرورش زنبورعسل 40
  بند اول: صدور گواهینامه های مربوطه 41
  الف: گواهینامه زنبورداری و ثبت زنبورستان 41
  ۱) گواهینامه ی اشتغال به زنبورداری 41
  ۲) ثبت اطلاعات زنبورستان (استقرار- انتقال) 42
  ۳) مقررات اداری ثبت اطلاعات زنبورستان 44
  ۴) برچسب زنی تجهیزات زنبورستان 44
  ب: گواهینامه سلامت 44
  ت: گواهی بازرسی 45
  ث) صدور مجوز صادرات و واردات 45
  بند دوم: ساماندهی استقرار زنبورستان ها 47
  الف) میزان فاصله هر زنبورستان 47
  ۱)فاصله ی زنبورستان ها از یکدیگر 47
  ۲) فاصله ی زنبورستان¬ها از دیگر بهره¬بردارانِ محیط زیست 48
  ۳) استقرار زنبورستان در باغات و مزارع کشاورزی 49
  ۴) فاصله ی زنبورستان از روستاها 49
  ب) استقرار در مجاورت واحد صنعتی: 49
  گفتار دوم: پیشگیری از تخلفات ارتکابی در تولید و عرضه ی محصول 50
  بند اول: رعایت استاندارد عسل 50
  بند دوم: قاچاق عسل و زنبورستان 51
  فصل دوم: سیاست جنایی قضایی- اجرایی در اعمال سیاست تقنینی کنشی 52
  مبحث اول: نهادهای دولتی 52
  گفتار اول: کنشگران مستقل در عرصه¬ی زنبورداري 53
  بند اول: سازمان دامپزشکی کشور 53
  بند دوم: وزارت بهداشت 54
  بند سوم: اداره صنعت و معدن 55
  گفتار دوم: کنشگران مشارکتی در عرصه ی زنبورداری 55
  بند اول: نقش نهادهای کنشگر مشارکتی 55
  الف) نهادهای موجود در ایران 55
  ۱)جهاد کشاورزی- بخش زنبورداری: 55
  ۲) صدا و سیما 56
  ب) نهادهای موجود در آمریکا 56
  ۱)سازمان زنبورداری آمریکا 56
  ۲)هیات ملی عسل 57
  بند دوم: بررسی عملکرد نهادهای کنشگر و خلاهای موجود 58
  مبحث دوم: نهادهای غیر دولتی 60
  گفتار اول: نهادهای مرتبط با دولت 60
  بند اول: فدراسیون زنبورداری 60
  بند دوم: اتحادیه زنبورداران 61
  بند سوم: شرکت¬های خصوصی آموزشی: 61
  گفتاردوم: نهادهای غیر مرتبط با دولت 62
  بند اول: N G Oها 63
  بند دوم: مشارکت مردمی 63
  الف) مقابله با عارضه CCD 63
  ب) اطلاع دادن به بازرس توسط خودِ زنبوردار به وجود هرگونه بیماری در زنبورستان: 64
  پ) گزارش های مردمی از وقوع تخلفات (نظارت جامعه) 64
  بند سوم: سایت های مختص زنبورداری: 64
  بخش دوم: سياست جنايي واکنشي در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری 65
  فصل اول: سیاست جنایی تقنینی در اعمال سیاست واکنشی 66
  مبحث اول: سیاست واکنشی کیفری در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری 67
  گفتار اول: سياست جنايي تقنيني واکنشي کیفری مشترک در زمينه¬ی زنبورداري 67
  بند اول: تولید محصول ناسالم وغیر بهداشتی 68
  بند دوم: تولید عسل هاى مسموم: 75
  الف) مسمومیت عسل در حین پرورش: 76
  ب) عسلی که بعد از برداشت، سمی می¬شود: 76
  بند سوم: سیاست واکنشی درصنعت تبدیلی؛ بسته بندی عسل: 79
  بند چهارم: توزیع داروهای غیر مجاز 84
  الف) بررسی قوانین و راهبرد سیاست های جنایی 84
  ب) خلاء موجود در قوانین مربوطه 87
  بند پنجم: آلودگی و محیط زیست 89
  بند ششم: رعایت بهداشت محیطی و جلوگیری از آلودگی هوا 91
  گفتار دوم: سياست جنايي تقنيني واکنشي کیفری افتراقی در زمينه¬ی زنبورداري 92
  بند اول: تولید و عرضه عسل مرغوب 92
  الف) تعریف عسل مرغوب: 93
  ب) کیفیت عسل تولید شده: 94
  پ) برچسب زنی و بسته بندی عسل 94
  بند دوم: مقابله با بیماری زنبورستان 97
  الف) روند جرم انگاری 98
  ب) تعیین انواع ضمانت اجرای کیفری: 100
  بند سوم: نابودی زنبوران بیمار 100
  بند چهارم: مداخله در کار مامور دولت (بازرس) 101
  بند پنجم: ممنوعیت های خاص در پرورش زنبورعسل 102
  الف) پرورش زنبور پاکتی: 102
  ب) پرورش ملکه زنبور عسل: 102
  پ) حقوق باغداران و کشاورزان در مقابله با حقوق زنبورداران 103
  بند ششم: واردات زنبورعسل 105
  مبحث دوم: سیاست واکنشی غیر کیفری 106
  گفتار اول: پاسخ های مقطعی و کوتاه مدت 106
  بند اول: پاسخ گویی از باب تسبیب 106
  بند دوم: قطع خدمات زنبورداران 106
  بند سوم: محدودیت در جابجایی 107
  الف) جلوگیری از ورود و خروج زنبورستان¬های بیمار 107
  ب) قرنطینه 108
  بند چهارم: رفع اختلاف از طریق مقامات دولتی غیر قضایی به شیوه کدخدامنشی 108
  گفتار دوم: پاسخ¬های قطعی و برگشت ناپذیر 109
  بند اول: ابطال شناسنامه زنبورداری 109
  بند دوم: جمع آوری کالاهای عرضه شده 109
  بند سوم: اعلام عمومی کالاهای غیرمجاز 109
  فصل دوم: سیاست جنایی قضایی- اجرایی در اعمال سیاست واکنشی 110
  مبحث اول: عاملانِ پاسخگو در قلمرو کیفری 110
  گفتار اول:دادگستری 110
  بند اول: پرونده های مربوط به زنبورعسل در آمریکا 111
  بند دوم: پرونده های مربوط به زنبورداری در ایران 113
  گفتار دوم: پاسخگویی از طریق سازمان تعزیرات حکومتی 114
  مبحث دوم: عاملان پاسخ های غیرکیفری 115
  گفتار اول: مداخله مستقیم و قطعی 115
  بند اول: نیروی انتظامی 115
  بند دوم: پست قرنطینه 116
  گفتار دوم: حکمیت 116
  بند اول: شورای حل اختلاف 116
  بند دوم: معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 116
  بند سوم: بخشداری- دهداری 117
  نتیجه گیری


  برچسب ها: پایان نامه سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری سیاست جنایی ایران و آمریکا در قبال جرایم و تخلفات صنعت زنبورداری جرایم صنعت زنبورداری تخلفات صنعت زنبورداری سیاست جنایی ایران سیاست جنایی آمریکا ایران آمریکا زنبور
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.