پایان نامه دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران

پایان نامه دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر دستور العمل OECD 2011 نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 164 صفحه شرکتهای چند ملیتی با توجه به داشتن شعبه و انجام فعالیت در قلمروهای متعدد، مدیریت یک پارچه، ساختار پیچیده و پاره ای ویژگیهای

کد فایل:6362
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 205 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 164

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر دستور العمل OECD 2011
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 164 صفحه


  شرکتهای چند ملیتی با توجه به داشتن شعبه و انجام فعالیت در قلمروهای متعدد، مدیریت یک پارچه، ساختار پیچیده و پاره ای ویژگیهای خاص،در مفهومی موسع، باب موضوعات و مسائلی را گشوده اند که کمتر یا گاه حتی به هیچ وجه، در خصوص فعالان و شرکتهای داخلی مطرح نمیشود. از این میان، حفاظت از محیط زیست، حقوق کار، مسائل مربوط به مالیات بندی بین المللی، حقوق بشر، مسانل سرمایه گذاری، حقوق رقابت، حقوق مالکیت فکر ی، انتقال تکنولوژی و غیره را میتوان نام برد.
  مسالۀ نظارت و تحت کنترل درآوردن این شرکت ها به لحاظ ساختار فراملی بودن آن امری است که به تنهایی خارج از توان دولت ها می باشد. از سویی دیگر به علت اینکه موضوع و هدفِ سرمایه گذاری این شرکت ها بیشتر کشورهای در حال رشدی هستند که بعضا قوانین نسبتا منسجم و جامعی برای کنترل این قدرتهای بین المللی ندارند، این موضوع فرصت را برای مانور و اعمال نفوذ اقتصادی و سیاسی این شرکتها بیشتر می سازد. از این رو از سال ۱۹۷۶ سازمانهای بین المللی اقدام به وضع دستور العمل هایی نمودند تا بتوانند نظارت بر این شرکتها را افزایش داده و ایشان را نسبت به معیار های بین المللی متعهد تر سازند. اما به لحاظ اینکه این دستور العمل ها در حکم قانون نبوده و جنبه پیشنهادی دارد، استفاده از آنها جنبه اختیاری داشته و ملاکی برای حسن رفتار تجاری می باشد.
  در این میان، جامع ترین دستور العمل سازمان ملل، دستور العمل سازمان بین المللی کار و دستورالعمل سازمان OECD می باشد. مورد اخیر به لحاظ تصویب نسخه جدید آن در سال ۲۰۱۱، از جامعیت بیشتری برخوردار بوده و موضوعاتی که در بالا به آنها اشاره گردید را مد نظر قرار داده است. همچنین این دستورالعمل بخاطر ابداعات خاصی که منحصر به آن است در حال حاضر بهترین و جامع ترین دستور العمل می باشد. آنچه در این رساله مورد هدف بود بررسی امکان بکاربردن این دستور العمل بطور موازی با قوانین داخلی ایران بود، که می توان گفت که با در نظر گرفتن موضوعات این دستور العمل، این امکان وجود دارد که بدون ایجاد مانع و تعارض با حقوق داخلی ایران آنرا به مرحله اجرا گذاشت و از مزایای آن بهره جست.
  كلید واژه: شرکت های چند ملیتی، دستور العمل های بین المللی، OECD 2011، سرمایه گذاری خارجی


  فهرست مطالب
  مقدمه 1
  بخش اول: مفهوم و ساختار شرکتهای چند ملیتی و مسائل خاص آن 6
  فصل اول: مفهوم شرکت چندملیتی 6
  فصل دوم: ساختارهای متداول شرکت های چندملیتی 8
  فصل سوم: ویژگی ها و مسائل خاص شرکتهای چند ملیتی 11
  مبحث اول: ویژگی های شرکت های چند ملیتی 11
  مبحث دوم: مسائل خاص شرکتهای چند ملیتی 13
  بخش دوم: دستور العمل های ناظر بر شرکتهای چند ملیتی 15
  فصل اول: دستور العمل ها، آشنائی با OECD و وظایف دولتها در مقابل این سازمان 15
  مبحث اول: آشنائی با OECD 15
  مبحث دوم: دستورالعمل ها 16
  گفتار اول: ماهیت دستورالعمل ها چیست 16
  بند اول: ماهیت کلی دستور العمل ها 16
  بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار (ILO) 17
  بند سوم: دستور العمل سازمان ملل (UN) 18
  گفتار دوم: نقش و کارکرد دستورالعمل ها 19
  گفتار سوم: ماهیت و مقاصد دستور العمل ها 21
  گفتار چهارم: چهار عنصر اصلی و مهم جهت مشارکت در OECD 21
  فصل دوم: وظایف دولتهای عضو در قبال این سازمانها 23
  مبحث اول: وظایف دولتها 23
  مبحث دوم: بیانیه کشورهای عضو 23
  مبحث سوم: بروز رسانی دستور العمل و تغییرات حادث شده 25
  گفتار اول: بروز رسانی و هدف از آن 25
  گفتار دوم: تغییرات حادث شده پس از بروز رسانی 26
  مبحث چهارم: NCPs یا نقاط ارتباط ملی 27
  بخش سوم: وظایف شرکتهای چند ملیتی 31
  فصل اول : وظایف شرکت و دولت در مقابل یکدیگر 32
  مبحث اول: وظایف شرکت در برابر دولت 32
  گفتار اول: آشکار سازی یا در اختیار قراردادن اطلاعات 32
  بند اول: دستور العمل سازمان ملل 32
  بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار 35
  بند سوم: دستور العمل OECD 37
  گفتار دوم: مالیات 41
  بند اول: دستور العمل سازمان ملل 42
  بند دوم: دستور العمل OECD 43
  گفتار سوم: مبارزه با ارتشاء 46
  بند اول: دستور العمل سازمان ملل 47
  بند دوم: دستور العمل OECD 47
  مبحث دوم: وظیفه دولت در برابر شرکت 51
  گفتار اول: تشویق شرکتها به استفاده از دستور العمل ها 52
  گفتار دوم: عدم سوء استفاده از دستور العمل و حق تعیین شروط برای شرکتها 52
  گفتار سوم: رفتار منصفانه و تاسیس نقاط ارتباط ملی 52
  گفتار چهارم: بهبود و ارتقاء مقررات و رویه های کار و امور اجتماعی 53
  گفتار پنجم: ارائه اطلاعات نسبت به سازمانهای کارگری 54
  فصل دوم: وظایف شرکتها در برابر جامعه 54
  مبحث اول: حقوق کار، استخدام و روابط صنعتی 55
  بند اول: سازمان ملل 55
  بند دوم: سازمان بین المللی کار 56
  بند سوم: OECD 59
  مبحث دوم: علم و فناوری، انتقال تکنولوژی 65
  بند اول: سازمان ملل 65
  بند دوم: سازمان بین المللی کار 67
  بند سوم: OECD 69
  مبحث سوم: رقابت 72
  بند اول: سازمان ملل 72
  بند دوم: OECD 72
  فصل سوم: وظایف شرکتهای چند ملیتی در برابر مصرف کننده 76
  بند اول: سازمان ملل 76
  بند دوم: OECD 78
  فصل چهارم: وظایف شرکتهای چند ملیتی در برابر محیط زیست 84
  بند اول: سازمان ملل 84
  بند دوم: OECD 85
  فصل پنجم: وظایف شرکتها در برابر حقوق بشر 90
  بند اول: سازمان ملل 90
  بند دوم: سازمان بین المللی کار 92
  بند سوم: OECD 93
  بخش چهارم: بررسی مسائل شرکتهای چند ملیتی در حقوق ایران 98
  فصل اول: سرمایه گذاری در ایران 98
  مبحث اول: سرمایه گذار 98
  مبحث دوم: سرمایه خارجی 98
  مبحث سوم: مقررات و مراکز داخلی مربوط به سرمایه گذاری 101
  مبحث چهارم: اخذ مجوز و شرایط سرمایه گذاری 103
  گفتار اول: شرایط پذیرش 103
  گفتار دوم: شرایط عام پذیرش طبق ماده ۳ 106
  گفتار سوم: شرایط خاص– ایرانی ها 107
  مبحث پنجم: تضمینات ناشی از اخذ مجوز سرمایه گذاری 107
  فصل دوم: حقوق کار و مسائل بیمه 109
  مبحث اول: مرحله ورود شرکت به ایران 109
  مبحث دوم: مرحله استقرار شرکت در ایران 110
  گفتار اول: استخدام و روادید 110
  بند اول: استخدام 110
  بند دوم: روادید 112
  گفتار دوم: بیمه 113
  مبحث سوم: مرحله فعالیت شرکت خارجی 114
  بند اول: انقضای مدت اعتبار پروانه کارگر 114
  بند دوم: اجازه اقامت دائم 114
  بند سوم: مالیات بر درآمد 115
  فصل سوم: مالیات شرکتهای خارجی 116
  مبحث اول: قواعدی در خصوص تمامی شرکتها 117
  مبحث دوم: مالیات شرکتهای فرعی 118
  مبحث سوم: مالیات شعب یا نمایندگی ها 118
  فصل چهارم: حل و فصل اختلافات 118
  مبحث اول: حل و فصل اختلافات از طریق قضایی 120
  گفتار اول: دادگاه صالح و قانون حاکم 120
  بند اول: دادگاه صالح 120
  بند دوم: قانون حاکم 120
  گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی 121
  گفتار سوم: اجرای احکام دادگاه خارجی در ایران 121
  مبحث دوم: حل و فصل اختلافات از طریق داوری 123
  گفتار اول: ماهیت قوانین داوری 123
  گفتار دوم: طرف دولتی ایرانی 124
  گفتار سوم: اجرای احکام داوری خارجی در ایران 125
  نتیجه گیری و پیشنهادات: 127
  فهرست منابع 134
  ضمائم (مفاددستورالعمل ها) 132
  Abstract 155

  برچسب ها: پایان نامه دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران شرکت های چند ملیتی پایان نامه حقوق دانلود پایان نامه حقوق حقوق خصوصی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.