فایل های دیگر فروشنده

اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 10,000 تومان
ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی رویکرد الگوریتم درخت تصمیم ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی رویکرد الگوریتم درخت تصمیم قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی قیمت: 12,000 تومان
بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های بورس تهران بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های بورس تهران قیمت: 10,000 تومان
بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 10,000 تومان
بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان

پایان نامه مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران و مصر

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 98 صفحه چكيده این قاعده که هر کس باید از حاصل دسترنج خوداستفاده نماید و هیچ کس حق ندارد بدون سبب قانونی از مال وعمل دیگری بهره ببرد، در همه نظام های اخلاقی پذیرفته شده است. بر این اساس قاعده ای اخلاقی وارد بسیاری از نظام های حقوقی گردیده و مورد پذیرش واقع ش

کد فایل:6354
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 137 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 98

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 98 صفحه
  چكيده
  این قاعده که هر کس باید از حاصل دسترنج خوداستفاده نماید و هیچ کس حق ندارد بدون سبب قانونی از مال وعمل دیگری بهره ببرد، در همه نظام های اخلاقی پذیرفته شده است.
  بر این اساس قاعده ای اخلاقی وارد بسیاری از نظام های حقوقی گردیده و مورد پذیرش واقع شده بطوری که آنرا در عداداصول کلی حقوقی قلمداد می کنند.
  در نظام حقوقی ایران و اسلام گر چه قاعده کلی جلوگیری از دارا شدن بلا جهت و غیر عادلانه به صراحت مورد پذیرش قرار نگرفته، برخی آیات، روایات و مواد قانونی بر وجود و پذیرش آن دلالت دارد. از آنجا که در حقوق ایران منابع موجد مسئولیت متعدد است، ضرورت پذیرش این قاعده به عنوان یک منبع مستقل تعهد را در حقوق ایران به حداقل می رساند هر چند که این قاعده اخلاقی و مبتنی بر انصاف وعدالت روح کلی حاکم بر بسیاری از قوانین و مقررات را شامل می شود و می تواند مکمل آن مقررات بوده و یا مبنایی برای اصلاح قوانین دیگر تلقی گردد.
  واژگان کلیدی: استفاده، دارا شدن، دارایی، بلاجهت، سبب، قانون، قرارداد، افزایش و کاهش، مصر، ایران

  فهرست مطالب
  مقدمه ۱
  بخش اول پیشینه قاعده در نظام های حقوقی ۶
  مبحث اول- حقوق روم ۸
  مبحث دوم – حقوق فرانسه۱۰
  گفتار اول- حقوق قدیم فرانسه۱۰
  گفتار دوم : حقوق جدید فرانسه۱۲
  مبحث سوم – حقوق اسلام و ایران۱۷
  گفتار اول- حقوق اسلام۲۰
  الف- نظر موافقین ۲۱
  ب- نظر مخالفین۲۲
  گفتار دوم- حقوق ایران۲۵
  مبحث چهارم – حقوق مصر۳۰
  گفتار اول – حقوق قدیم مصر۳۰
  گفتار دوم – قانونگذاری جدید مصر۳۲
  بخش دوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق مصر۳۳
  فصل اول – مبانی حقوقی قاعده ۳۴
  الف- اداره فضولی۳۴
  ب- عمل غیر مشروع۳۵
  ج- منفعت ایجاد شده۳۶
  د- قواعد عدالت و انصاف۳۷
  فصل دوم- شرایط و آثار قاعده۳۸
  گفتار اول – شرایط مادی۳۸
  بند اول- دارا شدن مدیون۳۸
  الف- دارا شدن ایجابی ۳۹
  ب- دارا شدن سلبی۴۰
  ج – دارا شدن مادی و معنوی۴۰
  بند دوم – کاهش دارایی دائن۴۰
  الف- کاهش دارایی ایجابی و سلبی۴۱
  ب – کاهش مادی و معنوی۴۲
  ج – رابطه علیت بین کاهش و افزایش دارایی طرفین ۴۲
  د- دارا شدن مستقیم و غیر مستقیم۴۲
  گفتار دوم- شرایط حقوقی۴۳
  بند اول- فقدان سبب۴۳
  الف: عقد سبب دارا شدن۴۴
  ب- حکم قانونی سبب دارا شدن۴۴
  بند دوم- فرعی بودن قاعده۴۵
  گفتار سوم – زمان تقویم دارایی مکتسب۴۸
  بخش سوم قاعده دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران ۵۲
  فصل اول- مبانی حقوقی قاعده۵۳
  الف- ایفاء ناروا و اخذ مال غیر۵۷
  ب- اداره مال غیر۵۸
  ج- غصب۶۰
  د- اتلاف ۶۱
  ه) تسبیب۶۲
  ر- استیفاء۶۳
  ز- قانون مسئولیت مدنی۶۶
  فصل دوم- شرایط و آثار قاعده۶۸
  گفتار اول – شرایط مادی ۷۱
  بند اول – دارا شدن۷۱
  الف – زمان ارزیابی دارا شدن۷۲
  ب – استفاده خالص یا ناخالص۷۴
  بند دوم- کاستن از دارایی دیگری۷۵
  بند سوم- رابطه میان فزونی و کاستی۷۷
  گفتار دوم – شرایط حقوقی ۸۰
  بند اول- فقدان سبب برای دارا شدن ۸۰
  بند دوم- نبود منفعت و یا تقصیر خواهان۸۳
  الف- منافع شخصی۸۳
  ب – تقصیر خواهان۸۴
  بند سوم – عدم امکان طرح دعوی دیگر و فرعی بودن دعوی دارا شدن بلاجهت۸۵
  گفتار سوم – آثار قاعده۸۸
  بند اول – میزان استفاده و غرامت۸۹
  بند دوم – زمان ارزیابی استفاده۹۱
  گفتار چهارم- قاعده دارا شدن بلاجهت در آینه آراء دیوان داوری ایران- ایالات متحده آمریکا ۹۳
  الف- دعوی بنیامین آر.ایسایاه – بانک ملت ایران۹۳
  ب – دعوی سی لند سرویس اینکورپوریتد- سازمان بنادر و کشتیرانی دولت ایران۹۶
  ج- دعوی فلکسی-ون لیسینگ، اینک-دولت ایران۹۷
  د – دعوی اشلگل لاینینگ تکنا تکنولوژی جی.ام.بی.اچ-شرکت صنایع مس ایران۱۰۰
  نتیجه گیری۱۰۳
  منابع و مآخذ۱۱۵  برچسب ها: پایان نامه مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران و مصر مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران و مصر مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت در حقوق ایران مبانی حقوقی دارا شدن بلاجهت ثروتمند شدن بلا جهت پایان نامه حقوق پایان نامه ارشد حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.