پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 123 صفحه چکیده پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به

کد فایل:6344
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 191 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 123

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 123 صفحه

  چکیده
  پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد. با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری را مورد بررسی قرار داده ایم.
  کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد
  فهرست مطالب
  مقدمه ۲
  فصل اول : کلیات
  ۱-۱- پیشینه تاریخی٥
  ۱-۲- واژه شناسی۶
  ۱-۲-۱- اهلیت ۶
  ۱-۲-۱-۱- اهلیت تمتع ۶
  ۱-۲-۱-۲- اهلیت استیفاء۶
  ۱-۲-۲- اهلیت اشخاص۷
  ۱-۲-۲-۱- اهلیت شخص حقیقی ۷
  ۱-۲-۲-۲- اهلیت شخص حقوقی۸
  ۱-۲-۳- مفهوم سند۹
  ۱-۲-۳-۱- سند رسمی۱۰
  ۱-۲-۳-۲- سند عادی۱۰
  ۱-۲-۴- اسناد تجاری ۱۱
  ۱-۲-۴-۱- برات۱۱
  ۱-۲-۴-۲- سفته۱۲
  ۱-۲-۴-۳- چک ۱۳
  ۱-۲-۵- مفهوم صدور۱۴
  ۱-۲-۵- مفهوم ظهرنویسی۱۵
  ۱-۲-۵-۱- ظهرنویسی به منظور وکالت۱۵
  ۱-۲-۵-۲- ظهرنویسی به منظور وثیقه۱۷
  ۱-۲-۶- مفهوم قبولی ۱۸
  ۱-۳- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری۱۸
  ۱-۳-۱- وصف تجریدی ۱۸
  ۱-۳-۲- وصف تنجیزی۱۹
  ۱-۳-۳- وصف شکلی۱۹
  ۱-۳-۴- وصف قابل انتقال۲۰
  ۱-۴- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری۲۰
  ۱-۵- ضمانت ۲۱
  ۱-۵-۱- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی۲۳
  ۱-۵-۲- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت۲۴
  ۱-۵-۳- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری۲۴
  فصل دوم : اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی
  ۲-۱- اهلیت تمتع ۲۶
  ۲-۱-۱- اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی۲۶
  ۲-۱-۲- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی۲۸
  ۲-۲- اهلیت استیفاء۳۰
  ۲-۲-۱- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی۳۰
  ۲-۲-۲- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی ۳۲
  ۲-۲-۲-۱- بلوغ۳۳
  ۲-۲-۲-۱-۱- بلوغ در کتاب۳۴
  ۲-۲-۲-۱-۲- بلوغ در سنت۳۵
  ۲-۲-۲-۱-۳- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی ۳۶
  ۲-۲-۲-۲- عقل۳۶
  ۲-۲-۲-۳- رشد۳۷
  ۲-۲-۲-۴- محجورین۳۸
  ۲-۲-۴-۱- صغار۳۹
  ۲-۲-۲-۴-۱-۱- صغیر غیرممیز ۴۰
  ۲-۲-۲-۴-۱-۲- صغیر ممیز۴۱
  ۲-۲-۲-۴-۲- غیر رشید۴۱
  ۲-۲-۲-۴-۲- مجانین۴۲
  ۲-۲-۲-۴-۳- ۲- جنون دائمی۴۲
  ۲-۲-۲-۴-۳-۲- جنون ادواری ۴۳
  ۲-۴- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران۴۴
  ۲-۴-۱- اهلیت۴۵
  ۲-۴-۲- رضایت ۵۰
  ۲-۴-۳- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری۵۱
  ۲-۵- اصول حاکم بر اسناد تجاری۵۲
  ۲-۵-۱- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری۵۳
  ۲-۵-۱-۱- ایراد به شرایط صوری۵۶
  ۲-۵-۱-۲- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات ۵۷
  ۲-۵-۱-۳- تهاتر دین ناشی از سند۵۸
  ۲-۵-۱-۴- ایراد تحصیل مجرمانه سند۵۹
  ۲-۵-۱-۵- ایراد سوء نیت دارنده۶۱
  ۲-۵-۲- اصل استقلال امضاء ها ۶۳
  ۲-۵-۳- اصل استقلال تعهد ۶۶
  ۲-۵-۴- اصل اشتغال ذمه۶۸
  ۲-۵-۵- اصل مدنونیت۷۰
  ۲-۶- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران۷۱
  فصل سوم : آثار فقدان اهلیت
  ۳-۱- فقدان شرایط بلوغ ۷۴
  ۳-۱-۱- صغیر غیرممیز۷۶
  ۳-۱-۲- صغیر ممیز۷۷
  ۳-۲- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) 79
  ۳-۳- جنون ۸۰
  ۳-۴- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی۸۳
  ۳-۴-۱- برات۸۴
  ۳-۴-۱-۱- صادر کننده برات ۸۵
  ۳-۴-۱-۲- براتگیر۸۶
  ۳-۴-۱-۲-۱- قبولی برات۸۷
  ۳-۴-۱-۲-۲- ماهیت قبولی۸۷
  ۳-۴-۱-۲-۳- اعلان قبولی۸۸
  ۳-۴-۱-۲-۴- انعکاس قبولی در برات ۸۹
  ۳-۴-۱-۲-۴- آثار قبولی برات۹۰
  ۳-۴-۱-۲-۵- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر۹۱
  ۳-۴-۲- سفته۹۱
  ۳-۴-۳- چک۹۲
  ۳-۴-۳-۱- صادر کننده چک ۹۲
  ۳-۴-۳-۲- محال علیه ۹۴
  ۳-۵- اهلیت ضامن اسناد تجاری۹۴
  ۳-۶- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات۹۶
  ۳-۶-۱- حال شدن دیون تاجر ورشکسته ۹۷
  ۳-۶-۲- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته۱۰۰
  ۳-۶-۳- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات۱۰۰
  ۳-۶-۴- تسلیم عین معین۱۰۰
  ۳-۶-۵- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی۱۰۱
  نتیجه گیری و پیشنهادات۱۰۳
  منابع ۱۰۵

  برچسب ها: پایان نامه اهلیت اشخاص در صدور قبولی ظهرنویسی و ضمانت در برات سفته و چک ظهرنویسی و ضمانت در برات سفته پایان نامه ارشد حقوق پایان نامه ارشد رشته حقوق دانلود رایگان پایان نامه حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.