پایان نامه نقش وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 130 صفحه جایگاه و موقعیت رئیس مجلس تا حد زیادی خاص و منحصر بفرد است. ازسویی رئیس مجلس مانند سایر نمایندگان مجلس وظایفی بر عهده دارد و دیگر اینکه هنگامی که به عنوان ریاست مجلس انتخاب می شود وظایف و اختیارات خاصی از طریق قانون اساسی و آیین نامه ها بر عهده

کد فایل:6340
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 164 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 130

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 130 صفحه


  جایگاه و موقعیت رئیس مجلس تا حد زیادی خاص و منحصر بفرد است. ازسویی رئیس مجلس مانند سایر نمایندگان مجلس وظایفی بر عهده دارد و دیگر اینکه هنگامی که به عنوان ریاست مجلس انتخاب می شود وظایف و اختیارات خاصی از طریق قانون اساسی و آیین نامه ها بر عهده وی گزارده می شود. رئیس مجلس به عنوان مدیر قوه مقننه وظایفی را بر عهده دارد که در آیین نامه داخلی برای وی تعیین می شود. مدیریت جلسات و دستور افتتاح و اختتام جلسات از مهمترین وظایف خاص وی می باشد و از جمله وظایف که بین رئیس و هیأت رئیسه مشترک می باشد نظارت بر امور اداری و مالی مجلس، نظارت بر نمایندگان می باشد.
  رئیس مجلس در برابر قوه مجریه وظیفه نظارتی خاصی دارد که طبق اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی برای وی تعیین شده است. طبق این فرآیند که در راستای تضمین قانونی بودن مصوبات دولت طراحی شده است، دولت مکلف است مصوبات خود را همزمان با ابلاغ جهت اجرا به اطلاع رئیس مجلس برساند تا در صورتی که آنها را مغایر با قوانین تشخیص داد، آنها را برای تجدید نظر به دولت ارسال کند. اگر این مصوبات مغایر با قانون تشخیص داده شود با دلیل آن را به هیأت وزیران برای اصلاح و تجدید نظر ابلاغ می شود و اگر در مدت مقرر نسبت به لغو یا اصلاح قسمت مورد ایراد مصوبه اقدام نشود، پس از پایان مهلت مزبور این قسمت ها ملغی الاثر خواهد بود. این اصلاحیه که در راستای اعطای ضمانت اجرا به اصول ۸۵ و۱۳۸قانون اساسی به تصویب مجلس رسیده است، اما به نظر می رسد با اصولی از قانون اساسی که حق ابطال را به دیوان عدالت اداری می دهد، مغایر است. رئیس مجلس در دیگر نهادهای نظام جایگاهی خاص دارا می باشد و به عنوان رئیس قوه قانونگذاری کشور در نهادهای مهم مانند شورای بازنگری، شورای عالی امنیت کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی عضو می باشد و در تصمیم گیری ها و سیاست های این نهادها تاثیر گذار است.
  کلید واژگان: نظارت- نقش- جایگاه- رئیس مجلس شورای اسلامی- قوه مقننه- قوه مجریه
  فهرست مطالب
  مقدمه 1
  بخش اول: مفاهیم و مبانی 6
  فصل اول : قوه مقننه 7
  مبحث اول: مبانی نظری قوه مقننه 7
  گفتاراول: شعبه تقنين و سابقه آن 8
  بند اول: سابقه ي تاريخي 12
  بنددوم:تلاش مكاتب در شعبه ي تقنيني 13
  گفتاردوم:نقش پارلمان درطول تاریخ ۱۴
  بنداول:نقش مشاوره ای۱۴
  بنددوم: نقش نمایندگی۱۵
  بندسوم:نقش نظارتی 15
  گفتار سوم:حدود و ثغور شعبه ي تقنيني 15
  بند اول: حوزه عملكرد شاكله تقنين 16
  بند دوم: محدوديت هاي شعبه تقنين 16
  مبحث دوم: ساختار قوه مقننه 18
  گفتاراول: نظام تك مجلسي 19
  بند اول: دلايل برگزيدن نظام تك مجلسي 19
  بند دوم:ويژگي هاي نظام تك مجلسي 20
  گفتار دوم:نظام دو يا چند مجلسي 21
  بند اول: كشورهاي فدرال 23
  بند دوم: كشورهاي يكپارچه 24
  مبحث سوم: اصول مربوط به استقلال نهاد مجلس 25
  گفتاراول: ممنوعيت جمع برخي مشاغل با نمايندگي مجلس 26
  بند اول: اهميت سمت نمايندگي 26
  بند دوم:دلايل ممنوعيت 27
  گفتار دوم:مصونيت پارلماني 28
  بند اول: عدم مسئوليت 29
  بند دوم: تعرض ناپذيري 29
  گفتارسوم:حمایت ازپارلمان دربرابراهانت۳۲
  فصل دوم: جايگاه رئيس مجلس در نظام تقنيني كشور 33
  مبحث اول: تشكيل مجلس شوراي اسلامي 33
  گفتار اول : تشکیل جلسات 34
  گفتار دوم: هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی 36
  گفتار سوم: کمیسیون های مجلس شورای اسلامی 39
  مبحث دوم: صلاحيت تقنيني مجلس شوراي اسلامي 42
  گفتاراول: صلاحيت تكليفي و اختياري 42
  بند اول: صلاحيت تكليفي 43
  بند دوم: صلاحيت اختياري 44
  گفتار دوم: محدوديت هاي صلاحيت تقنيني مجلس 45
  بند اول: محدوديت هاي اختياري 46
  بند دوم: محدوديت هاي غير اختياري 47
  مبحث سوم: صلاحيت نظارت مجلس شوراي اسلامي 51
  گفتاراول: نظارت بیروني 52
  بند اول: نظارت تقنینی و سیاسی 53
  بند اول :نظارت مالي و انضباطي 54
  گفتار دوم:نظارت دروني 59
  بند اول: نظارت بر كميسيون ها و هيات رئيسه 59
  بند دوم: نظارت بر كميسيون ها و ديوان محاسبات 60
  بخش دوم: جايگاه رئيس مجلس شوراي اسلامي درجمهوري اسلامي ايران 63
  فصل اول: جايگاه و نقش رئيس مجلس در برابر قوه مجريه 64
  مبحث اول:رئیس مجلس و تشکیل دولت 64
  گفتاراول: نظارت بر تشكيل و مسائل مهم دولت 64
  بند اول: تشكيل دولت 66
  بند دوم: مسائل مهم و مورد اختلاف در دولت 67
  گفتار دوم: نظارت بر نحوه فعاليت هاي دولت از لحاظ اطلاعي يا استصوابي بودن 68
  بند اول: سوال 68
  بند دوم: استيضاح 72
  مبحث دوم: نقش رئيس مجلس در نظارت مالي بر دولت 73
  گفتاراول: تهيه و تصويب بودجه 73
  بند اول: تهيه بودجه 73
  بند دوم:تصويب بودجه 75
  گفتار دوم: اجراي بودجه 77
  مبحث سوم: نظارت رئيس مجلس بر مصوبات دولتي 82
  گفتاراول: قانون نحوه اجراي اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي 84
  بند اول: اعتبار مصوبه دولت با ايراد رئيس مجلس 87
  بند دوم: ضمانت اجراي نظارت رئيس مجلس بر مصوبات دولتي 94
  گفتار دوم: هيات بررسي تطبيق مصوبات دولتي با قوانين 95
  بند اول: قانون الحاق ۵ تبصره به قانون اجراي اصل ۸۵ و ۱۳۸ 96
  بند دوم: نقش رئيس مجلس در اين هيات 98
  فصل دوم:نقش رئيس مجلس در برابر ساير نهادها 99
  مبحث اول: شورای بازنگری قانون اساسی و اتحادیه بین المجالس 99
  گفتار اول: شورای بازنگری قانون اساسی 99
  گفتار دوم: اتحادیه بین المجالس 103
  مبحث دوم: شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام 103
  گفتار اول: شورای عالي انقلاب فرهنگي 103
  گفتاردوم: مجمع تشخیص مصلحت نظام 105
  مبحث سوم: ساير نهادها 110
  گفتار اول: شوراي عالي امنيت ملي 110
  گفتار دوم: صدا و سيما 111
  نتیجه 114
  منابع 117  برچسب ها: پایان نامه نقش وجایگاه حقوقی رییس قوه مقننه درحقوق عمومی ایران جایگاه حقوقی رییس قوه مقننه نقش رییس قوه مقننه حقوق عمومی قوه مققنه جایگاه قوه مقننه در حقوق ایران پایان نامه ارشد حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.