فایل های دیگر فروشنده

اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 10,000 تومان
ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی رویکرد الگوریتم درخت تصمیم ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی رویکرد الگوریتم درخت تصمیم قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی قیمت: 12,000 تومان
بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های بورس تهران بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های بورس تهران قیمت: 10,000 تومان
بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 10,000 تومان
بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان

پایان نامه آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 255 صفحه عقد فاسد در عالم واقعیت و اعتبار کأن لم یکن است و اثری ندارد با این حال ممکن است متعاقدین از فساد عقد بی‌اطلاع بوده و آثار عقد صحیح را در روابط خود بر آن مترتب کرده باشند. هم چنان که می‌توان تصور کرد طرفین با علم به فساد عقد به دنبال ترتیب آثار عق

کد فایل:6339
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 131 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 255

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 255 صفحه

  عقد فاسد در عالم واقعیت و اعتبار کأن لم یکن است و اثری ندارد با این حال ممکن است متعاقدین از فساد عقد بی‌اطلاع بوده و آثار عقد صحیح را در روابط خود بر آن مترتب کرده باشند. هم چنان که می‌توان تصور کرد طرفین با علم به فساد عقد به دنبال ترتیب آثار عقد صحیح بر آن باشند.
  با وجود این در هیچ‌یک از این دو فرض شارع آثار عقد صحیح را بر آنها بار نمی‌کند ولی از آن‌جا که این وضعیت در روابط طرفین تأثیر گذار بوده و در شرایط خاصّی و با انضمام عوامل خارجی از قبیل قبض مال مورد معامله می‌تواند زمینه را برای ایجاد آثار جانبی خاصّی مانند ضمان عین و منافع اعم از مستوفات و غیر مستوفات فراهم آورد. مثل جایی که بر اثر بیع فاسد خسارتی به مبیع وارد شود، بنابر قاعده ضمان قهری و نه مسؤولیت قراردادی، مشتری ضامن جبران خسارت خواهد بود. در فقه امامیه و عامّه در خصوص تکلیف ردّ عین و عوض منافع در عقود معوّض و غیر معوّض آیات، روایات و قواعد فقهی متعددی مورد استناد قرار گرفته است.
  در فقه شیعه و سه مکتب از مکاتب چهارگانه اهل سنّت (مالکی، حنبلی و شافعی) عقد فاسد و باطل به یک معنا بوده و در مقابل عقد صحیح قرار می‌گیرد ولی حنفیه میان عقد فاسد و باطل فرق نهاده‌اند و در عقد فاسد قبض را موجب تملّک مورد معامله می‌دانند. ماده ۳۶۵ ق.م. در این مورد مقرر می‌دارد: «هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض کند باید آن را به صاحبش ردّ نماید و اگر تلف و ناقص شود ضامن عین و منافع آن خواهد بود.» این ماده اختصاصی به عقد بیع نداشته بلکه شامل تمامی عقود معوّض و غیر معوّض نیز می‌شود.

  واژگان کلیدی: عقد، فساد، بطلان، اثر عقد فاسد، ضمان عین و منافع.  فهرست مطالب
  مقدمه 1
  بخش یکم: کلیات و مفاهیم 5
  فصل یکم: مفاهیم اصلی 7
  مبحث یکم: عقد 7
  مبحث دوم: فساد 18
  فصل دوم: مفاهیم مرتبط 24
  مبحث یکم: صحّت 24
  مبحث دوم: انحلال 35
  مبحث سوم: ضمان معاوضی 46
  مبحث چهارم: ضمان واقعی 49
  بخش دوم: آثار فساد عقد در عقود معوّض 50
  فصل یکم: آثار فساد عقد نسبت به متعاقدین 52
  مبحث یکم: ادلّه حکم ضمان نسبت به متعاقدین در فقه امامیه 52
  مبحث دوم: ادلّه حکم ضمان نسبت به متعاقدین در فقه اهل سنّت 68
  مبحث سوم: تأثیر علم و جهل متعاقدین به فساد 71
  مبحث چهارم: آثار فساد عقد قبل و بعد از قبض 75
  مبحث پنجم: حکم تصرّفات قابض در مورد معامله فاسد 78
  فصل دوم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین 81
  مبحث یکم: مسؤولیت ردّ عین 81
  مبحث دوم: مسؤولیت ردّ منافع 97
  مبحث سوم: مسؤولیت ردّ بدل 118
  فصل سوم: آثار فساد عقد نسبت به قائم مقام و اشخاص ثالث و فضولی 150
  مبحث یکم: قائم مقام و اشخاص ثالث 150
  مبحث دوم: فضولی 153
  فصل چهارم: عدم ضمان در موارد مشابه 155
  مبحث یکم: فروشنده نسبت ثمن در بیع مال مغصوب 155
  مبحث دوم: طرف قرار داد سبق فاسد در برابر سابق ( سبقت گیرنده) 157
  مبحث سوم: زوج در عقد نکاح باطل با علم زوجه به فساد 160
  مبحث چهارم: متهب در هبه فاسد 163
  مبحث پنجم: محجور 164
  مبحث ششم: مکره 167
  مبحث هفتم: نسبت به مورد معامله فاقد مالیت یا منفعت عقلاء مشروع 168
  مبحث هشتم: در معامله ضمانی که موضوع آن عملی نامشروع است 169
  بخش سوم: آثار فساد عقد در عقود غیر معوّض 171
  فصل یکم: ادلّه عدم ضمان در عقود غیر معاوضی فاسد 173
  مبحث یکم: بررسی ادلّه عدم ضمان در فقه 173
  مبحث دوم: بررسی آثار فساد عقود غیر معاوضی در حقوق ایران 177
  فصل دوم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین 183
  مبحث یکم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین در فقه امامیه 183
  مبحث دوم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین در حقوق ایران 185
  فصل سوم: عدم ضمان در موارد مشابه 187
  مبحث یکم: ضمان قابض نسبت به منافع غیر مستوفات در بیع فاسد 187
  مبحث دوم: شریک در شرکت فاسد 192
  مبحث سوم: عین در عقد اجاره فاسد 194
  مبحث چهارم: مرتهن در رهن فاسد 200
  مبحث پنجم: حمل در بیع فاسد حیوان حامل 202
  مبحث ششم: مورد عقد امانی فاسد به علت اکراه یا عدم استحقاق دهنده مال 204
  مبحث هفتم: مورد عقد امانی فاسد به علت حجر تسلیم کننده 206
  مبحث هشتم: ضمان مبیع و منافع آن در بیع بی‌ثمن و اجاره بی‌اجرت 207
  نتایج و پیشنهادها 208
  فهرست تفصیلی 212
  فهرست منابع 218
  برچسب ها: پایان نامه آثار فساد عقد در فقه امامیه فقه عامّه و حقوق ایران آثار فساد عقد در فقه امامیه فقه عامّه و حقوق ایران آثار فساد عقد در فقه امامیه آثار فساد عقد در فقه عامه آثار فساد عقد در حقوق ایران فساد عقد فقه امامیه حقوق پایان نامه ارشد حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.