بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر قانون مجازات اسلامی جدید

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 256 صفحه یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است. و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود. و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد. مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر اس

کد فایل:6335
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 160 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 256

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 256 صفحه
  یکی از نهادهای کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است. و در واقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می شود. و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد. مهمترین هدف تشریع قصاص، ابقا زندگی و حیات بشر است . ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آنها می تواند مانع اجرای قصاص گردد.، نموده است.در شريعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأكيد داشته و با وعده پاداش اخروي براي عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قصاص دانسته است. به عبارت ديگر، نظام حقوقي اسلام، در واكنش نسبت به اين قبيل جرايم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است. نظر به مراتب فوق، مي توان گفت كه به همان اندازه كه بررسي مجازات قصاص و شرايط تحقق آن لازم و ضروري و داراي اهميت است، موضوع سقوط قصاص، يعني مواردي كه علي رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نيازمند توجه و بررسي و تبيين است. زيرا موارد سقوط قصاص از آنجايي كه در صورت تحقق و بروز، نهايتاً موجب از بين رفتن مجازات قصاص مي گردند، مانند اجراي قصاص مايه حيات هستند.

  واژگان کلیدی: قصاص .عدم قصاص نفس و عضو . ادله .حکم.

  فهرست مطالب
  فصل اول ( کلیات تحقیق )
  ۱-۱ مقدمه۳
  ۱-۲ بیان مساله۴
  ۱-۳ اهمیت موضوع تحقیق۵
  ۱-۴ تعریف عملیاتی پژوهش۵
  ۱-۵ اهداف کلی تحقیق۶
  1-6 سؤالات تحقیق۶
  ۱-۷ فرضيه‏هاي تحقیق ۶
  ۱-۸ تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی ۷
  ۱-۱-۸ قصاص۷
  ۱-۹ جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان۸
  فصل دوم ( ادبیات پژوهش )
  ۲-۱ ادبیات پژوهش ۱۰
  ۲-۲ گفتار اول۱۱
  ۱-۲-۲ تعریف قصاص ۱۱
  ۲-۳ ماهيت قصاص ،حق یاحکم۱۲
  ۲-۴ شرایط عمومی قصاص ۱۵
  ۱-تساوي در عقل۱۵
  ۲- فقدان رابطه پدري ۱۶
  ۳- مهدورالدم نبودن مقتول۱۷
  ۴–مساوات در كفر و دین۱۸
  ۵- وجود شرایط تكلیف۱۸
  ۲-۵ شرایط اختصاصی قصاص عضو۱۸
  1- تساوی در اصلی بودن اعضاء۱۸
  2- تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع۱۸
  3- قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر او نشود۱۹
  4- تساوی اعضا در سالم بودن۱۹
  5- قصاص بیشتر از اندازه جنایت نباشد۱۹
  6-تساوی قصاص اعضا بین زن و مرد ۱۹
  گفتار دوم ۱۹
  ۱-۲-۵ شرایط اضافی لازم برای قصاص عضو۱۹
  ۲-۲-۵ شرایط اجرای قصاص۲۰
  ۳-۲-۵ سقوط قصاص ( موارد سقوط قصاص۲۳
  ۱ – گذشت صاحب حق ۲۳
  ۲ – مطالبه دیه۲۳
  ۳-. گذشت مقتول ۲۳
  ۴- فوت قاتل ۲۴
  ۵- فرارقاتل۲۴
  ۲-۶ شرایط مشترك بین قصاص نفس و عضو۲۴
  ۱- تساوی در اصلی بودن اعضاء ۲۴
  ۲- تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع۲۵
  ۳- قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر او نشود۲۵
  4- تساوی اعضا در سالم بودن۲۵
  6- تساوی قصاص اعضا بین زن و مرد۲۵
  ۲-۷ گفتار سوم۲۶
  ۱-۲-۷ جرم و اقسام آن ۲۶
  ۲-۲-۷ مفهوم مجازات۲۸
  ۳-۲-۷طبقه بندی مجازات۲۹
  ۲-۸نگرشی جدید بر قانون دیات – سیر تاریخی پیدایش نظام دیات۳۲
  الف: در مجموعه قوانین حمورابی ۳۲
  ب: در حقوق روم ۳۲
  ج: در حقوق آنگلوساکسون 33
  د: در حقوق عصر جاهلیت۳۳
  ۳-۱-۸ نظام دیات در دین اسلام ۳۴
  الف: تشریع نظام دیات به نحو قضیه حقیقیه ۳۵
  ب: بررسی ماهیت حقوقی نظام دیات ۳۵
  فصل سوم ( حق قصاص و قلمرو اختيارات اولياي دم )
  ۳-۱ مقدمه۴۵
  ۳-۲ مبحث اول : واژه شناسی ۴۶
  الف ) واژه شناسی قصاص ۴۶
  ۳-۳ مبحث دوم : حق قصاص ۴۷
  گفتار اول: مفهوم و ويژگيهاي حق قصاص۴۷
  الف) مفهوم حق ۴۷
  ب) فرق حکم و حق۴۹
  ج) ماهیت قصاص۵۲
  د) پیشینه قصاص۵۲
  ۳-۴ گفتار دوم : قصاص حق مجموعه ای است یا انحلالی۵۳
  ۳-۱-۴ مبحث اول۵۴
  ۳-۲-۴ مبحث دوم۵۶
  ۳-۳-۴ تمسک به روایات ۶۰
  گفتار دوم: صاحبان حق قصاص (اولياى دم۶۱
  الف) اولياى دم چه كسانى هستند۶۱
  ب) چگونگى برخوردارى و اعمال حق قصاص توسط ورثه۶۴
  ج) حق قصاص در صورت وحدت قاتل و تعدد مقتول۶۷
  د) حق قصاص در صورت وحدت مقتول و تعدّد قاتل ۷۱
  ۳-۵ اجماع محصّل و منقول۷۱
  ۳-۱-۵ روايات مستفيضه۷۱
  ۳-۶ مبحث دوم : استیفای قصاص در صورت تعدد اولیای دم۷۴
  ۳-۱-۶ درآمد۷۴
  ۳-۲-۶ گفتار اول۷۵
  ۳-۳-۶ استقلال هرکدام از ورثه در استیفای قصاص۷۵
  ۳-۷ گفتار دوم۷۷
  ۳-۱-۷ تحقيق در مسأله۷۸
  ۳-۸ مبحث دوم : محدوده مسئولیت جزایی اطفال۸۲
  گفتار اول: مسئولیت کیفری اطفال و تقسیمات آن ۸۲
  الف: طفل کیست۸۳
  ب: محدوده مسئولیت اطفال چیست۸۴
  ج: مسئولیت کیفری اطفال از نظر قانونی ۸۴
  ۳-۹ محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال۸۵
  الف: محدوده سنی مسئولیت کیفری اطفال از نظر جرم شناسی۸۵
  3-10 گفتار دوم: سقط جنین۸۶
  الف) مفهوم لغوی و حقوقی سقط جنین۸۶
  ۱- مفهوم۸۶
  ۲- سقط جنین در لغت۸۷
  ۳- سقط جنین در حقوقی ۸۷
  ۴- مفهوم سقط جنین در قوانین ایران۸۷
  ب) عناصر مادی و معنوی سقط جنین۸۸
  ۱) عنصر مادی سقط جنین۸۸
  ۲) عنصر روانی در سقط جنین۹۰
  ج) مجازات کیفری سقط جنین در قوانین حقوقی ایران۹۰
  ح) قصاص سقط جنين در قانون مجازات ایران و تعارض آن با ماده ۹۱ قانون تعزيرات۹۱
  ۳-۱۱ مبحث سوم ۹۴
  گفتار اول : مفهوم عقل و جنون و اقسام آن ۹۴
  الف) مفهوم عقل۹۴
  ۳-۱۲ گفتار دوم: قتل عمدو احکام آن درحقوق ایران۱۰۲
  الف) قتل عمد بدون قصاص۱۰۲
  ب) قتل با اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول ۱۰۳
  ج) قتل در فراش 103
  د) قتل دیوانه توسط عاقل ۱۰۴
  هـ) قتل در مقام دفاع ۱۰۵
  ۳-۱۳ گفتار سوم : قصاص مادر در قبال فرزند و ادله آن۱۰۶
  الف)قتل فرزند توسط مادر در حقوق ايران۱۰۶
  ب) ادله ممنوعیت قصاص مادر در صورت قتل فرزند۱۰۸
  ج) ادله ممنوعیت قصاص پدر در صورت قتل فرزند ۱۱۰
  ۳-۱۴ گفتار چهارم : قصاص پدر در قبال فرزند و ادله آن۱۱۳
  الف) عدم قصاص پدر به قتل فرزند در فقه شیعه ۱۱۳
  ب) – عدم قصاص پدر به قتل فرزند در فقه عامه۱۱۵
  ۳-۱۵ گفتار پنجم : تساوی در دین در قصاص نفس ۱۱۶
  الف) كشتن مسلمان توسط مسلمان۱۱۷
  ب) كشتن مسلمان توسط كافر كتابي ۱۱۷
  ت) كشتن مسلمان توسط كافر غير كتابي 118
  ث) كشتن مسلمان توسط مرتد۱۱۸
  ج) كشتن مرتد توسط مسلمان ۱۱۸
  ح) كشتن كافر كتابي توسط مسلمان ۱۱۸
  خ) كشتن كافر غير كتابي توسط مسلمان۱۱۹
  چ) كشتن مرتد توسط كافر كتابي ۱۲۰
  د) کشتن مرتد توسط کافر غیرکتابی۱۲۰
  ذ) کشتن کافر غیر کتابی توسط مرتد۱۲۱
  ر) کشتن مرتد توسط مرتد۱۲۱
  ز) کشتن کافر کتابی توسط غیر کتابی 121
  س) کشتن کافر غیر کتابی توسط کافر کتابی۱۲۱
  ش) کشتن کافر کتابی توسط کافر کتابی۱۲۱
  ۳-۱۶ مبحث چهارم: قصاص‌ مسلمان‌ در مقابل‌ كافر ۱۱۲۲
  گفتار‌ اول‌: فقه‌ اماميه‌ 122
  گفتار دوم‌: جنايت‌ بر نفس‌ 123
  فصل چهارم ( شرایط معتبر در قصاص عضو )
  ۴-۱ مقدمه 135
  ۴-۲ مبحث اول: شرایط اجرای قصاص۱۳۶
  ۴-۱-۲ گفتار اول۱۳۶
  ۴-۳ مبحث دوم: بررسی پیوند و بی حس کردن اعضا در قصاص عضو۱۳۷
  ۴-۱-۳ گفتار اول : حکم بی حس کردن اعضاء هنگام اجرای کیفرهای جسمانی ۱۳۷
  ۴-۲-۳ مساله نخست: بی حس کردن اعضا هنگام اجرای حد یا تعزیر۱۳۸
  ۴-۲-۴ تقریب اول، استدلال به آیات حدود۱۳۸
  ۴-۲-۵ تقریب دوم، استدلال به روایات۱۴۰
  ۴-۲-۶ تقریب سوم، استشهاد به آراء فقها۱۴۱
  ۴-۴ گفتار دوم : بررسی پیوند اعضا در قصاص۱۴۳
  ۴-۱-۴ ویژگی های پیوند عضو پس از قصاص ۱۴۴
  ۴-۵ گفتارسوم: پيوند عضو قطع شده چه تاثيري بر حكم قصاص دارد ۱۴۵
  ۴-۱-۵ مبحث سوم: قصاص مجدد در اعضا۱۵۵
  ۴-۲-۵ بررسي مسئله از منظر قرآن۱۵۷
  ۴-۶ مبحث چهارم : پیوند گوش و سایر اعضا و تاثیر پیوند عضو بر قصاص جانی۱۵۹
  ۴-۱-۶ گفتار اول:پیوند گوش و سایر اعضاء و بررسی حقوق طرفین در ممانعت از پیوند دوباره عضو قصاص شده ۱۵۹
  ۴-۲-۶ گفتار دوم:تاثیر پیوند عضو بر قصاص جانی ۱۷۱
  ۴-۷ مبحث پنجم- حکم پیوند عضو قطع شده و تاثیر آن بر حکم قصاص۱۶۴
  ۴-۱-۷ گفتار اول:آثار حقوقی واگذاری عضو انسان مرده یا مبتلا به مرگ مغزی۱۶۴
  ۴-۸ گفتار دوم:محدودیت یا عدم محدودیت وصیّت به ضرورت حفظ حیات۱۷۲
  ۴-۹ گفتار سوم:ضرورت موافقت ولیّ میت از دیدگاه اهل سنت و مجامع فقهی۱۷۳
  ۴-۱۰ گفتار چهارم:بررسی تفصیلی حقّ ‏احترام جسد انسان‏در مقایسه با حیات‏انسان‏دیگر۱۷۷
  ۴-۱۱ گفتار پنجم:حکم پیوند عضو قطع شده و تاثیر آن بر حکم قصاص۱۸۰
  فصل پنجم ( بحث و نتیجه گیری )
  ۵-۱ مقدمه ۱۹۳
  ۵-۲ بحث و نتیجه گیری۱۹۳
  ۵-۳ پیشنهادات تحقیق۱۹۷
  ۵-۴ پیشینه تحقیق ۱۹۸
  منابع و ماخذ۲۰۰
  برچسب ها: بررسی فقهی و حقوقی اسباب سقوط قصاص نفس و عضو با تائید بر قانون مجازات اسلامی جدید سقوط قصاص نفس قانون مجازات اسلامی جدید بررسی فقهی اسباب سقوط قصاص نفس قصاص نفس
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.