پایان نامه بررسي ادبيات حقوقي ساختار حكومت در آثار ديني منتشره ازسال ۱۳۵۶ تا تير ۱۳۵۸

نوع فایل: word تعداد صفحات : 157 صفحه چكيده تحقق حكومت ديني با عنوان "جمهوري اسلامي" و با ركن ركين ولايت فقيه پس از قرن ها دركشور تاريخي ايران، نتيجه زحمات و خون هاي غيور مردان و مجاهدت عملي آنان و ره آورد انديشه انديشمندان و فقها و علماء اسلامي است كه به دليل استبداد و خفقان حاكم بر جامعه در زمان

کد فایل:6308
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 175 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 157

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word
  تعداد صفحات : 157 صفحه

  چكيده
  تحقق حكومت ديني با عنوان "جمهوري اسلامي" و با ركن ركين ولايت فقيه پس از قرن ها دركشور تاريخي ايران، نتيجه زحمات و خون هاي غيور مردان و مجاهدت عملي آنان و ره آورد انديشه انديشمندان و فقها و علماء اسلامي است كه به دليل استبداد و خفقان حاكم بر جامعه در زمان ستم شاهي، علني كردن و تحقق آن با مشكلات فراوان روبرو بوده است و لذا سال هاي منتهي به پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي كه نقطه پاياني براي رژيم شاهنشاهي و اوج فوران انديشه ها براي طرح نظام سياسي جايگزين و آغازي براي نظام جمهوري اسلامي بود، فرصتي براي انتشار اين آثار بدست داد كه در اين نوشتار به بررسي گوشه اي از اين آثار منتشره در كتب و مجلات آن دوره و با ديد حقوقي مي پردازيم، تا مشخص شود كه تشكيل نظام جمهوري اسلامي و تصويب قانون اساسي آن مبتني بر منابع غني اسلامي و فقهي به ويژه در بعد شكل و ساختار حكومت مي باشد.
  واژگان كليدي :
  حكومت اسلامي، جمهوري اسلامي، نظام امامت و امت، ولايت فقيه
  فهرست مطالب
  پيشگفتار 1
  بخش مقدماتي
  كليات پژوهش
  اول: مقدمه 3
  ۱-طرح مسئله 3
  ۲-اهداف طرح 4
  ۳-ضرورت انجام طرح 4
  ۴-فرضيه 4
  ۵-پرسشها 5
  ۱-۵ سوال اصلي 5
  ۲-۵ سوالات فرعي 5
  ۶-ادبيات تحقيق 5
  ۱-۶شكل حكومت 5
  ۲-۶ساختار حكومت 6
  ۳-۶ مطبوعات ديني 6
  دوم: حكومت در اسلام 6
  ۱-از ديدگاه كتاب نهضت امام خميني (ره) 6
  ۲-از ديدگاه كتاب ضرورت حكومت، خصوصاً حكومت اسلامي 26
  ۳-از ديدگاه كتاب صحيفه نور 29

  بخش اول
  شكل حكومت در آثار و مطبوعات ديني در سالهاي ۵۶ الي ۵۸
  فصل اول: جمهوري اسلامي 34
  گفتار اول: سابقه طرح انديشه جمهوري اسلامي 34
  نظريه جمهوري اسلامي در سال ۵۴ و قانون اساسي آن 34
  گفتار دوم: كتاب حكومت جمهوري اسلامي 56
  مبحث اول: شكل حكومت جمهوري اسلامي 56
  مبحث دوم: طرز تشكيل حكومت جمهوري اسلامي 57
  گفتار سوم: كتاب طرح پيشنهادي جمهوري اسلامي 58
  شكل حكومت 58
  فصل دوم: نظام امت و امامت 59
  گفتار اول: كتاب امت و امامت 59
  مبحث اول: شكل امامت 59
  مبحث دوم: رهبري در امامت 59
  گفتار دوم: مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي 61
  بحث رهبري در اصل پنجم قانون اساسي 61
  گفتار سوم: كتاب مباني نظري قانون اساسي 74
  نظام امت و امامت 74
  گفتار چهارم: كتاب حكومت علوي، حكومت اسلامي 76
  رابطه امت با امام 76
  فصل سوم: حكومت اسلامي دموكراتيك 76
  گفتار اول: كتاب ضرورت حكومت، خصوصاً حكومت اسلامي 76
  سيستم دموكراسي 76
  گفتار دوم: مجله مكتب اسلام 79
  ماركسيسم يا اسلام 79
  فصل چهارم: حكومت اسلامي 81
  گفتار اول: كتاب ابعاد حكومت اسلامي 81
  حاكميت 81
  گفتار دوم: كتاب ولايت فقيه 82
  مشروعيت حكومت اسلامي 82
  گفتار سوم: كتاب حكومت جمهوري اسلامي 90
  مبحث اول: هدف اصلي از تشكيل حكومت اسلامي چيست؟ 90
  مبحث دوم: حكومت اسلامي در زمان حضور پيشواي اصلي 91
  گفتار چهارم: كتاب حكومت اسلامي 92
  شكل حكومت 92
  گفتار پنجم: كتاب نظام حكومت در اسلام 93
  مبحث اول: طرز حكومت اسلامي 93
  مبحث دوم: لزوم تشكيل حكومت از نظر اسلام 94
  مبحث سوم: لزوم حكومت از نظر اخبار 94
  گفتار ششم: كتاب مختصر توضيحي در چگونگي حكومت اسلامي و رژيم شاهنشاهي 95
  مبحث اول: نظام اسلامي بر پايه عدل 95
  مبحث دوم: جايگزين رژيم فاسد چه نظامي باشد؟ 96
  مبحث سوم: هدف حكومت اسلامي 101
  گفتار هفتم: كتاب حكومت علوي، حكومت اسلامي 102
  شكل حكومت اسلامي 102
  گفتار هشتم: كتاب سرچشمه هاي قدرت در حكومت اسلامي 103
  مبحث اول: حكومت اسلامي ضرورت دين 103
  مبحث دوم: مفاهيم سياسي در تركيب عقيدتي حكومت اسلامي 103
  گفتار نهم: كتاب بررسي فشرده اي پيرامون حكومت اسلامي 104
  موقعيت اسلام در برابر مسئله حكومت 104
  گفتار دهم: كتاب حكومت اسلامي و تحليلي از نهضت حاضر 106
  مبحث اول: سرچشمه نهضت اسلامي 106
  مبحث دوم: ايجاد حكومت يكي از عناصر عمده اسلام 106
  مبحث سوم: طرح كلي حكومت اسلامي 107
  بخش دوم
  ساختار حكومت در آثار و مطبوعات ديني سال هاي ۵۶ الي ۵۸
  فصل اول:‌دلائل تشكيل حكومت اسلامي 110
  گفتار اول: كتاب ولايت فقيه 110
  دلائل لزوم تشكيل حكومت 110
  گفتار دوم: مجله درسهايي از مكتب اسلام 112
  تشكيل حكومت پديده اجتناب ناپذير 112
  فصل دوم: قواي سه گانه 113
  گفتار اول: كتاب جمهوري اسلامي 113
  مبحث اول: قانونگذاري 113
  مبحث دوم: قوه مقننه و قوه مجريه مستند به مردم است 113
  گفتار دوم: كتاب مباني نظري قانون اساسي 114
  سه قوه در جمهوري اسلامي 114
  گفتار سوم: كتاب حكومت جمهوري اسلامي 115
  مبحث اول: پايه هاي حكومت بر سه پايه استوار است 115
  مبحث دوم: در خصوص سه گروه، سه مجلس 116
  گفتار چهارم: كتاب حكومت علوي، حكومت اسلامي 119
  مجلسين 119
  گفتار پنجم: كتاب حكومت علوي، حكومت اسلامي مجلسين 120
  مبحث اول: بافت حكومت اسلامي 120
  مبحث دوم: هيئت مشورتي 120
  مبحث سوم: هيئت اجرائي 121
  مبحث چهارم: هيئت قضائي 122
  گفتار ششم: كتاب ابعاد حكومت اسلامي 122
  مبحث اول: اركان هاي سه گانه حكومتي 122
  مبحث دوم: سياست خارجي 123
  گفتار هفتم: كتاب جامعه و حكومت اسلامي 125
  مبحث اول: تشكيلات دولتي 125
  مبحث دوم: بانك قرض الحسنه، بانك ملي و سپه 128
  مبحث سوم: چگونگي حقوق اداري ها 129
  فصل سوم: نيروهاي مسلح 130
  گفتار اول: كتاب ولايت فقيه 130
  مبحث اول: نيروهاي مسلح 130
  مبحث دوم: احكام دفاع ملي 130
  گفتار دوم: كتاب حكومت اسلامي و تحليلي از نهضت حاضر 131
  مبحث اول: نظام ارتشي اسلام 131
  مبحث دوم: پيرامون ارتش 132
  گفتار سوم: كتاب حكومت علوي، حكومت اسلامي 133
  ارتش در اسلام 133
  گفتار چهارم: كتاب بررسي فشرده اي پيرامون طرح حكومت اسلامي 133
  نقش ارتش در حكومت اسلامي 133
  گفتار پنجم: حكومت جمهوري اسلامي 134
  ارتش در اين حكومت چگونه تشكيل مي شود و بودجه مالي آن از كجاست؟ 134
  نتيجه گيري 136
  منابع 138

  برچسب ها: پایان نامه بررسي ادبيات حقوقي ساختار حكومت در آثار ديني منتشره ازسال ۱۳۵۶ تا تير ۱۳۵۸ ادبیات حقوقی ساختار حکومت ادبیات حقوقی در آثار دینی آثار دینی حقوق عمومی پایان نامه ارشد حقوق حقوق خصوصی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.