پایان نامه بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان

نوع فایل: word تعداد صفحات : 99 صفحه جرم آدم ربایی ، امروزه در قوانین کشور ما و بطور کلی در تمامی کشور های مختلف جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و مجازات های گوناگونی برای این جرم در نظر گرفته شده است. جرم آدم ربایی ، عبارت است از : استیلا یافتن بر شخص و ربودن او از مکانی به مکان دیگر به وسیله ع

کد فایل:6305
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 173 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 99

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word
  تعداد صفحات : 99 صفحه


  جرم آدم ربایی ، امروزه در قوانین کشور ما و بطور کلی در تمامی کشور های مختلف جایگاه ویژه ای به خود اختصاص داده و مجازات های گوناگونی برای این جرم در نظر گرفته شده است.
  جرم آدم ربایی ، عبارت است از : استیلا یافتن بر شخص و ربودن او از مکانی به مکان دیگر به وسیله عنف و زور و تهدید و در نتیجه منجر به سلب آزادی تن ، خواهد شد .
  جرم آدم ربایی ، جرمی است عمدی و در عین حال در حقوق کیفری ایران و لبنان جرمی پر اهمیت شناخته شده ولی حقوق کیفری لبنان در بحث واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی( مجازات اصلی مشدد) نگرشی متفاوت را در مقایسه با ایران، به همراه خواهد داشت و باید صراحتاً عنوان نمود که میان این دو کشور در برخورد با بزه آدم ربایی به نوعی در سیاست کیفریشان تفاوت های محسوسی ، وجود دارد.
  و در ادامه باید خاطر نشان ساخت که جرم آدم ربایی علاوه بر اینکه جرمی مهم است ولی متاسفانه در رویکرد های قانونی ایران و لبنان ، با نگاهی سطحی عنوان شده و به این خاطر که در ایران ، این بزه ، در قالب یک ماده و یک تبصره خلاصه شده و همچنین نیز ، درحقوق کیفری لبنان، قانون گذار تمایلی به متمرکز کردن مسائل قانونی بزه آدم ربایی در یک فصل ، نداشته و آن را در فصول گوناگون گنجانده است و این خود نشان از ضعف قانونی( حقوق کیفری لبنان ) خواهد بود.
  در ایران ، تحلیلگران و نویسندگان هم اشاره ای سطحی به این مسئله داشته اند و با توضیحات هر چند مختصر از آن گذشته اند.
  با توجه به آنچه گفته شد ، در این پایان نامه سعی بر آن است که ضمن تعریف مفهوم آدم ربایی و بررسی ارکان تشکیل دهنده ، به مسائل پیرامون آن از قبیل شروع به جرم آدم ربایی، معاونت در جرم آدم ربایی و مشارکت در آن و از همه مهم تر به بررسی نحوه رسیدگی و تفاوت سیاست کیفری ایران و لبنان در برخورد با این بزه و همچنین به مسائل پیرامون این جرم ، پرداخته شود .
  واژگان کلیدی: آدم ربایی، سیاست کیفری، مجازات اصلی مشدد، سلب آزادی تن ، حقوق کیفری ایران، حقوق کیفری لبنان.
  فهرست‎مطالب‎
  چکیده 1
  مقدمه 2
  الف – اهمیت تحقیق : 2
  ب- اهداف تحقیق : 3
  ج- پرسش های تحقیق : 4
  د- فرضیه های تحقیق : 4
  ه – روش تحقیق : 5
  و– سازماندهی تحقیق : 5
  بخش نخست 6
  بخش نخست : مفاهیم، پیشینه و درآمدی بر ارکان بزه آدم ربایی 7
  فصل نخست : مفاهیم، پیشینه و تحولات تاریخی 7
  مبحث نخست : واژه شناسی 7
  گفتارنخست : مفاهیم لغوی و اصطلاحی آدم ربایی 7
  الف – مفهوم لغوی 7
  ب: مفهوم اصطلاحی آدم ربایی 8
  مبحث دوم : پیشینه و تحولات تاریخی 11
  گفتار نخست : در حقوق ایران 11
  الف – در دوران قبل از انقلاب : 11
  ب- دوران پس از انقلاب 12
  گفتار دوم : در حقوق لبنان 12
  فصل دوم : ارکان متشکله آدم ربایی 14
  مبحث نخست : رکن قانونی 14
  گفتار نخست : اصول حاکم بر سیاست های کیفری : 15
  گفتار دوم : تحولات قانونگذاری کیفری 16
  گفتار سوم : ارزیابی و انتقادات : 18
  مبحث دوم : رکن مادی 22
  گفتار نخست : رفتار مجرمانه مرتکب : 22
  الف) لزوم فعل مثبت: 23
  ب) مفهوم حقوقی ربودن 24
  گفتار دوم : موضوع جرم : 25
  الف) موضوع جرم (انسان زنده) : 25
  ب) وضعیت بزه دیده: 25
  گفتار سوم : استفاده از عنف و وسیله ارتکاب جرم 26
  الف) استفاده از عنف : 26
  ب) وسیله ارتکاب جرم : 28
  گفتار چهارم : نتیجه مجرمانه و شروع به جرم 29
  الف: نتیجه مجرمانه : 29
  ب –شروع به آدم ربایی : 31
  مبحث سوم : رکن روانی 33
  گفتار نخست : اجزای رکن روانی 33
  الف) سوء نیت عام : 33
  ب- سوء نیت خاص : 35
  ج – انگیزه : 36
  گفتار دوم : تاثیر اشتباه در رکن روانی : 38
  بخش دوم 40
  بخش دوم : واکنش کیفری در قبال بزه آدم ربایی، عوامل موثر در تعیین مجازات : 41
  فصل نخست : انواع مجازات ها 41
  مبحث نخست : مجازات های اصلی 41
  گفتار نخست : مجازات های اصلی ساده : 42
  بند ۱ : مجازات بدنی : 42
  بند ۲ : مجازات های سالب و محدود کننده آزادی : 44
  بند ۳ مجازات های مالی : 47
  گفتار دوم : مجازات اصلی مشدد : 49
  مبحث دوم : مجازات های تکمیلی و تبعی 52
  گفتار نخست : مجازات های تکمیلی 53
  گفتار دوم : مجازات های تبعی : 56
  مبحث سوم : مجازات های حاکم بر معاونت و مشارکت در جرم آدم ربایی 58
  گفتار نخست : مجازات حاکم بر معاونت در آدم ربایی : 58
  گفتار دوم : مجازات مشارکت جرم در آدم ربایی : 62
  فصل دوم : عوامل موثر در تعیین مجازات 66
  مبحث نخست : عوامل مشدده 66
  گفتار نخست : عوامل مشدده عام 66
  الف: تکرار جرم 66
  ب) تعدد جرم : 68
  گفتار دوم : عوامل مشدده خاص : 71
  الف ) عوامل عینی : 71
  ب ) عوامل مشدده شخصی : 72
  مبحث دوم : اقدامات ارفاقی : 73
  گفتار نخست : تعلیق مجازات : 74
  گفتار دوم : آزادی مشروط : 78
  نتیجه گیری : 82
  پیشنهادات : 84
  منابع 85

  برچسب ها: پایان نامه بررسی تطبیقی بزه آدم ربایی در حقوق کیفری ایران و لبنان بزه آدم ربایی آدم ربایی آدم ربایی در حقوق ایران وضعیت حقوقی آدم ربایی پایان نامه آدم ربایی حقوق لبنان لبنان
محصولات مرتبط
بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران قیمت: 25,000 تومان
پایان نامه مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای پایان نامه مطالعه تطبیقی حق سکوت متهم در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی و منطقه ای قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری جدید پایان نامه بررسی حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری جدید قیمت: 35,000 تومان
بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری بررسی خشونت علیه زنان درحقوق کیفری ایران با رویکردی به اسنادمنطقه ای و بین المللی حقوق بشری قیمت: 8,000 تومان
پایان نامه استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ پایان نامه استناد پذیری ادله ی کیفری الکترونیکی در قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ قیمت: 5,000 تومان
مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان مقایسه اختیارات دادستان در حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان قیمت: 5,000 تومان
بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات جایگزین حبس در حقوق کیفری ایران قیمت: 37,000 تومان
پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران پایان نامه بررسی حمایت کیفری از حریم خصوصی در فقه امامیه و حقوق ایران قیمت: 35,000 تومان
پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران پایان نامه مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت رسانه های الکترونیکی در حقوق ایران قیمت: 10,000 تومان
پایان نامه راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی پایان نامه راهکارهای غیرکیفری پیشگیری از جرم در حقوق اسلامی قیمت: 5,000 تومان
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.