پایان نامه آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی

نوع فایل: word (قابل ویرایش تعداد صفحات : 169 صفحه عقد بیع یکی از رایج ترین و متداول ترین عقود معین می باشد.که مقرارات و قوانین مربوط به آن همیشه در حال تکامل بوده است. در این پایان نامه سعی شده به یکی از آثار عقد بیع یعنی تسلیم مبیع پرداخته شود. به ویژه هنگامی که مبیع کلی است که در این صورت ، بایع

کد فایل:6303
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 244 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 169

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش
  تعداد صفحات : 169 صفحه

  عقد بیع یکی از رایج ترین و متداول ترین عقود معین می باشد.که مقرارات و قوانین مربوط به آن همیشه در حال تکامل بوده است. در این پایان نامه سعی شده به یکی از آثار عقد بیع یعنی تسلیم مبیع پرداخته شود. به ویژه هنگامی که مبیع کلی است که در این صورت ، بایع مبیعی را که تسلیم می نماید باید دارای همان اوصافی باشد که طرفین در قرارداد توافق کرده اند تا تعهد او ایفاء گردد .
  تسلیم همه انواع مبیع چه معین و چه کلی دارای آثار متفاوتی است از جمله اینکه سبب ایفای تعهد بایع می شود و نیز تسلیم اختیاری مبیع سبب ساقط شدن حق حبس می گردد و بایع ، دیگر حق استرداد آنچه که تسلیم کرده است را ندارد حتی اگر مشتری از تسلیم ثمن امتناع کرده باشد.
  بر خلاف نظر فقها و قانون مدنی که زمان انتقال مالکیت مبیع کلی را همانند عین معین زمان انعقاد عقد دانسته اند اگر مبیع کلی فی الذمه باشد به محض انعقاد عقد، مالکیت منتقل نمی شود، بلکه زمان انتقال مالکیت ، زمان تسلیم یا اختصاص می باشد.
  اثر دیگر تسلیم مبیع این است که موجب انتقال ضمان معاوضی به خریدار می گردد و اگر قبل از تسلیم مبیع عین معین و یا در حکم آن ، یعنی کلی در معین و همچنین قبل از تسلیم مبیع کلی فی الذمه وبعد از تعیین مصداق آن توسط بایع، در اثر آفت سماوی، تلف صورت گیرد بیع منفسخ می شود و ثمن به مشتری بر می گردد. گرچه در این زمینه میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.

  واژگان کلیدی:مبیع کلی،تسلیم، تسلم، ایفای تعهد،حق حبس،انتقال مالکیت، ضمان معاوضی

  فهرست مطالب

  مقدمه 12
  فصل اول : تعاریف و مفاهیم 16
  طرح بحث : 16
  مبحث اول : مبیع 16
  گفتار اول : مفهوم مبیع 17
  گفتار دوم : اقسام مبیع 17
  بند اول: عین معین و یا در حکم آن 17
  بند دوم:عین کلی فی الذمه 19
  بند سوم: روش رفع ابهام از هریک از اقسام مبیع 20
  گفتار سوم : اوصاف مبیع 22
  بند اول : مالیت داشته و متضمن منفعت عقلایی باشد. 22
  بند دوم :خرید و فروش مبیع قانوناً ممنوع نباشد. 23
  بند سوم : مبیع معلوم و معین باشد. 24
  بند چهارم : بایع قدرت بر تسلیم مبیع داشته باشد. 25
  بند پنجم :هنگام عقد موجود باشد 29
  بند ششم:ملک بایع باشد 29
  گفتار چهارم : توابع مبیع 30
  بند اول: عوامل تعیین کننده توابع مبیع 31
  بند دوم:حل اختلاف در موارد تردید در تعیین توابع مبیع 32
  مبحث دوم:تسلیم و تسلم 33
  صفحه گفتار اول:مفهوم تسلیم و تسلم 33
  بند اول:مفهوم تسلیم 33
  بند دوم:مفهوم تسلم یا قبض 35
  گفتار دوم:ماهیت و مبنا تسلیم و تسلم 38
  بند اول: ماهیت 38
  بند دوم: مبنای تسلیم 39
  بند سوم:تعهد به دادن اطلاعات لازم درباره مبیع 40
  گفتار سوم:کیفیت تسلیم 41
  گفتار چهارم:اقسام تسلیم 43
  بند اول:تسلیم عملی 43
  بند دوم:تسلیم حکمی 44
  مبحث سوم:موضوع تسلیم 48
  گفتار اول:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از حیث مقدار و ضمانت اجرای آن 48
  بند اول:مبیع عین معین 49
  بند دوم :مبیع کلی در معین 55
  بند سوم:کلی فی الذمه 56
  گفتار دوم:تسلیم مبیع مطابق قرارداد از لحاظ جنس و ضمانت اجرای آن 58
  بند اول:عین معین 59
  بند دوم:کلی در معین 60
  بند سوم: کلی فی الذمه 61
  گفتار سوم :تسلیم مبیع مطابق عقد از حیث وصف و ضمانت اجرای آن 62
  صفحه بند اول: عین معین 62
  بند دوم: کلی در معین 62
  بند سوم: کلی فی الذمه 63
  گفتار چهارم :اثبات عدم مطابقت در مبیع 64
  بند اول:اختلاف در مقدار مبیع 64
  بند دوم : اختلاف در جنس مبیع 65
  بند سوم :اختلاف در کیفیت و اوصاف مبیع 65
  گفتار پنجم : تسلیم توابع ومنافع مبیع 66
  خلاصه فصل اول: 67
  فصل دوم : احکام تسلیم 69
  طرح بحث : 69
  مبحث اول: زمان و مکان و هزینه تسلیم 69
  گفتار اول : زمان تسلیم مبیع 70
  بند اول:عوامل تعیین کننده 70
  بند دوم : آثار تأجیل 72
  بند سوم : اقسام بیع به اعتبار موعد تسلیم مبیع و ثمن 75
  بند چهارم : نحوه احتساب مواعد مقرر 78
  بند پنجم: مواردی که اجل تسلیم مبیع کلی حال می گردد 78
  بند ششم: عواملی که سبب عدم اجرای تسلیم در موعد مقرر می گردد 79
  بند هفتم : زمان تسلیم در بیع غایبین 81
  بند هشتم :زمان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی 84
  صفحه بند نهم : زمان تسلیم کالا در کنوانسیون بین المللی بیع 85
  گفتار دوم : مکان تسلیم مبیع 86
  بند اول : عوامل تعیین کننده مکان تسلیم 89
  بند دوم :مکان تسلیم در بیع غایبین 90
  بند سوم :مکان تسلیم در حقوق و قوانین خارجی 92
  بند چهارم: مکان تسلیم در کنوانسیون بین المللی بیع 93
  گفتار سوم : هزینه های تسلیم مبیع 95
  بند اول: عوامل تعیین کننده هزینه های تسلیم 95
  بند دوم : هزینه های تسلیم در حقوق و قوانین خارجی 97
  بند سوم : هزینه های تسلیم وتعهدات تبعی بایع درکنوانسیون بین المللی بیع 98
  مبحث دوم : تسلم مبیع و تحمل هزینه های آن 100
  گفتار اول : تسلم مبیع 100
  بند اول: زمان و مکان و نحوه تسلم 100
  بند دوم : زمان و مکان تسلم مبیع در قوانین و حقوق خارجی 102
  بند سوم : تسلم مبیع در کنوانسیون بین المللی بیع 104
  گفتار دوم:تحمل هزینه ها 105
  خلاصه فصل دوم 106
  فصل سوم : آثار تسلیم و تسلم 108
  طرح بحث : 108
  مبحث اول : آثار تسلیم در مبیع کلی 108
  گفتار اول: اثر تسلیم در ایفای تعهد 108
  صفحه بند اول : مقصود از وفای به عقد و عهد 109
  بند دوم: ماهیت حقوقی 110
  بند سوم : پرداخت کننده مبیع 111
  بند چهارم : گیرنده مبیع 113
  بند پنجم :موضوع وفای به عهد 114
  بند ششم :اثر تسلیم در ایفای تعهد در کنوانسیون بین المللی بیع 117
  گفتار دوم :اثر تسلیم در سقوط حق حبس 119
  بند اول : شرایط ایجاد 120
  بند دوم : نحوه پایان دادن به حق حبس 121
  بند سوم : آثار حق حبس 122
  بند چهارم : ساقط شدن حق حبس 124
  بند پنجم : اثر تسلیمی که حق حبس را ازبین نمی برد 125
  بند ششم : اثر تسلیم در سقوط حق حبس در کنوانسیون بیع بین المللی 126
  گفتار سوم : اثر تسلیم در انتقال مالکیت مبیع کلی 127
  بند اول: انتقال مالکیت مبیع 127
  بند دوم : اثر تسلیم در انتقال مالکیت 129
  بند سوم : زمان انتقال مالکیت در نظام های حقوقی مختلف 131
  گفتار چهارم : اثر تسلیم در انتقال ضمان معاوضی 133
  بند اول: تعریف 133
  بند دوم : تلف مبیع پیش از قبض 133
  بند سوم :مستندات ضمان بایع قبل از قبض مبیع 134
  صفحه بند چهارم : تحلیل و بررسی قاعده تلف مبیع قبل از قبض 135
  بند پنجم : میزان دلالت قاعده تلف مبیع قبل از قبض 136
  بند ششم : اثر تراضی در ضمان معاوضی 137
  بند هفتم : قبض رافع ضمان معاوضی 138
  بند هشتم : شرایط اجرای قاعده – ماده ۳۸۷ قانون مدنی 138
  بند نهم : معنای تلف در ماده ۳۸۷ قانون مدنی 142
  بند دهم : اتلاف مبیع 142
  بند یازدهم : تلف مبیع در مدت حبس 146
  بند دوازدهم : تلف نمائات مبیع 146
  بند سیزدهم :نقص و عیب مبیع قبل از قبض 147
  بند چهاردهم : بررسی وجود یا عدم وجود تعارض بین دو ماده ۳۸۸و ۴۲۵ 148
  بند پانزدهم: استثنائات 149
  بند شانزدهم : اثر تسلیم درانتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون بیع بین المللی 151
  مبحث دوم : اثر تسلیم در سایر موارد 153
  گفتار اول : اثر تسلیم در بیع صرف 153
  گفتار دوم : اثر تسلیم در ساقط شدن خیار تأخیر ثمن 154
  گفتار سوم : اثر تسلیم در عقد فاسد 154
  خلاصه فصل سوم 155
  نتایج: 156
  پیشنهادات 161
  فهرست منابع و مآخذ 162
  برچسب ها: پایان نامه آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی آثار تسلیم و تسلم در مبیع کلی تسلیم و تسلم در مبیع کلی تسلم در مبیع کلی پایان نامه آثار تسلیم در مبیع کلی مبیع
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.