پایان نامه استاني شدن بودجه و آثار آن بر فرآيند تهيه،تصويب، اجرا و نظارت در ایران

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 118 صفحه استاني شدن بودجه و آثار آن بر فرآيند تهيّه،تصويب، اجرا و نظارت در ایران بودجه ی هر کشور مهمترین ابزار مالی دولت ها در جهت نیل به اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنها است. در واقع این سند، آئینه¬ی تمام نمای رفتار دولت ها در زمینه های گوناگون است. س

کد فایل:6302
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:متفرقه

تعداد مشاهده: 184 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 118

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 118 صفحه

  استاني شدن بودجه و آثار آن بر فرآيند تهيّه،تصويب، اجرا و نظارت در ایران

  بودجه ی هر کشور مهمترین ابزار مالی دولت ها در جهت نیل به اهداف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنها است. در واقع این سند، آئینه¬ی تمام نمای رفتار دولت ها در زمینه های گوناگون است. سابقاً فرآیند بودجه ریزی از ابتدا تا انتها بر عهده¬ی دولت مرکزی بود، لکن تحوّلات ده‌های اخیر و گسترش فعالیت های دولت‌ها در زمینه‌های گوناگون، آنها را ناگزیر از ‌واگذاری بخشی از اختیارات خود به سایر بخش‌های دولت نموده است. بودجه ریزی نیز از این قاعده مستثنی نیست. به عبارتی، در سال های اخیر تلاش دولت‌های مرکزی بر این بوده تا با افزایش تمرکز زدایی، علاوه بر کاستن از وظایف خود از طریق بکارگیری روش‌های جدید، در جهت کاهش فاصله بین دولت و مردم، شفّاف‌سازی، کاهش فساد مالی، و … در جهت رشد و توسعه گام بردارند. قانون اساسی‌ ایران در اصول ۱۰۰ و ۱۰۱ با تبیین جایگاه شوراها به نوعی به واگذاری اختیارات اشاره نموده است. لکن نقطه¬ی عطف تمرکز زدایی در ایران، فصل هشتم قانون برنامه ی سوّم توسعه ی کشور تحت عنوان نظام درآمد – هزینه ی استان است که نخستین جرقه‌ها در مورد ‌واگذاری اختیارات به استان‌ها در این قانون زده شد. دستیابی به این اهداف در وهله¬ی اوّل در گرو استانی شدن بودجه‌های ملّی‌ از مرحله‌ی تهیه تا مرحله ی نظارت بر اجرای بودجه است. با اجرای این روش، استان‌ها با تعیین درآمدها و هزینه‌ها و نیز شناسایی و اشراف بر نقاط قوّت و ضعف خود در راه خودکفایی و توسعه گام خواهند برداشت. در کشور ما حدود ۳ دهه است که بحث تمرکززدایی بودجه ای آغاز شده، اما متأسفانه به دلایل گوناگون تنها در دهه ی اخیر مورد توجه جدّی مقامات و مسئولان قرار گرفته و بالطّبع اثراتی را با جنبه‌های مثبت و منفی‌ نیز بر جای گذشته است. در پژوهش حاضر آثار این پدیده ی نو ظهور بر فرآیند‌های چهارگانه¬ی بودجه‌ریزی (تهیه، تصویب، اجرا و نظارت) ارزیابی، همچنین نواقص و کاستی‌های قانونی‌، مدیریتی و… این نظام بررسی‌ و در آخر نیز به ارائه¬ی پیشنهادهایی در راستای‌ پیشبرد این نظام نوپا خواهیم پرداخت.

  چکیده: استانی شدن-بودجه-فرایند تهیه- تصویب-اجرا و نظارت

  فهرست مطالب

  فصل اول: مقدّمه 2

  فصل دوم: کلّیات
  مبحث اول: مفهوم بودجه و سیر تاریخی بودجه در ایران 12
  گفتار اوّل: مفهوم بودجه و اصول حاکم بر آن 12
  ۱- تعاریف بودجه 12
  ۲- عناصر اصلی بودجه 14
  ۳- اهداف بودجه 18
  گفتار دوّم: تاریخچه‌ی بودجه‌ریزی‌ در ایران 19
  ۱- بودجه‌ریزی از آغاز تا قبل از انقلاب مشروطیت 19
  ۲- بودجه‌ریزی پس از انقلاب مشروطیت 20
  مبحث دوم: تمرکز‌زدایی، سیر تحولات و آثار آن 24
  گفتار اوّل: مفهوم تمرکززدایی و آثار آن 24
  ۱- تعریف تمرکززدایی 24
  ۲-آثارتمرکز‌زدایی 26
  ۱- بهبود کارایی مالی 26
  ۲- امکان کاهش رشوه و فساد مالی 26
  عنوان صفحه

  ۳- افزایش کیفیت در ارائه‌ی خدمات محلی 27
  گفتار دوّم: پیشینه¬ی تاریخی تمرکززدایی در ایران 28
  ۱- تمرکززدایی در ایران قبل ازانقلاب اسلامی 28
  ۲- تمرکززدایی در ایران پس از انقلاب اسلامی 33
  ۳- جداول قوانین و نهادهای غیرمتمرکز در ایران 36

  فصل سوم: استانی شدن بودجه و آثار آن بر فرآیند تهیه و تصویب بودجه
  مبحث اوّل: نظام درآمد- هزینه¬ی استان، ارکان و آثار آن 42
  گفتار اوّل: نظام درآمد- هزینه¬ی استان و ارکان آن 42
  ۱- نظام درآمد- هزینه¬ی استان 42
  ۲- ارکان نظام درآمد-هزینه¬ی استان 43
  گفتار دوّم: آثار نظام درآمد- هزینه‌ی استان 46
  ۱- ایجاد توسعه¬ی پایدار، متعادل و متوازن 46
  ۲- شکل‌گیری نهادهای اجرایی 48
  ۳-تقویت استان‌ها و افزایش حجم درآمدهای استانی 50
  مبحث دوم: فرآیند تهیه‌ی بودجه (ملّی_استانی) 51
  گفتار اول: تهیه و تنظیم بودجه¬¬ی ملّی 51
  ۱- تهیه و تصویب بخشنامه‌ی بودجه و ابلاغ آن به دستگاه‌های اجرایی 51
  ۲- ارائه‌ی پیشنهاد بودجه به دستگاه‌های اجرایی 52
  ۳- بررسی بودجه‌ی پیشنهادی در دولت 53
  گفتار دوم: تهیه و تنظیم بودجه¬ی استانی 56
  ۱- روش سابق تهیه¬ی بودجه¬ی استانی 56
  ۲- تبدیل پروژه‌های ملّی به استانی 57
  عنوان صفحه

  ۳- روش فعلی تهیه¬ی بودجه¬ی استانی 58
  مبحث سوم: فرآیند تصویب بودجه (ملّی- استانی) 59
  گفتار اول: فرآیند تصویب بودجه‌ی ملّی 59
  ۱- حدود اختیارات قوه‌ی مقنّنه در تصویب لایحه¬ی بودجه 59
  ۲- نحوه¬ی تصویب لایحه¬ی بودجه در مجلس 61
  گفتار دوّم: فرآیند تصویب بودجه‌ی استانی 62
  ۱- تصویب اعتبارات عمرانی در شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان 62
  ۲-تصویب پروژه‌های عمرانی توسط کمیته¬¬ی برنامه¬ریزی شهرستان 65
  ۳- تصویب اعتبارات هزینه‌ای استان 66

  فصل چهارم: آثار استانی شدن بودجه بر فرآیند اجرا و نظارت بر بودجه
  مبحث اول: بررسی نحوه‌ی اجرای بودجه (ملّی- استانی) 69
  گفتار اول: بررسی نحوه‌ی اجرای بودجه‌ی ملّی 69
  ۱- ابلاغ بودجه 69
  ۲- تخصیص اعتبار 70
  ۳- اجرای بودجه در دستگاه‌ها 70
  گفتار دوم: بررسی نحوه‌ی اجرای بودجه‌ی استانی 71
  ۱-انعقاد موافقت‌نامه¬های استانی 71
  ۲- تشکیل خزانه¬ی معین استانداری 73
  ۳- محاسن و معایب اجرای پروژه¬ها بصورت استانی 74
  مبحث دوم: بررسی نحوه‌ی نظارت بر بودجه (ملّی- استانی) 76
  گفتار اول: نظارت اداری 77
  ۱- نظارت مالی 77
  ۲- نظارت برنامه‌ای 78
  عنوان صفحه

  ۳- نظارت عملیاتی 78
  گفتار دوّم: نظارت پارلمانی 80
  ۱- نظارت در جریان اجرای بودجه 80
  ۲- نظارت پس از اجرای بودجه (گزارش تفریغ بودجه) 81
  گفتار سوم: نظارت قضائی 83
  ۱- نظارت سازمان بازرسی کل کشور 83
  ۲- نظارت دیوان محاسبات کشور 83
  ۳- ارزیابی شیوه‌های نظارت بر بودجه در ایران 87

  نتیجه‌گیری و پیشنهاد 91

  فهرست منابع 95
  برچسب ها: پایان نامه استاني شدن بودجه و آثار آن بر فرآيند تهيه تصويب اجرا و نظارت در ایران استانی شدن بودجه پایان نامه استانی شدن بودجه استانی شدن بودجه بدجه استانی فرآیند بودجه استانی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.