فایل های دیگر فروشنده

اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 10,000 تومان
ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی رویکرد الگوریتم درخت تصمیم ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی رویکرد الگوریتم درخت تصمیم قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی قیمت: 12,000 تومان
بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های بورس تهران بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های بورس تهران قیمت: 10,000 تومان
بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 10,000 تومان
بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان

پایان نامه بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران

نوع فایل: word (قابل ویرایش تعداد صفحات : 117 صفحه قانونگذار در ماده ی ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی جرمی با عنوان تمرد پیش بینی نموده است. مشابه همین جرم عام در یک قانون خاص نظامی هم آمده است. در ماده ی ۵۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در خصوص مجازات تمرد به عنوان جرم خاص نظامی سخت گیری بیشتری به عمل آ

کد فایل:6277
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 132 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 117

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش
  تعداد صفحات : 117 صفحه
  قانونگذار در ماده ی ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی جرمی با عنوان تمرد پیش بینی نموده است. مشابه همین جرم عام در یک قانون خاص نظامی هم آمده است. در ماده ی ۵۲ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در خصوص مجازات تمرد به عنوان جرم خاص نظامی سخت گیری بیشتری به عمل آمده و مجازات سنگین تری تعیین شده است. دلیل این مسأله هم رسالتی است که بر دوش نیروهای نظامی و انتظامی در خصوص حفظ نظم و امنیت جامعه نهاده شده است. جرم تمرد در عمل نوعی بی حرمتی نمودن با نشان دادن مقاومت یا حمله ی فیزیکی نسبت به مأموری است که در حال انجام وظیفه در مقابل مرتکب یا همان متمرد است.
  علاوه بر این در نظام ادرای و استخدامی در تمامی کشورهای جهان اصل مهمی به نام اصل سلسله مراتب وجود دارد. اصل سلسله مراتب برای اجرای بهتر و سریع تر امور در نظر گرفته می شود. در درون ساختار ادرای مقامات بر اساس پست های گوناگون قرار می گیرند. برای جلوگیری از هرج و مرج و انجام به موقع کارها، مأموران زیردست باید از مأموران بالادست خود اطاعت نمایند. بی توجهی به این قاعده باعث رخ دادن جرمی می شود که به جرم سرپیچی از اوامر مافوق مشهور گردیده است. ترتیب رسیدگی به این جرم و مرجع رسیدگی کننده آن در متون اداری و استخدامی مشخص شده و با آنچه در متون جزایی هست، متفاوت می باشد.
  کلید واژه ها: تمرد، حمله، مقاومت، سلسله مراتب، سرپیچی ، اوامر مافوق.  چکیده
  مقدمه۱
  الف) بیان موضوع۲
  ب)سؤال های تحقیق۳
  ج) فرضیه های تحقیق 3
  د) اهداف و کاربردهای تحقیق۳
  ح) روش تحقیق۴
  و) ساماندهی تحقیق ۴
  بخش نخست: ماهیت، پیشینه و ارکان جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق۵
  فصل نخست: ماهیت و پیشینه ی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق۶
  مبحث نخست: تعریف جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق۶
  گفتار نخست: تعریف لغوی۶
  بند نخست: جرم تمرد۷
  بند دوم: جرم سرپیچی از اوامر مافوق۸
  گفتار دوم: تعریف حقوقی ۱۰
  بند اول: جرم تمرد۱۰
  بند دوم: جرم سرپیچی از اوامر مافوق۱۱
  بند سوم: مقایسه ی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق۱۵
  الف) وجوه اشتراک۱۵
  ب) وجوه افتراق۱۵
  بند چهارم: خصوصیات مرتکب جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق۱۶
  الف) مأمور دولت بودن۱۷
  ب) مسلح یا غیر مسلح بودن۲۰
  ج) در حال انجام وظیفه بودن۲۱
  ۱- وظیفه در برابر اوامر قانونی۲۲
  ۲- وظیفه در برابر اوامر غیر قانونی۲۲
  مبحث دوم: پیشینه ی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق۲۶
  گفتار نخست: سابقه ی فقهی ۲۷
  گفتار دوم: سابقه ی قانونی۲۹
  فصل دوم: ارکان جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق۳۶
  مبحث نخست: رکن قانونی۳۷
  گفتار نخست: مستند قانونی جرم تمرد۳۸
  گفتار دوم: مستند قانونی جرم سرپیچی از اوامر مافوق۴۰
  مبحث دوم: رکن مادی۴۲
  گفتار نخست: رفتار مجرمانه ۴۳
  گفتار دوم: اوضاع و احوال جرم۴۵
  بند نخست: موضوع جرم۴۵
  بند دوم: وسیله ی ارتکاب جرم۴۶
  بند سوم: خصوصیات بزه دیده۴۷
  گفتار سوم: نتیجه و رابطه ی سببّت۴۸
  مبحث سوم: رکن معنوی۵۱
  گفتار نخست: اراده و اختیار۵۲
  گفتار دوم: علم و آگاهی به موضوع۵۳
  گفتار سوم: قصد مجرمانه۵۵
  بخش دوم: مقررات شکلی و واکنش کیفری در برابر جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق۵۷
  فصل نخست: مقررات شکلی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق۵۸
  مبحث نخست: دادگاه صالح به رسیدگی ۵۸
  گفتار نخست: تعیین دادگاه بر حسب صلاحیت ذاتی۶۰
  گفتار دوم: تعیین دادگاه بر حسب صلاحیت محلی۶۲
  مبحث دوم: قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن۶۳
  فصل دوم: واکنش کیفری در برابر جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق۶۴
  مبحث نخست: واکنش کیفری سرکوب گر۶۴
  گفتار نخست: مجازات اصلی۶۶
  بند نخست: مجازات ساده۶۷
  بند دوم: مجازات تشدید یافته۶۹
  الف) کیفیات عام تشدید مجازات۶۹
  ۱-تعدد جرم ۷۰
  ۲-تکرار جرم۷۱
  ب) کیفیات خاص تشدید مجازات۷۳
  ۱-کیفیات شخصی ۷۴
  ۲-کیفیات عینی۷۵
  گفتار دوم: مجازات تبعی و تکمیلی۷۶
  بند نخست: مجازات تبعی۷۶
  بند دوم: مجازات تکمیلی۷۸
  مبحث دوم: واکنش کیفری ارفاقی و اسباب سقوط مجازات ۸۰
  گفتار نخست: واکنش کیفری ارفاقی۸۰
  بند نخست: تخفیف و تبدیل مجازات۸۰
  الف)کیفیات قضائی ۸۰
  ب) کیفیات قانونی۸۳
  بند دوم: تعلیق مجازات۸۴
  بند سوم: آزادی مشروط۸۶
  گفتار دوم: اسباب سقوط مجازات ۸۸
  بند نخست: فوت مرتکب۸۸
  بند دوم: نسخ قانون مجازات۸۹
  بند سوم: مرور زمان۹۰
  بند چهارم: عفو ۹۳
  ۱-عفو عمومی۹۳
  ۲-عفو خصوصی۹۳
  نتیجه و پیشنهادها ۹۵
  منابع و مآخذ۹۸


  برچسب ها: پایان نامه بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران بررسی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در حقوق کیفری ایران سرپیچی از اوامر مافوق تمرد از اوامر فرمانده حقوق کیفری پایان ن
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.