فایل های دیگر فروشنده

بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و ریسک اعتباری قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی رابطه بین سود نقدی سهام و رشد درآمد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 9,000 تومان
بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی شرکتهای بورس بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و وجه نقد آزاد و تنوع شرکتها با عملکرد مالی شرکتهای بورس قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان بررسی رابطه بین هزینه‎های کیفیت و کیفیت در شرکت شیر پگاه خوزستان قیمت: 10,000 تومان
بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بررسی رابطه بین هیئت مدیره مشترک، افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق قیمت: 9,000 تومان
بررسی رابطه رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات بررسی رابطه رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیر‌مالی با میزان افشای اختیاری اطلاعات قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام بررسی رابطه کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي بازده سهام در بورس اوراق بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي بازده سهام در بورس اوراق قیمت: 8,000 تومان
بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بررسی رابطه نقد شوندگی سهام و مدریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار قیمت: 12,000 تومان
بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران قیمت: 11,000 تومان

پایان نامه آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری

نوع فایل: word (قابل ویرایش تعداد صفحات : 162 صفحه چکیده آنچه تحت عنوان «قراردادهاي پيمانکاري يا مقاطعه کاري» مطرح ميگردند، پديده هايي هستند که به مقدار زيادي معلول پيشرفتها و توسعه اقتصادي و صنعتي جهان مي باشند. پيچيدگي و تنوع پروژه هاي عظيم پيمانکاري که همگي معلول پيشرفت و توسعه خارق العاده

کد فایل:6275
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 119 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 162

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش
  تعداد صفحات : 162 صفحه

  چکیده
  آنچه تحت عنوان «قراردادهاي پيمانکاري يا مقاطعه کاري» مطرح ميگردند، پديده هايي هستند که به مقدار زيادي معلول پيشرفتها و توسعه اقتصادي و صنعتي جهان مي باشند. پيچيدگي و تنوع پروژه هاي عظيم پيمانکاري که همگي معلول پيشرفت و توسعه خارق العاده علوم بشري است، اين گونه قراردادها را در وضعيت پيچيده اي قرار مي دهد که شناخت آنها براي هر حقوقداني مشکل مي سازد. به طوري که براي پي بردن به ذات واقعي آنها به کنکاشي دقيق و ذهني نکته بين نياز دارد. بدين منظور و از آنجايي که شناخت واقعي مبنا و ماهيت آثار حقوقي قراردادهاي پيمانکاري به شناخت دقيق مفهوم و ماهيت اين نوع قراردادها بستگي تام دارد، لذا در اين پایان نامه به بررسی فسخ قراردادها و پیمانکاری و آثار ناشی از آن پرادخته می شود.
  کلید واژه: قرارداد، فسخ، باطل، آثار.  فهرست مطالب
  چکیده 1
  بخش اول: کلیات پژوهش
  ۱-مقدمه 3
  ۲-بیان مسأله 4
  ۳-اهمیت و ضرورت پژوهش 5
  ۴-اهداف پژوهش 6
  ۴-۱- هدف کلی 6
  ۴-۲- اهداف فرعی 6
  ۵-سوال تحقیق 7
  ۶-فرضیه های تحقیق 7
  ۷-پیشینیه علمی تحقیق 7
  ۸-روش تحقیق 8
  ۹-سازماندهی تحقیق 8
  بخش دوم: تعاریف و مفاهیم
  فصل اول: بررسی مفاهیم و تاریخچه 10
  مبحث اول: بررسی مفاهیم محوری موضوع 10
  گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی پیمانکاری 10
  گفتار دوم: مفهوم لغوی و اصطلاحی قرارداد 11
  گفتار سوم: تعریف و انواع قرارداد پیمانکاری 12
  بند اول: تعریف قرارداد پیمانکاری 14
  بند دوم : انواع قرارداد پیمانکاری 15
  الف: قراردادهای مقطوع 15
  ب) قراردادهاي اسانسي 16
  ج) قرار داد مديريت اجرائي 16
  د) قراردادهای پرداخت كلی 16
  هـ) قرارداد با دوره زمانی محدود 17
  و) قراردادهای سنجشی 17
  گفتار چهارم: کارفرما 19
  مبحث دوم: تاریخچه تحولات قراردادهای پیمانکاری 20
  فصل دوم: شرایط و مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری 24
  مبحث اول: شرایط حاکم بر انعقاد قراردادهای پیمانکاری 24
  گفتار اول: مباني حقوقي قرارداد 25
  گفتار دوم: عناصر قراردادهاي دولتی 27
  مبحث دوم: مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری 29
  گفتار اول: قواعد شكلي انعقاد قرارداد 30
  بند اول: محدودیت های قبل از انعقاد قرارداد 31
  بند دوم: ممنوعيت های قبل از انعقاد قرارداد 32
  بند سوم: اهلیت طرفین 33
  بند چهارم: كتبي بودن قرارداد 33
  گفتار دوم: قواعد ماهوي انعقاد قرارداد 36
  بند اول: قواعد ترجيحي 36
  الف- فسخ يك جانبه به علت تخلف ( تقصير ، تأخير) 37
  ب- حق تعليق قرارداد 37
  ج- حق افزايش يا كاهش جزئي ميزان قرارداد 37
  بنددوم : قواعد اقتداري 38
  الف: فسخ به علت مقتضيات اداري 38
  ب: حق گسترش قلمرو نفوذ قرارداد به غير متعاقدين 38
  ج: حق جانشيني 39
  د: احكام عادي 39
  گفتار سوم: شرایط صحت قرارداد 39
  بنداول: قصد و رضای طرفین و سالم بودن آن 39
  بنددوم: اهلیت و صلاحیت طرفین 40
  بندسوم: -موضوع عمل حقوقی 40
  بند چهارم: مشروعیت جهت قرارداد 40
  بخش سوم: فسخ قراردادهای پیمانکاری و شرائط آن
  فصل اول: شرایط عمومی فسخ قراردادها 42
  مبحث اول: مفهوم، ماهیت، مبنا و شرایط فسخ 42
  گفتار اول: فسخ درلغت واصطلاح 43
  گفتار دوم: ماهیت فسخ 44
  بند اول: ایقاع بودن 46
  بند دوم: استثنائی بودن 46
  بند سوم: عدم قابلیت اسقاط 47
  بند چهارم: اجباری بودن 47
  بند پنجم: تطابق با انواع خیارات 48
  گفتار سوم: مبنای فسخ 50
  بنداول: توافق طرفین 50
  بنددوم: حکم مستقیم قانون 51
  گفتار چهارم: شرائط فسخ 51
  بند اول: قصد انشاء 51
  بنددوم: رضا 52
  بندسوم: اهلیت و صلاحیت 54
  بندچهارم: لزوم اعلام 55
  مبحث دوم: تحقق شرایط مندرج در ماده ۴۶ ش.ع.پ 56
  بنداول: مراحل تایید فسخ قرارداد 58
  بنددوم: فسخ قرارداد درحالت دعوای متقابل 60
  فصل دوم: موارد فسخ قراردادهای پیمان کاری 61
  مبحث اول: فسخ به لحاظ تخلفات پیمانکار 62
  گفتار اول: تأخیرات پیمانکار 63
  بند اول: تاخیر در تحویل گرفتن کارگاه 63
  بند دوم : تاخیر در ارائه برنامه زمانی 64
  بند سوم: تاخیر در تجهیز کارگاه 65
  بند چهارم: تاخیر در شروع عملیات 65
  بند پنجم: تاخیر در اتمام هر یک از کارهای پیش بینی شده در برنامه زمانی 66
  بند ششم: تاخیراتمام کار 67
  بند هفتم: عدم شروع کار پس از رفع وضعیت قهری 67
  بند هشتم: تأخیر در پرداخت دستمزد کارگران 68
  گفتار دوم: مشکلات کارگاه 69
  بند اول: بی سرپرستی و تعطیل کار 70
  بند دوم: عدم اصلاح کارهای معیوب 71
  بند سوم: واگذاری به شخص ثالث 72
  بند چهارم: انحلال شرکت 74
  بند پنجم: ورشکستگی یا توقیف ماشین آلات 75
  بند ششم: قوانین و مقررات 79
  مبحث دوم: فسخ بدون تخلف پیمانکار 81
  گفتار اول: آثارقانونی فسخ 82
  بند اول: فسخ به استناد ماده ۴۶ ش.ع.پ 82
  بند دوم: خلع یداز پیمانکار 83
  بندسوم: ضبط ضمانت نامه های تضمین شده از پیمانکار 84
  بند چهارم: تصرف تأسیسات و ابنیه 94
  الف: تصرف ماشین آلات 94
  ب: مصالح و تجهیزات 97
  بند پنجم: فسخ به استناد ماده ۴۸ ش.ع.پ 99
  بند ششم: اثر فسخ نسبت به شخص ثالث 103
  الف: فسخ و حقوق ضامن 103
  ب: فسخ و حقوق پیمانکاران جزء 104
  ج: فسخ و حقوق پیمانکاران دست دوم 105
  مبحث دوم: خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر 105
  گفتار اول: مفهوم و انواع خسارت 105
  بند اول: خسارت مادی 107
  بند دوم: خسارت معنوی 107
  بند سوم: خسارت عدم النفع 108
  بند چهارم: خسارت از خسارت 109
  بند پنجم: خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی 110
  بند ششم: خسارت انقضاءموعد 112
  گفتار دوم: وقوع ضرر وتوجه آن به متعهد له 114
  گفتار سوم: انواع خسارات قابل مطالبه ناشی از فسخ قرارداد 120
  بند اول: شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده 120
  بند دوم: اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد 122
  گفتار چهارم: جبران خسارت از طریق دادرسی قضائی 125
  گفتار پنجم: روشهای تقویم خسارت 128
  گفتار ششم: مرجع صالح به رسیدگی به فسخ قرادادهای پیمانکاری 130
  گفتار هفتم: مبدأ محاسبه خسارت ناشی از عدم اجرایی تعهد قرارداد 133
  گفتار هشتم: وجه التزام خسارات ناشی ازفسخ قراردادپیمانکاری 134
  بند اول: وجه التزام در حقوق ایران ورویه های قضائی 135
  بند دوم: شرط عدم مسؤلیت درقراردادها 137
  بند سوم: حدود اعتبار شرط عدم مسؤلیت 139
  بند چهارم: اثر بطلان شرط عدم مسؤلیت 140
  نتیجه گیری 141
  پیشنهادها 145
  منابع 146  برچسب ها: پایان نامه آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری فسخ قرارداد پیمانکاری قرارداد پیمانکاری بررسی آثار ناشی از فسخ قرارداد پیمانکاری پایان نامه حقوق فسخ قرارداد قرارداد
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.