بررسي تطبيقي تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ و لايحه قانون مجازات اسلامي

پایان نامه بررسي تطبيقي تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ و لايحه قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۰ نوع فایل: word تعداد صفحات : 114 صفحه جرم همواره براي بشرخطرناک است.اما گاهي حالت خاص ارتکاب جرم جامعه را تهديد ويژه مي کند. تعدد و تکرار جرم يکي از اين حالات است که قانون گذار تشديد مجازات را

کد فایل:6274
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 233 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 114

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه بررسي تطبيقي تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ و لايحه قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۰
  نوع فایل: word
  تعداد صفحات : 114 صفحه
  جرم همواره براي بشرخطرناک است.اما گاهي حالت خاص ارتکاب جرم جامعه را تهديد ويژه مي کند. تعدد و تکرار جرم يکي از اين حالات است که قانون گذار تشديد مجازات را جهت جلوگيري از اين وضعيت مقرر نموده است. تعدد جرم حالت کسي است که مرتکب جرايم مختلف شده بدون اين که در رابطه با هيچ کدام محکوميت قطعي يافته باشد. تکرار جرم حالتي که شخص پس از محکوميت قطعي و اجراي مجازات در برخي از قوانين مجدداً مرتکب جرم جديدي شده باشد.امروزه چگونگي تأثير تعدد و تکرار جرايم بر مجازات و همچنين کيفيت مجازات‌ها جهت پيشگيري از اين حالات از اهميت خاصي برخوردار است و نظر به تصويب لايحه قانون مجازات اسلامي لزوم بررسي بيشتر و تحليل تفاوت هاي موجود در قانون سابق و لايحه ضروري به نظر مي رسد. در قانون سال ۱۳۷۰ مبناي مقنن در تشديد مجازات نظريه ي بازدارندگي است و لايحه قانون مجازات اسلامي مبناي تشديد مجازات را با هدف متناسب کردن مجازات‌ها با درجه ي مجرميت بر اصل فردي کردن مجازات‌ها قرار داده است. در اعمال تشديد در تعدد جرايم تنها در جرايم حدي و تعزيري درجه ي هفت و هشت از قاعده ي جمع مجازات‌ها و در تکرار جرم از نظريه مجازات شديدتر از مجازات اشد پيروي کرده است. مقنن به پيروي از اصل قانوني بودن مجازات‌ها در تشديدها و در صورت وجود جهات تخفيف حدود تشديد و تخفيف را معين نموده است. در اين پژوهش سعي بر آن است که قانون سال ۱۳۷۰ و لايحه قانون مجازات اسلامي به صورت تطبيقي مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد.
  كليد واژگان: تعدد جرم، تكرارجرم، لايحه قانون مجازات اسلامي


  فهرست مطالب

  مقدمه 1
  ۱- بيان مسئله 1
  ۲- سؤالات اصلي تحقيق 1
  ۳- فرضيه تحقيق 1
  ۴-پيشينه تحقيق 2
  ۵- روش تحقيق 2
  ۶- موانع تحقيق 2
  ۷- اهداف تحقيق 2
  ۸- ساختار تحقيق 2
  فصل اول: کليات تحقيق 4
  مبحث اول: مفاهيم 5
  گفتار اول: تعريف جرم 5
  بند اول: در لغت 5
  بند دوم: در اصطلاح 5
  گفتار دوم :تعريف مجازات 8
  بند اول: در لغت 8
  بنددوم : در اصطلاح 8
  گفتار سوم: تعريف تعدد جرم 10
  بند اول: در لغت 10
  بند دوم : در اصطلاح 10
  گفتار چهارم: تعريف تکرار جرم 13
  بند اول: در لغت 13
  بند دوم: در اصطلاح 13
  مبحث دوم: تاريخچه تعدد و تكرار جرم در ايران 16
  گفتار اول: تعدد جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامي 16
  بند اول: تعدد جرم قبل از انقلاب 16
  ۱- ۱ قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴ 16
  ۱-۲ ماده ۲ الحاقي مصوب ۱۳۱۱ 18
  ۱-۳ قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۵۲ 22
  بند دوم : تعدد جرم بعد از انقلاب اسلامي 27
  ۲-۱ قانون راجع به مجازات اسلامي ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ 27
  ۲ -۲ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۰ 32
  گفتار دوم: تکرار جرم قبل و بعد از انقلاب اسلامي 33
  بند اول: تکرار جرم قبل از انقلاب اسلامي 33
  ۱- ۲ قانون مجازات عمومي مصوب ۱۳۰۴ 33
  ۱- ۳ قانون اصلاحي ۱۳۱۰ 34
  ۱- ۴ قانون مجازات عمومي سال ۱۳۵۲ 36
  بند دوم: تکرار جرم پس از انقلاب اسلامي 39
  ۱- ۲ قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب ۱۳۶۱ 39
  ۲- ۲ قانون مجازات اسلامي مصوب سال ۱۳۷۰ 40
  ۲-۳ لايحه قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۰ 42
  مبحث سوم: مباني نظري و تأثير آن بر قواعد تعدد و تكرار جرم در قانون مجازات اسلامي 43
  گفتار اول: مباني نظري پذيرش تعدد و تکرار جرم 43
  بند اول: نظريه سزادهي 43
  بند دوم: نظريه حالت خطرناک و اصل فردي کردن مجازات 43
  گفتاردوم: تأثير پذيري 48
  بند اول: مبناي قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۷۰ در تشديد مجازات 48
  بند دوم: مبناي لايحه قانون مجازات اسلامي در تشديد مجازات 48
  فصل دوم: بررسي تحليلي و تطبيقي تعدد و تکرار جرم در قانون سال 1370 ولايحه قانون مجازات اسلامي 49
  مبحث اول: تعدد جرم 50
  گفتار اول: اقسام تعدد جرم 50
  بند اول: تعدد مادي 50
  بند دوم: تعدد معنوي 50
  گفتار دوم:تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ 51
  بند اول: تعدد مادي 51
  ۱-۱ تعدد مادي در جرايم مختلف 53
  ۱-۲ تعدد مادي در جرايم مشابه 54
  بند دوم: تعدد معنوي يا اعتباري جرم 56
  گفتار سوم: تعدد جرم بر اساس لايحه قانون مجازات اسلامي۱۳۹۰ 58
  بند اول: تعدد معنوي 58
  بند دوم: تعدد مادي 58
  گفتار چهارم: شرايط تحقق تعدد جرم 66
  بند اول: شرايط تعدد معنوي جرم در قانون سال ۱۳۷۰ ولايحه قانون مجازات اسلامي 66
  ۱-۱ وقوع فعل مجرمانه 66
  ۱-۲ تعزيري بودن جرم 66
  ۱-۳ صدق عناوين مجرمانه متعدد بر رفتار واحد 67
  بند دوم: تعدد مادي درق.م.ا ۱۳۷۰ 67
  ۲-۱ از نظر نوع جرم ارتکابي 67
  ۲-۲ عدم سابقه ي اعمال مجازات هاي تعزيري و بازدارنده بر مرتکب 68
  ۲-۳ از لحاظ قلمرو جرايم ارتکابي و عدم لزوم عمدي بودن آن ها 69
  بند سوم: تعدد مادي در لايحه قانون مجازات اسلامي 69
  ۳-۱ از نظر نوع جرم ارتکابي 69
  ۳-۲ عدم سابقه ي محکوميت قطعي به جرايم مستوجب تعزير 70
  ۳-۳ عدم لزوم عمدي بودن جرايم 70
  گفتار پنجم: شيوه هاي اجراي مجازات در مواجهه با تعدد جرم 71
  بند اول: جمع مجازات ها 71
  بند دوم: مجازات شديدتر از مجازات اشد 72
  بند سوم: مجازات جرم اشد يا عدم جمع مجازات ها 73
  مبحث دوم : تکرار جرم 74
  گفتار اول: قانون مجازات اسلامي سال ۱۳۷۰ 74
  بند اول: تكرار جرم 74
  بند دوم: شرايط تحقق تکرار جرم 75
  ۲-۱ سابقه ي محکوميت به مجازات تعزيري يا بازدارنده 75
  ۲-۲ اجراي محکوميت قبلي 76
  ۲-۳ ارتکاب مجدد جرم قابل تعزير 76
  بند سوم : ويژگي هاي تشديد مجازات 77
  ۳-۱ اختياري بودن 77
  ۳-۲ نامعين و مبهم بودن حدود تشديد مجازات 77
  گفتار دوم: لايحه قانون مجازات اسلامي ۱۳۹۰ 78
  بند اول : تکرار جرم 78
  بند دوم: شرايط تحقق تکرار جرم 80
  ۲-۱ سابقه ي محکوميت قطعي به مجازات تعزيري درجه يک تا شش 80
  ۲-۲ ارتکاب مجدد جرم تعزيري درجه يک تا شش 81
  ۲-۳ ارتکاب جرم جديد پيش از اعاده حيثيت يا شمول مرور زمان اجرا 81
  بند سوم: ويژگي هاي تشديد مجازات تکرارجرم بر اساس لايحه قانون مجازات اسلامي 81
  ۳-۱ الزامي بودن 81
  ۳-۲ معين و مشخص بودن حدود تشديد مجازات 81
  گفتار سوم: اقسام تکرار جرم 82
  بند اول : خاص و عام 82
  ۱-۱ تکرار جرم خاص 82
  ۲-۱ تکرار جرم عام 83
  بند دوم: موقت و دايم 83
  ۲-۱ تکرار جرم موقت 83
  ۲-۲ تکرار جرم دائم 84
  بند سوم: ساده و به عادت 84
  ۳-۱ تکرار جرم ساده 84
  ۳-۲ تکرار جرم به عادت 84
  گفتار چهارم: تفاوت تعدد و تكرار جرم 86
  مبحث سوم: بررسي نظام تعدد و تکرار در حدود 87
  گفتار اول: تعدد جرم در حدود 87
  بند اول: تعدد جرم در حدود بر اساس قانون سال ۱۳۷۰ 87
  ۱-۱ تعدد جرم در زنا 87
  ۱-۲ تعدد جرم در شرب خمر 87
  ۱- ۳ تعدد جرم قذف 88
  ۱-۴ تعدد جرم سرقت 88
  بند دوم: تعدد حدود در لايحه قانون مجازات اسلامي 89
  گفتار دوم: تکرار جرم در حدود 91
  بند اول : تکرار حدود در قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۰ 91
  بند دوم: تکرار حدود در لايحه قانون مجازات اسلامي 92
  نتيجه گيري 94
  منابع و مأخذ 96
  Abstract 98
  برچسب ها: بررسي تطبيقي تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۷۰ و لايحه قانون مجازات اسلامي تعدد و تکرار جرم در قانون مجازات اسلامي قانون مجازات اسلامی لایحه قانون مجازات اسلامی پایان نامه حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.