پایان نامه بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی

نوع فایل: word تعداد صفحات : 167 صفحه سرعت حیرت آور، هزینه پایین و وجود توجیهات قابل قبول اقتصادی استفاده سیستم‌های اینترنتی و الکترونیکی در قراردادهای تجاری و حتی غیر تجاری، قراردادهای الکترونیکی را جایگزین قراردادهای سنتی قرارداده و با شتاب غیر قابل باوری فراگیر شده است و در حوزه مسائل مختلف حقوقی

کد فایل:6271
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 178 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 167

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word
  تعداد صفحات : 167 صفحه
  سرعت حیرت آور، هزینه پایین و وجود توجیهات قابل قبول اقتصادی استفاده سیستم‌های اینترنتی و الکترونیکی در قراردادهای تجاری و حتی غیر تجاری، قراردادهای الکترونیکی را جایگزین قراردادهای سنتی قرارداده و با شتاب غیر قابل باوری فراگیر شده است و در حوزه مسائل مختلف حقوقی برای قضات و حقوقدانان چالش جدی ایجاد کرده است و باعث وضع مقررات ویژه در سطح داخلی و بین‌المللی گردید. اصلی‌ترین چالش اعتبار اسناد این قراردادها می‌باشد رسمی سازی اسناد الکترونیکی یکی از مهم‌ترین دلایل و نشانه‌های روی آوری مردم به قراردادهای الکترونیکی است و باعث برخورداری چایگاه ویژه برای اسناد الکترونیکی در کنار اسناد مکتوب شده است. اسناد الکترونیکی از لحاظ مفهوم، مبنا و جایگاه متفاوت و مستقل از اسناد مکتوب نمی باشند و فقط در فضای سایبری منعقد می‌شوند و قابل رؤیت نمی‌باشند. قانونگذار کشورها در سطح ملی و بین‌المللی به دلیل مزایای که قراردادهای الکترونیکی دارند اعتبار اسناد الکترونیکی را همسطح اسناد مکتوب دانسته‌اند. حال با توجه به مطالب بالا باید دید روند رسمی سازی اسناد الکترونیکی چگونه است. قانونگذار ایران از بعضی جهات اسناد الکترونیکی را هم‌تراز با اسناد رسمی فرض کرده است. با این تفاوت که اسناد رسمی در مراجع مقرر قانونی منعقد می‌شوند ولی اسناد الکترونیکی فقط امضای الکترونیکی گواهی می‌شود. بنابراین مقررات کشور ایران و امریکا بر خلاف بعضی از کشورها صرف امضای الکترونیکی را کافی و بی‌نیاز از گواهی امضاء ندانسته‌اند. همچنین از آنجایی که خصوصیت اصلی امضای الکترونیکی و علائم تجاری، ویژگی تمایز بخشی آن‌ها می‌باشد در قراردادهای الکترونیکی که خود قرارداد و انجام قرارداد در محیط اینترنتی انجام می‌شود، می‌توان امضای الکترونیکی را به عنوان علامت تجاری ثبت نمود.
  کلید واژه‌ها: سند مکتوب، سند الکترونیکی، امضای الکترونیکی، داده‌پیام، رسمی‌سازی
  فهرست مطالب
  مقدمه 1
  الف: تبیین موضوع 1
  ب: ضرورت انجام تحقیق 2
  ج: هدفها و كاربردهاي مورد انتظار از انجام تحقيق 2
  د: سؤالهای اصلی تحقیق 3
  هـ : فرضيات 3
  و:سابقه و پيشينه موضوع 4
  ز:روش تحقیق 4
  ن:ساختار تحقیق 5
  فصل اول:
  مفاهیم و کلیات
  مبحث اول: مفهوم شناسی و شرایط اسناد مکتوب 8
  گفتار اول: اسناد مکتوب و شرایط آن 9
  الف: معنای لغوی سند 9
  ب: سندازمنظر فقه 13
  ج: اسناد عادی 14
  د: اسناد رسمی 16
  ۱- تنظیم در اداره ثبت اسناد و املاک یا در دفاتر اسناد و یا در نزد مأمورین رسمی 16
  ۲ – رعایت مقررات ماهوی و شکلی مربوط به تنظیم سند 18
  ۳–عمل مأمور تنظیم کننده سند در حدود صلاحیت خود 19
  ۳ – 1 صلاحیت محلی مأمور 20
  ۳-۲ صلاحیت ذاتی مأمور 21
  هـ – تفاوت اسناد رسمی و اسناد عادی 22
  گفتار دوم: اعتبار اسناد مکتوب 24
  الف – اعتبار سند به مفهوم اعم 24
  ب -اعتبار سند به مفهوم مقاومت در برابر انکار و تردید 25
  ج-اعتبار سند به مفهوم قابلیت استناد یا تحمیل مفاد سند 25
  ۱-اعتبار سند نسبت به امضاکننده و قائم مقام 25
  ۲–اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث 26
  د-اعتبار نسخه‌های اسناد 27
  مبحث دوم: اسناد الکترونیکی 28
  گفتار اول:داده‌پیام 30
  الف: داده‌الکترونیکی 30
  ب: داده‌پیام الکترونیکی 31
  گفتار دوم: امضای الکترونیکی 34
  الف: مفهوم امضاء الکترونیکی 34
  ب: انواع امضاهای الکترونیکی 42
  ۱-امضای دیجیتالی 43
  ۲-امضاء با بکارگیری ویژگی‌های زیست سنجی(امضاي بيومتريك) 44
  ۳-امضاء با رمزنگاری سری مشترک 45
  ۴-امضاء با قلم الکترونیکی (قلم نوری) 46
  ۵- امضای الکترونیکی ساده 46
  ۶-امضای الکترونیکی مطمئن 47
  گفتار سوم: اعتبار اسناد الکترونیکی 52
  الف ) اعتبار حقوقی اسناد الکترونیکی 52
  ۱- ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادي 55
  ۲-ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن 57
  ب)اصول حقوقی حاکم بر جنبه اثباتی امضای الکترونیکی 60
  ۱-اصل پذیرش امضای الکترونیکی 60
  ۲-اصل برابری آثار امضای دستی و امضای الکترونیکی 61
  ۳-اصل عدم تبعیض بین امضای ساده و مطمئن 62
  ۴-اصل برابری دادهپیام با نوشته 62
  ۵-اصل اصیل بودن دادهپیام 65
  فصل دوم:
  شیوه رسمی سازی اسناد الکترونیکی
  مبحث اول: مفاهیم و مراجع صدور گواهی الکترونیکی در حقوق تطبیقی 68
  گفتار اول: مفهوم، وظایف و کارکردهای گواهی الکترونیکی 69
  الف: مفهوم گواهی الکترونیکی 69
  ب) وظایف مراجع گواهی الکترونیکی 72
  ج )کاربرد زير ساخت کليد عمومي 73
  گفتار دوم: سیستم ایالت متحده امریکا و اتحادیه اروپا راجع به گواهی الکترونیکی 74
  ۱-دفاتر صدور گواهی الکترونیکی 75
  ۲-موارد مورد نیاز برای گواهی‌های واجد شرایط 78
  ۳- کارکردهای گواهی الکترونیکی 79
  ۴-مسئولیت مراکز صدور گواهی الکترونیکی 80
  ۵-تعهدات مراکز صدور گواهی الکترونیکی 81
  ۶-لغو گواهی الکترونیکی 81
  ۷-اعتبار گواهی‌های خارجی 82
  ۸-دسترسی به بازار 84
  ۹-اصول بازار داخلی 84
  مبحث دوم: مراجع صدور گواهی الکترونیکی در حقوق ایران 85
  گفتار اول: صدور گواهی الکترونیکی 85
  الف –پیشینه گواهی الکترونیکی 87
  ب )اهداف و چگونگی ایجاد مراکز صدور گواهی الکترونیکی 89
  گفتار دوم: مراکز صدور گواهی الکترونیکی ایران 92
  الف – مرکز صدور گواهی الکترونیکی ریشه 92
  ۱-مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه 93
  ۲-مرکز بانکی صدور گواهی الکترونیکی ریشه 94
  ب-مراکز صدور گواهی میانی 96
  ج- دفاتر ثبت گواهی الکترونیکی 98
  ۱-صدور گواهی الکترونیکی 100
  ۲- ابطال گواهی الکترونیکی 101
  ۲-۱ شرایط ابطال 101
  ۲-۲ روال ابطال گواهی الکترونیکی 102
  ۲-۳ مهلت ابطال 103
  فصل سوم:
  ارتباط بین علامت تجاری و امضای الکترونیکی
  مبحث اول: علامت تجاری و آثار آن 105
  گفتار اول: علامت تجاری و ویژگی‌های آن 106
  الف ) تعاریف 106
  ب ) معيار علائم تجاري 109
  ج)خصوصیات و ویژگی‌های علامت تجاری 110
  ۱-جدید بودن علامت تجارتی 110
  ۲-ابتكاری بودن علامت تجارتی 111
  ۳-عدم ایجاد اشتباه در نظر مشتری (علامت نباید گمراه‌کننده باشد) 112
  ۴-قابلیت نقل و انتقال علامت تجارتی 113
  گفتار دوم:گونه‌های علائم تجاری 114
  الف )انواع علائم تجاری 114
  ۱-كلمات 115
  ۲-اعداد يا تركيبي از كلمات و شماره‌ها 115
  ۳-طرح‌ها 115
  ۴-رنگ‌ها 115
  ۵-اصوات 116
  ۶-علائم بویایی 116
  ۷-علائم سه بعدی 116
  ۸-کلمات و اصطلاحات خارجی 117
  ب ) انواع علائم تجاری بر اساس ویژگی تمایز بخشی علائم 117
  ۱-علائم خيالي 118
  ۲-علائم دلبخواهي 118
  ۳-علائم دلالتكننده 118
  ۴-علائم توصيفي 119
  ۵-علائم نوعي يا جنسي 119
  ج )تقسیم بندی علائم از جهات دیگر 120
  ۱- علائم بیانی و قابل کتابت (نام‌گذاریها) 120
  ۱-۱ واژه‌های زبان رایج 120
  ۱-۲٫ نو واژه (نئولوژیسم)۱ 120
  ۱-۳٫ نام‌های خانوادگی و نام‌های مستعار 121
  ۲-اعداد، حروف و حروف اختصاری 121
  ۲-۱ اعداد 121
  ۲-۲ حروف 122
  ۳-علائم تصویری 122
  ۴-علائم غیر‌مادی 122
  گفتار سوم: آثار و كاركردهاي ثبت علامت تجاري 123
  الف )آثار ثبت علامت تجاری 123
  ب) كاركرد علامت تجاري 125
  مبحث دوم: ارتباط بين امضاي الكترونيكي و علامت تجاري 127
  گفتار اول: خصوصيات امضاي الكترونيكي 127
  گفتار دوم: خصوصیات علامت تجاری 129
  گفتار سوم: وجوه تشابه امضاي الكترونيكي و علامت تجاري 130
  پیشنهادات 134
  فهرست منابع و مآخذ 136
  منابع فارسی 136
  کتب و مقالات 136
  اسناد و مقررات 144
  منابع لاتین 144
  کتب و مقالات 144
  اسناد و مقررات 147
  منابع اینترنتی 149  برچسب ها: پایان نامه بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی بررسی تطبیقی رسمی سازی اسناد الکترونیکی رسمی سازی اسناد الکترونیکی اسناد الکترونیکیپایان نامه حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.