پایان نامه بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 159 صفحه چکیده : ماهیت تعهدات ابتدایی به معنای اخص، چیزی جز تعهدات یک طرفه نمی باشد و در واقع مسامحه در تعبیر است که به شروط ابتدایی که دارای عنصر تراضی و دو طرف است، تعهدات ابتدایی یا بدوی می گویند. که البته در صحت و الزام آور بودن شروط ابتدایی و مصادیق آن

کد فایل:6267
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 162 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 159

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 159 صفحه
  چکیده :
  ماهیت تعهدات ابتدایی به معنای اخص، چیزی جز تعهدات یک طرفه نمی باشد و در واقع مسامحه در تعبیر است که به شروط ابتدایی که دارای عنصر تراضی و دو طرف است، تعهدات ابتدایی یا بدوی می گویند. که البته در صحت و الزام آور بودن شروط ابتدایی و مصادیق آن مانند قولنامه، با وجود ماده ۱۰ قانون مدنی که عقود نامعین را به شرط مغایر نبودن با قانون صحیح دانسته، تردید نباید کرد و از نظر فقهی هم دلایل کافی برای صحت و اعتبار آن وجود دارد. بنابراین نباید تعهدات ابتدایی را با شروط ابتدایی اشتباه گرفت. اما درخصوص تاثیر اراده یک طرف(ایقاع) یا همان تعهدات ابتدایی به معنای اخص، دلایل و مستندات کافی برای الزام آور و تعهد آور بودن آن به عنوان قاعده عمومی وجود ندارد و نمی توان آن را به عنوان منبع مستقل ایجاد تعهد ذکر نمود و مصادیقی از آن که در قانون تعهد آور دانسته شده، مانند جعاله و ایجاب همراه الزام و…..یا در ایقاع بودن آن شک و تردید وجود دارد و یا این که در واقع، تعهد یک طرفه با یک توافق ضمنی همراه است، که این راه را برای الزام آور و تعهد آور بودن این گونه تعهدات دشوار می نماید.
  کلید واژگان: تعهدات ابتدایی، تعهدات یک طرفه، ایقاع، جعاله، ایجاب، توافق ضمنی، شروط ابتدایی، عقد نامعین.
  فهرست مطالب
  چکیده 1
  مقدمه ۲
  ۱- بیان مساله ۴
  ۲- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۴
  ۳- سوالات تحقیق 4
  ۴- فرضیه های تحقیق ۵
  ۵- پیشینه تحقیق ۵
  ۶- روش تحقیق ۵
  ۷- ساختار تحقیق ۶
  فصل اول(کلیات) 7
  ۱-۱ – تعهد ۸
  ۱-۱-۱- مفهوم تعهد۸
  ۱-۱-۲- اوصاف اصلی تعهد ۱۰
  ۱-۱-۲-۱- تعهد رابطه حقوقی است ۱۰
  ۱-۱-۲-۲-تعهد رابطه حقوقی الزام آور است ۱۱
  ۱-۱-۲-۳-تعهد به معنی خاص التزام مالی است ۱۳
  ۱-۱-۳- ارکان تعهد 13
  ۱-۱-۳-۱- موضوع تعهدات 13
  ۱-۱-۳-۲- دو طرف تعهد ۱۴
  ۱-۱-۴- اسباب ایجاد تعهد ۱۵
  ۱-۱-۵- اقسام تعهد به طور کلی 16
  ۱-۱-۶- الزام و التزام ۱۶
  ۱-۱-۷- جایگذاری تعهد و التزام به جای یکدیگر۱۷
  ۱-۱-۸- مفهوم حاکمیت اراده ۱۷
  ۱-۱-۸-۱- مفهوم اراده ۱۸
  ۱-۱-۸-۲- نتایج حقوقی حاکمیت اراده ۱۸
  ۱-۱-۹- عمل حقوقی و واقعه حقوقی ۱۹
  ۱-۱-۱۰- اقسام عمل حقوقی ۲۰
  ۱-۲- شرط ۲۱
  ۱-۲-۱- مفهوم شرط 21
  ۱-۲-۱-۱- معنای لغوی شرط ۲۱
  ۱-۲-۱-۲- معنای اصطلاحی شرط ۲۲
  ۱-۲-۱-۳- معنای شرط در آیات و روایات۲۴
  ۱-۲-۱-۴- تعریف جامع ۲۵
  ۱-۲-۲- انواع شرط 26
  ۱-۲-۲-۱- به لحاظ استقلال یا وابستگی 26
  ۱-۲-۲-۱-۱- شرط ضمن عقد 26
  ۱-۲-۲-۱-۲- شروط ابتدایی 27
  ۱-۲-۲-۱-۳- تمایز شروط ابتدایی از تعهدات ابتدایی به معنای اخص 29
  ۱-۲-۲-۱-۴- شروط الحاقی ۲۹
  ۱-۲-۲-۲- تقسیم شرط به اعتبار مشروط یا موضوع 31
  ۱-۲-۲-۲-۱- شرط صفت ۳۱
  ۱-۲-۲-۲-۲- شرط نتیجه 31
  ۱-۲-۲-۲-۳- شرط فعل ۳۲
  ۱-۲-۲-۳- تقسیم به لحاظ چگونگی بیان اراده۳۲
  ۱-۲-۲-۳-۱- شرط صریح 33
  ۱-۲-۲-۳-۲- شرط ضمنی ۳۳
  ۱-۲-۲-۳-۲-۱- شرط ضمنی بنایی ۳۴
  ۱-۲-۲-۳-۲-۱-۱- شرط بنایی در فقه امامیه ۳۴
  ۱-۲-۲-۳-۲-۱-۱-۱- نظریه بطلان 34
  ۱-۲-۲-۳-۲-۱-۱-۲- نظریه صحت ۳۵
  ۱-۲-۲-۳-۲-۱-۱-۳- نظریه تفصیل ۳۶
  ۱-۲-۲-۳-۲-۱-۱-۴- آراء فقهای معاصر در مورد شرط بنایی ۳۷
  ۱-۲-۲-۳-۲-۱-۲- شرط بنایی در حقوق ایران ۳۷
  ۱-۲-۲-۳-۲-۲- شرط ضمنی عرفی 38
  ۱-۲-۲-۳-۲-۲-۱- شرط ضمنی عرفی در فقه امامیه۳۹
  ۱-۲-۲-۳-۲-۲-۲- شرط ضمنی عرفی در قانون مدنی ۳۹
  ۱-۳- عقد 40
  ۱-۳-۱- مفهوم عقد ۴۰
  ۱-۳-۱-۱- تعریف تحلیلی عقد 41
  ۱-۳-۱-۲- تعریف جامع ۴۳
  ۱-۳-۲- انواع عقد ۴۴
  ۱-۳-۲-۱- تقسیم به لحاظ نفوذ حقوقی ۴۴
  ۱-۳-۲-۱-۱- عقد صحیح ۴۴
  ۱-۳-۲-۱-۲- عقد باطل 44
  ۱-۳-۲-۱-۳- عقد غیر نافذ ۴۵
  ۱-۳-۲-۲- تقسیم از حیث دوام ۴۵
  ۱-۳-۲-۲-۱- عقد لازم ۴۵
  ۱-۳-۲-۲-۲- عقد جایز ۴۵
  ۱-۳-۲-۲-۳- عقد خیاری 46
  ۱-۳-۲-۳- تقسیم از جهت الگوی ماهیتی 46
  ۱-۳-۲-۳-۱- عقد معین 46
  ۱-۳-۲-۳-۲- عقد نا معین 46
  ۱-۳-۲-۴- تقسیم از جهت اثر ذاتی عقد 47
  ۱-۳-۲-۴-۱- عقد تملیکی 47
  ۱-۳-۲-۴-۲- عقد عهدی 47
  ۱-۳-۲-۵- تقسیم از جهت کیفیت انشاء 47
  ۱-۳-۳- تعریف قرارداد 48
  ۱-۳-۴- تعریف معامله 48
  ۱-۴- ایقاع 49
  ۱-۴-۱- مفهوم ایقاع 49
  ۱-۴-۲- تحلیل ارکان تعریف ایقاع 50
  ۱-۴-۳- تفکیک ماهیت از آثار ماهیت در ایقاعات 52
  ۱-۴-۴- اقسام ایقاع 53
  ۱-۴-۴-۱- ایقاع رضایی و تشریفاتی 53
  ۱-۴-۴-۲- ایقاع منجز و معلق 54
  ۱-۴-۴-۳- ایقاع لازم و جایز 54
  ۱-۴-۴-۴- ایقاع تملیکی،مملک، عهدی و اذنی ۵۷
  ۱-۴-۴-۴-۱- ایقاع تملیکی ۵۷
  ۱-۴-۴-۴-۲- ایقاع مملک 57
  ۱-۴-۴-۴-۳- ایقاع عهدی ۵۸
  ۱-۴-۴-۴-۴- ایقاع اذنی ۵۹
  ۱-۴-۴-۵- ایقاع موجد حق و مسقط حق ۵۹
  ۱-۴-۴-۶- ایقاع معین و نا معین ۶۰
  ۱-۴-۵- تمیز عقد از ایقاع 60
  ۱-۴-۶- مبانی ایجاد اختلاف در تمیز ایقاع ۶۲
  ۱-۴-۷- عدم تعادل نقش ایجاب و قبول ۶۲
  ۱-۴-۸- اختلاط عقد و ایقاع در یک عمل حقوقی ۶۳
  فصل دوم :(بررسی احکام و شرایط تعهدات ابتدایی و مصادیق آن) ۶۵
  ۲-۱- تعهد به ازدواج 66
  ۲-۱-۱- مفهوم وعده ۶۷
  ۲-۱-۲- بررسی فقهی ۶۸
  ۲-۱-۲-۱- تعهد به ازدواج در قالب عقد صلح ۶۸
  ۲-۱-۲-۱-۱- تبیین دلایل الزام آور بودن در قالب صلح یا شرط ضمن عقد ۶۹
  ۲-۱-۲-۱-۲- ادله نفوذ و لزوم صلح 69
  ۲-۱-۲-۲- در قالب شرط ۷۰
  ۲-۱-۲-۳- در قالب توافق مستقل ۷۰
  ۲-۱-۲-۴- در قالب تعهد ابتدایی ۷۲
  ۲-۱-۳- بررسی حقوقی ۷۳
  ۲-۱-۳-۱- در قالب تعهد ابتدایی ۷۴
  ۲-۱-۳-۲- در قالب صلح یا شرط ضمن عقد ۷۵
  ۲-۱-۳-۲-۱- ادله الزام آور بودن در قالب صلح و شرط 75
  ۲-۱-۳-۲-۱-۱- عدم شمول ماده ۱۰۳۵ ق.م. 75
  ۲-۱-۳-۲-۱-۲- اصل آزادی قراردادها 76
  ۲-۱-۳-۲-۲- بررسی ادله عدم الزام آور بودن تعهد به ازدواج 77
  ۲-۱-۳-۲-۲-۱- شمول ماده ۱۰۳۵ ق.م. 77
  ۲-۱-۳-۲-۲-۲- عدم استناد به اصل آزادی قراردادها ۸۰
  ۲-۲- قولنامه و تعهد یک طرفی آن 82
  ۲-۲-۱- مفهوم لغوی قولنامه 83
  ۲-۲-۲- مفهوم اصطلاحی 83
  ۲-۲-۳- تمیز قولنامه به معنای عام از قرارداد تشکیل بیع 87
  ۲-۲-۴- تمیز قولنامه از مبایعه نامه ۸۸
  ۲-۲-۵- مذاکرات ابتدایی ۹۰
  ۲-۲-۶- سیر تاریخی قولنامه ۹۱
  ۲-۲-۷- توصیف قولنامه 92
  ۲-۲-۸- ماهیت حقوقی قولنامه ۹۴
  ۲-۲-۹- مقایسه قولنامه با نهاد های مشابه ۹۵
  ۲-۲-۹-۱- قولنامه و عقد بیع ۹۵
  ۲-۲-۹-۲- قولنامه و تعهد به بیع ۹۹
  ۲-۲-۹-۳- قولنامه و شرط ابتدایی ۱۰۱
  ۲-۲-۹-۴- قولنامه و بیعانه 102
  ۲-۲-۱۰- انواع قولنامه ۱۰۳
  ۲-۲-۱۰-۱- از نظر زمان انجام تعهد ۱۰۳
  ۲-۲-۱۰-۲- از نظر نوع تعهد ۱۰۴
  ۲-۲-۱۰-۳- از جهت مال مورد تعهد ۱۰۵
  ۲-۲-۱۰-۳-۱- در مورد اموال غیر منقول ۱۰۵
  ۲-۲-۱۰-۳-۲- در مورد اموال منقول 105
  ۲-۲-۱۱- اعتبار قولنامه در صور مختلف ۱۰۶
  ۲-۲-۱۱-۱- در قالب شرط ضمن عقد ۱۰۶
  ۲-۲-۱۱-۲- در قالب مبایعه نامه ۱۰۸
  ۲-۲-۱۱-۳- در قالب تعهد متقابل 109
  ۲-۲-۱۲- دیدگاه فقهاء در خصوص قولنامه ۱۱۰
  ۲-۳- تعهد یک طرفی بیع ۱۱۳
  ۲-۳-۱- ماهیت حقوقی این تعهد ۱۱۳
  ۲-۳-۲- تعهد یک طرفی بیع و بیعانه 116
  ۲-۴- بررسی تاثیر اراده یک جانبه ۱۱۷
  ۲-۴-۱- دیدگاه های حقوقی موافق و مخالف ۱۱۸
  ۲-۴-۱-۱- دلایل طرفداران تاثیر اراده یک جانبه 119
  ۲-۴-۱-۱-۱- عدم امکان ایجاد توافق به معنای واقعی ۱۱۹
  ۲-۴-۱-۱-۲- حاکمیت اراده ۱۱۹
  ۲-۴-۱-۱-۳- اثر اعلام اراده موجب 121
  ۲-۴-۱-۱-۴- رافع مشکلات حقوقی بودن ۱۲۲
  ۲-۴-۱-۱-۵- وسیله مفید و ضروری از دیدگاه اجتماعی ۱۲۲
  ۲-۴-۱-۲- دلایل مخالفین تاثیر اراده یک طرفه ۱۲۲
  ۲-۴-۱-۲-۱- ترجیح اراده شخصی بر دیگری 122
  ۲-۴-۱-۲-۲- تعارض با حاکمیت اراده ۱۲۳
  ۲-۴-۱-۲-۳- بنای نظریه بر امری غیر واقعی ۱۲۴
  ۲-۴-۱-۲-۴- سکوت قانونگذار ۱۲۴
  ۲-۴-۱-۲-۵- عدم قابلیت اثبات تعهد ۱۲۵
  ۲-۴-۱-۲-۶- مضر بودن این نظریه برای متعهد 125
  ۲-۴-۱-۲-۷- وجود جایگزین های مناسب تر ۱۲۶
  ۲-۴-۲- مصادیق ایقاع تعهد آور ۱۲۷
  ۲-۴-۲-۱- جعاله 127
  ۲-۴-۲-۲- ایجاب همراه الزام ۱۲۹
  ۲-۴-۲-۳- شرط به نفع شخص ثالث ۱۳۱
  نتیجه گیری و پیشنهاد ۱۳۲
  منابع و ماخذ۱۳۵
  چکیده انگلیسی ۱۴۲  برچسب ها: پایان نامه بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی بررسی فقهی حقوقی تعهدات ابتدایی پایان نامه بررسی فقهی تعهدات ابتدایی پایان نامه بررسی حقوقی تعهدات ابتدایی تعهدات ابتدایی پایان نامه تعهدات ابتدایی حقوق خصوصی پایان نامه حقوق خصوصی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.