پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیتهای دینی

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 110 صفحه پرداختن به مقوله بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیت های دینی یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه دولت ها ی مرکزی قرار گرفته ، سازمان های بین المللی متعددی نیز پیگیر و مسئول موضوع هستند و از آنجائیکه کشور ما نیز کشوری اسلامی و چند قومی است ،

کد فایل:6265
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 193 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 110

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 110 صفحه
  پرداختن به مقوله بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیت های دینی یکی از مهمترین موضوعاتی است که باید مورد توجه دولت ها ی مرکزی قرار گرفته ، سازمان های بین المللی متعددی نیز پیگیر و مسئول موضوع هستند و از آنجائیکه کشور ما نیز کشوری اسلامی و چند قومی است ، این موضوع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  هدف از انجام این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیت های دینی در ایران می باشد. روش تحقیق کتابخانه ای و تحلیلی بوده و برای جمع آوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است . با طرح سؤالاتی از قبیل تکالیف فقهی و نیز تکالیف حقوقی اقلیت ها چیست؟ و مقایسه آنها به نتایج در راستای تکالیف اقلیت ها در فقه اسلامی ، و قوانین اساسی و مدنی می باشد و مفید می دانیم می رسیم.
  آگاهی از حقوق و تکالیف اقلیت های دینی به لحاظ فقهی و قانونی که بعنوان نیازهای عینی و سهم دولت و ملت به شمار می رود مورد بررسی قرار داده و پیشنهاداتی بمنظور تقویت مناسبات خود را بر پایه عدل و انصاف با حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور پیوندهای تاریخی و مشترک خود را با ملت و دولت تحکیم بخشند ، ارائه گردیده است.
  کلید واژه: تکلیف ، اقلیت ، فقه ، حقوق


  فهرست مطالب
  چكيده 1
  فصل اول: کلیات تحقیق
  ۱-۱٫ مقدمه 3
  ۱-۲٫ بیان مسأله 4
  ۱-۳٫ اهمیت و ضرورت تحقیق 5
  ۱-۴٫ مرور ادبیات و سوابق مربوطه 5
  ۱-۵٫ جنبه جدید بودن تحقیق 7
  ۱-۶٫ اهداف مشخص تحقیق 7
  ۱-۶-۱- هدف کلی تحقیق 7
  ۱-۶-۲- اهداف جزئی تحقیق 7
  ۱-۷٫ سؤالات تحقیق 8
  ۱-۷-۱- سوال اصلی تحقیق 8
  ۱-۷-۲- سؤالات فرعی تحقیق 8
  ۱-۸٫ تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی 8
  ۱-۹٫ روش شناسی تحقیق 10
  فصل دوم: بررسی فقهی تکالیف اقلیتهای دینی
  ۲-۱٫ تاریخچه اقلیت ها 12
  ۲-۲٫ عنوان اقلیت ها در فقه اسلامی 14
  ۲-۳٫ اقلیت 15
  ۲-۴٫ اقلیت در اصطلاح 15
  ۲-۵٫ حقوق 16
  ۲-۶٫ واژه حق 16
  ۲-۷٫ مفهوم اصطلاحی حق 17
  ۲-۸٫ مفهوم حق در فقه 17
  ۲-۹٫ تعریف کفر و کافر 17
  ۲-۱۰٫ تقسیم کفار از دیدگاه اسلام 18
  ۲-۱۰-۱٫ کفار کتابی 18
  ۲-۱۰-۲٫ کفار غیرکتابی 18
  ۲-۱۰-۳٫ کفار ذمی 18
  ۲-۱۰-۴٫ کفار مستأمن 18
  ۲-۱۱٫ تکالیف اقلیتها در عرصه اقتصاد به لحاظ فقهی 18
  ۲-۱۲٫ مالکیت از منظر فقه اسلامی 19
  ۲-۱۳٫ ارتباطات اقتصادی با مسلمانان 21
  ۲-۱۴٫ امنیت اقلیت ها به لحاظ فقهی 23
  ۲-۱۵٫ اقلیت‏ها در عرصه اجتماع 24
  ۲-۱۶٫ احترام به شخصیت انسانی فرد 25
  ۲-۱۷٫ استقلال اقلیت ها از منظر فقه اسلامی 25
  ۲-۱۸٫ آزادی مراسم و شعائر مذهبی اقلیت های دینی 26
  ۲-۱۹٫ تشکیل انجمن و تشکل ها 26
  ۲-۲۰٫ امنیت معابد و اماکن مقدسه 27
  ۲-۲۱٫ احوال شخصیه 28
  ۲-۲۲٫ تعریف احوال شخصیه 28
  ۲-۲۳٫ الزام و ابرام و کاربرد آنها در احوال شخصیه 28
  ۲-۲۳-۱٫ اهمیت قاعده ی الزام 29
  ۲-۲۳-۲٫ مفاد قاعده ی الزام 29
  ۲-۲۳-۳٫ قاعده ابرام 29
  ۲-۲۳-۴٫ نتایج 30
  ۲-۲۴٫ وصیت 31
  ۲-۲۵٫ قضاوت 34
  ۲-۲۶٫ ازدواج 41
  ۲-۲۶-۱٫ ازدواج اقلیت ها با زنان مسلمان ؟! 42
  ۲-۲۶-۲٫ اسلام زوجین 45
  ۲-۲۶-۳٫ اسلام زوج 45
  ۲-۲۶-۴٫ ازدواج مسلمین با زنان غیرمسلمان 45
  ۲-۲۶-۵٫ ازدواج مرد مسلمان با زنان یهودی و مسیحی 46
  ۲-۲۷٫ طلاق 47
  ۲-۲۸٫ دیات 47
  ۲-۲۹٫ ارث 49
  فصل سوم: بررسی حقوقی تکالیف اقلیتهای دینی
  ۳-۱٫ اقلیت از منظر حقوق بین المللی 51
  ۳-۲٫ مفهوم و تاریخچه حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل 53
  ۳-۳٫ اقلیت ها از منظر قانون 57
  ۳-۴٫ تساوی افراد در برخورداری از حقوق و آزادیهای سیاسی و عدم تبعیض 58
  ۳-۵٫ حق داشتن مسکن و آزادی انتخاب مسکن و اقامتگاه 61
  ۳-۶٫ آزادی و حق برخورداری از کسب و کار و مالکیت مشروع 61
  ۳-۷٫ تشکیل انجمن 62
  ۳-۸٫ داشتن نماینده مجلس 63
  ۳-۹٫ احوال شخصیه 63
  ۳-۱۰٫ احوال شخصیه از منظر حقوقی 63
  ۳-۱۱٫ قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه 66
  ۳-۱۲٫ اهلیت 67
  ۳-۱۳٫ نکاح 69
  ۳-۱۳-۱٫ نکاح مرد مسلمان با زن کافر 69
  ۳-۱۳-۲٫ نکاح مرد کافر با زن مسلمان 70
  ۳-۱۳-۳٫ اسلام آوردن زن یا شوهر کافر 70
  ۳-۱۴٫ مهریه 71
  ۳-۱۵٫ طلاق اقلیت های دینی 72
  ۳-۱۶٫ سر دفتران ازدواج و طلاق اقلیت های دینی 73
  ۳-۱۷٫ فرزند خواندگی 74
  ۳-۱۸٫ وصیت 75
  ۳-۱۸-۱٫ اهلیت و تابعیت موصی و سایرین 77
  ۳-۱۸-۲٫ حدود وصیت 78
  ۳-۱۹٫ ارث 79
  ۳-۱۹-۱٫ ارث اقلیت های دینی از منظر حقوق مدنی 79
  فصل چهارم: نتیجه گیری
  ۴-۱٫ مقدمه 85
  ۴-۲٫ بحث و نتیجه گیری 85
  ۴-۳٫ تکالیف اقلیت های دینی از منظر حقوق بین المللی و مقایسه آن با قانون اساسی ، حقوق مدنی فقه اسلامی 85
  ۴-۴٫ مقایسه تکالیف اقلیت های دینی (احوال غیر شخصیه) به لحاظ فقهی و حقوقی 87
  ۴-۵٫ مقایسه تکالیف اقلیت های دینی (احوال شخصیه ) به لحاظ فقهی و حقوقی : 89
  منابع و مآخذ: 95
  چكيده انگليسي 97

  برچسب ها: پایان نامه بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیتهای دینی بررسی فقهی و حقوقی تکالیف اقلیتهای دینی پایان نامه بررسی حقوقی تکالیف اقلیتهای دینی تکالیف اقلیتهای دینی پایان نامه فقه اسلامی پایان نامه ارشد حقوق دانلود پایان نامه ارشد حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.