پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری پزشکان با نظر به قانون مجازات اسلامی جدید و نظر فقهای معاصر

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 137 صفحه پزشکی حرفه پرخطری است که با جان آدمیان در ارتباط است و حفظ حیات انسانها نیز مهمترین غرض و غایت دانش پزشکی می باشد.نظام های حقوقی،مسئولیت پزشک را در ابعاد مختلف بررسی کرده اند و به راههایی رفته اند؛ برخی آن را از بعد قراردادی بررسی کرده و برخی دیگر

کد فایل:6259
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 192 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 137

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
1 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 137 صفحه
  پزشکی حرفه پرخطری است که با جان آدمیان در ارتباط است و حفظ حیات انسانها نیز مهمترین غرض و غایت دانش پزشکی می باشد.نظام های حقوقی،مسئولیت پزشک را در ابعاد مختلف بررسی کرده اند و به راههایی رفته اند؛ برخی آن را از بعد قراردادی بررسی کرده و برخی دیگر مسئولیت پزشک را قهری و تعهد پزشک به درمان را ناشی از حکم قانون و اخلاق می دانند. با این همه باید دید که در حقوق اسلامی،مسئولیت پزشک از کدام بعد قابل دسترسی است. آیا مسئولیت پزشک قراردادی است یا اینکه پزشک به حکم شرع موظف است بیمار را درمان کند و چنانچه در اثر درمان،خسارتی به بار آید به حکم شرع باید آن را جبران سازد و آیا فقها به طرح و ارائه این گونه مباحث پرداخته اند یا می توان چنین مباحثی را با دیدگاه های آنان منطبق ساخت. بررسی مسئولیت پزشک در نظام حقوق اسلام پیشینه چندانی ندارد و فقط می توان با استفاده از آراء پراکنده فقها در میان کتب فقهی چون دیات و قصاص و…احکامی را بدست آورد. این آراء خود به چند دسته و برداشت تقسیم شده و مبنای مسئولیت پزشک را مشخص می سازند. گروهی کثیر که به ضمان پزشک به طور مطلق قائلند و گروهی دیگر با تمسک به دسته ای از ادله مانند قاعده احسان و برائت پزشک را فاقد مسئولیت فرض می نمایند و گروهی دیگر که قائل به تفصیل میان قصور و غیر آن شده اند. قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با تصحیح برخی از مواد قانون مجازات ۱۳۷۵ نظر تعدیل شده ای را ارائه کرده است. این تحقیق ضمن بررسی اقوال فقها مواد قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین مانندقانون آیین دادرسی کیفری و قانون انتظامی پزشکان را مورد شرح و بررسی قرار داده است.
  واژگان كليدي: عمل پزشکان،حقوق کیفری،قانون مجازات اسلامی،نظرات فقهی

  فهرست مطالب
  چكيده: 1
  مقدمه: 2
  فصل اول: كليات تحقيق
  ۱-۱- بيان مسأله 5
  ۱-۲- اهداف و ضرورت تحقيق 6
  ۱-۳- سؤالات تحقيق 6
  ۱-۴- فرضيات تحقيق 6
  ۱-۵-پیشینه تحقیق ۷
  ۱-۶- روش تحقيق 7
  فصل دوم: تعريف اصطلاحات و مباحث عام
  ۲-۱- مفهوم مسئوليت 9
  ۲-۱-۱- انواع مسئوليت 9
  ۲-۱-۱-۱- مسئوليت اخلاقي و مسئوليت قانوني 9
  ۲-۱-۱-۲- مسئوليت قراردادي و مسئوليت خارج از قرارداد 10
  ۲-۱-۱-۳- مسئوليت كيفري و مسئوليت مدني 11
  ۲-۲- سابقه تاريخي مسئولیت کیفری پزشک در ايران 13
  ۲-۲-۱- ايران باستان 13
  ۲-۲-۲- از پيدايش اسلام تا دوران مشروطيت 15
  ۲-۲-۳- ايران معاصر 17
  ۲-۲-۳-۱- از انقلاب مشروطيت تا پيروزي انقلاب اسلامي 17
  ۲-۲-۳-۲- از پيروزي انقلاب اسلامي تا زمان حاضر 18
  فصل سوم: مبانی فقهی مسئولیت پزشکان
  ۳-۱- حالات و فروض مسئولیت پزشکان ۲۱
  ۳-۱-۱- عقدی یا قهری بودن مسئولیت پزشکان۲۱
  ۳-۱-۱-۱- تلقی فقها از قهری یا قراردادی بودن مسئولیت پزشکان۲۱
  ۳-۱-۲- نوع عقد میان طبیب، بیمارستان و بیمار۲۳
  ۳-۲- مسئولیت پزشک مباشر ۲۴
  ۳-۲-۱-طبیب جاهل به طبابت۲۵
  ۳-۲-۲- طبیب حاذق به طبابت ۲۷
  ۳-۲-۲-۱- طبیب حاذق مقصر ۲۷
  ۳-۲-۲-۱-۱-اثبات ضمان طبیب مقصر با استفاده از ادله ضمان اجیر ۲۷
  ۳-۲-۲-۱-۲-تمسک به قواعد کلی ضمان ۲۹
  ۳-۲-۲-۱-۲-۱-اتلاف۲۹
  ۳-۲-۲-۱-۲-۲-لاضرر۳۲
  ۳-۲-۲-۱-۳-تمسک به قواعد باب دیات ۳۲
  ۳-۲-۲-۱-۳-۱-آسیب بدنی طبیب حاذق مقصر از روی حق یا ناحق ۳۳
  ۳-۲-۲-۱-۳-۲-آسیب بدنی طبیب داخل در کدام یک از اقسام جنایت است۳۳
  ۳-۲-۲-۱-۳-۳-روایت فاصله ۳۵
  ۳-۲-۲-۱-۳-۳-۱-حدیث اول روایت سکونی۳۵
  ۳-۲-۲-۱-۳-۳-۲-حدیث دوم۳۶
  ۳-۲-۲-۲-طبیب حاذق غیر مقصر ( خطاکار۳۶
  ۳-۲-۲-۲-۱-راه اول : تمسک به قواعد باب اجاره ۳۶
  ۳-۲-۲-۲-۲-راه دوم : تنسک به قواعد کلی ضمان ۴۱
  ۳-۲-۲-۲-۳-راه سوم : تمسک به قواعد عام باب دیات۴۴
  ۳-۲-۲-۲-۴-راه چهارم : تمسک به روایت فاصله۴۶
  ۳-۲-۲-۲-طبیب حاذق غیر مقصر (خطاکار ۴۶
  ۳-۲-۳-موانع موجود بر ضمان طبیب حاذق۴۸
  ۳-۲-۳-۱-مانع اول: اجازة شرعي، قانوني۴۸
  ۳-۲-۳-۲- مانع دوم: قاعدة احسان۴۹
  ۳-۲-۳-۳-مانع سوم: اذن بيمار ۵۱
  ۳-۲-۳-۴- مانع چهارم: ضرورت اجتماعي۵۳
  ۳-۲-۴-ابراء به عنوان مسقط ضمان ۵۳
  ۳-۲-۴-۱- ابراء مريض «اسقاط ما لم يجب» 53
  ۳-۳- ضمان طبیب غيرمباشر ۵۶
  فصل چهارم: مسئولیت کیفری پزشکان در حقوق جزایی ایران
  ۴-۱- اركان مسئوليت پزشک در اعمال پزشكي۶۱
  ۴-۱-۱- فعل مجرمانه يا خطاي پزشكي۶۱
  ۴-۱-۱-۱- بي احتياطي۶۲ ۶۲
  ۴-۱-۱-۲- بي مبالاتي۶۳
  ۴-۱-۱-۳- عدم مهارت۶۶
  ۴-۱-۱-۴- عدم رعايت نظامات دولتي۶۷
  ۴-۱-۲- نتيجه مجرمانه۶۹
  ۴-۱-۳- رابطه سببيّت ۷۰
  ۴-۲- سقط جنين۷۶
  ۴-۲-۱- انواع سقط جنين۷۷
  ۴-۲-۱-۱- سقط جنين جنايي۷۷
  ۴-۲-۱-۲- سقط جنين طبي ۷۷
  ۴-۲-۱-۳- سقط جنين خود به خودي يا مرضي ۸۰
  ۴-۲-۱-۴- سقط جنين ضربه اي۸۰
  ۴-۲-۲- اركان تشكيل دهنده سقط جنين عمدي ۸۰
  ۴-۲-۲-۱- ركن قانوني ۸۱
  ۴-۲-۲-۲- ركن مادي۸۲
  ۴-۲-۲-۳- ركن معنوي۸۴
  ۴-۲-۳- مجازات سقط جنين عمدي۸۴
  ۴-۲-۳-۱- مجازات سقط جنين عمدي از ناحيه افراد عادي۸۴
  ۴-۲-۳-۲- مجازات سقط جنين عمدي از ناحيه شاغلين امور پزشكي۸۵
  ۴-۳- افشاء اسرار بيماران 87
  ۴-۳-۱- ركن قانوني 87
  ۴-۳-۲- ركن مادي 90
  ۴-۳-۲-۱- شخصيت مرتكب 90
  ۴-۳-۲-۲- وجود سر يا راز 90
  ۴-۳-۲-۳- افشاء نمودن سر 90
  ۴-۳-۳- ركن معنوي 91
  ۴-۳-۴- مجازات افشاء اسرار 91
  ۴-۴- صدور گواهي نامه خلاف واقع 92
  ۴-۴-۱- عنصر قانوني 92
  ۴-۴-۲- ركن مادي 93
  ۴-۴-۲-۱- شخصيت مرتكب 93
  ۴-۴-۲-۲- خلاف واقع بودن گواهي صادره 94
  ۴-۴-۳- ركن معنوي 95
  ۴-۴-۴- مجازات صدور گواهي نامه خلاف واقع 95
  ۴-۵- دخالت غيرمجاز در امور پزشكي 96
  ۴-۵-۱- ركن قانوني 96
  ۴-۵-۲- ركن مادي 97
  ۴-۵-۲-۱- شخصيت مرتكب 98
  ۴-۵-۲-۲- فعل مرتكب 99
  ۴-۵-۲-۳- ركن معنوي 100
  ۴-۵-۲-۴- مجازات دخالت غيرمجاز در امور پزشكي 100
  ۴-۶- اغفال بيماران 101
  ۴-۶-۱- ركن قانوني 101
  ۴-۶-۲- ركن مادي 102
  ۴-۶-۲-۱- شخصيت مرتكب 102
  ۴-۶-۲-۲- فعل مرتكب 102
  ۴-۶-۳- ركن معنوي 103
  ۴-۶-۴- مجازات اغفال بيماران 103
  ۴-۷- خودداري از كمك به مصدومين 104
  ۴-۷-۱- ركن قانوني 104
  ۴-۷-۲- ركن مادي 105
  ۴-۷-۲-۱- قرار داشتن اشخاص در معرض خطر جاني 106
  ۴-۷-۲-۲- استمداد مصدوم و يا وجود ضرورت كمك 107
  ۴-۷-۲-۳- عدم توجه به خطر نسبت به كمك كننده و ديگران 107
  ۴-۷-۳- ركن معنوي 108
  ۴-۷-۴- مجازات خودداري از كمك به مصدومين 108
  ۴-۸- نقد و بررسی مواد قانونی 109
  ۴-۸-۱- تحليل مواد ۳۱۹، ۳۲۰ و ۳۲۱ قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۵ ۱۱۰
  ۴-۸-۲- نقد قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۵ 111
  ۴-۸-۳- مبناي تقصير در قانون جديد مجازات اسلامي۱۱۳
  ۴-۸-۴-شرط برائت از ضمان ۱۱۴
  ۴-۸-۴-۱- مفهوم و مستند قانوني شرط۱۱۴
  ۴-۸-۴-۲- اخذ برائت از ضمان و تقصير پزشك۱۱۶
  فصل پنجم: نتيجه گيري
  نتيجه گيري: 119
  پیشنهادات ۱۲۰
  منابع و مآخذ: 121  برچسب ها: پایان نامه بررسی مسئولیت کیفری پزشکان با نظر به قانون مجازات اسلامی جدید و نظر فقهای معاصر بررسی مسئولیت کیفری پزشکان مسئولیت کیفری پزشکان قانون مجازات اسلامی پایان نامه حقوق مسئولیت مدنی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.