پایان نامه بررسی نهاد داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 149 صفحه گستره ی رو به رشد تحولات نوین اجتماعی، آوردگاه حقوق و تکالیف جدیدی است که اجرای عدالت در آن عرصه ، به تنهایی از عهده ی دادگاه بر نیامده و الزام عملی هر جامعه ای را به تدارک نهادهای تخصصی برای حل اختلافات نوین، استدعا دارد. در همین راستا قانونگذار د

کد فایل:6257
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 170 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 149

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 149 صفحه
  گستره ی رو به رشد تحولات نوین اجتماعی، آوردگاه حقوق و تکالیف جدیدی است که اجرای عدالت در آن عرصه ، به تنهایی از عهده ی دادگاه بر نیامده و الزام عملی هر جامعه ای را به تدارک نهادهای تخصصی برای حل اختلافات نوین، استدعا دارد. در همین راستا قانونگذار در ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه برای حل اختلافات ناشی از فرآیندِ نوظهورِ خصوصی سازی، نهادی مستقل، تحت عنوان هیئت داوری در نظر گرفته و برقراری عدالت در حوزه ی مزبور را بر عهده ی یک نهاد داوری گذارده است. از اطلاق هیئت داوری به نهاد رسیدگی کننده به اختلافات ناشی از خصوصی سازی، انتظار می رود که فرآیند رسیدگی آن همانند نهاد داوری مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی باشد. این در حالی است که اختلاف بین صلاحیت، نحوه رسیدگی و ترکیب هیئت و … در دو نهاد مزبور از چنان شدت و حدتی برخوردار است که نمی توان نهاد رسیدگیِ موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم را هیئت داوری نامید. از جمله ابزار علمی و عملی برای رسیدن به چهارچوبی منسجم و دقیق در مورد یک نهادِ تعریفِ شده، مقایسه ی آن با نهادِ مشابه دیگر است. این مهم در مورد نهاد داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه و نهاد داوری موضوع قانون آیین دادرسی مدنی که هر دو به نحوی مرجع رسیدگی به اختلاف هستند نیز صادق می باشد. در همین راستا مباحث موجود در رساله ی حاضر به مقایسه ی بین این دو نهاد پرداخته و چالشهای موجود را مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد.
  کلید واژه گان: هیئت داوری، خصوصی سازی، داوری اجباری، حل و فصل اختلافات، برنامه سوم توسعه.
  فهرست مطالب
  چکیده ۱
  مقدمه ۲
  بیان مسئله۳
  سؤالهای تحقیق 4
  فرضیه¬های تحقیق ۴
  اهمیت و ضرورت انتخاب موضوع ۴
  پیشینه تحقیق ۵
  روش تحقیق۶
  ساختار تحقیق۶
  فصل یکم:کلیّات۹
  ۱-۱-تعریف-ها۹
  ۱-۱-۱-تعریف داوری ۹
  ۱-۱-۱-۱-تعریف لغوی داوری ۱۰
  ۱-۱-۱-۲- تعریف اصطلاحی داوری ۱۱
  ۱-۱-۱-۳-تعریف قانونی داوری۱۲
  ۱-۱-۱-۴- مفهوم داوری از لحاظ اسلامی و مبنای قرآنی آن۱۳
  ۱-۱-۲-تعریف خصوصی سازی ۱۴
  ۱-۲-انواع داوری ۱۷
  ۱-۲-۱-داوری خارجی و داوری داخلی۱۷
  ۱-۲-۲-داوری اختیاری و داوری اجباری ۱۸
  ۱-۲-۳- داوری قانونی و داوری منصفانه۱۹
  ۱-۲-۴-داوری موردی و داوری سازمانی۲۰
  ۱-۳-مقایسه نهاد داوری ق.آ.د.م. و هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. با مفاهیم مشابه۲۱
  ۱-۳-۱-مقایسه نهاد داوری ق.آ.د.م با مفاهیم مشابه۲۱
  ۱-۳-۱-۱-مقایسه نهاد داوری با شورای حل اختلاف۲۲
  ۱-۳-۱-۲-مقایسه نهاد داوری با کارشناسی۲۴
  ۱-۳-۱-۳- مقایسه نهاد داوری با سازش۲۵
  ۱-۳-۱-۴-مقایسه نهاد داوری با قضاوت در دادگاه۲۵
  ۱-۳-۲-مقایسه هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. با مفاهیم مشابه۲۶
  ۱-۳-۲-۱- مقایسه هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. با شواری حل اختلاف۲۶
  ۱-۳-۲-۲- مقایسه هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. با کارشناسی ۲۸
  ۱-۳-۲-۳-مقایسه هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. با سازش۲۸
  ۱-۳-۲-۴-مقایسه هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. با قضاوت در دادگاه۲۹
  ۱-۴-ماهیت نهاد داوری ق.آ.د.م. و هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. ۲۹
  ۱-۴-۱-ماهیت نهاد داوری ق.آ.د.م. ۳۰
  ۱-۴-۲- ماهیت هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. ۳۲
  ۱-۵-مزایا و معایب نهاد داوری ق.آ.د.م. و هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. ۳۳
  ۱-۵-۱-مزایا و معایب نهاد داوری ق.آ.د.م. ۳۴
  ۱-۵-۱-۱-مزایا نهاد داوری ق.آ.د.م. 34
  ۱-۵-۱-۲- معایب نهاد داوری ق.آ.د.م. ۳۷
  ۱-۵-۲-مزایا و معایب هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. ۳۹
  ۱-۵-۲-۱-مزایای هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. ۳۹
  ۱-۵-۲-۲-معايب هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. ۴۱
  فصل دوم: مقایسه هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. با نهاد داوری ق.آ.د.م. به لحاظ شرایط رسیدگی ۴۴
  ۲-۱-بررسی هیئت داوری به لحاظ صلاحیت رسیدگی و مقایسه آن با نهاد داوری ۴۵
  ۲-۱-۱-مقایسه به لحاظ صلاحیت قانونی ۴۵
  ۲-۱-۱-۱-مقایسه به لحاظ صلاحیت قانونی حاکم بر آیین رسیدگی (قانون شکلی) ۴۵
  ۲-۱-۱-۲-مقایسه به لحاظ صلاحیت قانونی حاکم بر ماهیت رسیدگی (قانون ماهوی) ۴۷
  ۲-۱-۲-مقایسه به لحاظ صلاحیت موضوعی ۴۸
  ۲-۱-۲-۱-صلاحیت موضوعی ایجابی۴۸
  ۲-۱-۲-۲-صلاحیت موضوعی سلبی۵۱
  ۲-۱-۳-مقایسه به لحاظ صلاحیت زمانی۵۴
  ۲-۱-۴-مقایسه به لحاظ صلاحیت مکانی۵۵
  ۲-۱-۵-مقایسه به لحاظ صلاحیت شخصی۵۶
  ۲-۲-بررسی هیئت داوری به لحاظ نحوه تعیین رسیدگی کنندگان و موارد ممنوعیت آنها از رسیدگی و مقایسه آن با نهاد داوری ۵۸
  ۲-۲-۱-مقایسه به لحاظ نحوه تعیین رسیدگی کنندگان و شرایط آن-ها۵۸
  ۲-۲-۲-مقایسه به لحاظ ممنوعیت قانونی داوران۶۰
  ۲-۳-بررسی هیئت داوری به لحاظ ترتیب رسیدگی و مقایسه آن با نهاد داوری ۶۳
  ۲-۳-۱-مقایسه به لحاظ اصول حاکم بر رسیدگی۶۳
  ۲-۳-۱-۱- ابلاغ به موقع 64
  ۲-۳-۱-۲-حق دفاع۶۵
  ۲-۳-۱-۳-بی طرفی در رسیدگی به دلایل۶۸
  ۲-۳-۲- مقایسه به لحاظ هزینه رسیدگی۷۰
  ۲-۳-۳-مقایسه به لحاظ تشکیل جلسه¬ی رسیدگی۷۲
  ۲-۳-۳-۱-مقایسه به لحاظ انواع جلسات۷۲
  ۲-۳-۳-۲-مقایسه به لحاظ رسمیت جلسات۷۴
  ۲-۳-۴-مقایسه به لحاظ انواع 75
  ۲-۳-۴-۱-مقایسه به لحاظ شروع به رسیدگی۷۵
  ۲-۳-۴-۲-مقایسه به لحاظ دعوت طرفین و اخذ اظهارات آنها ۷۸
  ۲-۳-۴-۳-مقایسه به لحاظ بررسی ادله¬ی اثباتی طرفین۸۱
  ۲-۴-بررسی هیئت داوری به لحاظ ختم رسیدگی و آثار آن و مقایسه آن با نهاد داوری۸۴
  ۲-۴-۱- مقایسه به لحاظ ختم رسیدگی۸۴
  ۲-۴-۲- مقایسه به لحاظ صدور رای۸۶
  ۲-۴-۲-۱-مقایسه به لحاظ شکل رای صادره۸۶
  ۲-۴-۲-۲-مقایسه به لحاظ ماهیت رای صادره۸۷
  فصل سوم: بررسی هیئت داوری ماده۲۰ ق.ب.س.ت. به لحاظ آثار ناشی از ختم رسیدگی و صدور رأی و مقایسه آن با نهاد داوری ق.آ.د.م ۹۲
  ۳-۱-بررسی هیئت داوری به لحاظ ابلاغ رای و مقایسه آن با نهاد داوری ۹۲
  ۳-۱-۱- مقایسه به لحاظ نحوه¬ی ابلاغ رای۹۳
  ۳-۱-۲-مقایسه به لحاظ آثار ناشی از ابلاغ رای۹۴
  ۳-۱-۲-۱-تاریخ ابلاغ رای به عنوان ضرب الاجل اجرای رای۹۴
  ۳-۱-۲-۲-تاریخ ابلاغ رای به عنوان مبداء محاسبه مهلت اعتراض به رای۹۵
  ۳-۲-بررسی هیئت داوری به لحاظ اجرای رأی و مقایسه آن با نهاد داوری ۹۶
  ۳-۲-۱- مقایسه به لحاظ نحوه¬ی اجرای رای داوری۹۷
  ۳-۲-۱-۱-مقایسه به لحاظ اجرای اختیاری رای داوری۹۷
  ۳-۲-۱-۲- مقایسه به لحاظ اجرای اجباری رای داوری۹۸
  ۳-۲-۲-مقایسه به لحاظ قابلیت اجرای رای ۱۰۱
  ۳-۲-۲-۱-مقایسه به لحاظ موارد غیر قابل اجرا۱۰۲
  ۳-۲-۲-۲-مقایسه به لحاظ اجرای رأی داور با وجود اعتراض۱۰۴
  ۳-۳-بررسی هیئت داوری به لحاظ آثار عام ناشی از رای صادره و مقایسه آن با نهاد داوری ۱۰۵
  ۳-۳-۱-مقایسه به لحاظ قدرت اثباتی رای صادره۱۰۵
  ۳-۳-۲-مقایسه به لحاظ قاعده¬ی فراغ۱۰۶
  ۳-۳-۳-مقایسه به لحاظ اعتبار امر مختومه۱۰۷
  ۳-۳-۴- مقایسه به لحاظ جریان اصل نسبیت آراء۱۰۸
  ۳-۴-بررسی هیئت داوری به لحاظ تصحیح رای یا اعتراض به آن و مقایسه آن با نهاد داوری۱۰۹
  ۳-۴-۱- مقایسه به لحاظ تصحیح رای ۱۰۹
  ۳-۴-۱-۱- انواع اشتباهات موجود در رأی داور ۱۱۰
  ۳-۴-۱-۲-زمان تصحیح رأی۱۱۱
  ۳-۴-۲-مقایسه به لحاظ اعتراض به رأی۱۱۳
  ۳-۴-۲-۱- مقایسه به لحاظ مهلت اعتراض به رای۱۱۳
  ۳-۴-۲-۲- مقایسه به لحاظ مرجع اعتراض۱۱۶
  ۳-۴-۲-۳-مقایسه به لحاظ اعتراض ثالث ۱۱۸
  نتیجه گیری ۱۱۹
  پیشنهاد ها ۱۲۳
  فهرست منابع و مأخذ ۱۲۵
  چکیده انگلیسی ۱۳۰  برچسب ها: پایان نامه بررسی نهاد داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه و مقایسه آن با نهاد داوری بررسی نهاد داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم نهاد داوری موضوع ماده ۲۰ قانون برنامه سوم پایان نامه حقوق پایان نامه ارشد حقوق دانلود پایان نامه ارش
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.