فایل های دیگر فروشنده

دانلود مقاله ترجمه شده : اینترنت اشیاء، دیدگاه، کاربردها و مباحث تحقیقاتی دانلود مقاله ترجمه شده : اینترنت اشیاء، دیدگاه، کاربردها و مباحث تحقیقاتی قیمت: 20,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : مکانیسم تحمل خطا برای گرید محاسباتی با استفاده از الگوریتم Checkpoint دانلود مقاله ترجمه شده : مکانیسم تحمل خطا برای گرید محاسباتی با استفاده از الگوریتم Checkpoint قیمت: 12,500 تومان
شبکه های بی سیم حسگر بدن با پهنای باند بسیار وسیع: ارزیابی در شرایط کانال استاتیک و دینامیک شبکه های بی سیم حسگر بدن با پهنای باند بسیار وسیع: ارزیابی در شرایط کانال استاتیک و دینامیک قیمت: 11,500 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : مدیریت سرویس های فناوری اطلاعات در نگاه ابری چیست؟ دانلود مقاله ترجمه شده : مدیریت سرویس های فناوری اطلاعات در نگاه ابری چیست؟ قیمت: 7,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : ابزار داده کاوی Data mining tools دانلود مقاله ترجمه شده : ابزار داده کاوی Data mining tools قیمت: 17,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : مطالعه ای بر تکنیک های مدیریت انرژی در شبکه های سنسوری بی سیم دانلود مقاله ترجمه شده : مطالعه ای بر تکنیک های مدیریت انرژی در شبکه های سنسوری بی سیم قیمت: 8,000 تومان
کدینگ شبکه، بر مبنای پروتکل همه پخشی ایمن در شبکه های مِش بی سیم چند کاناله، چند فرکانسی کدینگ شبکه، بر مبنای پروتکل همه پخشی ایمن در شبکه های مِش بی سیم چند کاناله، چند فرکانسی قیمت: 10,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : یک روش تخصیص چندکاناله چند فرکانسی در شبکه های مِش بی سیم دانلود مقاله ترجمه شده : یک روش تخصیص چندکاناله چند فرکانسی در شبکه های مِش بی سیم قیمت: 7,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : مروری بر امنیت شبکه و رمزنگاری دانلود مقاله ترجمه شده : مروری بر امنیت شبکه و رمزنگاری قیمت: 13,000 تومان
دانلود مقاله ترجمه شده : یک رویکرد جدید برای تعادل بار در مرکز داده ابر دانلود مقاله ترجمه شده : یک رویکرد جدید برای تعادل بار در مرکز داده ابر قیمت: 9,000 تومان

پایان نامه بررسی نظام های اقتصادی بین المللی در کشورها

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 117 صفحه تحقیقی که از نظر مطالعه کنددگان محترم می گذرد تحت عنوان: بررسی نظام های اقتصادی بین المللی میباشد.در تحقیق حاضر که به بررسی نظام های اقتصادی بین المللی می پردازد که این تحقیق به روش مطالعه کتابخانه ای و با استفاده از کتب،مقالات،فصل نامه های آموزشی

کد فایل:6256
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 90 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 117

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 117 صفحه
  تحقیقی که از نظر مطالعه کنددگان محترم می گذرد تحت عنوان: بررسی نظام های اقتصادی بین المللی میباشد.در تحقیق حاضر که به بررسی نظام های اقتصادی بین المللی می پردازد که این تحقیق به روش مطالعه کتابخانه ای و با استفاده از کتب،مقالات،فصل نامه های آموزشی،گزارش سازمان های بین المللی و سازمان های بین المللی مردم نهادتدوین گردیده است.
  ابتدا در فصل اول کلیات و مفاهیم شامل بررسی موضوع علم اقتصاد و نظام اقتصادی و ویژگی های عمومی نظام اقتصادی اجزا ء و عناصر،بنیان ها و تفاوت ها و روش های بررسی انواع نظام ها مورد برسی قرار گرفته و در فصل دوم انواع نظام ها از قبیل نظام های اقتصادی اولیه که شامل نظام های اقتصادی شبانی(خانگی)و ملکی(کشاورزی)و شهری و در نظام های اقتصادی در جوامع فعلی از قبیل نظام اقتصادی سرمایه داری ،کمونیستی ،مختلط و اسلامی می باشد مورد شناسایی و تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.
  در این تحقیق فرض بر این است در نظام اقتصادی سرمایه داری علاوه بر پویایی که در آن وجود دارد به علت مصرف گرایی و لذت پرستی و عقاید مادی گرایی دچار انحطاط و پبچیدگی هایی قرار گرفته که باعث ناکار آمدی این نظام اقتصادی شده است.در تحقیقات به عمل آمده در نظام اقتصادی سوسیالیستی به علت دیکتاتوری دولتی و نبود آزادی اجتماعی واقتصادی دچار نارضایتی هایی در جامعه شده است وتعادل ارتباط بین دولت و بخش خصوصی بر قرار نشده است و همچنین با مرور زمان از کارامدی این نظام کاسته شده و گرایش و سوق به جهت نظام اقتصادی مختلط گردیده است.
  انگیزه اصلی در تدوین این پایان نامه شناخت کامل نظام اقتصادی اسلامی است.این نظام اقتصادی تحت تاثیر جهان بینی توحیدی و نگرش به فرد و جامعه است وبیشترین موفقیت را در ایجاد توازن میان منافع فرد و اجتماع و برقرا کردن همسویی میان این دو میداند.بر همین اساس،آزادی فردی را در یک محدوده به رسمیت شناخته و وظایف گسترده ای در زمینه ی ایجاد تعادل اقتصادی،توازن،تامین اجتماعی به عهده ی دولت گذاشته است.ودر آخر در فصل سوم چند کشور توسعه یافته مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردیده است که هر کدام توسعه یافتگی خود را مدیون کدام سیاست یا نظام اقتصادی می دانند.
  کلید واژه: نظام اقتصادی.سرمایه داری.تکوینی.تولید.احتیاجات
  فهرست مطالب
  چکیده ۱
  مقدمه۲
  بیان مسئله۳
  پیشینه موضوع۳
  پرسش ها۳
  فرضیه۴
  اهداف تحقیق۴
  روش تحقیق۴
  ساختار تحقیق۴
  فصل اول:مفاهیم وکلیات۵
  مبحث اول: انواع نظام های اقتصادی۶
  مبحث دوم :تعاریف اقتصاد ۷
  مبحث سوم:موضوع علم اقتصاد۷
  مبحث چهارم:موضوع نظام اقتصادی۹
  گفتار اول:ویژگی های عمومی نظام اقتصادی۹
  گفتار دوم :اجزاء وعناصر۱۰
  مبحث پنجم:تفاوت های علم اقتصاد ونظام اقتصادی۱۰
  مبحث ششم:روش های برسی نظام اقتصادی۱۱
  مبحث هفتم:عناصری که یک سیستم اقتصادی را تشکیل می دهند ۱۳
  فصل دوم:انواع نظام های اقتصادی۱۶
  مبحث اول:نظام های اقتصادی در جوامع اولیه۱۷
  گفتار اول:نظام اقتصاد ی شبانی یا خانگی۱۷
  گفتار دوم:نظام اقتصاد ی ملکی یا کشاورزی۱۹
  گفتار سوم:نظام اقتصادی شهری ۲۰
  مبحث دوم:نظام های اقتصادی در جوامع فعلی۲۲
  گفتار اول:نظام اقتصادی سرمایه داری۲۵
  بند اول:لذت گرایی ورفاه مادی۳۱
  بند دوم:نظریات اقتصادی سرمایه داری۳۲
  بند سوم:روند شکل گیری نظام اقتصادی سرمایه داری ۳۶
  بند چهارم: نظام اقتصادی سرمایه داری تجاری۳۷
  بند پنجم:نظام اقتصادی سرمایه داری صنعتی۳۹
  بند ششم:نظام اقتصادی سرمایه داری لیبرال۴۱
  بند هفتم: اصول اساسی نظام اقتصادی سرمایه داری 43
  گفتار دوم:نظام اقتصادی سوسیالیستی۵۶
  بند اول:مبانی فلسفی نظام اقتصاد یسوسیالیستی۵۶
  بند دوم:نظریات اقتصادی نظام اقتصادی سوسیالیستی۵۸
  بند سوم:فروض اساسی نظام اقتصادی سوسیالیستی۶۲
  بند چهارم:مراحل شکل گیری نظام اقتصادی سوسیالیستی ۶۳
  بند پنجم:اصول اساسی نظام اقتصادی سوسیالیستی۶۸
  گفتار سوم:نظام اقتصادی مختلط۷۰
  بند اول:تعریف نظام اقتصادی مختلط۷۰
  بند دوم :ویژگی های نظام اقتصادی مختلط ۷۱
  بند سوم :مشخصات نظام اقتصادی مختلط۷۱
  بند چهارم:مزایای نظام اقتصادی مختلط۷۲
  بند پنجم:تئوری های ارتباط بین دولت و بخش خصوصی۷۲
  بند ششم:نظام اقتصادی بسته۷۳
  بند هفتم:نظام اقتصادی مبادله ای۷۴
  گفتار چهارم:نظام اقتصادی اسلامی۷۶
  بند اول :مبانی نظام اقتصادی اسلامی۷۸
  بند دوم: نظریات اقتصادی اسلامی ۷۹
  بند سوم:اصول اساسی نظام اقتصادی اسلامی۸۰
  بند چهارم:ویژگیهای عمومی نظام اقنصادی اسلامی۸۳
  بند پنجم:اجزاء نظام اقتصادی اسلامی ۸۶
  فصل سوم:قلمرو حاکمیت نظام های اقتصادی۹۷
  مبحث اول: نظام اقتصادی فرانسه۹۸
  مبحث دوم:نظام اقتصاد ی ژاپن۹۹
  مبحث سوم :نظام اقتصادی آمریکا۱۰۰
  مبحث چهارم: نظام اقتصادی شوروی سابق۱۰۰
  مبحث پنجم:نظام اقتصادی چین۱۰۱
  نتیجه گیری۱۰۲
  فهرست منابع۱۰۳

  برچسب ها: پایان نامه بررسی نظام های اقتصادی بین المللی در کشورها بررسی نظام های اقتصادی بین المللی در کشورها نظام اقتصادی بین المللی پایان نامه نظام اقتصادی بین المللی پایان نامه حقوق بین الملل حقوق بین الملل
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.