بررسی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در حقوق جزای ایران

پایان نامه بررسی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در حقوق جزای ایران “تطبیق با لایحه ی قانون مجازات اسلامی” نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 239 صفحه چکیده: حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشورجمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نمو

کد فایل:6235
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 179 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 239

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه بررسی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در حقوق جزای ایران “تطبیق با لایحه ی قانون مجازات اسلامی”
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 239 صفحه

  چکیده:
  حقوق اجتماعي عبارت است از حقوقي كه قانونگذار براي اتباع كشورجمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح، موجب مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی می گردد. این مجازات ریشه ی فقهی دارد ولی از حقوق فرانسه وارد حقوق جزای ایران گردیده و یکی از انواع مجازات های جایگزین حبس می باشد.
  در قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران نحوه ی تدوین و اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات را به صورت مستقل ، تبعی ، تکمیلی و اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته است که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در مورخه¬ی۴/۲/۱۳۹۲ ، اشخاص حقوقی نیز مشمول این نوع از مجازات ها گردیده اند.
  اعمال این مجازات به صورت مستقل و تبعی به علت ایجاد محدودیت های شغلی ، علاوه بر اینکه بحث بازگشت مجرم به جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد اثرات منفی بر خانواده ی وی را نیز به همراه خواهد داشت زیرا هیچ گونه تناسبی بین جرم وکیفر وجود ندارد یعنی مخالف با اصول تساوی و قانونی بودن جرائم و مجازات ها می باشد در ثانی علیرغم تدوین تخفیف متناسب با عنوان اعاده ی حیثیت از نوع قضائی در لایحه که می توانست تا حدودی اعمال این مجازات را توجیه نماید پس از تغییرات متعدد و قابل انتقاد در قانون مجازات اسلامی جدید به همراه تعریف حقوق اجتماعی از مواد آن حذف گردیده است.
  بنابراین در حال حاضر اعمال این مجازات به صورت تکمیلی و یا اقدام تامینی و تربیتی با نظر قاضی اجرای مجازات های جایگزین حبس بر اساس قانون می تواند مناسب تر باشد.
  جهت رفع مشکلات تدوین و اعمال این نوع مجازات در حقوق جزای ایران ، الحاق تبصره جهت تعریف حقوق اجتماعی ، اعاده ی حیثیت از نوع قضائی ،تدوین لایحه ی قانون اقدامات تامینی و تربیتی به مجلس و لزوم ابلاغ به موقع آئین نامه های مورد اشاره در قانون مجازات اسلامی جدید از موارد پیشنهادی می باشد.
  واژه های کلیدی:
  ۱- محرومیت ۲- حقوق اجتماعی ۳- خدمات عمومی۴- مجازات ۵- حقوق جزای ایران

  فهرست مطالب
  چكيده 1
  مقدمه 2
  بيان مسئله 3
  پرسش ها و فرضيات 3
  ضرورت تحقيق و سابقه 4
  روش انجام تحقيق 4
  بخش اول:کلیات
  فصل اول:تعریف مفاهیم 6
  مبحث اول:تعریف جرم، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی 6
  گفتار اول:تعریف جرم 6
  گفتاردوم : تعریف مجازات، اصول حاكم برآن ،ا نواع ،‌ويژگي ها واهداف 7
  گفتار سوم: مفهوم ، تعاریف ، سابقه ، انواع ، ویژگیها ، اصول و اهداف اقدامات تامینی و تربیتی 26
  مبحث دوم:تعریف حق ، محرومیت ،حقوق ، حقوق اجتماعی و خدمات عمومی 34
  گفتار اول:تعریف حق و محرومیت 34
  گفتار دوم : مفاهیم ، تعاریف ، ویژگی ها 41
  گفتار سوم:تعریف محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی 56
  فصل دوم: جایگاه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین ، وحدت رویه و نظریه مشورتی 58
  مبحث اول :محرومیت از حقوق جتماعی و خدمات عمومی در قوانین جزائی 58
  گفتار اول : قوانین مجازات قبل و بعد از انقلاب ، آئین دادرسی کیفری و لایحه ی آنها 58
  گفتار دوم : قوانین متفرقه ی جزائی و لایحه ی قانون مجازات جایگزین حبس 79
  گفتار سوم:محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در آرای وحدت رویه و نظرات مشورتی 97
  مبحث دوم:محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی درقوانین حقوقی، اداری، تجاری وبین الملل 110
  گفتار اول :در قوانین حقوقی 110
  گفتاردوم: در قوانین اداری 114
  گفتار سوم: در قوانین تجاری و بین المللی 120
  فصل سوم:مبانی شرعی،مشروعیت،ماهیت وجایگاه فقهی مجازات 127
  مبحث اول: مبانی شرعی، مشروعیت،ماهیت فقهی 127
  گفتار اول : مبانی شرعی 127
  گفتار دوم :مشروعیت 128
  گفتار سوم : ماهیت فقهی 130
  مبحث دوم : جایگاه مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در فقه 131
  گفتار اول : مجازات تبعی 131
  گفتار دوم : مبانی پذیرش 132
  گفتارسوم: مصادیق 133
  بخش دوم:بررسی مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی
  فصل اوّل:نحوه ی اعمال مجازات 141
  مبحث اوّل : اعمال مجازات در مراحل دادسرا ، دادگاهاي کيفري ، اجراي احكام و حقوقي 141
  گفتار اول: مراحل دادسرا و دادگاه کیفری ( بدوی 141
  گفتار دوم :دادگاههای حقوقي و اجراي احكام مدني 145
  گفتار سوم: مراجع شبه قضائی 147
  مبحث دوم :جایگاه ، مصادیق و نحوه ی اعمال مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی 152
  گفتار اول : جایگاه 152
  گفتار دوم:مصاديق 153
  گفتار سوم:شرايط و نحوه ي اعمال 156
  فصل دوم: مصادیق، تاثیر تعلیق ، تعویق ، تخفیف ، و نظام های نیمه آزادی و مشروط 173
  مبحث اول:تعليق مجازات،تعويق صدورحكم و تاثیر آن 173
  گفتاراول:تعويق و تعليق حكم مجازات در قانون جزائی فرانسه 173
  گفتار دوم : تعويق و تعليق حكم مجازات در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ 175
  گفتار سوم:كاركردهاي تعويق وتعليق 177
  مبحث دوم: تاثیر تخفیف ، نظام هاي نيمه آزادي ،مشروط و نظارت الكترونيكي 182
  گفتاراول : تخفیف 182
  گفتار دوم : نظام هاي نيمه آزادي و مشروط 186
  گفتار سوم : 190
  فصل سوم:سقوط محکومیت کیفری در مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی 195
  مبحث اول:تاثیر عفو ، نسخ قانون ، گذشت شاکی و مرور زمان در این مجازات 195
  گفتاراول: عفو 195
  گفتاردوم: نسخ قانون و گذشت شاکی 200
  گفتار سوم:مرور زمان 202
  مبحث دوم:اعاده حیثیت ،مفهوم و تعریف، پیدایش و گسترش،انواع ، فايده و تاثیر آن در مجازات 207
  گفتاراول: مفهوم و تعریف 207
  گفتار دوم : پیدایش ، گسترش و انواع 210
  گفتار سوم: حقوق جزاي ايران ، مباني و آثار 212
  نتیجه گیری و پيشنهادات 216
  فهرست منابع 224  برچسب ها: بررسی محرومیت از حقوق اجتماعی و خدمات عمومی در حقوق جزای ایران محرومیت از حقوق اجتماعی حقوق اجتماعی محرومیت از خدمات عمومی حقوق جزای ایران حقوق جزا و جرم شناسی پایان نامه حقوق جزا و جرم شناسی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.