مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران

مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 113 صفحه بانكها اعم از دولتي و خصوصي به عنوان يكي از مهمترين موسسات تجاري در بخش اقتصادي با تجهيز منابع از طريق جذب سپرده هاي مردم با هدف كسب و تحصيل سود مبادرت

کد فایل:6233
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 174 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 113

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 113 صفحه
  بانكها اعم از دولتي و خصوصي به عنوان يكي از مهمترين موسسات تجاري در بخش اقتصادي با تجهيز منابع از طريق جذب سپرده هاي مردم با هدف كسب و تحصيل سود مبادرت به سرمايه گذاري با اعطاي تسهيلات و ارا ئه خدمات مالي به مشتريان خود مي كنند. گسترش و افزوني روابط اقتصادي و نياز غير قابل انكار مردم به اين موسسات ايجاب مي نمايد كه روابط حقوقي اين موسسات با مشتريان آنها كه هر شخص حقيقي و يا حقوقی(اعم از دولتي و خصوصي (مي باشد به دقت مورد بررسي قرار گيرد. ممكن است در راستاي انجام وظايف بانكها به مشتري ضرري وارد آيد و مشتري متضرر در صدد جبران خسارت وارده برآيد . بسته به اينكه خسارت وارده ناشي از قرارداد منعقده بين بانك و مشتري باشد يا خارج از قرارداد حادث گردد روش هاي جبران آن متفاوت است. قراردادها و عقودي همچون قرض،جعاله، مضاربه به عنوان مثال نمونه هايي از اين پژوهش به جهت بررسي هر چه عميق تر قراردادهاي بانك با مشتريان خود است. منابع مسوليت قراردادي و غير قراردادي در مقابل مشتريان قوانين و مقررات عام وخاص از جمله مواد۱۱ و ۱۲ قانون مسوليت مدني و ماده ۳۵ قانون پولي و بانكي كشور مي باشد كه اين مسوليت در مقابل مشتريان فروض مختلفي دارد از جمله اينكه اگر عمليات بانكي را فقط شامل جذب سپرده و اعطاي تسهيلات بدانيم مسوليت بانك در اين حوزه تابع ماده ۳۵ قانون پولي و بانكي كشور و خدمات بانكي تابع قواعد عمومي مي شود ولي اگر عمليات بانكي را شامل هر عملي بدانيم كه توسط بانك انجام مي گيرد خدمات بانكي نيز تابع ماده ۳۵ قانون پولي وبانكي كشور مي شود بانك ممكن است به دليل فعل كارمندان خود مسئول تلقي شود بر حسب اينكه بانك دولتي يا خصوصي باشد بدون در نظر گرفتن ماده ۳۵ قانون پولي وبانكي كشور با توجه به مواد ۱۱و۱۲ قانون مسوليت مدني نحوه جبران خسارت بانك متفاوت مي باشد.
  واژگان کلیدی: بانک ، موسسات مالی و اعتباری، مسولیت قراردادی ، مسولیت غیر قراردادی ، تسهیلات بانکی
  فهرست مطالب
  فصل اول: کلیات تحقیق۱
  ۱-۱ مقدمه۲
  ۱-۲ بیان مساله۲
  ۱-۳ پیشینه تحقیق ۳
  ۱-۴ روش تحقیق۴
  ۱-۵ سوالات تحقیق۴
  ۱-۶ فرضیه های تحقیق۴
  ۱-۷ دشواریهای تحقیق ۵
  ۱-۸ طرح مطلب ۵
  فصل دوم: مفاهيم، منابع و مباني مسئوليت مدني بانك در قبال مشتري۶
  ۲-۱ مفاهیم ۷
  ۲-۲ تاريخچه و روند شكل گيري بانكداري در ايران۷
  ۲-۲-۱ نقش صرافي در پيدايش بانكداري ۸
  2-2-2 آغاز فعاليت بانك هاي ايراني۹
  ۲-۲-۳ هدف دولت از ملي كردن و ادغام بانك ها۱۱
  ۲-۲-۴ بانكداري الكترونيكي۱۳
  ۲-۴-الف روند و تحول بانكداري الكترونيكي در ايران۱۴
  2-4-ب بانكداري الكترونيكي و تجارت الكترونيك۱۴
  ۲-۳ مفهوم بانك۱۶
  ۲-۳-۱ تفاوت بانك با مؤسسات مالي و اعتباري ۱۸
  ۲-۳-۲ انواع بانك۱۹
  ۲-۳-۲-الف بانك خصوصي۱۹
  ۲-۳-۲-ب بانك دولتي۲۲
  ۲-۳-۳ مفهوم مشتري۲۶
  ۲-۴ مفهوم مسوليت مدني و انواع آن ۲۸
  ۲-۴-۱ مفهوم مسئوليت مدني۲۸
  ۲-۴-۱-الف مباني حقوقي مسئوليت مدني بانك در قبال مشتري۳۰
  ۲-۴-۱-ب مسئوليت مدني قراردادي ۳۱
  ۲-۴-۱-ج مسئوليت مدني غيرقراردادي۳۳
  فصل سوم:مسولیت قراردادی بانک در قبال مشتری ۳۶
  ۳-۱ قوانين و مقررات۳۷
  ۳-۱-۱ قوانين و مقررات عام۳۷
  ۳-۱-۲ قوانين و مقررات خاص ۴۰
  ۳-۲ قراردادها و عقود بانكي۴۲
  3-2-1 قراردادهاي راجع به جذب سپرده۴۲
  ۳-۲-۱-۱ سپرده هاي قرض الحسنه۴۳
  ۳-۲-۱-۱-الف قرض الحسنه پس انداز۴۵
  ۳-۲-۱-۱-ب حساب جاري ۴۶
  3-2-2 سپرده هاي سرمايه گذاري (كوتاه مدت و بلند مدت۴۷
  ۳-۲-۲-۱ اعطاي تسهيلات۴۹
  ۳-۲-۲-۲ قراردادهاي بانکی راجع به اعطاي تسهيلات۵۱
  ۳-۲-۲-۳ تعهد به نتيجه و تعهد به وسيله در قراردادهاي بانكي۵۳
  ۳-۲-۳ قراردادهاي راجع به خدمات بانكي ۵۶
  ۳-۲-۳-۱ پرداخت قبوض۵۶
  ۳-۲-۳-۲ خدمات حوالجات۵۷
  ۳-۲-۳-۳ اجاره صندوق امانات۵۷
  3-2-3-4 وصول اسناد۶۰
  ۳-۲-۳-۵ صدور ضمانتنامه ۶۱
  ۳-۲-۳-۶ اعتبارات اسنادي۶۴
  ۳-۳ نظريه مسئوليت مبتني بر تقصير۶۶
  ۳-۳-۱ نظريه مبتني بر مسئوليت محض۶۷
  فصل چهارم: مسولیت غیر قراردادی بانک در قبال مشتری۷۱
  ۴-۱ مسئوليت مدني بانك در قبال عمليات بانكي۷۲
  ۴-۱-۱ سپرده هاي قرض الحسنه۷۲
  ۴-۱-۲ مسئوليت بانك همان مسئوليت مقترض۷۲
  ۴-۱-۳ مسئوليت بانك در صورت عدم موجودي كافي۷۳
  ۴-۲ در سپرده سرمايه گذاري(كوتاه مدت، بلند مدت۷۴
  ۴-۲-۱ مسئوليت بانك همان مسئوليت وكيل در مقابل موكل۷۴
  ۴-۲-۲ مسئوليت بانك در باز پرداخت اصل وجوه سپرده ۷۵
  ۴-۳ مسئوليت مدنی بانك در سایر عملیات بانکی۷۶
  ۴-۳-۱ تعهد بانك، همانند تعهد نماينده در مقابل اصيل۷۷
  ۴-۳-۲ دريافت و پرداخت قبوض آب، برق 78
  ۴-۳-۳ خطاي كارمند۷۹
  ۴-۳-۳-۱ خطاي ناشي از نقص دستگاهها و سيستم بانكي۸۰
  ۴-۳-۳-۲حوالجات۸۱
  ۴-۳-۳-۳ اعتبارات اسنادي۸۳
  ۴-۳-۳-۴ وصول اسناد۸۵
  ۴-۳-۴مسوليت بانك در صورت پرداخت وجه چك جعلي۸۶
  4-3-5 عدم قابليت پرداخت چك با مهر ۸۷
  ۴-۴ مسئوليت مدني شخص و ناشي از فعل غير۸۷
  ۴-۴-۱ ماده۳۵ ق.پ.ب.ك درباب مسوليت اشخاص حقوقي۸۸
  ۴-۴-۱-۱ ماده۳۵ قانون پولي و بانكي كشور۸۸
  ۴-۴-۱-۲ نظريه مسئوليت مستقيم اشخاص حقوقي۸۹
  4-4-1-3 : نظريه مسئوليت غيرمستقيم اشخاص حقوقي۹۰
  ۴-۴-۲ مسئوليت مدني بانك به عنوان دولت۹۰
  نتيجه گيري۹۶
  فهرست منابع۱۰۰
  منابع فارسی۱۰۱
  چکیده انگلیسی۱۰۴  برچسب ها: مسولیت قراردادی و غیر قراردادی بانک ها ناشی از عملیات بانکی در قبال مشتریان در نظام حقوقی ایران مسئولیت قراردادی بانک ها مسئولیت غیرقراردادی بانک ها عملیات بانکی نظام حقوقی ایران حقوق ایران پایان نامه ارشد حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.