سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید

پایان نامه بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 126 صفحه مفاسد اقتصادی هزینه های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کی

کد فایل:6232
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 204 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 126

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • پایان نامه بررسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید
  نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 126 صفحه


  مفاسد اقتصادی هزینه های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را می¬طلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی و با تأکید بر مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح "جرایم اقتصادی" تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است و صراحتاً این جرایم احصا نشده اند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است. با این حال می توان با توجه به مجموع مواد ۳۵،۴۷ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی جدید ، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده ۳۶ و جرم کلاهبرداری می شود. همچنان می توان در قانون جدید مجازات اسلامی قائل به یک نوع دسته بندی جرایم اقتصادی با توجه به میزان ریالی موضوع جرم بود و بر این اساس آنها را به خرد ، متوسط و کلان تقسیم نمود. قانونگذار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سخت گیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات، تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تأکید نماید. با این حال راهکارهایی مانند آزادی مشروط، امکان توبه در جرایم حدی مانند افساد فی الارض و عفو خصوصی که به طور عموم شامل تمام جرایم و مجرمین می گردد، روزنه هایی را باز گذاشته است که حتمیت و قطعیت اجرای مجازات ها را در جرایم اقتصادی تحت الشعاع قرار می دهد.
  کلید واژگان: سیاست کیفری، جرایم اقتصادی، فساد اقتصادی، قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حتمیت و قطعیت اجرای مجازات.
  فهرست مطالب
  چکیده 1
  مقدمه ۲
  الف- بیان مسأله ۲
  ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق ۳
  ج- سابقه تحقیق ۴
  د- سؤال ها و فرضیه های تحقیق ۴
  ه- روش تحقیق 6
  فصل اول- کلیات
  مبحث اول- مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی ۹
  گفتار اول- تعریف جرم اقتصادی۹
  گفتار دوم- رابطه جرم اقتصادی و فساد۱۳
  گفتار سوم- معیارهای مهم در تشخیص و تعریف فساد اقتصادی ۱۶
  بند اول- انگیزه تحصیل مال۱۶
  بند دوم- وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی۱۷
  بند سوم- تجاري بودن جرم اقتصادی۱۸
  گفتار دوم- رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم مشابه۱۹
  بند دوم- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال۱۹
  بند اول- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال۱۹
  بند سوم- تفاوت¬های مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی۲۰
  مبحث دوم- مبانی نظری ۲۲
  گفتار اول- نظریه¬های جرم شناختی در خصوص فساد اقتصادی۲۲
  بند اول- نظریه¬های مرتبط با مجرمین اقتصادی۲۳
  الف- نظریه¬ روان¬شناختی (ژان پیناتل۲۳
  ب- نظریه ی فشار مرتُن۲۳
  ج- نظریه¬های چند عاملی ۲۴
  بند دوم- نظریه مربوط به محیط اقتصادی۲۵
  بند سوم- نظریه¬های مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم۲۵
  الف- نظریه مکتب سوسیالیسم۲۷
  ب- مکتب تحققی۲۸
  گفتار دوم- سیاست کیفری سختگیرانه و وجوه آن۲۹
  بند اول- سلب توان بزهکاری ۲۹
  بند دوم- رویکرد تشدید تعقیب بزهکاران جرایم مهم و مکرر ۳۰
  بند سوم- استفاده از کیفرهای ثابت و کاهش اختیارات قاضی ۳۰
  بند چهارم- حتمیت اجرای مجازات (حقیقت در حکم ۳۱
  گفتار سوم- نگاهی کلی به سیاست کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۳۲
  فصل دوم- رویکرد قانون مجازات جدید به فساد اقتصادی از حیث شکلی و محتوایی
  مبحث اول- در شکل قانونگذاری ۳۶
  گفتار اول- ضابطه¬مندی تقنین جرایم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی۳۶
  بند اول- ضابطه تعیین جرم اقتصادی در قانون جدید ۳۷
  بند دوم- دسته بندی جرایم اقتصادی۳۹
  بند سوم- تطبیق ضابطه مذکور در قانون جدید بر قوانین خاص جرایم اقتصادی۴۰
  گفتار دوم- صریح و فساد زا نبودن قانون ۴۶
  بند اول- صراحت قانون جدید مجازات اسلامی۴۶
  بند دوم- فساد زا نبودن قانون۴۷
  گفتار سوم – رویکرد قانون مجازات جدید از حیث آگاهی از قانون و عدم تورم قوانین۴۸
  مبحث دوم- گفتمان محتوایی قانونگذار در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی۵۱
  گفتار اول- در محتوای قوانین کیفری ۵۱
  بند اول- بالا بردن هزینه ارتکاب جرم و پاسخ کیفری متناسب۵۲
  بند دوم- احراز منفعت و ارزش مورد حمایت قانون¬گذار۵۳
  الف- حمایت از بزهدیده۵۶
  ب- توجه به موضوع جرم ۵۷
  ج- حمایت از نظم و مدیریت اقتصادي۵۸
  بند سوم- استفاده از مجازات¬های هرمی۵۹
  بند چهارم- بازدارنده بودن مجازات¬ها۶۱
  بند پنجم- حتمیّت و قطعیّت مجازات ۶۲
  بند ششم- ایجاد آیین دادرسی ویژه، مراجع قضایی تخصصی۶۴
  بند هفتم- حمایت از مخبرین، شهود و کارشناسان۶۴
  گفتاردوم- در محتوای قوانین غیر¬کیفری۶۸
  بند اول- رفع تعارض منافع۶۸
  بند دوم- ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی۷۰
  بند سوم- کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری۷۰
  فصل سوم- تنویع ، تعیین و اجرای کیفر مفسدین اقتصادی در قانون مجازات جدید
  مبحث اول- تنویع کیفر در مفاسد اداری و اقتصادی و رویکرد قانون جدید۷۴
  گفتار اول- مجازات¬های اصلی ۷۵
  بند اول- جزای نقدی۷۵
  بند دوم- حبس۷۶
  بند سوم- مصادره اموال۷۷
  گفتار دوم- تکمیل مجازات در جرایم اقتصادی۸۰
  بند اول- توقیف مال موضوع جرم ۸۱
  بند دوم- انفصال از خدمات دولتی و عمومی ۸۲
  بند سوم- محرومیت¬های شغلی و اقتصادی۸۴
  بند چهارم- تشهیر مجرمین اقتصادی کلان۸۶
  الف- مبنای فقهی مجازات تشهیر مجرمین اقتصادی۸۷
  ب- تشهیر اجباری مجرمین کلان اقتصادی در قانون جدید ۸۹
  گفتار سوم- حکم افساد فی الارض در جرایم اقتصادی و چالش ناشی از ماده ۲۸۶ قانون جدید مجازات۹۱
  مبحث دوم- تعیین و اجرای مجازات¬ مجرمین اقتصادی در قانون جدید۹۵
  گفتار اول- تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید۹۵
  بند اول- از حیث تعویق در صدور حکم۹۵
  بند دوم- از حیث تعلیق اجرای مجازات ۹۶
  گفتار دوم- از حیث اعطاء آزادی مشروط۹۸
  گفتار سوم- سقوط مجازات در جرائم اقتصادی۹۸
  بند اول- مرور زمان تعقیب و اجرای حکم در جرایم اقتصادی۹۸
  بند دوم- امکان توبه در جرایم حدی و تأثیر آن بر فساد اداری – اقتصادی۱۰۱
  بند سوم- عفو مجرمین اقتصادی۱۰۲
  نتیجه گیری۱۰۴
  منابع
  منابع فارسی ۱۰۸
  منابع غیرفارسی۱۰۹
  چکیده۱۱۱  برچسب ها: سیاست کیفری ایران در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی با تأکید بر قانون مجازات اسلامی جدید سیاست کیفری ایران مقابله با فساد اداری مقابله با فساد اقتصادی فساد اداری فساد اقتصادی فساد قانون مجازات اسلامی حقوق جزا و جرم شناسی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.