فایل های دیگر فروشنده

اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 10,000 تومان
ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی رویکرد الگوریتم درخت تصمیم ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی رویکرد الگوریتم درخت تصمیم قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی قیمت: 12,000 تومان
بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های بورس تهران بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های بورس تهران قیمت: 10,000 تومان
بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 10,000 تومان
بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان

اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 130 صفحه تمامی مالکین در قرارداد بیع زمانی، نسبت به یک مال مالکیت دارند، اما هر یک از آنان مفروزاً مالکِ مقطعِ زمانیِ خویش هستند. در قرارداد مذکور محدوده¬ی اختیارات مالکین و مسؤولیتشان در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث جای سؤال است. تمامی مقاطع به طور زنجیروار

کد فایل:6225
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 158 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 130

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 130 صفحه
  تمامی مالکین در قرارداد بیع زمانی، نسبت به یک مال مالکیت دارند، اما هر یک از آنان مفروزاً مالکِ مقطعِ زمانیِ خویش هستند. در قرارداد مذکور محدوده¬ی اختیارات مالکین و مسؤولیتشان در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث جای سؤال است. تمامی مقاطع به طور زنجیروار به یکدیگر متصل هستند، به طوری که برخی تصرفات در یکی از مقاطع زمانی، در تمامی مقاطع زمانی مؤثر واقع می-گردد. بر همین اساس؛ به منظور حفظ حقوق تمامی مالکین و با استناد به اصل ۴۰ ق.ا. و استفاده از ملا¬ک¬های مواد ۱۲۵، ۱۳۲ و ۴۸۴ ق.م.، هیچ یک از آنان نمی¬تواند به استناد اصل تسلیط همه نوع تصرف و انتفاعی را از ملک خویش برد. تمامی مالکین می¬توانند تصرفات حقوقی لازم را نسبت به مقطع مالکیت خویش اعمال نمایند، ولی تصرفات مادی در آن بدون اجازه سایر مالکین ممنوع است، مگر در موردی که ملک در معرض خرابی و خطر باشد و عدم دخالت یا تأخیر موجب ضرر گردد. مالکین باید با یکدیگر همکاری نمایند و در ارتباط باشند تا مبیع در معرض نابودی قرار نگیرد و حقوق آنان محفوظ بماند تا از ملک به نحو احسن منتفع گردند. کمک گرفتن از حق ارتفاق و وقف برای تنظیم روابط مالکین با یکدیگر صحیح نیست، اما روابط مالکین با یکدیگر را نمی¬توان منقطع دانست. رابطه¬ای ضعیف و اعتباری بین مالکین بر قرار است و همین رابطه¬ی ضعیف سبب محدود شدن اختیارات آنان می¬شود. به محض اینکه مالکی از محدودیت مورد نظر تجاوز نمود، حسب مورد در برابر مالک یا مالکین دیگر مسؤول است. اختیارات مالکین در رجوع به اشخاص ثالث نیز با توجه به تصرفات مادی و حقوقی اشخاص ثالث و ویژگی خاص این قرارداد دارای محدودیت و تحت ضوابط خاصی است.
  واژگان کلیدی: مالکیت موقت، بیع زمانی، مملوک زمانی، مقطع زمانی، اختیارات مالکین، روابط مالکین.


  فهرست مطالب
  مقدمه 1
  الف) طرح موضوع 1
  ب) دلائل انتخاب موضوع 3
  ج) سؤال اصلی 3
  د) سؤالات فرعی 3
  ن) فرضیه 3
  و) نقد ادبیات موضوع 4
  هـ) روش تحقیق 5
  ی) سازماندهی تحقیق 5
  فصل اول: مالکیت موقت 6
  مبحث اول: شناسایی مالکیت موقت و مشروعیت آن 7
  گفتار اول: شناسایی مالکیت موقت 7
  بند اول: تعریف مالکیت 7
  بند دوم: آثار مالکیت 9
  ۱ـ حق استعمال 9
  ۲ـ حق استثمار 10
  ۳ـ حق اخراج از ملکیت (حق تصرف) 10
  ۴ـ حق تصرف 11
  بند سوم: صفات مالکیت 12
  ۱ـ مطلق بودن 12
  ۲ـ منحصر بودن 12
  ۳ـ دائمی بودن 13
  گفتار دوم: مشروعیت مالکیت موقت 15
  بند اول: دلایل مخالفین مالکیت موقت 16
  ۱ـ اقتضای قاعده‌ی تسلیط 16
  ۲ـ عدم سابقه شرعی 17
  ۳ـ عدم تفکیک پذیری مالکیت از مملوک 17
  ۴ـ مغایرت مالکیت موقت با ماهیت مالکیت 19
  بند دوم: دلايل موافقين مالكيت موقت 21
  ۱ـ مالکیت موقت با شرط فاسخ 21
  ۲ـ موقت بودن مالکیت ادبی، فنی و صنعتی 21
  ۳ـ مالکیت موقت مستأجر نسبت به ابنیهی احداثی بر اساس توافق با موجر 22
  ۴ـ امکان تقیید مالکیت به کسر مشاع 22
  ۵ـ حقیقت عرفیه‌ی مالکیت 23
  مبحث دوم: بررسی بیع زمانی به عنوان مصداقی از مالکیت موقت 26
  گفتار اول: مفهوم، محاسن و معایب بیع زمانی 26
  بند اول: مفهوم بیع زمانی 26
  بند دوم: محاسن بیع زمانی 29
  بند سوم: معایب بیع زمانی 30
  گفتار دوم: ماهیت بیع زمانی 31
  بند اول: ویژگیهای قرارداد بیع زمانی 31
  ۱ـ تملیکی یا عهدی بودن قرارداد بیع زمانی 31
  ۲ـ معوض یا غیر معوض بودن قرارداد بیع زمانی 32
  ۳ـ رضایی یا تشریفاتی بودن قرارداد بیع زمانی 33
  ۴ـ مورد معامله در قرارداد بیع زمانی: عین یا منفعت 33
  ۵ـ لزوم یا جواز قرارداد بیع زمانی 34
  ۶ـ دائمی یا موقت بودن مالکیت 34
  ۷ـ طولی بودن مالکیتها 34
  بند دوم: بیع زمانی در قالب عقود معین 34
  ۱ـ عقد صلح 35
  ۲ـ عقد شرکت 38
  ۳ـ عقد اجاره 43
  ۴ـ حق انتفاع 44
  ۵ـ عقد بیع 45
  بند سوم : بیع زمانی و عقود نامعین 50
  فصل دوم: اختیارات و مسؤولیتهای مالکین در روابط با یکدیگر و اشخاص ثالث در بیع زمانی 52
  مبحث اول: اختیارات و تعهدات مالکین در بیع زمانی 53
  گفتار اول: اختیارات مالکین در بیع زمانی 53
  بند اول: حق استعمال در بیع زمانی 57
  بند دوم: حق استثمار در بیع زمانی 57
  بند سوم: حق اخراج از ملکیت (حق تصرف) در بیع زمانی 57
  ۱ـ تصرفات حقوقی 58
  ۲ـ تصرفات مادی 58
  گفتار دوم: تعهدات مالکین در برابر یکدیگر در بیع زمانی 60
  بند اول: تخلیه‌ی مملوک زمانی 63
  بند دوم: هزینه تعمیرات و نگهداری 64
  بند سوم : تخریب و بازسازی 66
  مبحث دوم: حدود اختیارات مالکین با اشخاص ثالث در بیع زمانی 68
  گفتار اول: روابط مالکین با فروشنده 68
  بند اول : تسلیم مملوک زمانی 69
  بند دوم :آثار تسلیم 77
  ۱ـ انتقال مالکیت 77
  ۲ـ ساقط شدن حق حبس 78
  ۳ـ انتقال ضمان معاوضی 80
  گفتار دوم: روابط مالکین با اشخاص ثالث دیگر 92
  بند اول: غصب مملوک زمانی 92
  بند دوم: ادعای ثالث نسبت به مملوک زمانی 93
  بند سوم: رهن مملوک زمانی 96
  نتیجه 105  برچسب ها: پایان نامه اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی روابط مالکین در بیع زمانی اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی بیع زمانی بیع پایان نامه حقوق پایان نامه حقوق خصوصی حقوق خصوصی
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.