فایل های دیگر فروشنده

مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست مدلسازی دینامیکی و شبیه‌سازی مبدل باک و مبدل بوست قیمت: 12,000 تومان
مدلسازي ديناميکي يکسوساز شش پالسه تريستوري در يک سيستم تحريک استاتيک ژنراتورسنکرون مدلسازي ديناميکي يکسوساز شش پالسه تريستوري در يک سيستم تحريک استاتيک ژنراتورسنکرون قیمت: 10,000 تومان
مدلسازی فرکانس بالای سيستم زمين با استفاده از مفاهیم کیفی جدید در الکترومغناطیس مدلسازی فرکانس بالای سيستم زمين با استفاده از مفاهیم کیفی جدید در الکترومغناطیس قیمت: 10,000 تومان
مدلسازی لوله های انتقال گاز با شبکه های عصبی مصنوعی به منظور تشخیص عیوب آنها مدلسازی لوله های انتقال گاز با شبکه های عصبی مصنوعی به منظور تشخیص عیوب آنها قیمت: 12,000 تومان
مدلسازی و شبیه سازی کنترلر اینورتر سه سطحی مدلسازی و شبیه سازی کنترلر اینورتر سه سطحی قیمت: 12,000 تومان
مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ مدلسازی و شبیه‌سازی جبران‌ساز استاتیکی مبتنی بر مدل DQ قیمت: 9,000 تومان
مدیریت انرژی در ریزشبکه با استفاده از برنامه های پاسخگویی بار مدیریت انرژی در ریزشبکه با استفاده از برنامه های پاسخگویی بار قیمت: 5,000 تومان
مطالعه عددی مشخصات گذرای ترانزیستورهای اثرمیدانی مبتنی برنانو نوارهای گرافن مطالعه عددی مشخصات گذرای ترانزیستورهای اثرمیدانی مبتنی برنانو نوارهای گرافن قیمت: 7,000 تومان
مکان‏يابي همزمان منابع توليد پراکنده و کليدها در شبکه توزيع با در نظر گرفتن امکان عملکرد جزيره ‏اي مکان‏يابي همزمان منابع توليد پراکنده و کليدها در شبکه توزيع با در نظر گرفتن امکان عملکرد جزيره ‏اي قیمت: 12,000 تومان
ناحيه بندي عنبيه با استفاده از ویژگیهای مبتنی بر بافت روشنایی ناحيه بندي عنبيه با استفاده از ویژگیهای مبتنی بر بافت روشنایی قیمت: 10,000 تومان

پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 157 صفحه همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حلوفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهمترین مکانیسمهای اعمال نظارت قانوني بر آراي داوري، رسيدگي به درخواست ابطال رأی دا

کد فایل:6223
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 132 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 157

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 157 صفحه
  همسانی و شباهت قوانین داوری داخلی با مقررات داوری بین‎المللی، موجب به حداقل رسیدن اختلافات و افزایش رغبت بازرگانان به حلوفصل امور از طریق داوری گردیده است؛ و یکی از مهمترین مکانیسمهای اعمال نظارت قانوني بر آراي داوري، رسيدگي به درخواست ابطال رأی داور است تا از صدور حکم نادرست پیشگیری گردد، لذا بررسی موارد و جهات ابطال رأی داور و بررسی مصادیق مشابه و مختلف موارد ابطال در حقوق ایران و مقررات آنسیترال و آشنایی با مکانیسم این ابطال جهت سلامت امر داوری ضروری می‎نماید.
  این تحقیق متشکل از سه فصل است که در فصل اول به کلیات و مفاهیم پرداخته میشود. در فصل دوم موارد متشابه و مختلف ابطال رأی داوری که در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال تصریحشده موردبررسی قرارگرفته و در ادامه با توجه به اینکه در قواعد داوری آنسیترال اشارهای به موارد ابطال رأی داوری نشده است با بررسی مواد این قواعد، موارد ابطال استنتاج و با حقوق ایران مطابقت دادهشده است. در فصل سوم نیز چگونگی و فرایند ابطال و مرجع صالح در ابطال رأی داوری موردبررسی شده و در آخر آثار ابطال بیانشده است.
  مرجع صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال رأي در قانون آئين دادرسي مدني ایران دادگاهي است كه دعوي را به داوري ارجاع كرده و يا صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد و در قانون داوري تجاري بين‏المللي ایران دادگاه عمومي واقع در مركز استاني است كه مقر داوري در آن قرار دارد و تا زماني كه مقر داوري مشخص نشده است دادگاه عمومي تهران است و در داوریهای بين‏المللي که بر طبق قواعد داوري آنسيترال صورت گرفته است تنها دادگاه كشوري كه رأي منسوب به آن و متعلق به داوري آن كشور است و ازلحاظ آن كشور رأي داخلي بهحساب مي‏آيد صلاحيت رسيدگي به دعوي ابطال رأي داور را دارد.
  واژگان كليدي: داوری، ابطال رأی داوری، مقررات داوري آنسيترال، دادگاه صالح، فرایند رسیدگی

  فهرست مطالب
  فصل اول : کلیات و مفاهیم
  ۱٫ ۱٫ مبحث اول: کلیات 2
  ۱٫ ۱٫ ۱٫ معرفی مسئله 2
  ۱٫ ۲ بیان اهمیت موضوع 3
  ۱٫ ۳ پیشینه تحقیق 4
  ۱٫ ۴٫ سؤال اصلی تحقیق 5
  ۱٫ ۵٫ سؤالات فرعی تحقیق 5
  ۱٫ ۶٫ فرضیه اصلی تحقیق 5
  ۱٫ ۷٫ فرضیه های فرعی تحقیق 5
  ۱٫ ۸٫ روش تحقیق 6
  ۱٫ ۹٫ محدودیت‎های پژوهش 6
  ۲٫ مبحث دوم: مفاهيم 6
  ۲٫ ۱ گفتار اول: داوری 6
  ۲٫ ۱٫ ۱ معنای لغوی داوري 6
  ۲٫ ۱٫ ۲ مفهوم حقوقی داوري 7
  ۲٫ ۱٫ ۳ داوری در فقه 9
  ۲٫ ۱٫ ۴ داوري تجاري 10
  ۲٫ ۱٫ ۵ داوري تجاری بينالمللي 11
  ۲٫ ۱٫ ۶ داوري بينالمللي در حقوق ايران 12
  ۲٫ ۱٫ ۷ داوری بینالمللی در مقررات آنسیترال 13
  ۲٫ ۱٫ ۸ اهمیت داوري بين‏المللي 14
  ۲٫ ۱٫ ۹ اقسام داوری 16
  ۲٫ ۱٫ ۹٫ ۱ داوري سازماني 16
  ۲٫ ۱٫ ۹٫ ۲ داوري موردي يا اختصاصي 17
  ۲٫ ۲ گفتار دوم: مفهوم ابطال و بطلان رأی داوری 17
  ۲٫ ۲٫ ۱ ابطال 17
  ۲٫ ۲٫ ۲ بطلان 17
  ۲٫ ۲٫ ۳ تفاوتهای مفهومی بطلان و ابطال 17
  گفتار سوم : داوری تجاری بین الملل از نگاه فقه اسلامی 18
  ۳٫ ۱٫ جواز و نفوذ داوری در فقه اسلامی 19
  ۳٫ ۲٫ قلمرو داوری در فقه اسلامی 20
  ۳٫ ۳٫ میزان لزوم رای و قراداد داوری 21
  ۳٫ ۴٫ شرایط داور در فقه اسلامی 22
  ۳ مبحث سوم: تا ریخچه ابطال رأی داوری 24
  ۳٫ ۱ تاریخچه داوری و ابطال رأی داوری در حقوق ایران 24
  ۳٫ ۲٫ تا ریخچه داوری و ابطال رأی داوری در آنسیترال 26
  فصل دوم :مصادیق ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال
  مقدمه: 31
  ۱ مبحث اول: ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و قانون نمونه آنسیترال 31
  ۱٫ ۱ گفتار اول: موارد ابطال رأي داور 34
  ۱٫ ۱٫ ۱٫ فقدان اهليت طرفين 36
  ۱٫ ۱٫ ۲٫ بي‏اعتباري موافقتنامه داوري 38
  ۱٫ ۱٫ ۳ عدم رعايت مقررات در خصوص ابلاغ اخطاريه‏ها 40
  ۱٫ ۱٫ ۴ عدم توفيق درارائه دليل و مدارك پرونده 40
  ۱٫ ۱٫ ۵ خروج داور از حدود اختيار 41
  ۱٫ ۱٫ ۶ تشكيل هيات داوري برخلاف قواعد 42
  ۱٫ ۱٫ ۷ رأي مؤثر داور جرح شده 43
  ۱٫ ۱٫ ۸ صدور رأي بر مبناي سند مجعول 47
  ۱٫ ۱٫ ۹ یافتن مدارک جدید مبنی بر حقانیت معترض پس از صدور رأی 48
  ۱٫ ۱٫ ۱۰ پایان مهلت درخواست ابطال رأي داوري 49
  ۱٫ ۲ گفتار دوم: بطلان ذاتی رأی داوری 50
  ۱٫ ۲٫ ۱ بند اول: تفاوت ماده ۳۳ و ماده ۳۴ قانون داوري تجاري بين‏المللي 50
  ۱٫ ۲٫ ۲ بند دوم: مواردی که رأی داوری بطلان ذاتی دارد 50
  ۱٫ ۲٫ ۲٫ ۱ موضوع اختلاف به موجب قوانين ايران غيرقابل ارجاع به داوري باشد. 51
  ۱٫ ۲٫ ۲٫ ۲ مخالفت با نظم عمومي يا اخلاق حسنه و يا قواعد آمره 52
  ۱٫ ۲٫ ۲٫ ۳ آراي مربوط به اموال غيرمنقول 53
  ۱٫ ۳ گفتارسوم: اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ابطال رأی داوری 54
  ۱٫ ۳٫ ۱ بند اول: ابطال رأی داوری در اصل ۱۳۹ قانون اساسی 56
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱ تفاسير اصل ۱۳۹ قانون اساسي ايران 57
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۱ نظريه تفسير مضيق اصل ۱۳۹ ق.ا. 57
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۲ نقد و بررسي نظريه تفسير مضيق 61
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۳ نظريه كميته بررسي تفسير بيانيه الجزاير 63
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۴ نقد و بررسي نظريه كميته تفسير بيانيه الجزاير 64
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۵ نظريه تفسير اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبناي نمايندگي 66
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۶ نقد و بررسي نظريه نمايندگي 67
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۷ نظريه تفسير اصل ۱۳۹ ق.ا. بر مبناي عدم اهليت 68
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۸ نقد و بررسي نظريه عدم اهليت 69
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۱٫ ۹ نظریه مشروط بودن قابليت ارجاع امر داوري 70
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۲ نقد و بررسي تفاسير مربوط به اصل ۱۳۹ ق.ا 73
  ۱٫ ۳٫ ۱٫ ۳ نتيجه بررسي نظرات در رابطه با اعتبار قرارداد داوري موضوع اصل ۱۳۹ ق.ا 76
  ۱٫ ۳٫ ۲ بند دوم: دعاوي نفتي 77
  ۲ مبحث دوم: بررسی موارد ابطال رأی داوری در قواعد داوری آنسیترال و حقوق ایران 79
  ۲٫ ۱ گفتار اول: قواعد داوری آنسیترال 79
  ۲٫ ۱٫ گفتاراول: موارد ابطال راي داوري 82
  ۲٫ ۱٫ ۱ عدم رعايت قانون حاكم بر داوري 82
  ۲٫ ۱٫ ۱٫ ۱ قانون شكلي حاكم بر داوري 83
  ۲٫ ۱٫ ۱٫ ۲ قانون ماهوي حاكم بر داوري 84
  ۲٫ ۱٫ ۲ عدم رعایت اصول اجباري داوري 87
  ۲٫ ۱٫ ۲٫ ۱ اصول رفتار مساوي با طرفين 87
  ۲٫ ۱٫ ۲٫ ۲ عدم رعايت اصل ابلاغ به موقع 88
  ۲٫ ۱٫ ۲٫ ۳ عدم رعايت اصل حق دفاع 91
  ۲٫ ۱٫ ۳ فقدان صلاحيت يا تجاوز از حدود صلاحيت 92
  ۲٫ ۱٫ ۴ وجود بينظمي در تشريفات رسيدگي 94
  ۲٫ ۱٫ ۵ عدم توجيه رأي 95
  ۲٫ ۲ گفتار دوم: احکام تکمیلی 96
  ۲٫ ۲٫ ۱ احكام تكميلي طبق قواعد داوري آنسيترال 97
  ۲٫ ۲٫ ۲ احكام تكميلي در قانون داوري تجاري بينالمللي 97
  ۲٫ ۲٫ ۳ احكام تكميلي در قانون آئين دادرسي مدني 98
  فصل سوم : چگونگی ابطال رأی داور و مرجع صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال
  ۱ مبحث اول: چگونگی ابطال رأی داوری 100
  ۱٫ ۱ گفتاراول: اعتراض به رأی داوری 100
  ۱٫ ۲ گفتاردوم: مقررات شكلي در دعوي ابطال راي داور( در بیانیه الجزایر) 102
  ۱٫ ۲٫ ۱ اشكال اعتراض عليه احكام داوري 103
  ۲ مبحث دوم: مرجع صالح رسیدگی به ابطال رأی داوری 104
  ۲٫ ۱ گفتاراول: دادگاه صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال رأي داوري 104
  ۲٫ ۱٫ ۱ دادگاه صالح رسيدگي طبق مقررات قانون داوري تجاري بينالملل ایران 104
  ۲٫ ۱٫ ۲ دادگاه صالح رسيدگي به دعوي ابطال رأي داور طبق مقررات اتاق ايران 105
  ۲٫ ۱٫ ۲٫ ۱ در خصوص اختلافات تجاري داخلي ارجاع شده به اتاق بازرگاني 105
  ۲٫ ۱٫ ۲٫ ۲ در خصوص اختلافات تجاري بينالمللي ارجاع شده به مركز داوري اتاق ايران 106
  ۲٫ ۱٫ ۲٫ ۳ مرجع صالح رسيدگي به دعوي ابطال رأي داور طبق مقررات قواعد داوري آنسيترال 106
  ۲٫ ۱٫ ۳ دادگاه صالح جهت رسيدگي به دعوي ابطال رأي داوري در قانون آيين دادرسي مدني 109
  ۲٫ ۱٫ ۳٫ ۱ دادگاه ارجاع كننده دعوي به داوري 109
  ۲٫ ۱٫ ۳٫ ۲ دادگاه صالح جهت رسيدگي به اصل دعوي 109
  ۲٫ ۲ گفتاردوم: رعايت مقررات شكلي در دعوي ابطال رأي داور 110
  ۲٫ ۲٫ ۱ قانون داوري تجاري بينالمللي 110
  ۲٫ ۲٫ ۲ مقررات شكلي در قانون آيين دادرسي مدني 112
  ۲٫ ۲٫ ۳ گفتار سوم: مستندات درخواست ابطال 113
  ۳ مبحث سوم: آثار ابطال رأی داوری 113
  ۳٫ ۱ گفتار اول: آثار اعتراض به رأی داوری 114
  ۳٫ ۲ گفتار دوم: آثار ابطال رأي داوري 115
  ۳٫ ۲٫ ۱ امکان ارجاع مجدد اختلاف به داوري 116
  ۳٫ ۲٫ ۲ قابلیت اجرای آرای داوری ابطال شده 117
  ۳٫ ۲٫ ۲٫ ۱ اثر فراسرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه سنتی و کلاسیک) 118
  ۳٫ ۲٫ ۲٫ ۲ اثر سرزمینی حکم تعلیق یا ابطال (دیدگاه جدید) 121
  فصل چهارم : نتیجه گیری
  نتيجه‏گيري 125
  پیشنهادات 132
  منابع و مآخذ 133

  برچسب ها: پایان نامه ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال ابطال رأی داوری تجاری در حقوق ایران و مقررات داوری آنسیترال داوری تجاری در حقوق ایران داوری آنسیترال آنسیترال حقوق پایان نامه ارشد حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.