فایل های دیگر فروشنده

اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 10,000 تومان
ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی رویکرد الگوریتم درخت تصمیم ارزیابی عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای شاخص‌های شرکتی رویکرد الگوریتم درخت تصمیم قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی قیمت: 12,000 تومان
ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی قیمت: 12,000 تومان
بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران بررسی اثر بازدارندگی مکانیزم حاکمیت شرکتی از درماندگی مالی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان
بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های بورس تهران بررسی اثر تعدیلی رقابت در بازار محصول بر رابطه بین هزینه تبلیغات و فروش در شرکت های بورس تهران قیمت: 10,000 تومان
بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 10,000 تومان
بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران بررسی ارتباط بین اجزاء اقلام تعهدی و هزینه معاملات سهام در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران قیمت: 12,000 تومان

پایان نامه آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانه

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 135 صفحه پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل کاهش سن گرایش به بزهکاری در بین زندانیان انجام گرفت. به این منظور نسبت به گردآوری آمار زندانیان ورودی از سال ۷۹-۹۲ به تفکیک سال و بر حسب سن اقدام گردید که جهت جمع آوری اطلاعات علل کاهش سن بزهکاری، از ابزار پرسشنامه ا

کد فایل:6218
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 134 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 135

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 135 صفحه

  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل کاهش سن گرایش به بزهکاری در بین زندانیان انجام گرفت. به این منظور نسبت به گردآوری آمار زندانیان ورودی از سال ۷۹-۹۲ به تفکیک سال و بر حسب سن اقدام گردید که جهت جمع آوری اطلاعات علل کاهش سن بزهکاری، از ابزار پرسشنامه استفاده شد. نمونه آماری پژوهش تعداد ۱۰۱ نفر از زندانیان شهرستان سنقر بودند که بصورت تصادفی انتخاب شدند . داده های حاصل از آمار و پرسشنامه با استفاده از ضریب همبستگی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که ارتباط معنا داری بین هر یک از متغیرهای پژوهش(بیکاری، فقر اقتصادی،کمبود آموزشی، نداشتن اعتقادات دینی، همسالان ،خانواده نابسامان و عدم کنترل خانواده اعتیاد،نقش نهادهای تعقیب و تحقیق و زندان)بامیزان کاهش سن بزهکاری مشاهده شد. .
  کلید واژه ها : بزه، بزهکار، بزهکاری، آسیب اجتماعی، زندان ، اعتیاد
  فهرست مطااب
  فصل اول کلیات پژوهش
  چکیده ۱
  ۱- ۱مقدمه۲
  ۱-۲بیان مسئله ۴
  ۱-۳اهمیت وضرورت انجام تحقیق۶
  ۱-۴ جنبه جدیدبودن ونوآوری تحقیق۹
  ۱-۵اهداف پژوهش ۹
  ۱-۵-۱ هدف اصلی۹
  ۱-۵-۲ هدف فرعی۹
  ۱-۶ سوالات پژوهش۹
  ۱-۷ فرضیه ها ۱۰
  ۱-۷-۱ فرضیه اصلی۱۰
  ۱-۷-۲فرضیه فرعی۱۰
  ۱-۸ چارچوب نظری۱۰
  ۱-۹ تعریف مفهومی متغیرها۱۰
  ۱-۱۲ تعریف عملیاتی متغیرها۱۱
  فصل دوم ادبیات وپیشینه تحقیق
  ۲-۱ تعربف بزه ۱۳
  ۲-۲ تارخچه بزهکاری۱۳
  ۲-۳ تعریف بزهکار۱۴
  ۲-۴ بزهکلری نوجوانان وجوانان ۱۶
  ۲-۵ تعریف جرم۱۶
  ۲-۵-۱ تعریف جرم درفقه اسلامی۱۶
  ۲-۶ کودکان بزهکاروبزه دیده درحقوق ایران۱۷
  ۲-۷ تعرف بزهکاری دررویکردهای مختلف۱۸
  ۲-۷-۱ رویکرد حقوقی جرم۱۸
  ۲-۷-۲ رویکرد جامعه شناختی 18
  ۲-۷-۳ رویکردها جرم شناسی۱۸
  ۲-۸ رویکرد ها درمورد علل بزهکاری۱۸
  ۲-۸-۱ رویکرد ظاهری۱۸
  ۲-۸-۲ رویکردساختارزیستی۱۹
  ۲-۸-۳ رویکردروانشناختی۲۰
  ۲-۸-۴ رویکردوضعیت اقتصادی۲۱
  ۲-۸-۵ رویکردکنترل اجتماعی۲۱
  ۲-۸-۶ رویکرد پیوندافتراقی۲۲
  ۲-۸-۷ رویکرد التقاطی۲۳
  ۲-۹ مبانی نظری آسیب های اجتماعی ۲۳
  ۲-۱۰ هدف ها ومقاصدآسیب اجتماعی۲۴
  ۲-۱۱ دیدگاهها ونظرات جامعه شناسی انحراف وآسیب های اجتماعی۲۴
  ۲-۱۱-۱ دیدگاه کارکردگرایی ۲۴
  ۲-۱۱-۲ دیدگاه کنش متقابل نمادین۲۵
  ۲-۱۲ نظرگاههای اقتصادی درآسیب شناسی اجتماعی۲۷
  ۲-۱۳ نظرگاههای روانشناختی درآسیب شناسی اجتماعی۲۷
  ۲-۱۴ نظرگاههای مبتنی برویژگیهای اجتماعی درآسیب شنلسی اجتماعی ۲۸
  ۲-۱۵عوامل جرم زا۲۸
  ۲-۱۵-۱عوامل زیستی ۲۹
  ۲-۱۵-۲ عوامل درونی ۲۹
  ۲-۱۵-۳ عوامل جرم زای فردی۳۰
  ۲-۱۵-۴ علل محیطی و اجتماعی۳۰
  ۲-۱۵-۵ علل وضعی۳۱
  ۲-۱۶ عوامل جرم زای اجتماعی۳۱
  ۲-۱۶-۱ نا بهنجاری خانوادگی ۳۱
  ۲-۱۶-۲ محرومیت اقتصادی و فقر۳۲
  ۲-۱۶-۳ تبعیض و نابرابری بر اعمال قانون۳۲
  ۲-۱۶-۴ تاثیر جمعیت شهری در وقوع جرم ۳۳
  ۲-۱۷ عوامل موثر بر بزهکاری کودکان۳۳
  ۲-۱۷-۱ خانواده و بزهکاری۳۳
  ۲-۱۷-۲ مدرسه وبزه کاری۳۴
  ۲-۱۷-۳ گروه همسالان و بزهکاری۳۴
  ۲-۱۷-۴ رسانه ها وبزهکاری۳۴
  ۲-۱۸ انواع بزهکاری نوجوانان وجوانان۳۵
  ۲-۱۹ فرصت وبزهکاری ۳۸
  ۲-۲۰ تا ثیر جرم انکاری در بزهکاری۴۰
  ۲-۲۱ تعریف پیش گیری۴۳
  ۲-۲۲ مفهوم پیش گیری در جرم شناسی۴۴
  ۲-۲۳ انواع پیش گیری۴۴
  ۲-۲۴ نحوه اجرای پیشگیری ۴۶
  ۲-۲۵ جرم وراههای پیشگیری از آن۴۷
  ۲-۲۶ راههای کنترل وپیشگیری ازبزهکاری۴۸
  ۲-۲۷ پیشگیری جامعه مدار۵۰
  ۲-۲۸ اسلام وپیشگیری از وقوع جرم ۵۰
  ۲-۲۹ پیشگیری از بزهکاری درقرآن کریم۵۳
  ۲-۳۰ نقش دین در کاهش جرایم۵۴
  ۲-۳۰-۱ عوامل کاهش دهنده جرم۵۶
  ۲-۳۰-۲ راه کار های اجتمایی۵۹
  ۲-۳۰-۳ مجازات۶۰
  ۲-۳۰-۴ وظایف حکومت دینی ۶۳
  ۲-۳۱ پیشینه تحقیق۶۳
  ۲-۳۱-۱ تحقیقات داخلی۶۳
  ۲-۳۱-۲ تحقیقات خارجی۶۹
  فصل سوم:روش شناسی پژوهش
  ۳-۱ مقدمه ۷۴
  ۳-۲ روش انجام پژوهش۷۴
  ۳-۳ جامعه آماری۷۴
  ۳-۴نمونه و روش نمونه گیری۷۵
  ۳-۵ حجم نمونه۷۵
  ۳-۶ تعریف مفاهیم وسنجش متغیرها ۷۵
  ۳-۷ نمره گذاری مقیاس بزهکاری۷۶
  ۳-۸ ابزار اندازه گیری۷۶
  ۳-۹ روایی و پایایی پرسشنامه۷۶
  ۳-۱۰ روش گردآوری داده۷۷
  ۳-۱۱ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات۷۷
  ۳-۱۲ روش اجرای پژوهش۷۷
  فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
  ۴-۱ مقدمه۷۹
  ۴-۲ تجزیه و تحلیل وضعیت آماری زندانیان از سال ۷۹-۹۲ ۷۹
  ۴-۳ بررسی وتوصیف ویژگی ها و برداشت پاسخ دهندگان (آمار توصیفی) ۸۹
  ۴-۴تجزیه وتحلیل استنباطی داده های پرسشنامه (آمار توصیفی) 96
  ۴-۵ فرضیه های پژوهش ۹۶
  ۴-۶ تجزیه وتحلیل فرضیات تحقیق ۹۶
  ۴-۶-۱ فرضیه اصلی۹۶
  ۴-۶-۲ فرضیه های فرعی۹۹
  فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
  ۵-۱ بحث وتفسیر نتایج ۱۰۵
  ۵-۲ پیشنهادات۱۰۷
  ۵-۲-۱ پیشنهادات پژوهشی۱۰۷
  ۵-۲-۲پیشنهادات کاربردی۱۰۷
  ۵-۳ محدودیت ها۱۱۱
  فهرست منابع۱۱۲
  منابع فارسی۱۱۲
  منابع لاتین۱۱۷
  پرسشنامه ۱۱۸
  چکیده انگلیسی۱۱۹  برچسب ها: پایان نامه آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانه بزهکاری کاهش سن بزهکاری راهکار پیشگیری از بزهکاری حقوق پایان نامه حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

سیستم همکاری در فروش و فروشگاه ساز ام پی فایل، مرجع خرید و فرو ش انواع فایلهای قابل دانلود شامل پرسشنامه، پاورپوینت، مقالات ترجمه شده ، پایان نامه ، لایه باز گرافیکی و... می باشد. با ام پی فایل بفروشید / بخرید / کسب درآمد کنید
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.