پایان نامه حقوق اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آلمان

نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 172 صفحه دانش بشری هر روز گسترش می یابد و بر ابعاد آن افزوده می شود. هر روز یافته علمی دانشمندان عمق بیشتري می یابد و درک بشر از حقایق عمیق تر می گردد. دانش حقوق نیز از این تحول بازنمانده و هر روز نظریات تازه بر آن افزوده می گردد. حقوق زنان بخشی از پیکره ا

کد فایل:6203
دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
نوع فایل:مقالات و پایان نامه ها

تعداد مشاهده: 174 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: Doc

تعداد صفحات: 172

حجم فایل:13 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
 • نوع فایل: word (قابل ویرایش)
  تعداد صفحات : 172 صفحه

  دانش بشری هر روز گسترش می یابد و بر ابعاد آن افزوده می شود. هر روز یافته علمی دانشمندان عمق بیشتري می یابد و درک بشر از حقایق عمیق تر می گردد.
  دانش حقوق نیز از این تحول بازنمانده و هر روز نظریات تازه بر آن افزوده می گردد. حقوق زنان بخشی از پیکره این دانش است که محققین زیادی درباره آن تحقیق نموده اند و کتب بسیاری در این باره نگاشته شده است. بسیاري از این نوشته ها ناشی از خرد و تفکر نویسنده بوده و ممکن است با مفاهیمی چون عدل، اخلاق و انصاف مغایرت داشته باشد و یا منبعث از تعصب و غرض ورزی باشد اما حقوق اسلام با رعایت تمام جوانب حقوق طبیعی و حقوق انسانی برای زنان، نظامی را وضع نمود که نه صرفاً از عقل که تلفیقی از عقل و نقل است و پاسخ تمام مسائل مربوط به زنان را بدون کم و کاستی می دهد و ارزش واقعی زنان را در نظر می گيرد.
  رعایت کرامت ذاتی و اکتسابی در این نظام حقوقی در نظر گرفته شده است و حقوق مالی، سیاسی و فرهنگی با رعایت اصل تساوی و نه اصل تشابه از ویژگی های این نظام است.
  تحقیق درباره حقوق زنان در آلمان، کشوری توسعه یافته و ثروتمند که مبنای حقوقی دینی نیست و قانون اساسی این کشور هیچ دینی را به رسمیت نمی شناسد به همین دلیل مبنای حقوق این کشور برگرفته از گزاره های دینی نیست و حقوق زنان بر اساس اصل سوم قانون اساسی آلمان با مردان مساوی است وزنان با تلاش زیاد برای تحقق آرمان تساوی حقوق در آلمان کوشش می کنند.
  تساوی در آموزش، اشتغال و دستمزد ها از اهداف دولت و گروه های حقوق بشری در آلمان است.
  این تحقیق به بررسی مصادیق و تعاریف حقوق اجتماعی زنان در اسلام و آلمان می پردازد.
  کلید واژه: زنان، حقوق اجتماعی، ایران، اسلام، آلمان، اسناد بین المللی


  فهرست مطالب
  مقدمه 1
  فصل اول: کلیات 2
  ۱٫۱ بیان جنبه مجهول مساله 3
  ۲٫۱ سؤالات تحقیق 3
  ۱٫۲٫۱سؤال اصلی تحقیق 3
  ۲٫۲٫۱سؤالات فرعی تحقیق 3
  ۳٫۱ پیشینه تحقیق 3
  ۴٫۱ اهمیت موضوع 5
  ۵٫۱ فرضیه ها 5
  ۶٫۱ بیان جنبه های جدید 5
  ۷٫۱ نتایج علمی و عملی 5
  ۸٫۱ مصطلحات 6
  ۱٫۸٫۱مبحث اول: مفاهیم و مصادیق 6
  ۱٫۱٫۸٫۱گفتاراول )تعریف حقوق اجتماعی 7
  ۲٫۸٫۱مصادیق حقوق اجتماعی 9
  ۱٫۲٫۸٫۱گفتار اول) حق بر تأمین اجتماعی 9
  ۲٫۲٫۸٫۱گفتار دوم) حق بر آزادی تشکل 10
  ۳٫۲٫۸٫۱گفتار سوم) حق بر بهداشت 11
  ۴٫۲٫۸٫۱گفتار چهارم ) حق بر تشکیل ان جی او 12
  ۵٫۲٫۸٫۱گفتار پنجم ) حق بر آموزش 13
  ۶٫۲٫۸٫۱گفتار ششم) حق بر مسکن 13
  ۷٫۲٫۸٫۱گفتار هفتم) حق بررفاه 14
  ۳٫۸٫۱ مبحث دوم: حقوق بشر در اسلام 15
  ۴٫۸٫۱ مبحث سوم ) اصول و مبانی حقوق بشر در اسلام 19
  ۱٫۴٫۸٫۱گفتار اول) کرامت انسانی 19
  ۲٫۴٫۸٫۱گفتار دوم) اصل حیات شایسته 21
  ۳٫۴٫۸٫۱گفتار سوم ) اصل جاودانه بودن 25
  ۵٫۸٫۱ مبحث چهارم) تاریخ حقوق بشر 25
  ۱٫۵٫۸٫۱ گفتار اول)تعریف حقوق بشر 25
  ۲٫۵٫۸٫۱ گفتار دوم) زمینه حقوق بشر 26
  ۳٫۵٫۸٫۱ گفتار سوم ) اعلامیه های حقوق بشر و قرار دادهای بین المللی: 27
  ۱٫۳٫۵٫۸٫۱اعلامیه حقوق بشر فرانسه 27
  ۲٫۳٫۵٫۸٫۱اعلامیه جهانی حقوق بشر 27
  ۳٫۳٫۵٫۸٫۱قراداد اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی 27
  ۴٫۳٫۵٫۸٫۱منشور اجتماعی اروپا 27
  ۵٫۳٫۵٫۸۱ دیوان اروپایی حقوق بشر 28
  ۶٫۳٫۵٫۸٫۱اعلامیه اسلامی حقوق بشر 28
  ۷٫۳٫۵٫۸٫۱میثاق های حقوق بشر 28
  ۸٫۳٫۵٫۸٫۱کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های سیاسی 29
  ۹٫۳٫۵٫۸٫۱ کمیسیون آفریقایی حقوق بشر 31
  ۱۰٫۳٫۵٫۸٫۱منشور حقوق بشر آمریکایی 32
  ۱٫۱۰٫۳٫۵٫۸٫۱ الف) پیشینه و فرآیند تدوین اعلامیه آمریکایی 32
  ۱۱٫۳٫۵٫۸٫۱ سند پکن 33
  ۱۲٫۳٫۵٫۸٫۱ اعلامیه توسعه هزاره 33
  ۱۳٫۳٫۵٫۸٫۱ نهادهای زنان سازمان ملل 34
  ۱۴٫۳٫۵٫۸٫۱ اقدامات سمبلیک مجمع عمومی برای موضع خانواده 35
  ۱۵٫۳٫۵٫۸٫۱ تحولات اخیر اسناد منطقه ای 35
  ۶٫۸٫۱ مبحث پنجم) نسل بندی حقوق بشر 36
  ۱٫۶٫۸٫۱گفتار اول) نسل اول حقوق بشر 36
  ۲٫۶٫۸٫۱ گفتار دوم) نسل دوم حقوق بشر 37
  ۳٫۶٫۸٫۱ گفتار سوم) نسل سوم حقوق بشر 38
  ۴٫۶٫۸٫۱ گفتار چهارم) نسل چهارم حقوق بشر 39
  ۷٫۸٫۱ مبحث ششم) سیر تحول حقوق بشر در قرن اخیر 40
  ۱٫۷٫۸٫۱گفتار اول) زمینه های پیدایش مشروطه 41
  ۱٫۷٫۸٫۱ اول) عدالت‌خواهي شيعه 41
  ۲٫۷٫۸٫۱ دوم) زمینه فکری خارجی 42
  ۳٫۷٫۸٫۱ سوم) زمینه های اجتماعی 42
  ۸٫۱ نتیجه گیری فصل اول 43
  فصل دوم: حقوق اجتماعی زنان در ایران و اسناد بین المللی 44
  ۱٫۲ مبحث اول) حق بر تأمین اجتماعی 45
  ۱٫۱٫۲ گفتار اول) تأمین اجتماعی در اسلام 45
  ۲٫۱٫۲ گفتار دوم) حقوق تأمین اجتماعی در ایران 47
  ۲٫۱٫۲٫۱ بند اول) مقررات بازنشستگی 48
  ۳٫۱٫۲ گفتار سوم) تأمین اجتماعی در منابع بین المللی 68
  ۴٫۱٫۲ گفتار چهارم) محتوای حق بر تامین اجتماعی 70
  ۲٫۲ مبحث دوم :حق بر بهداشت 71
  ۱٫۲٫۲ گفتار اول) حق بر بهداشت در اسلام 71
  ۲٫۲٫۲ گفتار دوم) حق بر بهداشت در قانون ایران 72
  ۳٫۲٫۲ گفتار سوم ) حق بر بهداشت در منابع بین المللی 75
  ۴٫۲٫۲ گفتار چهارم ) محتوای حق بر سلامت 77
  ۱٫۴٫۲٫۲ بند اول ) ابعاد حق بر سلامتی 77
  ۳٫۲ مبحث سوم) حق بر مسکن 77
  ۱٫۳٫۲ گفتار اول) مسکن در اسلام 77
  ۲٫۳٫۲ گفتار دوم) منابع داخلی 83
  ۳٫۳٫۲ گفتار سوم) مسکن در منابع بین المللی 85
  ۴٫۲ مبحث چهارم: حق بر سلامتی 86
  ۱٫۴٫۲ گفتار اول) اسلام و سلامتی 86
  ۲٫۴٫۲ گفتار دوم) حق بر سلامتی در نظام حقوقی ایران 90
  ۳٫۴٫۲ گفتار سوم) حق بر سلامتی زنان در قانون ایران 97
  ۴٫۴٫۲ گفتار چهارم ) حق بر سلامتی در منابع بین المللی 112
  ۵٫۲ مبحث پنجم) حق بر تشکیل احزاب 114
  ۱٫۵٫۲ گفتار اول) تشکل در اسلام 114
  ۲٫۵٫۲ گفتار دوم) تشکل در قوانین ایران 114
  ۳٫۵٫۲ گفتار سوم) آزادی احزاب در منابع بین المللی 117
  ۶٫۲ مبحث ششم) سازمان مردم نهاد 118
  ۱٫۶٫۲ گفتار اول) سازمان های مردم نهاد در ایران 118
  ۷٫۲ مبحث هفتم) حق بر رفاه 121
  ۱٫۷٫۲ گفتار اول) رفاه در اسلام 121
  ۲٫۷٫۲ گفتار دوم) ابعاد رفاه 122
  ۳٫۷٫۲ گفتار سوم ) حق بر رفاه در ایران 123
  ۴٫۷٫۲ گفتار چهارم ) رفاه در منابع بین المللی 131
  ۸٫۲ مبحث هشتم) حق بر آموزش در اسلام 133
  ۱٫۸٫۲ گفتار اول ) علم آموزی در اسلام 133
  ۲٫۸٫۲ گفتار دوم ) حق بر آموزش در منابع داخلی 135
  ۳٫۸٫۲ گفتار سوم ) حق آموزش در منابع بین المللی 142
  ۴٫۸٫۲ گفتار چهارم) ابعاد و محتوای حق بر آموزش 145
  فصل سوم : حقوق اجتماعی زنان در آلمان 135
  ۱٫۳ مبحث اول) معرفی آلمان 136
  ۱٫۱٫۳ گفتار اول) نظام سیاسی المان 136
  ۲٫۱٫۳ گفتار دوم) توسعه در آلمان 137
  ۳٫۱٫۳ گفتارسوم) دولت اجتماعی 138
  ۴٫۱٫۳ گفتار چهارم) نظام حقوقی آلمان 139
  ۵٫۱٫۳ گفتار پنجم ) نظام قضایی 140
  ۶٫۱٫۳ گفتار ششم) مبارزات زنان برای کسب حقوق اجتماعی 141
  ۷٫۱٫۳ گفتار هفتم ) قانون اساسی آلمان و نقش آن در شکل گیری دولت اجتماعی 144
  ۸٫۱٫۳ گفتار هشتم: بررسی مفهوم گندر 146
  ۲٫۳ مبحث دوم) بررسی مصادیق حقوق اجتماعی در آلمان 148
  ۱٫۲٫۳ گفتار اول )دادگاههای اجتماعی (SGG) 151
  ۳٫۳ مبحث سوم ) حقوق اجتماعی در آلمان 152
  ۱٫۳٫۳ گفتار اول) حق بر تأمین اجتماعی 152
  ۲٫۳٫۳ گفتار دوم )انواع بیمه ها در آلمان 156
  ۳٫۳٫۳ گفتار سوم ) حق بر احزاب 160
  ۴٫۳٫۳ گفتار چهارم ) حق آموزش 165
  ۱٫۴٫۳٫۳ بند اول ) نظام آموزشی آلمان: 166
  ۲٫۴٫۳٫۳ بند دوم) آموزش در قانونی اساسی آلمان 168
  ۵٫۳٫۳ گفتار پنجم) حق بر مسکن 172
  ۱٫۵٫۳٫۳ بند اول) تعریف مسکن 172
  ۲٫۵٫۳٫۳ بند دوم ) مساله خلوت 172
  ۳٫۵٫۳٫۳ بند سوم)حق بر مسکن در قانون آلمان 173
  ۴٫۵٫۳٫۳ بندچهارم) ابعاد حق بر مسکن در آلمان 174
  ۶٫۳٫۳ گفتار ششم ) حق بر رفاه 175
  ۱٫۶٫۳٫۳ بند اول) تعریف رفاه 175
  ۲٫۶٫۳٫۳ بند دوم) کمک های اجتماعی 176
  ۷٫۳٫۳ گفتار هفتم) حق بر سلامتی 181
  ۱٫۷٫۳٫۳ بند اول) تعریف سلامتی 181
  ۲٫۷٫۳٫۳ بند دوم ) محتوای حق برسلامتی در آلمان 182
  ۳٫۷٫۳٫۳ بند سوم) زندگی، بهداشت، ایمنی زنان در آلمان 184
  ۴٫۷٫۳٫۳ بند چهارم) طرح مقابله با خشونت علیه زنان 185
  ۸٫۳٫۳ گفتار هشتم) حق بر تشکیل ان جی او در آلمان 185
  ۱٫۸٫۳٫۳ بند اول) تعاریف و کلیات 185
  ۲٫۸٫۳٫۳ بند دوم ) سازمان های غیر دولتی 187
  مقایسه و نتیجه گیری 189
  پیشنهادات 192
  منابع 193
  برچسب ها: پایان نامه حقوق اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آلمان حقوق اجتماعی زنان در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آلمان حقوق اجتماعی زنان حقوق اجتماعی زنان در ایران حقوق اجتماعی زنان در آلمان حقوق زنان پایان نامه حقوق زنان پایان نامه ارشد ح
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.